Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.54 CO NÁS ČEKÁ PŘI UMÍRÁNÍ A DALŠÍ PROROCTVÍ


  

                                                 

                                 Č.54  CO  NÁS  ČEKÁ  PŘI  UMÍRÁNÍ?
                                             A  DALŠÍ  PROROCTVÍ

  Panna Maria říká v poselství Rosse Quattrini v San Damianu:
 "Nechť jsou vaše duše čisté a bílé jako sníh. Některé dny se i postěte. A posvěcujte se, posvěcujte se. Toto jsou léta milostí pro všechny, kdo se chtějí posvětit. Ve chvíli, kdy kněz obětuje, proste nebeského Otce, aby prostřednictvím svého Syna očistil a posvětil vaši duši a připravil ji pro nebe, neboť časy jsou bolestné...
  Modlete se za všechny. Copak netušíte,    Ž E   H O D I N A   S M R T I   J E   S T R A Š N Á ?   ŽE  DÉMON  DĚLÁ  VŠECHNO  MOŽNÉ,  JEN  ABY  DUŠI  UCHVÁTIL?  ODCHÁZÍ-LI  DUŠE  ROZRUŠENA  A  VE  HŘÍCHU,  KDYŽ  PŘEDSTOUPÍ  PŘED  BOŽÍ  TRIBUNÁL,  ZBÝVÁ   U Ž   J E N   O H E Ň,  ZBÝVÁ  UŽ  JEN  STRAŠLIVÁ  ÚZKOST  A   D U Š E   P L Á Č E   V   B E Z N A D Ě J I,  PROTOŽE   ROZSUDEK  JE  TVRDÝ,  JE  SPRAVEDLIVÝ - J E   P R A V D A   S A M A!"
  Maria nás proto často   U P O Z O R Ň U J E,   Ž E   P E K L O   E X I S T U J E   A   Ž E   E X I S T U J E   I   O Č I S T E C. Musíme se proto modlit za duše zemřelých, aby mohly z očistce vyjít: "Největším darem, který vám mohu dát, je osvobození duše z očistce, neboť v nebi se taková duše  z a   v á s   mnoho,  m n o h o   n a m o d l í !"

 

 

    SATAN HOVORÍ NA PRÍKAZ BOHA
    +++Pokoj vám, priateľom a tým čo chcú duchovne rásť. Dnes dávam – výnimočne, ale nie bezúčelovo – slovo Satanovi, aby ste spoznali aj Nepriateľa, jeho stratégiu, pomôže vám to, čeliť mu. On hovoril na príkaz Boha (Jaro - viz Fórum)

    Okolo roku 1810 verejne vyháňali zlého ducha z posadnutej Márie Anny Virtenberskej z Bondorfu vo Schwarzwalde.
S dovolením toho, kto bol poverený vyháňaním, šla na púť do Sachcelu. Bolo to 26. 08. 1810. Na spiatočnej ceste prenocovala v obci Riperschward u Mikuláša Wolfa. Tam mal diabol dve reči. Jednu poobede a druhú v noci, od 9. do 12. hodiny. Bolo tam prítomných 17 ľudí a títo mohli až do svojej smrti potvrdiť, že čo je napísané v zápise – je pravda. Traja z prítomných svedkov zápis podpísali.
    Obdivuhodná je prítomnosť diabla v tejto reči. Sám sa priznáva, že to musí povedať úprimne na rozkaz Boží. Sám sa vraj už postará o to, aby na to ľudia rýchlo zabudli.
    Musím ti niečo povedať – tak diabol začal. Tu ho Mikuláš Wolf prerušil: „Hovor len to, čo máš prikázané od Boha, čo ti neprikázal, o tom mlč.“


Krst a spoveď: Najstrašnejšie sú – aspoň pre nás, diablov – krst a spoveď. Duša pred krstom je naša, krstom je nám vytrhnutá z moci. Spoveď je pre nás ešte strašnejšia, pretože tam už máme dušu vo svojich pazúroch a z tých býva vytrhnutá. Preto ľuďom našepkávame: Prečo by si mal ísť na spoveď? Veď sa vlastne nemáš z čoho spovedať. Či sa chceš z toho vyznať človeku? Veď spovedník je taký človek, ako ty. Alebo mu naženieme toľko strachu, že sa z hriechu neodváži vyznať. Keď sa však premôže, vtedy je to pre nás najstrašnejšia porážka.

    PRI  SMRTI  A  SÚDE: Keď človek umiera, obkľúči ho asi 100 diablov. Jeden ho pokúša k pýche, druhý proti viere, tretí proti čistote, štvrtý ho vháňa do zúfalstva. Predstaví mu množstvo a veľkosť jeho hriechov, zle využitý čas, prítomnosť Najvyššieho… Takto ho pokúšajú jeden v tom, druhý v inom. Tak ho spútame a postrašíme, že sa už neodváži vyspovedať. Potom robíme taký hluk, že nepočuje nič z toho, čo mu hovoria. Keď príde Veľká Pani, ihneď musíme zmiznúť. Ona ho opatruje ako nežná matka svoje dieťa. S takýmto človekom je dobre. Keď zomrie, nesú jeho dušu do neba, potom je v nebi radosť – práve tak, ako keď my odnášame dušu do pekla. Všetci diabli sa potom radujú. Predáme dušu Luciferovi a ideme zasa na lov.
    V tej chvíli, keď duša vyjde z tela, je aj súdená. Neverili by ste, ako rýchlo sa to udeje.  BOH  PREDSTAVÍ  ČLOVEKU   CELÝ  JEHO  ŽIVOT.  D U Š A   S A   O D S Ú D I   S A M A,  takže v jednej chvíli sú aj milióny ľudí, ktorí v tomto okamihu umierajú, odsúdení. Pre nás je to nepochopiteľné.

   Zvádzanie na neveru: Musím ti teda povedať, opakoval, ako zvádzame ľudí. Začneme im našepkávať toto: Nie je to tak, ako sa učí a verí a ako tomu verili starí ľudia. To je hlúposť, to sa nedá pochopiť. Pravé náboženstvo je celkom iné. Človek sa musí riadiť rozumom. Na papier sa toho zmestí veľa. Čo sa nedá pochopiť – tomu sa nemusí veriť. Na to ľudia odhodia pravé náboženstvo a urobia si svoje vlastné. Nie je nič ľahšie, ako si povedať: Boh neexistuje. Čo je raz mŕtve, mŕtve zostane. Náboženstvo je len pre staré ženy, náboženstvo je hlúposť!

    Útok na Pannu Máriu: Zlý duch sa neodvážil vysloviť meno Mária, nazýva ju len Veľkou Paňou. Čo sa týka úcty a prostredníctva Veľkej Pani, my ľuďom našepkávame: Čo ti pomôže, keď ju budeš uctievať, veď to nie je podstatné. Treba zachovať len to, čo je hlavné. Pritom však ľudia nepozorujú, že takto strácajú práve to najdôležitejšie, pretože Najvyšší – to je Boh, ju miluje ako žiadne iné stvorenie. Áno, akonáhle ona povie slovo pred Najvyšším, hneď sa stane všetko, čo si praje.

    Ruženec: Je to najlepšia modlitba. Účinok jediného Zdravasu siaha až do očistca, miesta múk, pretože keď sa niekto modlí: Zdravas, Mária, milosti plná, vtedy má radosť Veľká Pani, ale my sme celí zdesení. Preto sa snažíme ľuďom nahovoriť: Ruženec vám nič nepomôže. Radšej konajte iné modlitby. Ruženec je však postrachom pekla. Podobne aj škapuliar.

    Škapuliar: Mnohí obsiahli milosti len preto, lebo nosili škapuliar. Preto ľuďom hovoríme: Čo vám pomôžu šnúrky a handričky. To isté platí aj o mariánskych spolkoch a bratstvách. Mnohí dosiahli milosti len vtedy, keď sa dali do nich zapísať. Našou úlohou je pracovať na zničení všetkého.

    Boj proti sviatkom: Aj to je našim cieľom, aby sa zrušili sviatky. Preto sa snažíme ľuďom nahovoriť, aký vlastne úžitok vám prináša slávenie sviatkov. Sú to len dni hodovania a márnivosti. Preto by bolo najlepšie tieto dni zrušiť. Mnohí však cez tieto dni riadne vykonávajú svoje náboženské povinnosti, najmä sa usilovne zúčastňujú bohoslužieb, čím na seba zvolávajú Božie milosrdenstvo. Ich zrušením môžeme veľa získať. My mierime hlavne na vyššie postavených. Keď sme týchto dostali na svoju stranu, potom za nimi idú aj nižšie postavení. Okrem toho ľuďom hovoríme: všetko je príroda. Diabli nemajú vplyv na nikoho. V takýchto prípadoch zaútočíme na kňaza a pritom rozhlasujeme: diabli nemajú vplyv na ľudí, hlavne nie na zmyslový svet. Kňazi však neuvažujú o tom, akú moc dostali vysviackou (na kňazov), ako to Matka Cirkev v každej dobe verila a túto moc využívala proti nám. Oni ani netušia, akú silu obsahujú veci, ktoré sa požehnajú. Mohli a mali by to vidieť z účinku, keď ich veriaci užívajú s vierou, dôverou a pokorou. My aj tu ľuďom hovoríme: diabol je spútaný reťazou, on už nemôže robiť úplne nič. Vieš, v akom zmysle som spútaný? Len v tom, že sa nemôžeme vyzúriť na ľuďoch podľa svojej chuti. Nie sme teda spútaní v tom zmysle, že by sme nemohli pokúšať ľudí na tele aj na duši.

    Kázeň: Pri kázni(kázání) konáme takto: ako len môžeme, snažíme sa dosiahnuť, aby kazateľ hovoril podľa módy. Na poslucháčov pôsobíme takto: vyššie postaveným nahovárame: načo by si chodil na kázeň? Je len pre obmedzených a jednoduchých ľudí, aby ich čo najviac ohlúpili a udržali v podriadenosti. Nedbalých pobádame k tomu, aby kázeň len ledabolo vypočuli  jedným uchom dnu a druhým von. Neverili by ste, aký úžitok by mali ľudia z kázní, keby ich pozorne vypočuli a riadili sa nimi. A aké škody by nám tým spôsobili.

    Úžitok zo zhromaždenia: Keď sa ľudia zhromažďujú, aby oslávili Najvyššieho, zhromaždujú sa aj anjeli a tešia sa z toho. My tam však nemáme prístup. Ale keď sa ľudia zhromažďujú v našom záujme, sem prichádzame aj my a veľmi sa radujeme. Anjeli tam však nie sú. Veď my ich dobre poznáme, pretože vieme, že každý človek má pri sebe anjela z pravej strany, pričom my stojíme bokom. Anjel sa snaží udržať každého na správnej ceste, a my čo najviac odviesť. Akonáhle niekto podľahne nášmu vábeniu, dobrý anjel sa od neho vzdiali, ale vráti sa znovu a snaží sa ho priviesť na dobrú cestu. Keď poslúchne jeho rady, anjel nás všetkých rozoženie, máme z neho veľký strach. Ďalej sa však nevzdávame nádeje, pozorujeme svoju obeť a snažíme sa ju znovu dostať do svojich pascí. Ale Veľká Pani nám robí veľké škody a spôsobuje nám straty. Pred ňou máme veľký strach. Keď sa veľkí tohto sveta schádzajú na poradu o dôležitých veciach, schádzame sa aj my poradiť, pretože by si mal vedieť, že aj my premýšľame ako vy. A kto z nás prinesie najlepšiu myšlienku, k tomu sa pridáme. Keď nás modlitbou a vierou rozoženú, stane sa to ľudské dielo dielom Božím.

    Nebeské radosti: Musím tiež porozprávať o nebeských radostiach. Ale, ó, beda mi, pre mňa už na večné časy nie je nádej. Najväčšia radosť v nebi je pozeranie na Božiu tvár. Počúvaj, len za to, aby som na ňu mohol pozrieť len na nepatrnú chvíľu, bol by som ochotný vytrpieť muky spôsobené všetkými mečmi a nožmi, lámaním na škripci aj po milióny rokov, áno, aj každú chvíľu pretrpieť i najbolestivejšiu smrť a muky a znovu byť zabitý a znovu byť mučený tým spôsobom. Ale beda. Pre mňa už neexistuje žiadna nádej! (Nedá sa opísať, s akým zúfalstvom to všetko diabol rozprával, že to až telom a dušou lomcovalo. Nikto neuverí, aká strašná hrôza bola pozerať na neho a počúvať jeho bolestné výkriky.)

