Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

23. 12. 2023

Č.100 PŘÁNÍ VŠEM ČTENÁŘŮM

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

22. 12. 2023

Č.99 ZEMĚ SE BUDE TŘÁST A VRÁVORAT ZE SVÉHO MÍSTA !

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

ROZHODL JSEM SE URYCHLIT SVŮJ PLÁN.

ACH,  PRO  TENTO  KŘEST  OHNĚM ! MODLETE SE A POSTĚTE V TĚCHTO DNECH ! 

UVĚŘÍ, AŽ BUDE VELMI POZDĚ ! MODLITBY ZA ZÁCHRANU LIDSTVA.

 
Celý příspěvek

11. 12. 2023

Č.97 MARNÝ VĚČNÝ BOJ PROTI BOHU, BŮH VÍTĚZÍ !

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

Vzkaz Boha Otce všem, kdo ho nectí jako svého Pána a chtějí škodit Ježíši a jeho Církvi. Bůh má moc si své ochránit. BŮH VÍTĚZÍ I NAD CELÝM PEKLEM!

Člověk a Satan si plánuje a Bůh se jen směje.

 
Celý příspěvek

6. 12. 2023

Č.98 ANI MÉ UTRPENÍ NA KŘÍŽI S VÁMI NEPOHNE?

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

CATALINA RIVAS: POPIS KRISTOVA UMUČENÍ:" Velmi mnoho rukou zraňuje mé tělo přijímáním Eucharistie do rukou – rouhavé dílo Satana!"

VAROVÁNÍ A POPIS TRESTŮ.

 
Celý příspěvek

4. 12. 2023

NEKTAR PRO DUŠI - II.ČÁST - ÚVOD

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

DOPIS OD PŘÍTELE JEŽÍŠE:

MODLITBY K BOHU OTCI ZA ZÁCHRANU SVĚTA I DUŠÍ, ZA RODINU.       SVATÁ GERTRŮDA

 
Celý příspěvek

2. 12. 2023

Č.96. CO SE DĚJE S POTRACENÝMI DĚTMI?

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

ODHALENÝ KANIBALISMUS.

ZA CO NÁS BŮH TRESTÁ?

Děkan lékařské fakulty v Portugalsku dr. Pedro Numes je
přesvědčen, že většina portugalských lékařů je proti potratům.
Etický kód lékaře chrání lidský život od početí až do přiroze-
né smrti, zdůrazňuje Numes jako člen Stálého výboru evrop-
ských lékařů. Každý lékař má na základě svého svědomí prá-
vo odmítnout provádění potratů, jestliže bude chtít vláda po-
traty zákonem prosadit.

 
Celý příspěvek

21. 11. 2023

Č.95 MÝM POVOLÁNÍM V NEBI BUDE....

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

JAK SE STÁT SVATÝM...JEN POKORA TĚ DOVEDE DO BOŽÍ NÁRUČE.

ŽIVOTY SVĚTCŮ

MATOUŠ 21:25 V ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo."

 
Celý příspěvek

8. 11. 2023

Č.93 JAK SE VYHNOUT PEKLU A JÍT DO NEBE.

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

HLAVNĚ SI PŘEČTĚTE KAPITOLU Č.30 BOŽÍ PROROCTVÍ SE JIŽ NAPLŇUJÍ.

JE TAM VAROVÁNÍ O ILUMINÁTECH, ZEDNÁŘÍCH A ROTARIÁNECH, VŠICHNI JSOU VE SLUŽBÁCH PEKLA A EU TÉŽ. OBJEVILA SE DALŠÍ SATANSKÁ SEKTA NA WEBU, KTERÁ OHROŽUJE MLÁDEŽ A STUDENTY

CO MÁME DĚLAT, AŽ PADNE CÍRKEV A ZAČNE PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ.

 
Celý příspěvek

7. 11. 2023

Č 94 PANNA MARIA - NAŠE OCHRANKYNĚ A MATKA SPÁSY.

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

ÚCTA K PANNĚ  MARII  JE  NUTNÁ,  její přímluvy  mají  velkou  moc.

VAROVÁNÍ + TRESTY !  ŠPATNÍ  KNĚŽÍ  KAZÍ  CÍRKEV!

POSELSTVÍ  ZE  ZJEVENÍ  V  ESCORIALU.

 
Celý příspěvek

2. 11. 2023

NEKTAR PRO DUŠI Č.92 DŮLEŽITOST MŠE SVATÉ.

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

BŮH NÁS TOLIK MILUJE, ŽE SI PŘÁL BÝT S NÁMI DO KONCE ČASU, SYTIT NÁS SEBOU, ABY NÁS OCHRÁNIL PŘED ÚTOKY DÉMONŮ A HŘÍCHU, PROTO USTANOVIL SYNA JEŽÍŠE, ABY POLOŽIL ZA NAŠE VYKOUPENÍ SVŮJ ŽIVOT A PŘED SVOU SMRTÍ, PŘI POSLEDNÍ VEČEŘI SE SVÝMI DVANÁCTI UČEDNÍKY, USTANOVIL MŠI SVATOU. NENÍ TO JEN "PAMÁTKA" JAK INFORMUJÍ SVÉ OVEČKY ZBLOUDILÉ CÍRKVE, ALE JE TO OPRAVDOVÁ, ALE NEKRVAVÁ OBĚT JEŽÍŠE. KNĚZ PROMĚŇUJE SVÝMI URČENÝMI SLOVY CHLÉB A VÍNO NA TĚLO A KREV JEŽÍŠE KRISTA. JEŽÍŠ JE SKUTEČNĚ V HOSTII PŘÍTOMNÝ A DOKAZUJE NÁM TO ZÁZRAKY, KDY SE HOSTIE PROMĚNÍ V KUS LIDSKÉHO SRDCE. PÍŠI O TOM V JINÝCH KAPITOLÁCH.