    Pekelné muky, ohyzdnosť hriechu: Musím ti tiež porozprávať o našich mukách. Ľudia si myslia, že je to nejaký oheň. Nie je taký, ako si ho predstavujú. Je to oheň Božej pomsty. Vieš, čo sú naše najväčšie muky? Hnev Najvyššieho. Nevieš si predstaviť, aké je to pre nás strašné a predsa ho máme stále pred sebou. Ó, beda nám!!! Počúvaj, my diabli sme tak škaredí, že keby ste nás mohli vidieť, akí sme, v jednej minúte by ste museli zomrieť. Preto nás Najvyšší skryl pred vašimi očami. A predsa – hriech je ešte ošklivejší ako my a my ho máme po všetky časy na očiach! Ach, my nešťastní!

    Pokušenie: My všetkých ľudí zvádzame na hriech. Výnimku tvorí Veľká Pani. Najvyšší nám zakázal dotknúť sa jej. Ale toho, ktorého porodila, sme sa smeli dotknúť a pokúšať ho. Vieš prečo? Aby vám slúžil za príklad a na vaše poučenie. Veru, nie Židia, ale my sme ho usmrtili. My sme ho poriadne doriadili. (Keď to hovoril, prejavoval takú diabolskú radosť, že kto to nevidel, nedokáže si to ani predstaviť.)

    Mladých ľudí zvádzame takto: Vzbudíme v nich vzájomnú lásku. Oni si myslia, že na tom nie je nič zlého. Nevedia, že takto sa sami dobrovoľne ženú do našich pascí.  Výsledok nášho vplyvu je ten, že ľudia majú odpor ku všetkému dobrému a začnú sa vyhovárať: som ospalý, nemôžem sa postiť, som slabý, ja taký život neznesiem a nevydržím. To všetko je naša práca!

    Dobrý úmysel a modlitba: Keď človek vstane a nezačne deň s dobrým úmyslom a modlitbou, potom je ten deň náš. Keď však začne dobre, je pre nás stratený.

    Žehnanie: Musím ti tiež povedať o tom, čo znamená takto (krížik), a o iných znakoch cirkevného svätenia. My o tom ľuďom hovoríme: čo ti pomôže napríklad svätená voda, veď nie je lepšia ako iná. A predsa nás tie veci odháňajú a maria našu prácu, keď sa správne používajú. Pozri sa, kríž, svätená voda, zmývajú všedný hriech. Keby som mal čo len kvapku, už by som mal nádej na ľútosť. Pre mňa však na veky niet žiadnej nádeje. Ó, beda, beda mi!!!

    Svätá omša: Ach, keby ste vy, ľudia, vedeli, aká veľká je to obeť, ktorá sa koná skrze kňaza v mene Najvyššieho , boli by ste na nej celkom inak prítomní. Je to najvyššia a najvznešenejšia obeť! Keby bola možná takáto obeť za nás! Ale, ó, beda nám!!!

    Krížová cesta: Ó, keby ľudia vedeli, aký úžitok by mohli mať z rozjímania o mukách toho, ktorý za nich zomrel! Kto o nich správne rozjíma a do Jeho rán sa skrýva, toho nemôžeme dostať, pretože my nemôžeme vojsť do rán. Dopúšťate sa na milióny hriechov, pijete ich ako vodu, keď však robíte pokánie, znovu vás omilostí. Takého máte Boha. My sme spáchali len jeden hriech a boli sme zavrhnutí. Vieš, prečo našli milosť prví ľudia? Keby boli vedeli, ako je tam hore, neboli by ani oni našli milosť. Keby ste mohli vidieť, koľko diablov je okolo vás, určite by ste otvárali oči!

    Moc prežehnania: Keď máte nejaké zhromaždenie, my sa tiež dostavíme vo veľkom počte, aby sme vám prekážali. Ale ak sa pracuje v mene toho, ktorý je nad nami, len počúvame. Pretože, keď začnete robiť znak kríža, musíme všetci zmiznúť a len zďaleka sa pozeráme. Ako sa trasie peklo, keď sa nám niečo rozkazuje v mene toho, ktorý je nad vami, (keď to hovoril, celá posadnutá osoba sa chvela nenapodobiteľným spôsobom), prinútite nás mlčať. My nesmieme z toho nič prezradiť, vy však rozširujete po celom svete meno JEŽIŠ.

    Význam jednoty a svornosti: Musíte sa snažiť, aby ste boli jednotní, máte držať spolu, jeden druhého sa zastávať, v pokušeniach sa radiť a pomáhať si. Keď budete svorní a jednotní, keď sa jeden druhého zastanete, potom ani celé peklo proti vám nič nezmôže, pretože aj keď máme jedného vo svojej moci, príde druhý a zaženie nás. Keby bol len jeden, ktorý takto koná – mali by sme ešte nádej dostať ho, ale kde je ich spolu viac – tam nemôžeme nič robiť. Aj keby sme ich už mali všetkých, okrem jedného, ten nás môže od ostatných odohnať. Len bojujte a zápaste a nestrácajte odvahu, ani netušíte, koľko úžitku prinesiete a koľko duší získate. My vám pripravíme veľa nástrah, ale keď budete vzývať Veľkú Pani, tá bude za vás orodovať.

    Pozrite sa a uvážte, čo urobil pre vás Najvyšší. Diabol vám musí kázať a vy tomu neveríte. Diabol vám musí hlásať pravdu, aký to zázrak! Na vlastnú škodu, proti svojej vôli to musí robiť! /Koľko pravdy, však?

 

                      ROZHOVOR  MARIE  SIMMA  S  DUŠÍ  Z  OČISTCE:

 Jedna duše z očistce mi vyprávěla:"Měl jsem ve Vídni na motocyklu náhle smrtelný úraz, protože  j s e m   n e d o d r ž e l   p ř e d p i s y,  to byl můj osud." Ptala jsem se: "A byl jsi připraven na věčnost?"  Přiznal se: "Nebyl bych býval připraven, ale Bůh dává každému, kdo proti Němu drze a trvale nehřeší, ještě dvě nebo tři minuty času, aby mohl vzbudit lítost. Jenom ten, kdo řekne: "N E C H C I" je zavržen."
  Zajímavé a poučné bylo i další vysvětlení: "V takovém případě lidé říkají, že mu   b y l a   s m r t   s o u z e n a.  Ale není tomu tak. Podle Boží vůle já měl žít ještě dalších třicet let, teprve potom by se můj čas naplnil. Jedině tehdy můžeme říci: B y l a   t o   j e h o   h o d i n a,  když člověk přijde o život úplně bez vlastní viny.  P R O T O   S E   N E S M Í M E   N I K D Y   Z B Y T E Č N Ě   V Y S T A V O V A T   N E B E Z P E Č Í   S M R T I !"
  (Z knihy "Duše v očistci a co jsem s nimi prožila" od Marie Simma)
 

 

    POSELSTVÍ  PANNY  MARIE  V  MEDJUGORJI  2.ÚNORA  2012  MIRJANĚ:
 
   "Drahé děti! Jsem s vámi tak dlouho a už tak   d l o u h o   v á m   u k a z u j i   B o ž í   p ř í t o m n o s t   a    jeho bezmeznou lásku, a přeji si, abyste ji všichni poznali. Ale vy, děti moje?
  V y   j s t e   i   n a d á l e   h l u š í   a   s l e p í !   A zatímco hledíte na svět kolem sebe, nechcete vidět, kam bez mého Syna jde. Neprosíte Svatého Ducha,  a b y   v á s   o s v í t i l !
  Děti moje - z a v l á d l a   p ý c h a.  Já vám ukazuji pokoru. Děti moje, zapamatujte si:
  J E N   P O K O R N Á   D U Š E   Z Á Ř Í   Č I S T O T O U   A   K R Á S O U,  N E B O Ť   P O Z N A L A   B O Ž Í   L Á S K U !
  Jen pokorná duše se stává Rájem, neboť   v   n í   j e   m ů j   S y n !
  Opět vás prosím, modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, to jsou vaši pastýři. Děkuji vám!"


 
                            

                                DOBŘE  ŽÍT,  A  DOBŘE  ZEMŘÍT!
                                  (Nevytěsnit myšlenky na umírání)
                                       P.Martin Ramm FSSP
 

  Že lidé umírají, víme z každodenní zkušenosti. Ale většina má jakýsi nevědomý dojem, že to potká jen druhé lidi, staré, těžce nemocné...A přitom, jak známo, nejde jen o věk. Na to výslovně pamatuje i přímluva při pohřbu:"Modlete se také za ty z našeho středu, kteří budou nejdříve následovat zemřelého před tvář Boží."
  Všichni budeme jednou na řadě, neboť my všichni máme smrtelnou přirozenost. "Každé tělo se opotřebovává jako oděv, je věčným zákonem, že se musí zemřít. Jako listí na košatém stromě tu padá, tu opět pučí, tak je to s pokolením těla a krve: jedni umírají, druzí se rodí."(Sirachovec 14,17-18)
  Umění představuje smrt jako smrtku s přesýpacími hodinami. Jak písek nezadržitelně protéká, tak přejdou dny a hodiny našeho života. Zakoušíme čas jako prchavý. A jednou padne poslední zrnko a přichází velká sklizeň. "Člověk! Jeho dny jsou jako tráva, jako polní květ rozkvétá; jen závan po něm přejde a už není, už nikdy jej nepozná místo, kde býval. Ale Jahvova láska k tomu, kdo se ho bojí, je odevždy navždy, i jeho spravedlnost pro syny jejich synů, pro ty, kdo pamatují na to, aby plnili jeho vůli."(Žalm 103,15-18)
  Jako je jisté, že zemřeme, tak jsou nejisté čas a okolnosti. Je téměř jisté, že do sta let již nebudeme přebývat na této zemi. Ale zda budeme žít ještě zítra? Svatý Jakub varuje před falešnou jistotou:"Tak a teď vy, kteří říkáte:'Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, strávíme tam rok, budeme obchodovat a vyděláme peníze!' Vy, kteří nevíte, co bude zítra s vaším životem, neboť jste pára, jež se na chvíli objeví, pak zmizí."(Jakub 4,13-14)
  Nezbývá nám tedy nic jiného než uznat, že je náš pozemský život hodně křehký. A to je ponižující pro pyšné lidi.
Na tomto místě je důležité zdůraznit, že vůbec nikdo nemá dispoziční právo nad svým životem. Na to pamatuje sv.apoštol Pavel, když říká:"Nepatříte sami sobě." A na jiném místě:"Žijeme-li, žijeme pro Pána, a umíráme-li, umíráme pro Pána. Tedy v životě i ve smrti náležíme Pánu."(Římanům 14,8)
   N A Š E   T Ě L O   A   N Á Š   Ž I V O T   J S O U   Z   B O H A   A   P R O   B O H A.
  V   J E H O   R U K O U   S P O Č Í V Á   N Á Š   Ž I V O T   I   N A Š E   U M Í R Á N Í.
Kdo uznává Boha jako Stvořitele a jako Pána nad životem a smrtí, nezabije nejen druhé, ale nikdy nevztáhne ruku sám na sebe, neboť tak zní páté přikázání:"Já jsem tvůj Bůh - nesmíš zabíjet!"
  Zajisté není dovoleno odsuzovat lidi, kteří v černých hodinách dělají hlouposti, za které, doufáme, nesou plnou zodpovědnost. Skutečně ale nevíme, jaká vnitřní nouze se za takovým zoufalým činem schovává a co se v posledních sekundách před "skokem z mostu" odehrává v duši.
  Musíme věc jasně a zřetelně uvážit.  SEBEVRAŽDA  (suicidum, nebo také dobrovolná smrt) NENÍ  NIKDY  A  ZA  ŽÁDNÝCH   OKOLNOSTÍ  OSPRAVEDLNITELNÁ!  STEJNĚ  TAK  OPOVRŽENÍHODNÉ  JSOU  NÁPOMOC  K  SEBEVRAŽDĚ  A  KAŽDÁ  FORMA  EUTANÁZIE.  Není bezcenného života! Ani těch postižených, starých a nemocných lidí, a  TAKOVÍ,  KTEŘÍ SI  OSOBUJÍ  VE  SVÉM  JMÉNĚ  V  TOMTO   ROZHODNOUT,  NEMAJÍ  PRÁVO  UKONČIT  ŽIVOT  PŘÍMÝM  ZABITÍM  NEBO  ODEPŘENÍM  TEKUTIN  ČI  ZÁKLADNÍ  LÉKAŘSKÉ  PÉČE!
  Věřím tomu, že i v nejtemnějších hodinách Bůh dává sílu nést dobře a do konce kříž. "Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly."(1 Korintským 10,13) Dává zvláští moc v soužení tomu, kdo to s vírou přijme, ve svátosti pomazání nemocných.
  CO  MUSÍ  ČLOVĚK  DĚLAT,  ABY  DOBŘE  ZEMŘEL?
  Odpověď není složitá: ABY  ČLOVĚK  DOBŘE  ZEMŘEL,  MUSÍ  DOBŘE  ŽÍT!
Kdo žije ve spojení s Bohem, nemusí se zvlášť obávat. Mnozí nevěřící lidé si přejí smrt především krátkou a bezbolestnou. Přitom myslí hlavně na vnější okolnosti úmrtí, rádi ale zapomínají na vnitřní okolnosti, které jsou mnohem důležitější!
  Jako křesťané prosíme v litanii ke všem svatým:"Před náhlou a nenadálou smrtí nás ochraň, ó Pane!" Za touto prosbou stojí důležitá pravda.: JEN  POKUD  ŽIJEŠ,  MÁŠ  ČAS  KONAT  DOBRO! PO  SMRTI  VŠAK  NEMOHOU  BÝT  ZÍSKÁNY  ANI  USPOŘÁDÁNY   ZÁSLUHY,  ANI  SE  NELZE  KÁT.  Spíše je tomu, jak říká přísloví: "Padne-li strom na sever, či na jih, zůstane ležet tam, kam padl."(Kazatel 11,2) Proto mohou být poslední minuty v životě člověka mimořádně důležité!
  U P Ř Í M N O U   L Í T O S T Í   M Ů Ž E   Č L O V Ě K,  D O K U D   Ž I J E,  M N O H É   S P R A V I T.
Vzpomeňme jen na zločince na kříži, který našel útočiště v Ježíši a jehož důvěra byla odměněna slovy:"Dnes budeš se mnou v ráji!"(Lukáš 23,43)
  Je velikou milostí moci udělat krok tam, do jiného světa, co nejuvědomělejší  a nejlépe připravený a s posledním aktem lásky a lítosti předstoupit před božský soudní stolec.
  "Uchraň nás před náhlou smrtí..."
  Ale protože je moment smrti nejistý, nabádá nás Písmo svaté ke stálé bdělosti:"Ale vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás proto ten den překvapil jako zloděj."(1 Solunským 5,4) Nebo spíše:"Mějte opásaná bedra a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří očekávají svého pána, když se vrací ze svatby, jakmile přijde a zaklepe. Blahoslavení ti služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí!"(Lukáš 12,35-37) Je dobré vložit hodinu smrti se všemi jejími okolnostmi důvěryplně do rukou Božích. Chceme žít v jeho milosti a být připraveni na den, kdy nás zavolá.
  Velmi pěkná modlitba o dobrou hodinu smrti je "Zdrávas, Maria". V ní voláme o pomoc a přímluvu k Matce Boží pro nejdůležitější momenty našeho života:.."pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.."
  Umírání pro křesťany sice obsahuje přirozenou hořkost. Přirozenost se může vzpírat a rozloučení připravovat bolest. Při tom všem však převažuje radostná naděje, neboť:"Pro křesťana, který spojuje svou vlastní smrt s Ježíšovou, je smrt příchodem k němu a vstupem do věčného života.
  Tak se říká v prefaci zádušní mše:"Ač nás tísní osud jisté smrti, přece nás těší příslib budoucí nesmrtelnosti. Neboť tvým věřícím, ó Pane, bude život proměněn, ne vzat. A když se rozpadnou příbytky tohoto pozemského putování, bude jim připraveno v nebi věčné obydlí." Ježíš sám řekl:"V domě mého Otce je mnoho příbytků, kdyby ne, byl bych vám to řekl; jdu vám připravit místo. A až odejdu a připravím vám místo, přijdu znovu a vezmu vás k sobě, abyste tam, kde jsem já, byli také vy."(Jan 14,2-3)
  Zcela naplněny křesťanskou nadějí a očekáváním příchozího jara jsou pohřební modlitby církve, kterými je doprovázeno skonání věřícího:"Ubírej se, duše křesťanská, z tohoto světa ve jménu Boha, Otce všemohoucího, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha živého, který pro tebe trpěl a ve jménu Ducha Svatého, jenž byl na tebe vylit...Dnes budiž v pokoji připraveno tvé místo."
  Jak je krásné, když může člověk se svatým Pavlem říci:"Pro mne je životem samozřejmě Kristus a smrt znamená zisk."(Filip 1,21)
  Tím je smutnější, že se mnoho současníků v náboženské dezorientaci  UCHYLUJE  K  SCESTNÝM  DÁLNĚVÝCHODNÍM  PŘEDSTAVÁM.  N A U K A   O   R E I N K A R N A C I   A   S T Ě H O V Á N Í   D U Š Í    jsou  zrovna  dnes  v módě. Vycházejí z toho, že se duše lidí po smrti znovu mohou narodit v nějakém novém těle. Svatý apoštol Pavel se jasně zříká takovýchto představ, když píše:"Lidé umírají pouze jednou a poté je soud."(Židům 9,27)
  Víra v opětovné narození stojí v příkrém protikladu ke křesťanskému obrazu člověka. Nebere vážně ani tělestnost člověka, ani jeho svobodnou vůli. Tělesně-duševní jednota je touto naukou zrušena a tělo znehodnoceno, neboť již nepatří podstatně k člověku a bude v koloběhu zrození stále znovu obměňováno.
  Jak zcela jinak tu zní katolická víra  o   S V A T O S T I   T Ě L A   A   V Z K Ř Í Š E N Í   M R T V Ý C H !(viz neporušená těla mnohých svatých, jako otec Pio, svatá Bernadeta, svatá Terezička a další) Písmo svaté nás vybízí dobře využítnáš jeden život na zemi. V   t o m t o   ž i v o t ě   d a r u j e   B ů h   k a ž d é m u   č l o v ě k u   v š e c h n u    p o t ř e b n o u   m i l o s t   k e   s v a t o s t i.
  (Z Vizion 2000 - 5/2015)

 

   POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU  MIRJANĚ  V  MEDŽUGORJI  2. ÚNORA  2016:
 
  "Drahé děti! Zvala jsem vás a zvu znovu, abyste poznali mého Syna, abyste poznali Pravdu. Já jsem s vámi a modlím se,abyste uspěli.
  Děti moje,  m u s í t e    s e   h o d n ě   m o d l i t,  abyste měli co nejvíc lásky a trpělivosti, abyste uměli snést oběť a abyste byli chudí duchem. Můj Syn je skrze Ducha Svatého stále s vámi. Jeho církev se rodí v každém srdci, které hopozná. Modlete se, abyste mohli povznést mého Syna, modlete se, aby vaše duše byla jedno s Ním. To je modlitba, to je láska, která přitahuje druhé a činí vás mými apoštoly.
  Hledím na vás s láskou, mateřskou láskou. Znám vás, znám vaše bolesti a zármutky, neboť i já jsem v tichosti trpěla. Má víra mi dávala lásku a naději. Opakuji, 

V Z K Ř Í Š E N Í   M É H O   S Y N A   A   M O J E   N A N E B E V Z E T Í   jsou láskou a nadějí pro vás.
  Proto, děti moje,  M O D L E T E   S E,   A B Y S T E   P O Z N A L I   P R A V D U,   abyste měli pevnou víru, která povede vaše srdce a která dokáže přetvořit vaše bolesti a utrpení v lásku a naději. Děkuji vám."


 
                        ZBOŽNÉ  SDRUŽENÍ  TRANZITU  SVATÉHO  JOSEFA

  Dne 17.února 1913 bylo v Římě založeno "Zbožné sdružení tranzitu svatého Josefa", patrona dobré smrti. Už o rok později papež Pius X. povýšil toto hnutí na arcibratrstvo, protože hnutí mělo mimořádně velký počet členů. Prvořadým cílem tohoto hnutí je modlitba - na přímluvu svatého Josefa, patrona umírajících, vyprosit milost "svaté smrti" pro všechny, kdo brzy zemřou, především však pro ty, za které se nikdo nemodlí.

  Když byl 23.října 2011 don Luigi Guanella papežem Benediktem XVI. svatořečen, mělo jeho dílo "Zbožné sdružení tranzitu svatého Josefa", patrona dobré smrti, po celém světě milion členů. Vznik tohoto díla inspirovala jeho velká, bezmezná důvěra k svatému Josefovi a především jeho dobrotivé otcovské srdce, které chtělo pomáhat všem, kdo jsou v nouzi. Není to snad tak, že na mnoha místech naší země jsou v největší nouzi právě ti, kdo stojí na prahu věčnosti? Kolik lidí, často úplně opuštěných, musí odejít z tohoto světa bez pomoci kněze, bez zaopatření svátostmi!!!
   A    P Ř I T O M    J D E   V    T Ě C H T O    H O D I N Á C H   O   V Š E C H N O !   O   V Ě Č N Ý   Ž I V O T !
  Don Luigi nechal v jedné městské části Říma nedaleko Vatikánu postavit kostel a zasvětil ho Zesnutí svatého Josefa. Bylo to v době, kdy v něm stále více narůstala touha, aby mohl být přítomen u co největšího počtu umírajících. Když už umírající nemohou být obklopeni srdečnou láskou svých nejbližších přátel a příbuzných, chtěl je alespoň on svojí modlitbou provázet v této nejtěžší a nejdůležitější hodině jejich života. Když don Guanella předložil papeži Piovi X., svému osobnímu příteli, tuto ideu o bratrstvu, Svatý otec byl jeho projektem nejen nadšen, ale chtěl být i prvním členem tohoto díla. A tak se také stalo.
  Při myšlence na nespočetné oběti první světové války hledali duchovní synové dona Guanelly možnosti, jak by se dalo ještě intenzivněji pomáhat a navrhli tzv. ustavičnou mši svatou, zvláštní formu duchovní pomoci umírajícím,"aby nebyl nikdo zatracen". Tak jim to vštěpoval do srdce don Guanella. Každý kněz, který se chtěl podílet na tomto díle milosrdenství, měl výhradně za umírající odsloužit jednou do roka mši svatou v tom dni, který mu byl přidělen. Již velmi brzy se přihlásili kardinálové, biskupové a kněží z celého světa. Od roku 1917 aktivně podporovali tento nápad všichni papežové. Papež Benedikt XV. se sám chopil iniciativy a dodatečně slavil první mši svatou v měsíci právě na tento úmysl. v roce 1981 se i Jan Pavel II. zavázal, že každého 26.května věnuje umírajícím všechny poklady milostí mše svaté a bude prosit svatého Josefa, aby stál při nich jako jejich otec a patron.
  Kromě apoštolátu přímluvy za umírající a "ustavičné mše svaté" má sdružení ještě další cíl, a tím je šíření úcty k svatému Josefovi a následování jeho ctností.