 
Celý příspěvek

27. 10. 2023

NEKTAR PRO DUŠI - č.80 BŮH A MYSTIK

/ Rubrika: Nebeský koktejl. / Komentářů: 0

O CO ČLOVĚK PŘICHÁZÍ, KDYŽ BOHU NEOTEVŘE SVÉ SRDCE.

 
Celý příspěvek

15. 10. 2023

tragédie v dražůvkách

 
Celý příspěvek

7. 4. 2019

Č. 91 ABY NIKDO NEBYL ZTRACEN!

/ Rubrika: Nebeský koktejl. / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

3. 4. 2019

Č. 90 DÉMONI JE ZCELA POSEDNOU, AŽ PŘIJMOU ŽIVOT BEZ BOHA!

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

26. 3. 2019

Č. 89 BUĎTE SILNÍ! NEBOJTE SE!

/ Rubrika: Nebeský koktejl. / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

19. 3. 2019

Č.88 ZNAMENÍ POSLEDNÍCH ČASŮ, PŘICHÁZÍ APOKALYPSA!

/ Rubrika: Nebeský koktejl. / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

10. 3. 2019

Č. 87 2.PŘÍCHOD JEŽÍŠE SE UŽ BLÍŽÍ

/ Rubrika: Nebeský koktejl. / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

9. 4. 2018

Č.86 OTEC PIO TO VĚDĚL...

/ Rubrika: Nebeský koktejl. / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

27. 2. 2018

JAK JSEM SE ZAMILOVALA DO BOHA - 2.část

/ Rubrika: Nebeský koktejl. / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

22. 5. 2016

Č.59 NAJDĚTE PRAVDU O MILOSRDNÉM A SPRAVEDLIVÉM BOHU

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

JAK MOC JSEM SE NAD TEBOU NAPLAKAL, STVOŘENÍ ! PŘIŠEL ČAS, ABY BYLA VYKONÁNA MÁ SPRAVEDLNOST, NEBOŤ TREST TÉTO NEVĚRNÉ GENERACE JE U VAŠICH DVEŘÍ. U KOHO NAJDETE POMOC? U SATANA, VE SVÉM EGU, V SOBĚ? MŮJ OTEC DRŽÍ SVĚT VE SVÝCH RUKOU. CTĚTE HO, MILUJTE HO, VOLEJTE HO O POMOC!

Svědectví sv.Terezie z Avilly, jaký je Pán Ježíš Přítel a miluje i hříšníky a chce je zachránit pro nebe. Jak ji navštěvoval a ukazoval jí skrytá tajemství a jak se k ní choval skromně a přátelsky.

 
Celý příspěvek

13. 5. 2016

Č.58 NAJDĚTE CESTU K PRAVDĚ 4.ČÁST

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

TOTO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ: Modlitba, láska a pokora jsou klíče k vaší spáse!

SCHODY K DUCHOVNÍ DOKONALOSTI.

UČITELKA CÍRKVE SV.TEREZIE Z AVILY - POKRAČOVÁNÍ O DÉMONECH

 
Celý příspěvek

12. 4. 2016

Č.55 NAJDĚTE CESTU K PRAVDĚ 1.ČÁST

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

Z  PLNÉHO  SRDCE  VÁS  PROSÍM,  prosím vás, děti, očistěte své srdce od hříchu a pozvedněte je K BOHU A K VĚČNÉMU ŽIVOTU.  Buďte  bdělí!

Každý člověk může zažít extázi lásky.

SVĚDKOVÉ KRISTOVA ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - Turínské plátno vědci studují.

 
Celý příspěvek

26. 7. 2015

Č.52 MEMENTO MORI - PAMATUJ NA SMRT

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0

SIRACHOVEC:

21,1 Synu, hřešil jsi? Už to nedělej a pros za odpuštění dřívějších hříchů.

21,2 Před hříchem utíkej jako před hadem, když se přiblíží­š, tak tě uštkne. Hřích má lví zuby, které vraždí lidské duše.

21,9 Zástup bezbožníků je nakupená koudel, skončí v plameni a v ohni.

21,10 Cesta hříšníků je dlážděná kamenem, na jejím konci je propast pekla.

 
Celý příspěvek

17. 9. 2014

Č.49 A LIDÉ PROKLÍNALI BOHA...

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

2. 12. 2013

Č.43 PŘICHÁZÍ DEN HOSPODINŮV.

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

1. 8. 2013

Č.41 MNOZÍ BUDOU PLAKAT + VIDĚNÍ DAVIDA WILKERSONA

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 1
 
Celý příspěvek

4. 5. 2013

Č.39 VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY III.ČÁST. PĚT ANDĚLŮ SAMUELA DOKTORIANA - EVROPA

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

26. 4. 2013

Č.38 VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY II. ČÁST. PĚT ANDĚLŮ SAMUELA DOKTORIANA - ASIE A AUSTRÁLIE

/ Rubrika: Č.2 Pravdivé příběhy / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

13. 4. 2013

Č.37 VAROVÁNÍ PRO LIDSTVO PŘICHÁZÍ SKRZE PROROKY I.ČÁST

/ Rubrika: Č.2 Pravdivé příběhy / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek

28. 2. 2013

Č.33 BOŽSKÁ PÍSEŇ LÁSKY !

/ Rubrika: NEKTAR PRO DUŠI / Komentářů: 0
 
Celý příspěvek