 Don Luigi Guanella(1842-1915), zakladatel dvou řeholních společenství - Služebníků lásky a kongregace Dcer Panny Marie od Prozřetelnosti - byl jako salesián tři roky formován samotným Donem Boskem. Od něho se naučil důvěřovat Boží prozřetelnosti a objevil také svoji lásku k chudým, především k bezdomovcům, k lidem s duševními či tělesnými poruchami, k lidem s Downovým syndromem a k lidem s různými jinými neduhy. V dnešní době pokračují v tomto díle jeho duchovní děti ve dvaceti zemích na čtyřech kontinentech. V České republice podle dostupných informací sdružení zatím neexistuje, nejblíže je na Slovensku - viz http://www.kapucini.sk/?show=583.
  Podrobnější informace o tomto zbožném bratrstvu lze najít na http://www.piaunionedeltransito.org/pia/it/.
 (Světlo 6/2016)


                           BÝT  PRO  UMÍRAJÍCÍ  MATKOU
                                Father Patrick Dougherty

  Angličanka Mary Potterová (1847-1913) byla v roce 1988 papežem Janem Pavlem II. vyhlášena za ctihodnou. Během svého života založila institut řeholnic, který se věnuje péči o umírající. Vzorem pro Malé společenství Mariiny je trpící, přimlouvající se a prosící Matka Boží na Kalvárii.

  Mary Potterová vyrůstala jižně od Londýna v Newingtonu, šťastná a ochraňovaná rodinou, která konvertovala ke katolické víře. V 19 letech cítila řeholní povolání a vstoupila k milosrdným sestrám v Brightonu. Vzorná novicka však po necelém roce onemocněla a s vážnou chorobou srdce se vrátila domů. Následujících sedm let strávených doma bylo pro 22letou Mary tvrdou přípravou na její budoucí misii.
  Mary, trápená bolestmi, trávila doma denně mnoho hodin v modlitbě před křížem. Trpká zkušenost samoty a izolace v ní vzbudila naléhavou potřebu starat se o osamělé umírající a vnukla jí dokonce myšlenku na samostatný řád, který by těmto lidem pomáhal. Právě v té době se jí dostala do rukou kniha "O pravé mariánské úctě" od sv.Ludvíka Marie Grigniona z Monfortu, která rozhodujícím způsobem poznamenala jak její soukromý život, tak i její budoucí dílo. Vědomě se zasvětila Panně Marii a už v krátké době dosáhla obdivuhodné duchovní zralosti.
  V roce 1874 pocítila Mary Potterová silné a naléhavé vnitřní nutkání, aby se modlila za umírající, když jsou v největší nouzi. Později sama píše:"Umírající potřebují naši modlitbu dnes. Zítra už může být pozdě!..Máme zodpovědnost..hříšníci leží na smrtelném loži, duše odcházejí do zatracení. Cítím, jako by mi patřily, a nemohu strpět, že mi je berou. Bylo by to pro mne hrozné a nesnesitelné, kdybych jim nemohla pomoct. S Boží pomocí to ale dokážu."
  V té době pociťovala 27letá Mary Boží volání, aby sama založila dílo, jehož naléhavost a nezbytnost již poznala. Při modlitbě uslyšela Mary jasná slova Panny Marie:"Je to moje vůle, ty uskutečníš toto dílo." A Pán jí zřetelně přikázal:"Uctívej Srdce mé Matky!"
  Tak se stalo mateřské Srdce Panny Marie patronem nového řádu. Mary chtěla ve svém budoucím apoštolátu následovat Mariinu lásku, která upřednostňovala umírající:"Být jedno v Mariině Srdci." Tak později znělo motto sester, jejichž společenství se nazývá "Malá společnost Mariina", aby připomínaly malý zástup, který na Kalvárii věrně setrval u umírajícího Spasitele, docela blízko Matce Boží. "Srdce Panny Marie. Předrahá krev. Duch Svatý. Tímto musíš bojovat a zvítězit!"- to bylo zakladatelce řádu vloženo do srdce jako křišťálově jasné přesvědčení.
  Její duchovní vůdce, i když zpočátku souhlasil, z ničeho nic zavrhl její plány jako "mylnou představu-klam". "Moje duše byla probodena tím nejbolestnějším způsobem," píše mladá žena, která upadla do vnitřní temnoty a znovu smrtelně onemocněla.

Mary však měla neochvějnou důvěru a tři roky s velkou odevzdaností nesla toto svoje vnitřní utrpení:"Kéž by moje bolest mohla pomoci aspoň jedné duši v její smrtelné nouzi." Až počátkem roku 1877 dostala konečně od nottinghamského biskupa Bagshawa povolení pro založení institutu.
  Když se na okraji města našla "vhodná" budova (byla to už téměř rozpadlá továrna na výrobu punčoch), jmenoval biskup 29letou Mary první představenou a podle jejího přání zasvětil klášter mateřskému Srdci Panny Marie. Matka Mary se se svými společnicemi a s horlivostí, která neznala mezí, hned pustila do vyhledávání chudých a nemocných, aby se o ně starala. Současně ale připomínala sestrám jejich skutečný apoštolát:"Víte, že prvořadým cílem založení naší společnosti není péče o nemocné, jak si to mnozí myslí...Prvním a nejdůležitějším úkolem každé sestry je péče o duši umírajícího...Této duši musí být matkou a při všech službách trpícímu navenek se nesmí v srdci přestat modlit, ustavičně se modlit...Ano, naším prvním cílem je být obrazem Kalvárie...pozorně se starat o našeho milého Pána v osobě našeho pacienta. Když se mu snažíme ulevit, mysleme  na Ježíšovu vyčerpanost. Dělejte všechny malé činnosti - ať už natřást polštář, podat ubožákovi sklenici vody, anebo nemocného omýt a osvěžit vodou -, jako byste to dělaly samotnému Ježíši."  
  V každém okamžiku dne by všude, na celém světě měly sestry stát u loží umírajících a měly by jim vyprošovat milost obrácení a věčné spásy:"Myslete na starostlivou matku a na její touhu: Co všechno by udělala, jen aby ulehčila svému dítěti na těle a na duši v jeho smrtelné tísni!...Ó, co všechno by udělala Panna Maria!...Pomoz jí přece...a zaujmi její místo u smrtelného lože jejích dětí."
  Žel, již po několika týdnech bylo stále zřejmější, že jinak velmi ochotný a dobrosrdečný biskup Bagshawe téměř zničí toto malé dílo tím, že v něm zdůrazňoval pouze aktivitu. Matka Mary, která tuto nepřijatelnou situaci dlouhý čas tiše snášela, těžce onemocněla rakovinou prsu a viděla pouze jediné východisko: ona sama musí o uznání svého díla poprosit přímo Svatého otce. Zcela oslabena se jako 34letá vydala v říjnu 1882 na cestu do Říma. Během cesty překonala dva těžké srdeční infarkty. Již brzy se jí pak naskytla příležitost, aby Svatému otci Lvu XIII. předložila úmysl svého institutu. Svatý otec byl otevřený myšlenkám nového institutu a zakladatelce dokonce řekl:"Proč se vracet do Anglie? Brány Říma jsou vám otevřeny." A matka Mary zůstala.
  V roce 1883 začala spolu se svými pěti sestrami působit především mezi anglickými obyvateli města. Zapálení a horlivost pomáhat umírajícím učinily z předvídavé Mary Potterové skutečnou předchůdkyni v oblasti péče o nemocné. V Římě otevřela pro ošetřovatele první školu, kterou vedly sestry, a zřídila první moderní nemocnici, v níž vedle nemocných přijímaly přednostně umírající. Kvalifikovanou péči modrých sester (jak je lidé laskavě nazývali kvůli modrému závoji) o nemocné si už brzy cenili tak vysoko, že je zvali i do Florencie a Milána. Boží prozřetelnost to v následujících letech zařídila tak, že se díky vděčným a bohatým pacientům rostoucímu zástupu sester otevíraly dveře v Austrálii, Irsku, Americe a v jiných anglicky hovořících zemích, aby také zde mohly založit nové domy svého institutu. Uprostřed nezištného účinkování této společnosti přetrpěla Mary Potterová, duše tohoto díla, další těžké zdravotní krize. Dokonce musela bojovat o život, ale přitom vždy myslela na nouzi umírajících:"Duše, která musí bez víry přetrpět totéž...co se s ní stane?"
  Dne 31.května 1886 dostaly "Malá společnost Mariina" a její 38letá představená konečně vytoužené papežské uznání. I přesmnohá významná setkání s vysokými vatikánskými hodnostáři, kteří její dílo velmi podpořili, láska Matky Mary vždy přednostně patřila nemocným a umírajícím, kteří ji pociťovali až do poslední chvíle. V blízkosti Lateránu v Římě pro ně dala postavit impozantní nemocnici a pojmenovala ji "Nemocnice - Kalvárie."
  Sama Mary Potterová, nemocná rakovinou, strávila poslední roky jako invalidní, téměř nevycházejíc z malé cely mateřského domu, který byl součástí objektu. Ale navzdory všemu byly její dveře otevřeny těm, kdo u ní hledali radu. Mary Potterová všechno v tichosti darovala "svým" umírajícím, dokud ona sama 9.dubna 1913 v pokoji a bez smrtelného boje, ale s hlasitým výkřikem jako Spasitel na kříži, nepřekročila bránu věčnosti. Tak se při smrti 65leté Mary uskutečnilo to, o čem byla vždy přesvědčena:"Nic nám nepřipraví takovou měkkou postel jako to, že jsme se po celý život denně a s láskou modlili za umírající daného dne."

  Mary Potterová jako prorocká žena pochopila smysl zasvěcení Panně Marii tak hluboce, že se během posledních deseti let

života u dvou papežů za zasvěcení církve a světa mateřskému Srdci Panny Marie a byla přesvědčena o tom, že ""Maria se projevila jako Matka, velmi zázračným a lidsky nyní nepředstavitelným způsobem."
  Svojí Bohem darovanou, nadčasovou spiritualitou by byla Mary Potterová ideální patronkou katolického hospicového hnutí...
 (Z Víťazstvo Srdca 106/2015)

 


162.                 Irská - Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2011 v 23:00.                              STRACH Z VELKÉHO VAROVÁNÍ NENÍ NĚCO, K ČEMU BYCH VÁS NABÁDAL

  Má drahá, milovaná dcero,
jak bylo předpověděno, rychlost globálních událostí vedoucích k Varování se neustále zvyšuje. Modlitby, mé děti, jsou důležité teď, kdy moji následovníci na celém světě, naplněni milostmi Ducha Svatého, se snaží vytvořit mou armádu. Tato armáda je zatím docela malá, protože mnoho mých následovníků musí ještě porozumět tomu, že každý z nich má důležitou úlohu dokonce právě teď, v budoucnu poroste a povede mé děti k úplnému konci.
  Všechny mé děti ať Mě teď poslouchají: Při každé krutosti, způsobené v těchto časech člověkem proti člověku, se musíte v každém případě modlit za pachatele. Modlitby za hříšníky jsou teď nejvíce zapotřebí. Modlitbou můžete vyvolat Ducha Svatého, aby přinesl Boží světlo těmto ubohým duším. Mnozí z nich jsou tak slepí k pravdě lásky mého Otce, že bezcílně bloudí a noří se do jedné krize za druhou, takže kdokoliv se s nimi setká, je jimi zraněn. Jestliže více z vás bude prosit o mé milosrdenství pro tyto hříšníky, pak působení Zlého bude značně zeslabeno. Mé děti, toto je tajemství oslabení Satanovy zloby, kterou chrlí jako oheň z dračí tlamy, aby pohltil svět do par své nenávisti.
  On, mistr klamu, a jeho démoni jsou všude. Protože víra mých dětí v globálním měřítku je tak slabá, Satanovy zlé skutky uchvátily lidstvo do neřestí, z nichž není snadné se vymanit. Kdyby mé děti všude věřili v existenci Boha, Věčného Otce, toto by se nemohlo stát. Pak by Satanovo sevření bylo slabší, zvláště kdyby mé děti se modlily o pomoc a žádaly milosrdenství mého Otce.
  M O D L I T B A,   děti,  J E   V A Š E   V Ý Z B R O J   mezi nynějším časem  a   P Ř Í C H O D E M   V A R O V Á N Í. Používejte modlitbu k záchraně duší, které tápou v temnotě. Po Výstraze budou vaše modlitby zapotřebí, aby pomohly mým dětem udržet svou věrnost k mému Věčnému Otci a ke chvále jeho slávy.
  TRPĚLIVOST,   T I C H Á   K A Ž D O D E N N Í   M O D L I T B A,    UTVÁŘENÍ  MODLITEBNÍCH  SKUPIN,   D E N N Í  MODLITBA   R Ů Ž E N C E   B O Ž Í H O    M I L O S R D E N S T V Í,    S P O L U    S    P Ů S T E M    A    S V A T Ý M   R Ů Ž E N C E M   K   MÉ  MILOVANÉ  MATCE  PŮSOBÍ  JAKO  DOKONALÝ  NÁVOD   K   Z Á C H R A N Ě   D U Š Í.
  Strach z Varování není něco, k čemu bych vás nabádal. Modlete se teď za sebe a za ostatní duše pomocí činu osobní oběti ještě dříve, než se setkáte tváří v tvář se Mnou, s vaším milovaným Spasitelem.
  Usmívám se radostí a štěstím, když myslím na okamžik, kdy tento velký dar mého milosrdenství bude odhalen mým dětem. Je to návrat domů a to, jak bude vypadat, je nepopsatelné. Neboť takto budete prožívat, až vaše srdce budou naplněny mou božskou láskou. Vaše duše budou konečně osvíceny v přípravě na Nový ráj na zemi. Potom, až se sjednotíte se Mnou, Já vám přinesu útěchu, která vám dosud chyběla.
  Nezapomeňte, děti, na důvod, proč teď hovořím k světu. Je to mé přání zajistit, aby všechny mé děti byly zachráněny ze spárů Satana. Je to také má hluboká a nezměrná láska ke každému jednomu z vás, že vám musím podat mou ruku, abyste se mohli ke Mně připojit, a připravit se na nový příchod domů, do vašeho právoplatného domova.
  Strach nepřichází ode Mne. Miluji vás, děti. Přináším vám tento nádherný dar z mé lásky. Radujte se, usmívejte se a přivítejte Mě,  AŽ  SE  Z N A M E N Í   O B J E V Í   N A   O B L O Z E.  ZVEDNĚTE  SVÉ  RUCE  A  VZDEJTE  CHVÁLU  BOHU   OTCI,  Ž E   M I   D O V O L I L   V Á M   D Á T   T U T O   P O S L E D N Í   P Ř Í L E Ž I T O S T   K   Z Á C H R A N Ě.  
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus Král milosrdenství

 

488.               Poselství Ježíše ze dne 12. července 2012 v 10:50.
      VAROVÁNÍ BUDE PRO MNOHÉ DĚSIVÁ UDÁLOST, KDY SE BUDE ZDÁT,
                                   ŽE NASTAL KONEC SVĚTA
  Má drahá, milovaná dcero, ať nikdo nepodceňuje účinek, který Varování bude mít na celé lidstvo.
Varování bude pro mnohé děsivá událost, kdy se bude zdát, že nastal konec světa.
Mnozí budou svědky toho, co budou považovat za katastrofickou událost, kdy dvě komety se zdánlivě srazí a explodují blízko povrchu zemského.
  Plameny ohně budou vypadat, jako kdyby na obloze vybuchl vulkán, a mnozí budou naplnění úzkostí.(viz vidění rudých mraků dcery Ano v minulé kapitole)
Paprsky rudého ohně jsou paprsky mé krve, paprsky mého milosrdenství, dávaného všem z vás jako dar takového významu, že žádný člověk nebude schopen porozumět tomu, co se děje.
  Mnozí pocítí plamen, hořící skrze jejich těla, jako kdyby je přemohl žár slunce.
  Uvnitř pocítí spalující horko, dokud vědomí reality jim neumožní, aby byli svědky pohledu na své duše.
  Mnozí ucítí, že se země chvěje, jako při zemětřesení.
  Země se bude třást a sténat a mnozí spadnou a budou se chytat čehokoliv, aby se chránili.
  Přesto se země neotevře a nepohltí je. Neboť to nebude skutečné zemětřesení, ale nadpřirozené.
  NEŽ  SE  TO  STANE,  DOJDE   K   E X T R É M Ů M   V   P O Č A S Í !
  P O   E X P L O Z I   N A   N E B I   S E   O B J E V Í   M Ů J   K Ř Í Ž.
  M N O Z Í   B U D O U   P L A K A T   hořkými slzami výčitek a smutku a   Z A K U S Í   B O L E S T   ponížení   K V Ů L I    S V Ý M   H Ř Í C H Ů M !
  Ostatní budou křičet a klít, protože kvůli temnotě svých duší nebudou schopni vydržet osvícení – Boží znamení, a budou se vzpouzet světlu mého milosrdenství.
  B U D O U   K V Í L E T   B O L E S T Í   P L A M E N Ů   P E K L A,  když   M É   Z N A M E N Í   MILOSRDENSTVÍ   J I M     U K Á Ž E   O S U D,   J A K Ý   J E   Č E K Á,   P O K U D   S E   N E B U D O U   K Á T   a  nezmění své zvyky.
  Dobré duše, které Mě milují, budou také trpět, neboť mnohé z nich budou také poskvrněné hříchem, ale dostanou okamžité rozhřešení. Také ony budou poníženy, až jim bude ukázán hřích jejich pýchy.
  Mnozí potom zůstanou několik dnů doma a budou se muset o sebe postarat, protože budou chybět služby. Z tohoto důvodu se musíte připravit.
  BUDE   TO   TAKÉ   DOBA   UTRPENÍ,   K D Y   D U Š E   B U D O U   S N Á Š E T   B O L E S T   O Č I S T C E,  až se uskuteční jejich očista. Takto mnozí zakusí odhalení stavu svých duší a stanou se pokornými tak, jak to nikdy dříve nezažili.
  Tak mnoho lidí přijme, co se stalo, a pochopí, že jim byl dán velký dar mých milostí a mého Božího milosrdenství.
  Obrácení bude celosvětové a v míře nikdy nepoznané od mé smrti na kříži.
  Miliardy se obrátí k Bohu, protože pravda se stane zřejmou. Budou přesně vědět, co se stane v Den soudu, a proto, že je zahalí má láska, budou vědět, jak si zachránit své duše. Opět naleznou plnost svého ducha, těla i duše.
  Můj kříž bude důkazem projevu mého Božího milosrdenství, slibovaného lidstvu už tak dlouho. Bude viděn na nebi po celém světě.
  Následkem tohoto Božího zásahu, daného Božím dětem k probuzení z jejich dřímoty, sestoupí na celou zem ticho.
  Ale padlí andělé zaútočí svou horlivou armádou na všechny Boží děti, které odmítnou můj kalich spásy.
  Tak zahořklí, se srdcem z kamene a zamoření špínou Satana, budou bojovat proti těm, kteří milují Boha. Jejich počet nedosáhne těch, kteří následují Pravdu, přesto jejich nenávist je podnítí organizovat zlovolné činy, které zničí tento mír a klid.
  Ti pak vymyslí plán s cílem přesvědčit svět, že tato událost byla vskutku kosmická nehoda, o které řeknou, že ji vědci mohou dokázat. Naneštěstí mnozí uvěří, že tomu tak je a mnohé Boží děti se vrátí ke svým hříšným životům, které dříve vedly.
Pak začne bitva o duše a nějaký čas potrvá, než dosáhne konečného střetu, kdy můj Druhý příchod přivede zlobu ke konci.
  Moji drazí následovníci, nedovolte, aby tato odhalení vyvolala strach.
  M Í S T O   T O H O   S E   P Ř I P R A V T E   N A   T U T O   S L A V N O U   U D Á L O S T   a dovolte vašim duším, aby ji přijaly.
  Přijměte tento nádherný Boží čin, abyste posílili vaši rozhodnost a šířili dále mou lásku mezi vaši rodinu a přátele.
  Buďte hrdí na váš svazek se Mnou, vaším Ježíšem a pomozte Mi zachránit ty duše, které odmítnou přijmout mé milosrdenství.
  J D Ě T E !   P Ř I P R A V T E   S E !   R A D U J T E   S E,   N E B O Ť   Č A S   U Ž   J E   B L Í Z K O !
   Miluji vás. Váš Ježíš

 

520.                Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2012 v 20:10.

  DEŠTĚ, ZÁPLAVY A ZNIČENÍ PŘÍŠTÍ ÚRODY BUDOU VÝSLEDKEM TRESTU Z NEBE.                               

  Má drahá, milovaná dcero,
deště, které budou padat na celý svět, představují potopu slz, které se řinou z mých očí, když pozoruji Boží děti, jak bloudí, tak daleko od cesty věčné spásy.
  Deště, záplavy a zničení příští úrody budou výsledkem trestu z nebe.
Údolí slz se vynoří všude a jako příčina budou udávány klimatické změny a globální oteplování. Ale není tomu tak.
  Tak mnoho lidí na světě nevěří v Boha. Neuctívají Mě, jeho milovaného Syna. Místo toho jsou pohlcení nutkavou vášní k falešným bohům.
  Co tím myslím? Tito lidé vytvářejí hrdiny a idoly ve světě televize, módy, hudby a sportu. Potom je povyšují na lidské idoly a vzdávají jim čest. Pak si z nich udělají modly způsobem, který poškozuje nejen je samé, ale i osobu, kterou takto vynesli.
  Věří, že tyto idoly jsou posvátné a dělají vše, co můžou, aby napodobili jejich životní styl, jejich způsob oblékání, jejich osobnost, a dokonce i jejich fyzický vzhled.                T O   S E   R O V N Á   P O H A N S T V Í !
  Má dcero, to všechno bylo předpověděno.
  Svět bude zbožňovat falešné bohy.
  Tito lidé jsou plní lásky ke svým tělům, k sobě samým a ve svých ztvrdlých srdcích mají jen málo soucitu nebo lásky ke svým bližním.
  Jejich srdce se změnila v kámen. Oni Boha nemilují. Místo toho byli očarování Satanem, který jim vložil tyto představy a myšlenky do jejich mysli.
                       U Ž   N E N Í   Ú C T A   K   L I D S K É M U   T Ě L U !
  Tělo je stvořeno Bohem a jako takové je chrámem, jenž byl postaven, aby v něm sídlila Boží přítomnost.
  Když Satan pokouší lidstvo, tak se zaměřuje na tělo a na potěšení, které člověk hledá prostřednictvím smyslů.
  Z toho důvodu dnes lidé milují svá vlastní těla do té míry, že je staví na piedestal.
  Nikdy nejsou spokojení s tím, jak bylo tělo utvářeno Bohem, neustále hledají jak zlepšit, změnit a opravit lidské tělo tak, aby vyhovovalo jejich představě dokonalosti.
  Způsob, jakým zejména ženy mění svá těla a nemorálně je ukazují světu, Mě znechucuje.
  Takové ženy, které necítí žádný stud při odhalování svých těl, páchají hřích, i když si to nemusí uvědomovat. Myslí si, že je přípustné zneužívat tělo, se kterým byly narozeny a stavět je na odiv způsobem, který může být příčinou hříchu.
  Jejich sebeláska je jedním z nejtěžších hříchů pýchy. Potom přesvědčují mladé dívky, že je přijatelné, aby takovým způsobem předváděly svá těla na veřejnosti.
  Tak mnohé hříchy těla jsou ve světě dávány na odiv a pokládány za přijatelné.
  Přesto všechny po smrti podléhají trestu. Nejenom proto, že hřích je spáchán, ale že je považován za dobrý čin.
        C I Z O L O Ž S T V Í   J E   D N E S   P Ř I J A T E L N É   A   S K L Í Z Í   P O T L E S K !
        V R A Ž D A   U Ž   N E Š O K U J E   A   N E N Í   U Ž   Ú C T A   K   L I D S K É M U   Ž I V O T U !
     S E X U Á L N Í   N E M O R Á L N O S T   B E Z U Z D N Ě   V Z R Ů S T Á   A   J E   O S P R A V E D L Ň O V Á N A !
     D N Y   T A K O V É H O   H Ř Í Š N É H O   C H O V Á N Í   S E   B L Í Ž Í   K E   S V É M U   K O N C I !
  Dokud lidstvo nepřipustí, že hřích bude vždy hříchem, ztratí právo vejít do bran ráje. Neboť pro každý hřích, kterým jste vinni – ta   Č Á S T   T Ě L A,   kterou jste použili při  páchání  hříchu,   B U D E   P Á L E N A   A   Č I Š T Ě N A   V   O Č I S T C I !
  V   P Ř Í P A D Ě   S M R T E L N É H O   H Ř Í C H U   budete navěky cítit bolest ohně, trhající tu část vašeho těla, kterou jste použili při spáchání hříchu.   N E B U D E   K O N E C   T A K O V Ý M   M U K Á M !
  Proč, proč nenaslouchají svým srdcím! Tak mnoho lidí ví, že to, co dělají, je špatné, ale neohlížejí se na to a hřeší dál, protože je to přijatelné v očích světa.
  Průmysl médií a zábavy vytvořil falešný příznivý ohlas takového chování, a mnoho nevinných duší bylo zkaženo lží.
Jenom Pravda je nyní může zachránit. Je jim dávána Kniha Pravdy, ale budou naslouchat? Satan a jeho padlí andělé udělají, aby se postarali, že slyšet nebudou.
  Až tehdy, kdy z nebe bude ukázán trest, budou muset odložit své prázdné, zbytečné a nechutné zvyky. Protože budou příliš zaměstnaní snahou o přežití a hledáním chleba do svých úst.
  Žel, jenom takovým trestem může být lidstvo na této zemi očištěno.
  TÍM,  ŽE  JE  JIM  DÁN   D A R   O Č I S T Y   J E Š T Ě   Z A   J E J I C H   Ž I V O T A,   JE  JIM  DÁNA  PŘÍLEŽITOST,    A B Y   S E   V Y H N U L I   J E Z E R Ů M   O H N Ě.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus


                                 N O V Á   P R O R O C T V Í

                PROROCTVÍ  PRAVOSLAVNÉ  STAŘENY  Z  NORSKA:
                             (Zemřela v roce 1968 V 90ti letech.)

 Stará 90-ti letá žena z Norska už v roce 1968 měla vidění, že lid z chudých zemí (imigranti) se nahrne do Evropy a nastane jaderná válka.

Norské evangelikální proroctví stařenky z Valdres z r.1968 zveřejněné r.1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem: sexuální nevázanost i v církvi a násilí vůči emigrantům bude předzvěstí světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí.

(Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu).

Stará 90-ti letá žena z Valdres (Norsko) dostala v roce 1968 od Boha proroctví (vidění). Emmanuel Minos konal modlitební shromáždění v jejím bydlišti. Setkal se s ní a slyšel, co zažila. Zapsal to, ale protože si myslel, že to vyznělo velmi zmateně, dal to do šuplíku. Ale po téměř 30ti letech se na to podíval a uvědomil si, že to bude muset vyprávět ostatním.

Uplynulo nyní téměř 43 let od roku 1968 a hodně se od té doby změnilo! Žena z Valdres byla duchovně probuzenou a pravou křesťankou, kterou měli ve velké úctě všichni, kteří ji znali. Stará žena řekla:

1.
Bylo to jako mapa rozevřená přede mnou. Viděla jsem to na vlastní oči. Na mapě byly zaznamenány všechny části světa. Všimla jsem si Evropy, Skandinávie, a Norska. To, co jsem viděla, byly jevy, které nastanou v čase před návratem Ježíše a než vypukne 3. světová válka (pozn. kterou vyvolá Antikrist). Než přijde Ježíš znovu a než 3. světová válka vypukne, dojde k uvolnění. Bude dlouhé období míru mezi velmocemi (řekla to v roce 1968, kdy studená válka dozrála k válečnému konfliktu). Lidé si budou dělat dlouhodobé plány. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940. 3. světová válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa.

2.
Není správné se vzdávat čehokoliv pravého a ryzího z křesťanství. Ústupky způsobí supervlažnost mezi věřícími. Přestanou být otevřenými k přijímání ostře kritických kázání. Lid nebude chtít slyšet o hříchu a milosti, o přikázáních a evangeliu, o pokání a nápravě. Nový druh kázání převezme kazatelny. Nastane honba za štěstím, prosperitou a materiálním bohatstvím. Budou se hlásat optimistická kázání. Kostely se začnou vyprazdňovat. Totéž se stane s modlitebními domy a místnostmi. Věřící na sebe nevezmou svůj kříž a nebudou následovat Ježíše po úzké cestě. Zábava, umělecké a kulturní aktivity převezmou více a více prostoru, aby odstranily úzkost a hněv tam, kde chybí pokání a náprava.

3.
Budou existovat takové morální normy, které jsme dosud nezažili. Lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali. K dispozici bude velká nečistota před manželstvím. Velmi častá bude manželská nevěrnost. Ano, dokonce i v křesťanských manželstvích bude nevěrnost a rozvody. Hříchů homosexuální zvrácenosti začne být víc než dost. Bude dokonce akceptován v křesťanských kruzích.(v roce 2011 už existují sňatky homosexuálů v luterských kostelech Norska, Švédska, Finska, od 15.6.2012 i Dánska). Mnoho nečistoty před manželstvím a mnoho nevěrnosti v manželství se stanou normálními a budou ospravedlňovány ze všech stran, hledisek, úhlů pohledu. Vstoupí dokonce do křesťanských kruhů a my je budeme hýčkat – dokonce i homosexualitu. Televize bude hrát hlavní roli zla. Bude mnoho televizních kanálů (r.1968 v Norsku byl teprve 1. kanál). Televize bude plná násilí. Násilí se tehdy stane pro lidi zábavou. A násilí, kterému se lidé naučí v televizi, vstoupí nakonec do ulic měst a obcí. Televize bude ukazovat intimní scény. Nejintimní záležitosti, které patří jen do manželského soukromí, se budou ukazovat. Ale r.1968 jsme měli ještě vhodný paragraf, který nepovoloval obscénní scény. Ona mi proto řekla zvýšeným hlasem: „To nastane, až přijde čas.“

4.
Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých zemí. Přijdou do Evropy, Skandinávie, včetně Norska. Bude jich velmi mnoho. Tehdy je místní lidé začnou nenávidět a budou silně proti nim. Když to řekla a rozplakala se. Budou s nimi zacházet jako s Židy před 2. světovou válkou. Naše hříšnost tím dosáhne plnosti a vypukne válka. Nejprve jako konflikt, menší konflikt. Ale to nebude konec. Rozroste se a rozšíří. Konečně se to vyvine do velké války. Nakonec do celosvětové války s použitím hrozných zbraní, včetně těch jaderných. Lidé z průmyslových zemí, Ameriky, Evropy, Austrálie, Japonska a dalších podobných oblastí, budou muset uprchnout. Nemohou tam déle žít. Budou se snažit dostat do nejchudších zemí, které se vyhnuly nejhoršímu. Ale ty nebudou ochotny je přijmout.
Všechno to, co jsem viděla před válkou, bylo jen dětskou hrou ve srovnání s tím, co nastane a co bude končit nukleární katastrofou způsobenou atomovou bombou. Vzduch bude tak znečištěn, že člověk nebude moci dýchat. Prach pokryje několik kontinentů; Ameriku, Austrálii a řadu bohatých zemí, Japonsko a další. Také voda bude znečištěna a kontaminována. Půda již nebude moci být obdělávána. Výsledkem bude, že se zachrání jen část obyvatelstva. Tento zbytek lidí z bohatých zemí se pokusí uprchnout do chudých zemí, ale tam s nimi bude nakládáno stejně tvrdě, jako předtím bylo nakládáno s chudými uprchlíky v bohatých zemích.
Jsem ráda, že už to neuvidím. Ale až se čas přiblíží, je třeba sebrat odvahu a lidem vše sdělit. Obdržela jsem to od Boha a nic z toho neodporuje tomu, co nám Bible říká. Ten, kdo má odpuštěny hříchy a má Ježíše jako svého Spasitele a Pána, ten bude v bezpečí.

5.
Sodomu a Gomoru zničil oheň a síra. V troskách těchto zpopelnatělých měst se našly miliony kuliček síry! – Byly objeveny trosky zpopelnatělých měst Sodomy a Gomory a jejich okolí! Co čeká těchto 47 států proto v blízké budoucnosti?

Zdroj článku: http://gloria.tv/?media=385536, přidány obrázky a video.

 

            DLE  HVĚZDNÉHO  ZNAMENÍ  PANNY,  BŮH  BLESKURYCHLE  SMETE  DNEŠNÍ  SODOMU
       Další proroctví o konci času katolíka Patricka Archbolda z New Yorku

  23. září 2017 uvidíme souhvězdí Panny, v němž bude vycházet slunce. Bible hovoří o témže jevu v Apokalypse, když popisuje “ženu sluncem oděnou”, Pannu Marii. Tyto události se navíc odehrají přesně na sté výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. 20. listopadu 2016 začíná astronomický jev, který bude trvat devět a půl měsíce. 20. listopadu 2016 totiž Jupiter (Král) vstoupí do těla (dělohy) souhvězdí Panny (tedy Svaté Panny). Jupiter, vzhledem ke svému retrográdnímu pohybu, setrvá v “děloze” Panny devět a půl měsíce. Tato délka ještě koresponduje délkou těhotenství u normálního, mírně přenášeného dítěte.
  Po devíti a půl měsících Jupiter z dělohy souhvězdí Panny vyjde opět ven. Během jeho vystoupení (porodu), 23. září 2017, vidíme souhvězdí Panny, za kterým přímo vychází slunce (“žena sluncem oděná”). U nohou Panny vidíme Měsíc. A na její hlavě nacházíme korunu dvanácti hvězd: tvoří ji obvyklých devět hvězd souhvězdí Lva, spolu s třemi planetami: Merkurem, Venuší a Marsem. To je skutečně pozoruhodná a - alespoň pro mou maličkost - i mírně znepokojivá podobnost na Zjevení 12. “Shodou okolností” se totiž také tyto události odehrají právě o stém výročí zjevení “ženy oděné sluncem”, Panny Marie, z Fatimy, které se odehrálo v roce 1917. Popsané hvězdné divadlo vyvrcholí jen tři týdny před výročím zázraku, při němž slunce “tančilo” (tu máme další znamení na nebi), což viděly tisíce lidí. A stále očekáváme splnění Jejích slibů, triumf Jejího Neposkvrněného Srdce a období míru ve světě.
  Mnoho lidí rovněž zná vizi papeže Lva XIII. ve které slyšel, že má satan vyměřenou lhůtu jednoho sta let, aby se pokusil zničit Církev. Datum, kdy celý astronomický jev, o němž jsem mluvil, nastane, tedy 20. listopad 2016, je současně dnem, kdy skončí “Milostivé Léto”, vyhlášené papežem Františkem. Týž den, kdy je svátek Krista Krále. Jsme ve stejné situaci, v níž byli Tři Králové před dvěma tisíci let. A já vzhlížím k obloze a říkám: “Tak dobře, Pane. Poslouchám tě.”
( Zdroj s více detaily česky: protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/2076-za-dva-rok… Anglicky: remnantnewspaper.com/

…/2127-apocalypse…)


               DALŠÍ  PROROCTVÍ  RUSKÝCH  SVATÝCH  O  KONCI  ČASU
                                         (Sepsal Libor Halík)

  Shrnul jsem nejdůležitější z článku katolíka Patricka Archbolda z New Yorku, který má manželku a 5 dětí. Doplním výkladem:  Dle starce Jonáše Ignatěnka Oděského začne 3. světová válka po 1.5.2016. Dle sv. Paisije Athoského se 3. světová válka bude skládat ze dvou poločasů. První poločas začne bojem prozatím pravoslavného Ruska proti Turecku, kdy bude Turecko podrobeno pod pravoslavný kříž Ruska dle sv. Serafíma Sarovského a všichni budou nad islámským Tureckem vítězi.
  Pak má začít druhý poločas 3. světové války, který bude strašným.  
  Dle proroctví starce Josifa Vatopedského pro arcibiskupa ze Samary z 26.10.2001 Putin a jeho vláda dlouho nebude.
  Dle vidění jurodivé Alipije Golosejevské bude vlast Rusů tehdy zbombardována a bude tam velmi mnoho mrtvých - stane se na podzim v listopadu na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla. 18.11.2016 existuje v katolickém kalendáři svátek Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla. Pak se dle starce Josifa Vatopedského Rusko rozzuří a běda národům severu - budou na prach.
  Dle vidění z Garabandalu r.1962 se Rusko stane na krátký čas války opět komunistickým, tehdy bleskurychle obsadí většinu Evropy. Dle ctihodného Nectou se ruská armáda zastaví teprve u řeky Rýna mezi Francií a Německem, tam když bude pro Evropu nejhůř dojde k zázračnému znamení na nebi, a dle něj i Garabandalu se Rusko obrátí.
  USA padnou dle sv. Aristoklije Athoského. Logika napovídá, že před obsazením Evropy.
  Všichni katoličtí biskupové Polska před pár dny veřejně ve všech farnostech slíbili, že provedou zasvěcení Polska Kristu králi 19.11.2015, byť prozatím by to raději provedli velmi nejednoznačnými slovy. Proroctví ctihodné Rozalie Celakówny požaduje jednoznačné zasvěcení každého národa a také Polska Kristu jako králi od biskupa primase a také změnu zákonodárství každého národa a také Polska, aby se každý takový národ vyhnul s Boží pomocí 3. světové válce. Už dnes je tu zbrusu nový polský parlament i prezident, hlásící se ke křesťanské katolické praxi. Ti by měli polské státní zákonodárství opět učinit křesťanským, jako se stalo před 1050 lety při křtu prvního křesťanského knížete Polska Měška I., který byl získán pro Krista v čase svého zasnoubení s českou princeznou blahoslavenou Doubravkou.
  Ano, 20. listopad 2016, je současně dnem, kdy skončí “Milostivé Léto”, vyhlášené papežem Františkem. Týž den, kdy je (nový) svátek Krista Krále. 20. listopadu 2016 začíná astronomický jev, který bude trvat devět a půl měsíce. 20. listopadu 2016 totiž Jupiter (Král) vstoupí do těla (dělohy) souhvězdí Panny (tedy Svaté Panny). Jupiter, vzhledem ke svému retrográdnímu pohybu, setrvá v “děloze” Panny devět a půl měsíce.
  Blahoslavená Kateřina Emmerichová prorokovala, že Katolická církev bude ukřižována a pohřbena, aby pak ožila v plné kráse, která bude přijatelná pro protestanty i pravoslavné. Domnívám se, že tou zdánlivou smrtí Katolické církve bude ta doba 9 a půl měsíce. Dle blahoslavené Kateřiny Emmerichové budou v tu dobu katolíci vražděni ruskými vojáky a přitom zpočátku nebudou vůbec chápat proč jsou vražděni. Dle Garabandalu budou tehdy katolické kostely nepřístupné a kněží se budou skrývat. Až 23. září 2017 uvidíme souhvězdí Panny, v němž bude vycházet slunce.

 (Note  Libor Halik made a reference: Otvorenie Svätej brány.)

 

        POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU  V  MEDŽUGORJI  25.LEDNA  2016:

  "Drahé děti! I dnes vás všechny zvu k modlitbě.  BEZ  MODLITBY  NEMŮŽETE  ŽÍT,  NEBOŤ  MODLITBA  JE  ŘETĚZ,  KTERÝ  VÁS   PŘIBLIŽUJE  K  BOHU.
 Proto, děti moje,  V   P O K O Ř E  S R D C E  V R A Ť T E   K   B O H U   A   K   J E H O   P Ř I K Á Z Á N Í M,   abyste celým srdcem mohli říci: Jako v nebi, tak ať je i na zemi.
 Vy jste,  děti moje, svobodní, abyste   S E   V E   S V O B O D Ě   R O Z H O D L I   P R O   B O H A   N E B O   P R O T I    N Ě M U.
  Hleďte, kde vás satan chce zatáhnout do hříchu a otroctví. Proto, děti moje, vraťte se k mému Srdci, abych vás mohla vést k mému Synu Ježíši, který je cesta, pravda a život. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!"

 


              VY  UTÍKÁTE  PŘED  MÝMI  MŠEMI?  ACH, MÉ  DĚTI!
                  (Desatero:Pomni člověče, abys den sváteční světil!)

        Poselství Ježíše skrze dceru Ano 11.4.2001:
  (Velikonoce) Má milovaná dcero mých svatých ran, přichází hodina kdy mě budou bičovat. Mé Tělo bude znetvořeno vašimi hříchy. Bude pro vás jen krvácejícími ranami, mé děti, které miluji. Nezneklidňujte se, jsem Beránek který se nechává obětovat nenávratně. Nic vám nebude odejmuto, příliš vás na to miluji.
  Vy, moji drazí, kteří se soužíte pod tíhou vašich prací, vy máte potíž se v neděli zastavit, v den vybraný mým Otcem k tomu,   A B Y   B Y L   D N E M   O D P O Č I N K U.
  Co činíte z mé neděle kterou jsem vám dal abyste přišli do kostela? Stěžujete si, že jste utrmáceni z vašich prací, a přesto neposloucháte vaše unavené tělo, jdete nakupovat, necháváte si tento den abyste doplnili váš týden tím, že budete pracovat okolo vašich domů, na vašich autech.
  Ach! Mé děti, jak vám dát pochopit že tento den   J E   D E N   M I L O S T I  kdy je třeba načerpat sil pro váš duchovní život,  tento život, který vás  VEDE  K   Ž I V O T U   V Ě Č N É M U ?   Vzpomeňte si na kapku vody na vašem asfaltě: Jak rychle se vypařuje pod paprsky slunce! Mé děti, to je váš vlastní život, tento život který žijete na této zemi!
  Starejte se o sebe, mé lásky. Prosím vás dobře se podívejte na vaše chování co se týče ustanovení neděle, tohoto zákona Božího, zákona mého Otce. On pracoval šest dní. Sedmý odpočíval.  T O   J E   N E D Ě L E,  D E N   P Á N A !
  Jak bych byl rád kdybyste pochopily důležitost tohoto dne! Tento den  je   P O S V Á T N Ý.   Zachovávejte jej myslíce na NEBE!! Jsem to já, váš Ježíš lásky, kdo vás o to žádá, já, který jsem se nechal bičovat z lásky k vám, k vám, které zanedbáváte úctu k tomuto dni. Udělej kříž. Amen.

 

                                    O  SVATÉM  PŘIJÍMÁNÍ:
                                   (Proč nepřijímat na ruku?)

        Poselství Ježíše skrze dceru Ano 23.3.2001:
  Mé milované dítě mé sladkosti, je to tak příjemné mít tě pozornou k mým slovům. Kolik dětí by bylo šťastných kdyby naslouchaly svému srdci. Našly by odpovědi na své otázky a problémy, které mučí jejich lásku ke mně a k jejich blízkým. Jsou tak hluché, že neslyší má volání. Já jsem ten, který v nich dovede čekat.
  Vy, moji vyvolení, vy jste bytosti mého Těla a mé Krve, jste zakotveni ve mně. Vy jste ze mne. Když přijímáte, přijímáte mé Tělo a mou Krev. Já žiji ve vás s celou svou Bytostí. Skrze mou Přítomnost ve vás se stáváte mnou. Je to má svatá Přítomnost, která vás proměňuje. Už nejste vy, stáváte se skrze mne mým Tělem a mou Krví. Jsem to já, který činí toto mé šíření.
  Jako příliv který vystupuje, necháváte se kolébat tímto přívalem oceánu který zaplavuje celou vaši bytost na volání mého Srdce ve vašem srdci. Jste vázáni láskou. Tato láska se hýčká ve vás.
  Zahrnuji vás dobrodiním které vás naplňuje, aniž byste si uvědomovali, že vše pochází ode mne. Jste ve mně zahrnutí dobrodiním během svatého přijímání. Já jsem Chléb života, radosti, štěstí v každém z vás. Mé děti, jsem vaše jediné dobro, vaše jediné štěstí.
  Moji maličcí, já, váš Milovník, po vás toužím. Nemohu se dočkat, až pocítím, že jste ve mně. Od okamžiku kdy vám mne kněz dává, celá má bytost se chvěje radostí. Proč ta oklika, mé děti? Já vás neodsuzuji, o né, příliš vás miluji! Mám pro vás příliš ohledů. Já, Ježíš-Hostie jsem s vámi, ve vás. Ale vidíte, já Ježíš, jsem Král. Jsem rád, když jsem přijímán se všemi ohledy, které patří Králi. Stvořil jsem zemi. Dal jsem svůj Život, abych vám dal život věčný.
  Jsem Syn živého Boha. Jsem čisté Dítě Boží. Vše ve mně je tak čisté, že i má Matka se mne dotýkala jen s úctou, které se nikdo nevyrovná. Když mne má Matka přijímala,   K L E K A L A   na kolena a na její  J A Z Y K   mne položil jeden z mých svatých synů(apoštolů). Vše v ní přijímalo Lásku, svého Boha, svého Syna.
  Mé děti, když mne přijímáte, jsem tentýž jako ten kterého přijímala má Matka, ten samý Bůh. Když ona měla takovou úctu, vy, mé děti,  proč nenásledujete její příklad? (V Garabandalu nás učila přijímat v kleče a do úst. To samé se snažili obnovit papež Jan Pavel II. a Benedikt XVI.) Mé děti, jednoho dne mne budete přijímat jako má Matka, mne, který vás miluje. Čtěte tyto spisy: dostanete světlo. Já jsem láska, která vás miluje a která chce, abyste byly její po celou věčnost.
  Ano, mé děti, když mne vám kněz dává jeho rukou, která   J E   P O S V Ě C E N A,   vy mne necháváte čekat berouce mne do vašich rukou, které nejsou posvěceny!!! Přijímáte mé Tělo. Já jsem  Ježíš-Hostie  který   T O U Ž Í   B Ý T   N A   J E H O   P A T É N Ě   K T E R O U   J E   V Á Š   J A Z Y K.  Když váš jazyk přijme mé Tělo a já na sobě cítím váš dech, chvěji se radostí. Jsem celý váš, úplně váš. Mé drahé děti, pojďte pomalu ke mně a já vám ukáži jak mne přijímat s láskou a dobrotou, v nadšení lásky ke mně. Nechci vás mučit tím, co jsem vám řekl.
  Jsem vaše jediné blaho.  Pochopte, že na vás nechci jít z prudka. Já vím, že některé z vás si sami nevybrali   T E N T O   Š P A T N Ý   Z V Y K.  Jednoduše se vám dal. (Díky padlým kardinálům ve Vatikánu.) Ty kdo přijímaly na jazyk opustily tento skutek lásky, aby činily jako ostatní.(Moderně)
  Moji drazí, já Láska, vám ukáži s něžností že na tom není nic špatného přijmout mne na jazyk. Je mi to tak příjemné! Což nemůžete být děti které chtějí učinit pro svého Ježíše vše z lásky? Jsem k vám tak dobrý! Budu čekat, znovu a znovu, aniž by se mi to omrzelo, až do té doby až se rozhodnete, že mne budete přijímat z lásky v lásce, na mou paténu.
  Mé děti Světla, vy, které mne milujete, nemohly byste být příkladem pro mé děti? Ony ani nevědí, že to co žádám, bylo vždy a bude vždy to, co jsem žádal od mých apoštolů. Mé děti, žádám vás abyste pochopily tento skutek lásky. Byl zaveden v okamžiku, kdy moji apoštolové shromážděni okolo mne uslyšeli má slova:"Vezměte a jezte: toto je mé Tělo vydané za vás; čiňte to na mou památku." Podobně jsem řekl:"Vezměte a pijte, toto je má Krev vylita pro vás na odpuštění hříchů; čiňte to na mou památku." Skrze tato znamení oni v sobě viděli mou Přítomnost.
  Oni nepochopili, že jsem musel zemřít na kříži a pak vstát z mrtvých, aby pak oni měli v sobě tento Chléb a toto víno, znamení mé Smlouvy věčné lásky, která se bude stále obnovovat pokaždé, když nějaký kněz posvětí chléb a víno. Oni všichni dostali chléb a víno ode mne, Ježíše. Já sám jsem jej rozdával. Onen večer jsem je posvětil. Jen já jsem to mohl učinit. Stali se kněžími mou Přítomností u nich. Pouze kněží mohou rozdávat chléb a víno mým dětem tak jako jsem to činil já při poslední Večeři. Všichni ve večeřadle dostali dar Ducha Svatého. Dostali Světlo, které jim otevřelo oči aby věděli, že byli vybráni, aby obnovovali mou svatou oběť.
 Mé děti, přijměte z rukou mých kněží mé Tělo a mou Krev. Jsem to já, který se rozdávám skrze tyto ruce, které jsem já sám posvětil.
  Mé děti, to co je napsáno, to jsem já váš Ježíš nadiktoval mému milovanému dítěti bolestí. Tak tedy nebuďte nevěřící...
 Ježíš
(Kdyby to tak někdo mohl říci lidem z TV NOE, dívám se na mše v jejich studiu a mnoho lidí tam napřahuje ruku po Bohu.barmanka)


                                O  PŮSTU  PŘED  SV. PŘIJÍMÁNÍM:

      Poselství Ježíše skrze dceru Ano 27.4.2001:
  Má dcero, je to správné, že si kladeš tuto otázku. Koncil mého Zástupce předpokládá půst jednu až tři hodiny před přijímáním podle toho jak jste schopni ho dodržet. Jistě že se nedoporučuje jíst před přijímáním.
  Mé děti, jestliže máte potíže s trávením, já, váš Bůh, jsem ve vás ten, který všechno očišťuje. Tak rád bych, mé děti, vychutnal tento okamžik v samotné čistotě vašeho bytí. Bylo by dobré, abyste se zdržely dvě až tři hodiny od jídla: tři hodiny od masa, dvě hodiny od zeleniny, ovoce, ryb, vajec, sýra, obilnin a hodinu od pití.
  Mé děti lásky, přijímejte svatou hostii s úctou, s láskou, s pozorností, s rozkoší, pokorou vaší osoby k Bohu, který se vám dává. Mé děti, já, Ježíš, který jsem ve svaté hostii, vás beru a přijímám ve vás, beru vás do sebe. Mé děti, já jsem čistý, jsem neposkvrněný. Mé tělo je nebeské má Bytost je božská, jsem Bůh.
  Být čistý, to je být bez hříchu, ve stavu milosti. I když mé děti, vaše duše se vidí v čistotě, vše v ní touží po mně. Mám rád když se po mně touží v očekávání lásky. Buďte jako snoubenka, která čeká na svého milovaného. Připravuje se oblékajíc se do svých nejkrásnějších šatů. Abych odměnil duši za to že je takto zamilovaná a ve stavu čistoty, já její Milenec, jí přináším svůj dar: Lásku.
  Vidíte, mé děti, když přicházíte abyste mne přijaly, buďte velkomyslní, nechte mi všechno místo. Já, Láska, mám rád být ve vás jako hlavním jídlem vašeho života. Chci být ve vás jako jsem v mém Otci: Láska. Miluji vás mé děti. Zjihněte nad mou láskou, tolik vás miluji.
  Mé děti, zde je v celku to, co pro vás je nejlepší jestliže chcete dostávat milosti v hojnosti. Udělej kříž, má milovaná. Miluji vás, já, váš Milovaný. Amen.

 


                      KONEC  VAŠEHO  UTRPENÍ  JE  JIŽ  NABLÍZKU

      Poselství Ježíše skrze dceru Ano 28.4.2001:
  Má milovaná, vy všichni jste na odchodu ke mně. V okamžiku, kdy mě uvidíte v sobě, udete všichni se svým Bohem. Já, mé děti budu věčně přebývat v srdcích, které se zasvětí mému Milosrdnému Srdci a Neposkvrněnému Srdci Marie.
  Zakusíte radost. Za všechna vaše utrpení, která budete snášet, vám dám věčnou radost. Utrpení je pro vás kteří mě milujete zdrojem štěstí. Žena rodí v bolesti. Já přicházím v bolesti. Po porodu, žena zapomíná na bolest, má radost. Já vám přicházím dát štěstí. Věčná radost je zde, přichází. Nezakazujte Radosti, aby se ve vás usídlila na věky. Bude vám nabídnut svět lásky. Nechte mě vám ukázat že má Přítomnost ve vás bude vaším osvobozením. Což nebylo zapotřebí abych trpěl pro svou slávu? Proč odmítáte trpět pro vaši slávu, kterou jsem pro vás získal? Mé děti, neváhejte se dát lásce.
  Konec vašich utrpení je předpovězen   V   B R Z K É M   Č A S E.  Je to vaše "brzy", ne ono, které jsem oznámil svým apoštolům Petrovi, Janovi, Jakubovi, Matoušovi, Lukášovi,(skrze sv. Pavla) Markovi, Filipovi, Jidášovi(který nenesl ovoce), Bartolomějovi, Ondřejovi a Petrovu bratrovi Tomášovi.
  Má dcero, je to   V E   V A Š E M   Č A S E   K D Y   J Á,   J E Ž Í Š   P Ř I J D U.  Můj Duch do vás vdechne mou Přítomnost.(varování) Láska bude přebývat v každém z vás. Vy, kteří nechcete trpět aby tak Láska žila ve vás, pomyslete na utrpení, která jsem já snášel pro vás. Miluji vás. Jdi, má milovaná, miluji tě. Ježíš, tvá Láska který je s tebou, ty ve mně, já v tobě. Udělej kříž. Amen.

 

                            NA  CO  ČEKÁTE?  POJĎTE  KE  MNĚ.

        Poselství Ježíše skrze dceru Ano 1.4.2001:
  Můj sladký plameni mého Srdce, hoříš láskou k svému Ježíši lásky. Já hořím v tobě. Ty jsi můj plamen lásky který jsem já sám zapálil.
  Vy jste plamen který září v temnotách vašich vlastních životů. Mé děti, tato temnota která se zvětšuje nepřestává pokrývat všechny ty, kteří odmítají světlo.  J Á   J S E M   S V Ě T L O   S V Ě T A,  tohoto  světa,   K T E R Ý   J E   V   N E B E Z P E Č Í !
  Děti, mé poklady,   J Á   J S E M   N A   C E S T Ě   K   V Á M,  přijdu za nedlouho,  Z A   V E L M I   K R Á T K Ý   ČAS!  Vím, že někteří z vás doufají, že to bude velkolepá událost. Mé drahé dětičky, nebylo by normální, abyste se připravily na tuto událost, která se má stát   V E L M I   B R Z Y ?  Neberete to vážně nebo co?
  Dal jsem vám  V Ý S T R A H Y  skrze mé proroky a vy je neposloucháte; chcete ještě jiné nebo co? Co učiníte s tím, co jsem vám dal? Budete to konat anebo čekat až uvidíte že se ty události uskutečňují před tváří světa?
J E   T O   Ž A L O S T N É   V I D Ě T   V Á S   Č E K A T   A N I Ž   B Y S T E   N Ě C O   D Ě L A L Y !
  Většina z vás žádá o "rozvod" s vaším bližním. Odsuzujete ho, a už nevíte, co si vymyslet abyste mu ublížily. A chcete abych přišel?
  Ach! Mé děti, nevíte že to, čeho se máte obávat je váš vlastní soud vás samých? Jste to vy, mé děti, které se budete soudit!(viz svědectví ďábla výše)
  Já do vás vložím světlo; ono vám ukáže vaše nitro. Uvidíte se tak, jak jste. Budete schopny se na sebe dívat aniž byste se samy zničily? Mé děti, kdybyste znaly všechno zlo, které budete v sobě cítit, šly byste se schovat aniž byste si chtěly vzpomenout odkud pocházíte. Ale bude nemožné abyste se nepoznaly.
  Já znám vaše nitro. Proto, mé drahé děti, skrze mé  Ú P Ě N L I V É   P R O S B Y   A    TY    MÉ    M A T K Y,  JÁ    POSUNUJI    UDÁLOSTI   KTERÉ    U Ž   J S O U   P Ř E D   V A Š I M I   D V E Ř M I !  Váš nebeský Otec už nemůže slyšet vaše nářky, zatímco   n e d ě l á t e   n i c   abyste se připravily            MÁ  MATKA  A  JÁ  UŽ  NEBUDEME  MOCI  ZADRŽET  TO  CO  PŘICHÁZÍ.
                   T O   C O   P Ř I C H Á Z Í,  S E  U Ž  Z A Č A L O !!!
  Někteří z vás, moji kněží, říkáte, že vše je krásné v tom nejlepším světě. Zacpáváte si uši vašimi útěšnými slovy a zavazujete své oči tím, že odmítáte vidět  M Á   Z N A M E N Í.  Uvidíte, že vše je tu a nebudete moci zastavit to, co já, váš Ježíš, činím ke spáse svých dětí.
  Já jsem vám svěřil tento úkol abyste mi je přivedli a vy mě neposloucháte! Co mi odpovíte až vám položím otázku:"Ty, můj drahý synu, do kterého jsem vložil všechna svá dobra, co jsi učinil aby ses mi líbil? Poslouchal jsi mé děti, které jsem ti poslal, abych tě zpravil o tom, že přicházím pro to, co mi patří?"
  Ach! Drazí, milovaní synové, nevíte že jsem zvěstoval mými slovy svůj příchod? Dal jsem vám spisy abyste tak byli osvíceni o mém příchodu, ale  v y   j e   i g n o r u j e t e !  A tak já vás také budu ignorovat! Přesto se děti světla za vás nepřestávají modlit moji synové, prosí mne, abych vám dal zvláštní milosti, které vám přinesou světlo které osvítí vaše temnoty.
  Mé drahé děti jenž prosíte za mé syny kteří nechtějí věřit mým znamením, miluji vás. Skrze mne a pro vás, vy jste mnou a já vámi. Já jsem a budu vaše Světlo, vaše Cesta, která vás zavede k vašemu Nebeskému Otci. Ach, mé drahé děti, jak vás miluji! Prosím vás abyste si dobře přečetly tyto řádky! Jsou to řádky lásky: tato má láska je pro vás.
  Já, Ježíš z Nazareta, Nazaretský, jsem Král, Syn Živého Boha, ten jenž přicházím abych založil Království mého Otce na vaší zemi, mé zemi! Uvidíte, já jsem Pravda. Má dcero mého plamene, miluji tě. Miluj mne za ty, kteří mne nemilují. Udělej kříž, má milovaná. Amen.
=============================================================================================================================
(Nemyslíte, že se všechna ta poselství a proroctví nápadně shodují? A přesto málokdo v ně věří, jaká škoda pro ně!! barmanka)

                            MODLITBA  POKÁNÍ  A  VYSVOBOZENÍ
             Tato 'modlitba exorcismu' byla dána Vassule 13. listopadu 2006

(Vassula píše:)

Ježíš Kristus mi nadiktoval tuto modlitbu, která je modlitbou pokání, uzdravení a osvobození. Řekl, že tento 'exorcismus' je potřebný v těchto časech, které jsou tak zlé.

Lidé neví jak zcela zapudit svými modlitbami Satana, který je ovládá, oslepuje a působí jim tolik utrpení, buď skrze nemoc, nebo tím, že z nich dělá otroky. Ježíš také říká, že mnoho lidí uctívá falešné bohy. Tato modlitba bude účinná, když se ji budeme modlit srdcem a opravdově.

(Pán řekl:)

Má Vassulo, pokoj tobě. Mám radost, když ke Mně přicházíš tímto způsobem. Když mluvíš v Mém Jménu, ať se Mi shromáždění věřících zasvětí. Ať před Mou Tváří činí pokání těmito slovy:
  "Pane, snášel jsi mě po celá ta léta s mými hříchy, nicméně jsi se mnou měl soucit. Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu, ale nyní už nebudu více hřešit. Ublížil(a) jsem Ti a nejednal(a) jsem správně už takový(á) více nebudu.
  Zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla, zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši. Osvoboď mou duši ode všeho, co je proti Tvé svatosti.
  Snažně Tě prosím, Pane, zachraň mě ode všeho zla. Přijď nyní, Ježíši, přijď a zůstaň v mém srdci. Odpusť mi, Pane,a dovol mi spočinout v Tobě, neboť Ty jsi můj Štít, můj Spasitel a mé Světlo a Tobě důvěřuji.
  Ode dneška Ti, Pane, budu blahořečit v každé době.
  Zříkám se zla a všech jiných bohů a model, protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem, dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.
  Svou mocnou Rukou mě zachraň od nemoci, zachraň mne, abych nebyl(a) zajatcem, zachraň mě od těžkostí a poraz mého nepřítele Ďábla. Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli! Amen."
  Já, Bůh, tě miluji, milovaná. My, nás? Já Jsem

=============================================================================================================================

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář