Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č. 68 NEBOJTE SE SMRTI, BOJTE SE HŘÍCHU!

                     Č.68  NEBOJTE  SE  SMRTI,  BOJTE  SE  HŘÍCHU!

       Kardinál Wojtyla řekl jasně před kongresem v Pensylvánii v roce 1977, že: „Stojíme před největší dějinnou konfrontací, jakou kdy lidstvo zažilo. Stojíme před konečným bojem mezi církví a proti-církví, Evangeliem a proti-evangeliem. Tato bitva patří do plánů Boží Prozřetelnosti a je taková výzva, kterou Církev nesmí odmítnout."

              ZA  VŠÍM  STOJÍ  ILUMINÁTI,  SLUŽEBNÍCI  LUCIFERA

     Ilumináti plánují použít islámu k zažehnutí 3.světové války.Chtějí, abyste nadále ignorovali pravdu o tom, že ilumináti využívají islámu k dosažení svého konečného cíle – ke zničení Západu tak, jak jej známe, a k zavedení Nového světového řádu (New World Order). Odvážný Vladimir Putin je odhodlaný zničit Ilumináty, přičemž zničení této nejnepostižitelnější organizace tohoto světa popisuje jako ‚nejdůležitější odkaz‘, který by za ním mohl možná zůstat, a podle kremelských zdrojů chápe i roli islámu v plánech Iluminátů na zahájení 3. Světové války.
     Seriál Alberta Pika předpovídající tři světové války ho v tom zvláště zajímá. Albert Pike byl vrcholný iluminátský Velký čaroděj, notorický Luciferián a generál Konfederace v Americké občanské válce. Ten v 80. letech 19. století otevřeně konstatoval, že ústřední složkou 3. Světové války bude islám, a že Ilumináti přivedou islám do přímé konfrontace se Západem.
     Je zadokumentováno, že Albert Pike napsal v roce 1871 příteli dopis nastiňující největší ze tří světových válek – III. světovou válku. Putin podle svého blízkého přítele věří, že tento dopis je daleko více než prostá korespondence mezi přáteli. Věří, že slouží jako předloha, která přesně formuluje, co se v poslední válce stane, a Ilumináti podle ní postupují až do dnešních dnů.
     Pikův dopis rovněž podrobně  S  DĚSIVOU  PŘESNOSTÍ  SPECIFIKUJE  první dvě světové války:
    „I. světová válka musí být vyvolána, aby Iluminátům umožnila  SVRHNOUT  MOC  CARŮ  V  RUSKU  A  PŘETVOŘILA  TUTO  ZEMI  V  PEVNOST  ATEISTICKÉHO  KOMUNISMU."
    „Druhá světová válka bude vybojována ze dvou důvodů. KE  ZŘÍZENÍ  STÁTU  IZRAEL  A  K  ROZŠÍŘENÍ  KOMUNISTICKÉ  KONTROLY  NAD  EVROPOU!"
    „III. světová válka se musí rozdmýchat za využití rozkolů mezi politickým Sionismem a vůdci Islámského světa.“
     Albert Pike v tomto svém neblaze proslulém dopise (předloze) zapsal tvrzení, že jeho  VOJENSKÝ  PROGRAM  BY  MOHL  TRVAT  100 let nebo trochu déle,   NEŽ  bude dosaženo dne, kdy ti přímí konspirátoři na vrcholu  KORUNUJÍ  SVÉHO  VŮDCE  KRÁLE-DESPOTU  CELÉHO  SVĚTA  a uvalí Luciferiánskou totalitní diktaturu na to, co zbyde z lidské rasy. Vypadá to, jako by Pike poukazoval na konspiraci k zahájení války tak, aby mohl  ANTIKRIST  vystoupat do svého postavení  JAKO  VLÁDCE  SVĚTA!
   (Zdroj: yournewswire.com)
======================================================================================================
   ( OD  PRVNÍ  SVĚTOVÉ  VÁLKY  UPLYNULO  100  LET  - 2017 je letos!
   PANNA  MARIA  SE  ZJEVILA  V  ROCE  VE  FATIMĚ  1917,  KDY  LIDSTVO  VAROVALA,  V  ŘÍJNU  TO  BUDE  100  LET!
   BŮH  DOVOLIL  SATANOVI,  ABY  LIDSTVO  POKOUŠEL  100  LET.
   Dejte si to všechno dohromady, co nás čeká? barmanka) =====================================================================================================

                                     MUSLIMSKÁ  INVAZE
                            z Lumen de Lumine - 8. 9. 2015

    Maďarský biskup László Kiss-Rigó vyvolal mediální pozdvižení, když nepokrytě prohlásil: »To nejsou žádní utečenci, to je invaze. Přicházejí s pokřikem: „Alláh je veliký!“ Chtějí převzít kontrolu. Většina z nich se chová arogantně a cynicky.«
    Tento biskup plně sdílí názor a linii Viktora Orbána: „Papež František vůbec nezná situaci!“ Navíc tito lidé převážně pomoc nepotřebují, protože většina z nich je vybavena peněžními prostředky.
 (kath_net)
                                                                
              05. Poselství Ježíše ze dne 30. ledna 2016.                                 
                     Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).                        
                NEBOJTE SE TĚCH, KTEŘÍ ZABÍJEJÍ TĚLO
   Mé drahé děti, mé vyvolené a milé mému srdci,
pronásledování už je tady. Napadnou vás z úkrytu. Vše už je připraveno.  ŽIJTE  TAK,  ABYSTE  BYLI  PŘIPRAVENI  NA  SMRT.  Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale nic jiného udělat nemohou. Vydejte svědectví o Mně před těmi, kteří si myslí, že vykonají službu Bohu, když vás zabijí.  RADUJTE  SE,  NEBOŤ  V  OKAMŽIKU  VAŠÍ  SMRTI  PŘIJDETE  SEM,  DO  NEBE.   To budou vaše nebeské narozeniny. Vy se jen připravujte v duchu.  ŽIJTE  ČISTÝ  SVATÝ  ŽIVOT.  VŠE  OSTATNÍ  SVĚŘTE  MNĚ.  PŘIJMĚTE  MUČEDNICTVÍ,   neboť tím oslavíte Svatou Trojici a v ní Mne, jenž jsem prolil svou Krev za vás.
   Moji maličcí! Sluha není větší než jeho pán. Když pronásledovali Mě, i vás budou pronásledovat.  KDYŽ  PROLÉVALI  MOU  KREV,  TAK  I  VAŠI  BUDOU  PROLÉVAT!   Radujte se a plesejte v ten den. Zpívejte oslavné žalmy, neboť kde jsem Já, tam budete i vy. Uvidíte moji slávu a v ní navždy budete mít podíl. Přijměte svůj kříž, zneuctění, jako jsem jej i Já za vás nevinně přijal.  V  JAKÉ  MÍŘE  SE  ÚČASTNÍTE  A  PODÍLÍTE  NA  MÝCH  ZKOUŠKÁCH,  V  TÉ MÍŘE  DOSTANETE  PODÍL  NA  MÉ  SLÁVĚ!
    Děti moje! Oko nevidělo, ucho neslyšelo, lidské srdce neumí pochopit, co vám od věků a na věky připravil můj Otec. Utrpení celé země se nedá srovnat s jediným okamžikem pohledu na nebeskou slávu. Ani ve svých nejodvážnějších snech si neumíte představit, co tam na vás čeká. Věčný život, věčná radost. Setřu každou slzu z vašich očí.
   Moji maličcí!  ŽIJTE  SVATÝ  ŽIVOT!  Tak budete mít v nebi velkou zásluhu. K tomu vám žehnám svým láskou přeplněným srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Moje drahé děti! Nehřešte!  Co byste nechtěli, aby vám činili jiní, nečiňte jim.
Děti moje! Když škodíte jiným, sami uvidíte svou škodu, protože totéž dostanete zpět! Moji maličcí!  MILUJTE  SE  NAVZÁJEM!   Bůh vás všechny stvořil k tomu, abyste žili v lásce. Jen tehdy jste šťastní, když lásku dostáváte a dáváte. PRO  VAŠI  DUŠI  JE  LÁSKA  DŮLEŽITĚJŠÍ  NEŽ  KYSLÍK  PRO  VAŠE  TĚLO.
    BEZ  LÁSKY  JE  DUŠE  MRTVÁ.  PROTO  JSEM  DO  HLAVNÍHO  PŘIKÁZÁNÍ  DAL  LÁSKU,  abyste byli šťastní už tady na zemi, a abyste získali věčný život. V nebi je jen láska.   V  KOM  NENÍ  LÁSKA,  TEN  SE  NEMŮŽE  DOSTAT  DO  BOŽÍHO  KRÁLOVSTVÍ!   Můj Otec stvořil každého člověka z lásky. Stvořil jej proto, abyste i vy opětovali jeho lásku a v Něm se milovali navzájem. Když budete takto žít, Satan si s vámi nebude vědět rady.
   Moji maličcí! Přijměte moje slova. Modlete se za to, abyste dokázali žít v lásce. Když někdo proti vám vznese výčitku, poproste ho o odpuštění a odčiňte své hříchy. Ať nikdo jinému nečiní zlo, neboť po smrti bude muset za to zaplatit těžkým trápením. Navzájem si odpusťte a modlete se jeden za druhého, i za své nepřátele. V modlitbě Otčenáš jsem učil: "Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům." Když odpustíte těm, kteří se proti vám provinili, odpustí vám i váš Nebeský Otec. Ale když jim neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše hříchy. [Matouš 6, 14-15].  
   Děti moje! Žijte v nepřetržité připravenosti!
  BRZY  PŘIJDE  TA  HODINA,  KDY  BUDETE  MUSET  OBSTÁT   PŘED  MÝM  SOUDEM.   
  TAM  SE  PŘED  VÁMI  PROMÍTNE  CELÝ  VÁŠ  ŽIVOT...
  BUDETE  SE  MUSET  ZE  VŠEHO  ZODPOVÍDAT...
   KAŽDÝ  DOSTANE  ODMĚNU,  NEBO  TREST,  PODLE  SVÝCH  SKUTKŮ!
 Bohu nemůžete lhát. Lhářem je Satan. On je otcem lži. Nevěřte mu. Nedávejte se s ním do řeči. (Nehřešte!)  Má napomenutí obraťte ve skutky, a tak si zachráníte duši. K tomu vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
    Ježíš

               139. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2010                               
                            Nástroj: Eva Nagy (Maďarsko).                               
     JAK SE MÁTE CHOVAT BĚHEM PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ

     Má svatá Matka vám minulý týden řekla, na kterou stranu se máte postavit po Velkém Varování: Do tábora antikrista, nebo do tábora Ježíšova, a tím si vyberete i život, který vás čeká.
     Já vám nyní řeknu o tom, jak se máte chovat během pronásledování křesťanů. Především, když už pronásledování začalo – není třeba, abyste se postavili do středu náměstí a s údery rukou do hrudi vykřikovali mé jméno. Není třeba, abyste venku nosili na svém oblečení můj kříž, ani na rohu ulice přednášeli o obrácení.
     Moji drazí kajícníci, potřebuji vás, potřebuji vaši sílu, hlavně v tom těžkém období. S takovým extravagantním chováním byste se předčasně dostali do rukou vašich pronásledovatelů. Když už pocítíte závan pronásledování, pak už nelze na veřejném prostranství, v kostele, ani v domě kultury pokračovat v rozsáhlém konání pokání, ale je lépe vytvořit skupiny – 5 lidí v jedné skupině, a pokání konejte tajně v domech. V těchto malých společenstvích kajícníků budeme přítomni My, Nejsvětější Trojice a má svatá Matka, a budeme vás posilovat znameními, zázraky a jinými milostmi, budete-li se neochvějně modlit.
    Vaše úkryty kajícnosti držte v hlubokém utajení a cizí lidi už mezi sebe neberte. Své nově obrácené rodinné příslušníky vyučujte v tajnosti a upozorněte je na nebezpečí. Držte se daleko od falešných proroků, kteří se bez výjimky objeví v každé zemi a ve zplnomocnění antikrista budou konat falešné zázraky a znamení. Skrze ně Mě napodobuje Satan.
     Potom, co po Velkém Varování zmizí z oblohy můj kříž, pokusí se vás omráčit svými falešnými znameními. Dávejte si pozor, neboť ďábel dokáže uvést v omyl i ty nejlepší. ALE  NAD  TĚMI,  KTEŘÍ  DŮVĚŘUJÍ  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI  MÉ  SVATÉ  MATKY  A  MÉMU  LÁSKOU  HOŘÍCÍMU  SRDCI,  NEBUDOU  MÍT  ŽÁDNOU  MOC!  Nevěřte falešným učitelům, kteří na začátku přednášejí o Bohu a lásce, ale o Mně, pravém Spasiteli nemluví, až na to, že jsem byl podvodník, a že pravý Mesiáš přišel až teď.
     Později se kostely stanou obydlím mého nepřítele, vstoupí do nich falešné vědy, bude se tam vzdávat sláva okultním učením a na oltář bude vyzdvižen sex a homosexualita, bude se tam diskutovat o svobodě a oslavovat potraty a euthanazie. Okultismus zcela zaujme místo mše svaté.
    Mnoho mých ubohých a podvedených dětí se stanou obětí astrologie, věštců, reinkarnace, vyvolávání duchů, esoteriky, reiki a duchovního léčitelství. TÍMTO  ZPŮSOBEM  SE  ÚPLNĚ  DOSTANOU  DO  MOCI  ZLÉHO.   Až se to stane, bude to úloha pro vás, které jsem osvítil, abyste varovali členy své rodiny, rodinné příslušníky, známé a sousedy,  ŽE  JEJICH  DUŠE  BUDE  ZATRACENA,  budou-li chodit na taková místa. Budou vám důvěřovat, neboť se obrátili během Velkého Varování a jejich duše žízní po Mně.
     Mé drahé děti, budete-li chtít ve Mně zůstat, nepřijímejte pozemské výhody, neboť vás budou chtít jimi svést. Budou rozdávat peníze, úspěch a moc,  ABYSTE  SE  POSTAVILI  DO  TÁBORA  ANTIKRISTA,  A  TAK  BYLI  NAVĚKY  ZTRACENI!  Raději si vyberte bídu a chudobu, abyste si mohli zachránit tělo a duši. Snažte se od toho odradit i své okolí. Kdokoli přijme jejich odměnu, ten se automaticky vydá ďáblu.
     Moje drahé děti, moji drazí milovaní, teď bych chtěl vám říct o tom, co nejvíc bolí mé svaté srdce. Tím je pronásledování, které vás čeká. Zdržujte se hodně doma, každý den přijímejte  DUCHOVNÍ  PŘIJÍMÁNÍ,  opatrně se účastněte mší svatých, které jsou slouženy v úkrytech, hodně se modlete a s úplnou dětinskou odevzdaností svěřte sebe samé Mně a mé svaté Matce.
     Dostanou-li se někteří z vás do rukou pronásledovatelů, mějte na paměti, že když jsem byl zajat, choval jsem se odvážně, neprosil jsem o milosrdenství, nenaříkal jsem nad sebou, abych byl propuštěn, ale jako tichý beránek jsem šel mezi vlky. Bude-li třeba, následujte Mě a  NIKDY  MĚ  NEZAPÍREJTE!  Můj Duch Svatý vás učiní neuvěřitelně odvážnými. Na vaše ústa položí slova, která máte říct, až se vaši pronásledovatelé budou vás vyptávat.
      Budete-li v rukou nepřátel, Já svým plamenem lásky probudím ve vás takovou lásku, že nepoznáte sami sebe. V čase, kdy vám předávám toto učení, můj Nebeský Otec stojí vedle Mne a každému z vás, po jednom, odstraní vaše poddajná a bázlivá srdce a na jejich místa vsadí  MOJE  ODVÁŽNÉ,  OCHOTNÉ  A  OBĚTAVOSTÍ  HOŘÍCÍ  BOŽSKÉ  SRDCE.  Přijměte je do sebe a začněte od tohoto okamžiku, ať ve vás tluče moje Vykupitelské srdce. Nechť odejde strach, nechť odejde slabost! Žehnám vám silou nadpřirozené odvahy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
     Váš Ježíš

                                                                                                                                   83. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2016.
                   Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
            BRZY SE BUDE VAŠE KREV PROLÉVAT ZA MNE
     Moje drahé děti,
čekají na vás velmi smutné dny. Pronásledování už je tady, už začne, jen co zabere větší území. Už je všechno připraveno. Žijte ve střehu, jako když židé v noci exodu jedli obětního beránka ve stoje, s poutnickou holí po ruce, připravení k odchodu. I vy tak žijte tyto dny, protože kdykoli mohou na vás zaútočit, a tehdy je třeba utéct.
    Moje drahé děti, až k tomu nadejde čas, vše budete jasně vědět a vidět. Naplňte jen to, co vám říkám, a všechno bude v pořádku – naplníte můj věčný svatý plán. Život je krátký.  ŽIJTE  PŘIPRAVENI  NA  SMRT!   Brzy se bude vaše krev prolévat za Mne. Žehnám vám svým láskou překypujícím srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
                     Ježíš
Posilnění z Písma svatého: 1Kor 11, 23-24:  Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vykonal děkovnou modlitbu, rozlámal ho a řekl. "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."

                                                                        
                         44. Poselství Ježíše ze dna 2. února 2015.
                              Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).
                                        HODNOTA MŠE SVATÉ

    Pán mi ukázal, jakou hodnotu má mše svatá. Kdekoli ve světě slouží mši svatou, tam se v té hodině otevírají nebeské brány. Spolu s Ježíšem jsem pozorovala, že když se brány otevřou, Boží Světlo a z nebe vyzařující láska, pokoj a dokonalá adorace duší, šíří ze sebe takovou zář, že se v kostele nebe a zem spolu sjednocují. Věřící nemohou vidět, co je obklopuje, neboť by z toho umřeli. Mše svatá je největší příležitost k milosti, k vysvobození duší trpících v očistci, které touží po Boží přítomnosti. Když přijímáme s čistou duší, dostaneme od Boha milost, abychom duševně překročili práh nebe, a tehdy jsme sjednoceni s naším Pánem, Ježíšem Kristem. Je možné, že vnějškově nezpozorujeme nic, ale království nebeské se nastěhuje do našeho srdce a naplní nás radostí. Později mě obyvatelé nebe vzali do baziliky svatého Petra, kde právě probíhalo obětování Páně.
    Svým duševním zrakem jsem viděla nespočetné  MNOŽSTVÍ  PADLÝCH  ANDĚLŮ,  KTEŘÍ  NEBYLI  SCHOPNI  POKLONIT  SE  PŘED  KRISTEM.   Ďáblové stojí vždy v blízkosti kněží, protože mají v úmyslu oslabovat jejich služby k Bohu a lidem. Panna Maria stojí ustavičně vedle svého Syna, stejně jako na Golgotě. Naše drahá Matka tam stojí po pravé straně kněží a modlí se za církev. Viděla jsem, že roucho a ruce kněze nebyly zcela čisté. Ale svátost oltářní byla tak bez poskvrny čistá a svatá, protože ji obklopovalo Kristovo Světlo, že ani hříšná duše kněze nemohla na ni zanechat skvrnu. On, Beránek, jenž je bez viny, nenosil na sobě ani jedinou skvrnu hříchu.
    Potom jsem viděla velkou válku mezi lidmi před bazilikou. PADLÍ  ANDĚLÉ  PODNĚCOVALI  ZLÉ  LIDI,  ABY  UBLIŽOVALI  NEVINNÝM.  Pocítila jsem, že je to válka mezi dvěma náboženstvími,  VÁLKA  MEZI  ISLÁMEM  A  KŘESŤANSTVÍM!  
    Dobří andělé zachraňovali křesťany, protože si nepřejí smrt lidí, ale jejich štěstí a to, aby jich na zemi zůstalo co nejvíc, protože mají na ní své poslání.
    Ježíš: "NIKDY  PŘED  TÍM  JSTE  NEVIDĚLI  TAKOVOU  VÁLKU,  KTERÁ  PŘIJDE!   Ale Já, Ježíš, žijící v eucharistii, zůstanu s vámi až do konce světa.  SYŤTE  SE  MOU  SVATOSTÍ,  KTERÁ  JE  PRAMENEM  VĚČNÉHO  ŽIVOTA,   abych byl jediným ohniskem vašeho štěstí. Zápas se stane ze dne na den silnějším, ale když vytrváte se Mnou, dostanete milost,  ABYSTE  SE  NEBÁLI  ANI  SMRTI.  Zlý vkládá do vašich duší strach, abyste začali být nejistí. Povzbuzuji vás k tomu, abyste se nebáli a více důvěřovali mému milosrdenství.
    NEKONEČNOST  MÉHO  MILOSRDENSTVÍ  POZNAJÍ  jedině a skutečně   DUŠE  TRPÍCÍ  V  OČISTCI,  které se ještě nedostaly do domu mého Otce.  VYPROŠUJTE  SI  U  NICH  MILOSTI,   abyste se odvážili více se odevzdat Bohu. Ale dbejte, aby ve vás správně žila ctnost bohabojnosti, abyste náhodou nebyli troufalí a sami sebe nevychvalovali. Žehnám vám svou nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
      Ježíš"

                              SVĚT  JE  VE  VÁLCE  DUCHŮ
                         
      Salzburský  pomocný biskup Mons. Andreas Laun se pro časopis "Profil" vyjádřil v souvislosti se zavražděním 85ti letého kněze Jacquese Hamela radikálními islamisty ve Francii v Saint-Étienne-du-Rouvray takto:
     "U tohoto činu dvou devatenáctiletých muslimů jde o ideologickou zaslepenost ve službě velkého boje mezi Bohem a ďáblem." Podle biskupa  ISLÁM  PODPORUJE  TERORISMUS  do té míry, že: "KORÁN  OBSAHUJE  ČÁSTI,  KTERÉ  TAKOVÉ  ČINY  SCHVALUJÍ,  BA  DOKONCE  DOPORUČUJÍ!  Avšak  mnozí  muslimové  tyto části neberou vážně a  NÁSLEDUJÍ  SVÉ  SVĚDOMÍ,  které Bůh vepsal do srdcí  VŠECH  LIDÍ."
    Atentáty podobné těm ve Francii vztahy s islámem zatěžují, jak nastínil Mons.Laun: "NYNÍ  JE  POTŘEBNÉ  PRAVOVĚRNĚJŠÍ  KŘESŤANSTVÍ  v tom smyslu, že křesťané (i papež František)  přestanou islám přikrášlovat, anebo se tvářit, jakoby islám byl mírumilovným náboženstvím.  ISLÁM  SE  OD  POČÁTKU  ŠÍŘIL  OHNĚM  A  MEČEM."
   Dále Mons.Laun řekl: "Co teď potřebujeme, je křesťanství skutečně si vědomé  CENY  KRISTA.  Měli bychom dělat všechno pro to,  ABYCHOM  MUSLIMY  S  JEŽÍŠEM  SEZNÁMILI  a stát by měl, ty kdo chtějí být křesťany, chránit. Navzdory hrozbám zavraždění  MNOZÍ  MUSLIMOVÉ  KONVERTUJÍ  KE  KŘESŤANSTVÍ."  Ztotožnil se s papežem Františkem že "svět je ve válce" a dodal: "ZATÍM  JE  TO  především ještě  VÁLKA  DUCHŮ.   Ale za špatnými myšlenkami následují brzy špatná slova a nakonec špatné činy  a  ZBRANĚ!"
   (Zdroj:www.hlavnespravy.sk, 8.8.2016)

Vědcům se podařilo racionálně vysvětlit, co je to lidská duše a kde se v ní vzalo zlo

Elena Velímská 7. 4. 2023 clock 3 minuty video

Nejen lidé náboženského smýšlení věří, že člověk má duši, že po smrti odchází do nebe. I mnozí ateisté připouštějí, že něco jako duše existuje. Nevylučují to ani vědci, ač se na ni dívají z jiného hlediska. Australský biolog Jeremy Griffith má „svůj“ netradiční pohled na duši a má pro ni vysvětlení.

Pohled na duši

Duši si dávní předci představovali jako mystickou a božskou existenci někde uvnitř našeho těla. Může sídlit v našem vědomí, v srdci, celém našem bytí. Z „vědečtějšího“ hlediska je to nefyzická entita lidské bytosti oddělená od našeho fyzického bytí. Vědci na ni mají různé názory a kdysi jistými experimenty prý dokonce zjistili, že váží 21 gramů.

Jeremy Griffith přináší biologické vysvětlení. Uvádí ji do souvislosti s lidským stavem, dobrem a zlem. Má i vysvětlení, proč se člověk stal soutěživým, sobeckým a zlým. Dle něho je duše poněkud neuchopitelná instinktivní vzpomínka na doby, kdy naši pradávní předkové žili v nesobeckosti, lásce a nevinnosti.

Duše dle Griffitha

Griffith tvrdí, že jsme zdědili kolektivní nevědomí, že jsme ve skutečnosti nesobečtí, laskaví, vstřícní, nápomocní a milosrdní. Nazývá to altruistickou instinktivní orientací. Ta je zdrojem našeho morálního vedení, hlasem našeho svědomí, kterému jsme se naučili říkat duše. Všichni jsme ji zdědili a jsme v podstatě dobří. Kde se vzalo tzv. zlo? Co je příčinou naší destruktivní, necitlivé a kruté povahy? Je to náš lidský úděl? To dle Griffitha trápí lidskou mysl, od chvíle, kdy jsme se stali vědomými a myslícími bytostmi.

Jednoduché vysvětlení

Griffith říká, že vysvětlení je jednoduché. Náš mozek se skládá ze dvou sfér. Jedna je nevědomí. Vychází z genů, instinktů a systému učení, které sdílíme s ostatními živočišnými druhy. Druhá vychází z nervů, našeho vědomého intelektu. Ten je pro nás lidi jedinečný.Když se náš intelekt začal rozvíjet, začal zpochybňovat naše dobře zavedené instinkty a kontrolovat naši mysl. V té chvíli vypukla „strašlivá bitva“ mezi těmito dvěma sférami, jíž důsledkem byl lidský stav: soutěživost, sobeckost, agresivita. A nastalo věčné dilema dobra a zla.  Griffith jako vědec nachází i metaforu v příběhu Adama a Evy, kteří žili ve sladkém nevědomí v Ráji, dokud neochutnali zakázané ovoce poznání. Jak víme, měli dva syny Kaina a Abela. A Kain svého bratra zabil… Dle Griffita člověk může „nezatížené“ nevědomí altruismem posilovat, a tak předávat dalším generacím.

 
                 333  LET  OD  ZÁCHRANY  EVROPY  PŘED  ISLÁMEM!
                              PhDr. Stanislav Vejvar Ph.D.

                    Psal se rok 1683 - před Vídní křesťané hájili Evropu!
    Historie nám nabízí mnohá  UŽITEČNÁ  POUČENÍ! Ne nadarmo je nazývaná učitelkou života. Z dějin se máme poučit,  a zapsaná zkušenost předků nám má osvěcovat cestu do budoucnosti. Pokud budeme bedlivými žáky, možná si ušetříme nejednu prohru, nebo budeme alespoň  VČAS  PŘIPRAVENI!  V opačném případě, při naivní důvěřivosti vůči  NOVODOBÝM  VLKŮM  V  ROUŠE  BERÁNČÍM,  se odsoudíme k opakování kritických etap vlastní historie, kdy šlo o bytí či nebytí církve a vlasti!
    Napříč dějinami jsme svědky útoků proti Nevěstě Kristově a evropskému kontinentu. Letošním neopomenutelným výročím je 333 let od obležení Vídně osmanskými Turky a uhájení města i Evropy před  DOBYVAČNÝM  ISLÁMEM  A  POROBOU.
   Toto historické datum, které si s úctou připomínáme, je tedy 12. září 1683,  KDY  SE  KŘESŤANŠTÍ  OBHÁJCI  VÍDNĚ  UBRÁNILI  MNOHONÁSOBNÉ  PŘESILE  TURECKÉ  ISLÁMSKÉ  ARMÁDY.  Již podruhé se o Vídeň rozbily vlny pohanské zloby a despocie. Turečtí vyznavači půlměsíce oblehli město už v roku 1529. Již tenkrát si osmanský sultán Sulejman představoval, že si Vídeň zařadí do seznamu křesťanských porobených měst, jež mu tehdy padala do klína v Uhrách a na Balkáně. Pohanská pýcha vzala za své, Vídeň vytrvala v roce 1529 i 1683.
    Ještě předtím v roce 1646 pozvedli meč Turci proti Benátčanům a utkali se s nimi o Krétu, kterou nakonec v roce 1669 dobyli. Roku 1656 se v Osmanské říši prosadila do vedoucího postavení rodina Köprülü, která upevnila státní moc pomocí OSVĚDČENÝCH VÝBOJŮ.  Na přelomu padesátých let se Turci zaměřili na sever. Obsadili Sedmihradsko a chystali další výboje. V hlavním městě Svaté říše římské, ve Vídni, se právem obávali o další osud Evropy. Záminkou pro útok Turků na rakouské země a Uhry se stala podpora, kterou Habsburkové poskytli věrné uherské šlechtě. Ambiciózní velkovezír Ahmed Köprülü vypověděl mírovou smlouvu z roku 1606, protože mu nevyhovovala. Zde spatřujeme,  JAK  NEPATRNOU  VÁHU  TURCI  PŘIKLÁDAJÍ  MEZINÁRODNÍM  MÍROVÝM  DOHODÁM!  Každý mír mohl být porušen, pokud překážel růstu moci Osmanské říše a islámu s cílem  POROBIT  KŘESŤANSKÝ  SVĚT.  Žádný mír s muslimy netrval napořád, v praxi šlo spíše o dlouhodobé příměří, neboť nepřítel  SE  NIKDY  Z  NÁBOŽENSKÝCH  A  POLITICKÝCH  DŮVODŮ  nehodlal vzdát  BOJE  PROTI  KŘESŤANŮM  a usiloval o jejich konečné podmanění.
    Proto Turci roku 1683 podruhé stanuli před Vídní. Zamýšleli ji slavně dobýt a postupovat dál, na Moravu, do Čech i do Německa. Bůh učinil z Vídně svůj pevný hrad, který nesměli nepřátelé dobýt - a také nedobyli! Pod ochranným pláštěm Panny Marie, s RŮŽENCEM  A  MEČEM  V  RUCE  se křesťané ve Vídni ubránili. Všechny křesťanské národy střední Evropy pozvedly zbraň na obranu křesťanské víry a svého svobodného života. Na katolickou Vídeň se valilo 200 000 osmanských Turků a jejich vazalů. Před početnou převahou Turků, kteří před Vídeňské hradby přitáhli vedeni velkovezírem Karou Mustafou 14.července 1683, čelilo pouhých 15 000 obránců, které tvořili mimo profesionálních vojáků, také dobrovolníci a ozbrojený měšťanský sbor.  Všem bylo jasné, že bez pomoci z venčí tentokrát Vídeň nevydrží. Dne 15.července začali Turci Vídeň ostřelovat, zároveň plenili okolní vesnice a brali Rakušany do otroctví.
    Vojáci, měšťané a všechen lid, povzbuzováni k víře a k boji neúnavnými kněžími a mnichy, hájili císařskou metropoli s přímo tragickou obětavostí proti zavilému nepříteli Kristova učení! Věděli, že je lepší padnout svobodně a hrdinně na hradbách, než se dostat do rukou nemilosrdného muslimského nepřítele, kteří zajatcům uřezávali hlavy. Proto bojovali o každou palisádu a každý metr zdiva. Přes heroickou obranu města ubývaly vídeňanům síly. Zoufale bylo potřeba pomoci zvenčí!  
    Stísněni za ničenými hradbami, s menšícími se zásobami a s přibývajícími mrtvými, brali vedle meče ocelového také do rukou  MEČ  DUCHOVNÍ: SVATÝ  RŮŽENEC.  Podobně jako mnohokráte předtím i potom si katolíci vyprosili vítězství upřímnou modlitbou růžence a  ODEVZDÁNÍ  SE DO  OCHRANY  MATKY  BOŽÍ.  Modlili se za Vídeň i v Římě, Karmelitáni pořádali patnáctidenní růžencovou novénu, i sám římsko-německý císař a český král Leopold I. se během obléhání denně veřejně modlil růženec.
      Do hry zásadním způsobem vstoupil nový hráč - Polsko. Není náhodou, že polský král Jan III. Sobieski, který s armádou Vídni přispěchal na pomoc, se rovněž opíral o svatý růženec. Před cestou do Vídně se stavil u Panny Marie Čenstochovské, poprosit ji o pomoc. V Divotvůrkyni, Neposkvrněnou, Vítězkyni nad ďáblem a jeho pozemskými sluhy skládal veškerou svoji naději. Osobně ministroval při mši svaté na vrcholu Kahlenberg u Vídně, který byl znám množstvím katolických kostelů a kaplí. Mše svatá před bitvou v noci na 12.září se však konala již na ruinách těchto křesťanských svatyň. Turci je předtím v protikřesťanské zášti vypálili a rozbořili.
    Spojené říšskoněmecké, habsburské a polské armády o síle 70 000 vojáků přispěchaly krvácející Vídni na pomoc. Katolická církev důrazně vyzývala k brannému odporu proti islámské agresi.  Z lidského hlediska se zdálo nemožné trvale zvítězit nad tureckou záplavou, ne-li ji přímo zatlačit zpět na Balkán a mimo Evropu! Rytířské zásady vzrostlé z katolické kultury velely jít do boje i proti pohanské přesile,  V  SÁZCE  BYLO  DĚDICTVÍ  OTCŮ,  VÍRA,  VLAST,  SVOBODA  EVROPSKÝCH  NÁRODŮ  zbudovaná na základech evangelia.   
    Před rozhodující bitvou přistupovali vojáci po vzoru Jana III. Sobieského ke svatému přijímání. Nacházeli posilu ve svátostném Kristu. Křesťanské velení původně počítalo s několikadenní bitvou. Průlom v Turecké obraně však byl natolik úspěšný, že zvrátil původní záměr na přerušení boje. Evropané dostali příležitost a nesměli zaváhat! Karel Lotrinský obešel Turky a hnal je doprostřed bojiště. Ve stejný okamžik polská těžká jízda prolomila levé křídlo turecké linie, jež se tímto zhroutila. Po zavržení myšlenky bojovat na život a na smrt turecký velitel paša Kara Mustafa utekl z bojiště. Smrti však neunikl. Za prohrané tažení a bitvu jej sultán Mehmed IV. nechal veřejně uškrtit. Za velkovezírem se obracely turecké houfy, které pochopily, že bitva je ztracena. Turci bezhlavě prchali od Vídně. Jan III. Sobieski vstoupil jako první do stanu uprchnuvšího Kary Mustafy a do rukou vítězů padlo množství pokladů a cenností, bezpočet zbraní, děl a 20 000 velbloudů.
    Křesťanský lid zaplatil však smutnou daň i po bitvě. Ke křesťanským obětem, v počtu 2000, je nutno přičíst zajatce, které Turci nelítostně pozabíjeli před útěkem. Turků padlo 10 000 a odvlekli do otroctví 30 000 mužů, žen, dívek a další tisíce dětí!
   Zkáza Vídně byla katastrofální! Ponížená, avšak svobodná Vídeň se stala  SYMBOLEM  VÍTĚZSTVÍ SVATÉHO  KŘÍŽE  NAD  PŮLMĚSÍCEM! Z defenzívy se Turci už nedostali, jejich expanze západním směrem skončila. Triumfem v roce 1683 nastal zlom v potýkání se s osmanským vetřelcem, kdy křesťané přešli z obrany do protiútoku a nastoupili soustředěnou válečnou kampaň s cílem vypudit Turky z Uher a Balkánu. Velká turecká válka byla ukončena až mírem uzavřeným roku 1699 ve Sremských Karlovicích mezi Osmanskou říší a Svatou ligou - aliancí většiny evropských mocností.
   Je vidět, že vojenská převaha muslimských Turků nebyla v důsledku to nejdůležitější! Faktorem, určujícím výsledek bitvy o Víděň  BYLA  BOŽÍ  MILOST,  MODLITBY  LIDU  A  OSOBNÍ  HEROIZMUS  KŘESŤANSKÝCH  OBRÁNCŮ.  Z věčnosti k nám zdvihají varovný prst:"NEOPUSŤ  CÍRKEV  ANI  VLAST!  BRAŇ  SVÉ  NÁBOŽENSTVÍ,  RODINU  A  VLAST - DĚDICTVÍ  OTCŮ  BOHEM  SVĚŘENÉ!  NEUSTUPUJ  ZE  SVÉHO  PRÁVA!  NEDBEJ  PŘESILY  NEPŘÁTEL!"
    Definitivní hrozba nadvlády půlměsíce si  VYNUTILA  VOJENSKOU  JEDNOTU  EVROPSKÝCH  STÁTŮ  S  ROZDÍLNÝM  NÁBOŽENSTVÍM  A  POLITICKÝMI  CÍLY.  Kladnou stránkou krvavého konfliktu dvou odlišných světů byl fakt, že proti fatálnímu nebezpečí  POSTUPOVALY  SPOLEČNĚ  vojensky a politicky  KATOLICKÉ,  PROTESTANTSKÉ  I  PRAVOSLAVNÉ  STÁTY,  jež spolu jinak nezřídka válčily, nebo si nepřátelsky konkurovaly.  S  JEŽÍŠOVÝM  JMÉNEM  NA  RTECH,  POD  SVÝMI  STÁTNÍMI  PRAPORY  se proti lítému agresorovi u Vídně roku 1683 rozjeli evropští rytíři  S  JEDINOU  MYŠLENKOU:  OSVOBODIT  MĚSTO  A  ZEM  A  ZNOVU  NASTOLIT  VLÁDU  KRISTOVA  NÁBOŽENSTVÍ  A  SVATÉHO  KŘÍŽE!  Své životy přinesli v oběť, aby  PŘEŽILA  KŘESŤANSKÁ  KULTURA  A  EVROPSKÉ  NÁRODY  a  nenásledovaly osud balkánských národů, které na dlouhá léta upadly pod turecké jho!
     (Světlo - 42/2016, výrazně zkráceno)       

                       POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU - MEDŽUGORJE
                                       Mirjaně Soldo - 2.10.2016
                                                                                 
   "Drahé děti, Duch Svatý, podle nebeského Otce,  MNE  UČINIL  MATKOU  JEŽÍŠOVOU,  A  TÍM  I  VAŠÍ  MATKOU.  Proto přicházím, abych vás vyslechla,  ABYCH  K  VÁM  VZTÁHLA  SVOJE  MATEŘSKÉ  RUCE,  ABYCH  VÁM  DALA  SVOJE  SRDCE,  ABYCH  VÁS  POZVALA,  ABYSTE  ZŮSTALY  SE  MNOU,  PROTOŽE Z  VRCHOLU  KŘÍŽE  VÁS  MŮJ  SYN  SVĚŘIL  MNĚ!
    Žel, mnohé moje děti nepoznaly lásku mého Syna a mnozí  HO  NECHTĚJÍ  POZNAT!  Ach, děti moje, jak špatně činí ti, kteří musí vidět nebo mít vysvětleno,  ABY  UVĚŘILI!  Proto vy, děti moje, apoštolové moji,  V  TICHOSTI  SVÉHO  SRDCE  POSLOUCHEJTE  HLAS  MÉHO  SYNA,  ABY  VAŠE  SRDCE  BYLO  JEHO  DOMOVEM,  aby nebylo temné a smutné, nýbrž ozářené světlem mého Syna.  VÍROU  HLEDEJTE  NADĚJI,  PROTOŽE  VÍRA  JE  ŽIVOT  DUŠE.
    Znovu vás vybízím:  MODLETE  SE!  Modlete se, abyste víru žily v pokoře, duchovním míru a ozářeni světlem. Děti moje, nesnažte se hned všechno pochopit, protože ani já jsem všechno nechápala, ale milovala jsem,  VĚŘILA  V  BOŽSKÁ  SLOVA,  KTERÁ  MŮJ  SYN  ŘÍKAL  On, který byl první světlo a počátek vykoupení.
    Apoštolové mojí lásky, vy, kteří se modlíte, obětujete se, milujete,  NESUĎTE!  Vy jděte a šiřte Pravdu, slova mého Syna - EVANGELIUM,  protože vy jste živé evangelium, vy jste paprsky světla mého Syna. Můj Syn a já budeme při vás,  DODÁVAT  VÁM  ODVAHU  A  ZKOUŠET  VÁS!
   Děti moje, stále žádejte požehnání od těch, a jenom těch,  JEJICHŽ  RUCE  POŽEHNAL  MŮJ  SYN,  od vašich pastýřů.  Děkuji vám."

                                   "JÁ  BUDU  TVOJE  MATKA"
                               Životní příběh obráceného ateisty.
   
    Celých třicet let jsem byl bojovným ateistou s levicovými názory. Odmítl jsem Boha, odmítl víru, ale Bůh mě neodmítl. Přivedl mě zpět k sobě neobyčejným způsobem skrze zázračné setkání s Marií...
    Jsem otec Lazar Al-Antoni. Pocházím z Austrálie z protestantské, metodistické rodiny. Můj otec byl protestant a matka se přikláněla na stranu katolicismu. Ve velmi raném věku jsem si všiml, že moji blízcí nevedou křesťanský styl života. Říkali o sobě, že jsou věřící, ale navzájem se obelhávali a užívali vulgárního jazyka. Rychle jsem došel k přesvědčení, že náboženství je faleš a přetvářka. Zároveň jsem potkával lidi, kteří byli dobří, laskaví a...nevěřící. Došel jsem k názoru, že náboženství nerozhoduje o tom, zda je někdo dobrý nebo ne. Náboženství, podle mého pohledu, nedělalo rozdíl mezi lidmi dobrými a zlými.
                                Materialismus a smrt
     Když mi bylo 11 let, křesťanství jsem odmítl. V té době jsem zažíval hodně utrpení vnějších i vnitřních. Po odmítnutí víry jsem přijal jako jistotu, že nenarušitelné jsou jedině zákony přírody. Na svět kolem sebe jsem mohl mít vliv pouze silou mysli. Této síle jsem také připisoval divy, které jsem si jiným způsobem nedokázal vysvětlit. Moje filosofické názory formovala četba Marxových děl a psychologická díla Freuda.
    Na jejich základě jsem si vytvořil materialistickou životní koncepci, opírající se o naturalismus, s jistou dávkou romantismu. Křesťanství jsem považoval za nástroje různých mocností zaměřených na realizaci jejich imperialistických cílů. Velký vliv na mě měli angličtí romantici - Byron, Shelley a Keats. Stále jsem ale byl člověkem hledajícím, Takový stav, to je pozice mnoha lidí na Západě. Usilují o vnitřní pokoj, jako by se hnali za fata morgánou a když dojdou na to místo, zdá se jim ještě víc vzdálený.
    V čase studií jsem v létě chodíval na praxi do nemocnice. V rámci svých povinností jsem odvážel těla zemřelých pacientů do márnice. Jednou zemřelo malé děvčátko. Několik týdnů trpělo v nemocnici. Bylo to strašné! Byl jsem přesvědčen, že mrtvá přešla do nicoty, ale zároveň jsem vnitřně cítil nepokoj, a dokonce až vzdor, že umírá takové malé dítě! Mé srdce se neodevzdalo materialismu úplně. Tenkrát jsem o tom nevěděl, ale byl to hlas Boha, který jsem nechtěl poznat.

                  Cesta k obrácení
    Jako spousta mých vrstevníků jsem v čase mládí poslouchal Beatles a byl jimi fascinován! Tito hudebníci byli pod vlivem Maharišiho Maheše Jogího, tvůrce transcendentální meditace. Obrátili pozornost mnoha mladých - moji taky - k hinduismu a budhismu. Tato náboženství mě přivedla k hledání odpovědi na otázky, které mě trápily: Proč trpím? Proč se cítím osamělý? Jaký je cíl a smysl mého života? Nějakou dobu  jsem dokonce prožil v Indii. Dále jsem však propagoval ateismus, a to už jako přednášející na univerzitě.
    Přelom v mém životě nastal, když moje matka těžce onemocněla, měla nádor. Lékaři jí nedávali šanci na uzdravení. Poslední dny před její smrtí jsem prožil v nemocnici, spal jsem tam na podlaze. Když máma umřela, pocítil jsem strašlivou prázdnotu ve svém životě a velkou ztracenost. Přišel jsem tehdy o životní rovnováhu. Matka pro mě byla jako zdroj a smysl života. Spolu s ní kdesi zmizela moje sebejistota. Po půl roce stálého smutku jsem nebyl ani o vlásek blíž vnitřnímu klidu a harmonii. Nakonec jsem se rozhodl udělat něco podivného: vrátit se do nemocničního pokoje, kde zemřela moje matka. Chtěl jsem tak porozumět jakémusi tajemství smrti, která pro mě byla jako neproniknutelná temnota.
    Ale řeholní sestry, které tu nemocnici spravovaly, mě do toho pokoje nepustily. Ukázalo se, že už v něm někdo byl. Při čekání na povolení vstupu mě poslaly do nemocniční knihovny. Tam jsem našel knížku amerického řeholníka Thomase Mertona. Byl to jeho životopis. Začal jsem ho číst, a ta četba mě natolik pohltila, že jsem na nemocniční pokoj úplně zapomněl. Sestry zřejmě také. Merton mi připomenul můj vlastní život: filosof inklinující k levici, přednášející, který četl stejné knížky, díval se na tytéž filmy jako já. On také ztratil matku. Po její smrti začal hledat útěchu v katolickém klášteře. Rozhodl jsem se udělat totéž - vyměnit univrzitu za klášter.

                                              V klášteře
    Nazítří jsem zavolal do prvního lepšího kláštera, který jsem v telefonním seznamu našel, a ptal jsem se, jestli se mohu stát mnichem. Můj protějšek se mě začal vyptávat: do které církve patřím, kdo je mým duchovním otcem, kdo mě k nim poslal a podobně. Rychle se ale zorientoval, že nemám ani ponětí o řeholním životě a rozhovor ukončil. Rozhodl jsem se to tak nenechat. Podíval jsem se do telefonního seznamu znovu a našel číslo na jiný klášter. Byl to srbský pravoslavný klášter svatého Sáby poblíž Melbourne. Ukázalo se, že mluvím s mnichem, který byl v klášteře biskupem. V mnoha pravoslavných klášterech je biskup na místě jako jeden z mnichů. On, místo aby se mě vyptával, řekl jen jednoduše: "Přijď a uvidíš!" Později jsem pochopil, že ta slova nepoužil náhodně. Právě těmito slovy se obrátil Filip na Natanaela, když se ten poté, když se dozvěděl o Ježíšovi, otázal, co může pocházet dobrého z Nazareta(Jan 1,46). Rozpálen zvědavostí jsem čekal na to setkání.
    Klášter svatého Sáby byl hodně známý díky ikoně Matky Boží proslulé milostmi. O Marii jsem slyšel už dřív, ale neměl jsem k ní osobní vztah, ani jsem také nerozuměl její roli v církvi. Při občasných návštěvách jsem kostely vnímal jen jako muzea uměleckých děl a ne jako skutečné svatyně.
    Hned po vstoupení do kostela jsem tu ikonu spatřil. Měla pořádné rozměry. Moje oči se upnuly na způsob, jakým ji Srbové vzdávali čest. Všichni se před ní třikrát skláněli až k samé zemi. Australané se nikomu neklanějí. Lidé známí a v Austrálii populární nebo i úplně obyčejní si při setkání obyčejně podají ruku. Poklona ikoně bylo pro mě něco velmi trapného! Ale pomyslel jsem si, že budu vstřícný a udělám to, co dělají druzí.

                                                  Nová Matka
     Sklonil jsem tělo k zemi a přilnul k podlaze. Ležel jsem přitulený k ní a pociťoval, jak moje emoce po ztrátě matky dostávají hlas - všechen smutek a žal. Začal jsem plakat, modlit se a zpovídat nahlas. Vyléval jsem svoje pocity, cítil jsem se osamocen, jako sirotek. Tehdy jsem se zvedl a udělal další poklonu. Vlna smutku a žalu mě zcela naplnila. Tu jsem najednou zezadu uslyšel zřetelně slova: "Já budu tvoje Matka." Obrátil jsem se v přesvědčení, že to se mě jedna z žen v kostele pokouší potěšit, ale nikdo tam nebyl. Znovu jsem začal tesknit a podruhé jsem uslyšel ta stejná slova. Všiml jsem si, že Matka Boží z ikony nacházející se naproti mně se jakoby lehce vyklonila směrem ke mně. Naklonila hlavu dopředu, nychýlila se směrem ke mně a hleděla mi přímo do očí, usmála se a pronesla potřetí: "Já budu tvoje Matka." V úsměvu byla překrásná a plná lásky, tak nádherná a milující, že její slova okamžitě odebrala veškerou bolest z mého srdce! Díky její lásce a přítomnosti jsem se cítil obnovený a nově narozený. Dala mi novou víru, naději a sebejistotu. Celá její postava vyzařovala světlo. Když jsem vstal, Maria se "vrátila" na své místo a já jsem se rozhodl udělat třetí poklonu.
    Když jsem z kostely vycházel, byl jsem přesvědčen, že mám milující Matku. Po tomto mimořádném setkání, jsem řekl biskupovi, že odsud nemohu odejít, protože život ve světě pro mě ztratil smysl. Biskup souhlasil. Opustil jsem tedy práci na univerzitě a zůstal jsem v klášteře.

                               Křesťanský styl života
     V klášteře si biskup hned povšiml, že jsem skutečně nerozuměl tomu, v čem spočívá křesťanský styl života. Pro formu vzdělávání mi doporučil odjezd do Srbska a Řecka na horu Athos. Tam jsem strávil dva roky.
    V Srbsku mě klášterem provázel mnich, který neuměl anglicky. Já jsem zas uměl srbsky jen pár slov. Procházeli jsme klášter, nad jehož bránou byla freska představující Ježíše a Marii, jak spolu hovoří. Když mi řeholník objasňoval význam slov jimi vyřčených, slyšel jsem to anglicky. Nechápal jsem každé slovo, ale věděl jsem intuitivně, o čem mluví. Maria řekla: "Synu, odpusť jim", prosila Ježíše za lidstvo, a Ježíš odpověděl: "Ne, jejich srdce jsou zatvrzelá, neodpustím jim." Tento dialog se opakoval třikrát. Když se Maria potřetí obrátila na Ježíše se stejnou prosbou, dodala: "Synu, kvůli mně jim odpusť." Tehdy Ježíš odpověděl: "KVŮLI  TOBĚ  JIM  ODPUSTÍM."
   Duch Svatý způsobil, že jsem ten rozhovor slyšel tak,  jako by byl o mně. Místo "jim" jsem slyšel "mu". To za mne Maria prosila svého Syna o odpuštění. To moje srdce bylo zatvrzelé. Návštěva srbského kláštera  mi dala milost objevení Krista jako mého Pána a Spasitele, díky Marii. Věděl jsem, že potřebuji odpuštění hříchů a proměnu svého srdce!
    Intelektuální pýcha Západu nezná hranic. Když jsem pracoval na univerzitě, byl jsem přesvědčen o tom, že moje znalosti jsou bez hranic! Zdálo se mi, že vím všechno. Když se Ježíš stal mým Mistrem a Učitelem, tehdy jsem si uvědomil, že jsem setrvával v pýše. Dříve jsem nedokázal akceptovat lidské slabosti, vyžadoval jsem od jiných, aby je překonávali za každou cenu. Teprve Pán mi dal milost spolucítění a porozumění.

                                              Život na poušti
    Po mém návratu ze Srbska a Řecka přijela  jednu sobotu do kláštera trojice mladých Egypťanů. Byli to křesťané, koptové, patřící k církvi založené samotným evangelistou svatým Markem. Bylo to moje první setkání s koptským křesťanstvím. Jedna z dívek v té trojici mi začala vyprávět o Písmu svatém. Od doby svého vstupu do kláštera jsem se zajímal jen o Matku Boží. Slovo Boží jsem nečetl, ačkoliv jsem měl svůj výtisk Bible. Byl zcela nový, zatímco ten její byl úplně opotřebovaný, sotva držel pohromadě, s lístečky a vpisky na každé straně. Koptka mi s nadšením začala vyprávět biblické příběhy. Naslouchal jsem všemu, co říkala, s otevřenými ústy. V biblických postavách jsem začal poznávat obraz svého vlastního života.
    Během našich dalších setkání mi mladá Egypťanka vyprávěla také o koptské mnišské tradici, o životě na poušti a o mniších. Po návratu z kláštera na hoře Athos jsem cítil, že mi v srbském klášteře něco začalo chybět. Byl tam přílišný ruch. Hodně lidí přijíždělo na návštěvy a zase odjíždělo. To mě moc rozptylovalo. Toužil jsem po životě více osamoceném, ne ve společenství jako dosud. Moje nová známá mi vlila svým vyprávěním do srdce touhu po životě na poušti, tak, jako žil svatý Antonín Veliký. Neměl jsem ponětí, že ten velký svatý byl kopt.
    Vhodná příležitost se naskytla, když Austrálii navštívil Šenuda III., koptský patriarcha. Během rozmluvy jsem se ho zeptal, zda bych se mohl stát mnichem na poušti. Šenuda mi odpověděl takto: "Máš-li lásku Boží v srdci, můžeš být šťastný všude." Odpověděl jsem, že nyní nemám v srdci štěstí a že bych je chtěl najít v Egyptě. Tehdy se na mě patriarcha podíval pronikavým pohledem a po chvíli řekl: "Zvu vás." Takto jsem se v roce 1996 dostal do koptské církve. Krátce na to jsem se stal koptským mnichem a poustevníkem, později rovněž knězem.

                                         Duchovní boj
    Každý křesťan je ve stavu  DUCHOVNÍ  VÁLKY  SE  SATANEM!  Když žiješ v křesťanském prostředí, máš oporu, pomoc kolem sebe. jsi jako  dítě v kolébce. Pokud jsi v ní, chrání tě. Můžeš plakat i trpět, ale jsi mezi svými. V mnoha zemích na Západě ta  KOLÉBKA  PODLEHLA  ZNAČNÉMU  ZNIČENÍ!  Žiješ-li mezi lidmi, kteří nevěří a nechtějí uvěřit, vedeš dvojí válku - vnější a vnitřní. Křesťan se musí Božím způsobem od tohoto světa oddělit, jak psal svatý Pavel v 2 Korintským 6,17: "Vyjděte tedy z jejich středu a oddělte se, říká Pán." Musí se také chránit před vlivy světa, jak napsal svatý Jan: "Nemilujte svět, ani to, co je ve světě."(1 Jan 2,15) Jednou z podstatných složek toho oddělení je  omezení  sama  sebe. Postarej se, aby tvůj svět byl prostý a malý. Nedělej ze sebe někoho, kým nejsi! Nemysli si, že můžeš nosit neslušné oblečení a nebudit chtivost u mužů. Nemysli si, že můžeš kouřit omamné prostředky a nepropadnout závislosti; krást a nebýt dopaden; konat zlo, které tě nezničí! Ono tě dříve či později zničí, pokud to budeš dělat.
    V roce 2006 jsem poblíž své poustevny prožil tuto událost: V době předvelikonoční postní doby jsem chodíval o půlnoci do Jeskyně sv. Antonína, abych se modlil žalmy. Končíval jsem kolem půl druhé a vracel jsem se do své jeskyně. Mnohokrát, když jsem šplhal po horách, jsem vidíval obrysy zvířat na skalách. Té noci, když jsem pohlédl nahoru, jsem spatřil obrovitého medvěda. Vypadal jako hrozný, černý stín. Začal se ke mně přibližovat. To mě poděsilo. V jistou chvíli jsem si uvědomil, že to nebyl medvěd, ale satan.
     Otcové pouště říkají, že když se k mnichovi blíží ďábel, musí se modlit, a  ON  SE  ZTRATÍ  JAKO  DÝM.  Té noci jsem se nemodlil, ale podlehl hrůze. Byl jsem úplně zkamenělý hrůzou! Když se ke mně ďábel blížil, ztratil jsem rovnováhu; v důsledku pádu jsem si zlomil čelist, kost v noze a poškodil si kolena. Ten zážitek pro mě znamenal pořádnou lekci, na kterou nikdy nezapomenu!  PAMATUJTE,  že každá modlitba, třeba jenom střelná,  KRÁTKÉ  VZPOMENUTÍ  JMÉNE  JEŽÍŠ,  SATANA  PORAZÍ  A  ZAŽENE  HO,  když budete v nebezpečí!

                                              Dbát o prvotní zápal
    Můj život je důkazem toho, že Bůh pro nás má plán: plán, aby nám pomohl, uzdravil nás a spasil. V mém případě se začal realizovat skrze přímluvu Matky Boží a svatého Antonína.
     V klášteře pozoruji bratry, kteří propadli rutině. Když mě prosí o radu, říkám, aby dbali na svůj prvotní zápal mnišského života. Takový je náš lidský stav, že v nás ten prvotní žár uhasíná. Pohleďme na manželství. Koli jich začalo krásně: námluvy, láska v prvních měsících a letech, narození dětí. A potom boj o peníze, dům, každodenní záležitosti...Podobně je to s vykonávanou prací...
    V duchovním životě je to modlitba, která nás každého dne obnovuje.  NEDOVOL,  ABY  SE  Z  NÍ  STALA  RUTINA!  Náš problém je podobný tomu, jaký měla církev v Laodiceji(Zjevení 3,15-16). Nejsme studení ani horcí, jenom  VLAŽNÍ.  Být ve stavu  LHOSTEJNOSTI  A  NEVŠÍMAVOSTI  JE  ZÁVAŽNÝ  HŘÍCH!
    V křesťanské tradici je něco takového jako klášterní život, který je přeplněn modlitbou a rozjímáním o Bohu. Buďte si jisti,  ŽE  MNIŠI  SE  CELÝ  DEN  MODLÍ  ZA  VÁS  A  CELÝ  SVĚT,  vaším jménem stojí před Bohem a přinášejí své  POKÁNÍ  A  ODŘÍKÁNÍ  k  větší  chvále  Boží.
     Otec Lazar

                  RŮŽENEC - TAJEMSTVÍ  ŽIVOTA  NAŠEHO  PÁNA
                             P.Dr. Konstanz Faschian OFM

    Dva měsíce v roce jsou zvláštním způsobem zasvěceny úctě k Nejsvětější Panně Marii. Jsou to měsíce květen a říjen; květen jako měsíc rozkvětu a říjen jako měsíc žně. V květnu zdobíme oltáře a mariánské obrazy nejkrásnějšími květinami, které přináší jaro, a v říjnu ovinujeme Matku na nebesích jiným věncem, jehož růže jsou neporovnatelně cennější než nejkrásnější květy, které přináší příroda - RŮŽENCEM!
    V 11. a 12. století v mnišských kruzích povstal růženec, který v 15. století převzal naši dnešní formu. Dominikáni a jezuité, mezi nimi především svatý Kanisius, se zasadili o rozšíření růžencové modlitby. Ve znamení růžence 7.října 1571 u Lepanta dosažené vítězství nad Turky dalo růžencové modlitbě novou vzpruhu. Papež Lev XIII. vyhotovil 16 apoštolských spisů o růženci. Byl to také on,  KDO  PŘEDEPSAL  V  MĚSÍCI  ŘÍJNU  KAŽDODENNÍ  MODLITBU  RŮŽENCE.  Také jeho následovníci: Pius XI., Pius XII. a Jan XXIII., vyzývali k modlitbě růžence ve svých okružních listech. V Rakousku  vděčí růženci vídeňskému františkánovi otci Petru Pavličovi, který v roce 1947 vyvolal k životu růžencové smírčí křížové tažení.
   V čem ale spočívá  NADČASOVÁ  HODNOTA  této jedinečné modlitební formy, která z ústní modlitby jakoby  SAMA  PŘIVÁDÍ  KE  KONTEMLATIVNÍ?
                         1. Růženec - vyznání víry, uctívání Matky Boží
     Za prvé, růženec sestává z modliteb, které jsou věřícím křesťanům ze všeho nejdražší.  Začíná  APOŠTOLSKÝM  VYZNÁNÍM  VÍRY,  které sjednocuje křesťany všech staletí, všech národů a jazyků. Věřící křesťané vyznávají Boha Otce, který nám dal život, Boha Syna, který nám dává spásu a Boha Ducha Svatého, který nás posvěcuje.
    Po "Vyznání víry" následuje  OTČENÁŠ,  který nazýváme "Modlitbou Páně", ptotože nás ji naučil sám Kristus, abychom se my věřící křesťané vůbec mohli modlit. O žádné jiné modlitbě nemůžeme tolik říci, že je v duchu Krista, jako tato modlitba.  SKLÁDÁ  SE  Z  PROSEB,  KTERÉ  NÁM  DO  ÚST  VLOŽIL  SAMOTNÝ  PÁN.  Ukazuje nám, o co máme prosit a jak bychom se měli modlit. Tím nám dává záruku, že žádná prosba nezůstane nevyslyšena a nesměřuje do prázdna.
    K "Otčenáši" se přimyká "Zdrávas, Maria". Je to pozdrav, kterým oslovil archanděl Gabriel blahoslavenou Pannu, když NEBESKÝ  OTEC  POVĚŘIL  NEJDRAHOCENNĚJŠÍ  VYVOLENOU  MATKU  NAŠEHO  SPASITELE,  že  SMÍ  JEJÍ  TĚLO  NÉST  JEHO  JEDNOROZENÉHO  SYNA.  Co bychom mohli udělat lepšího, než svěřit naší nebeské Matce stejnými slovy vše, co je nám milé, hodnotné a svaté? A co by mohlo být hodnotnější a náležitější, než k tomuto andělskému pozdravu přidat slova: "Svatá  Maria, Matko Boží,  PROS  ZA  NÁS  HŘÍŠNÉ  NYNÍ  I  V  HODINU  SMRTI  NAŠÍ!"  Nikdy nevyznáváme snáze a raději svoji hříšnost, než před obrazem čisté Panny, která je Matkou našeho Spasitele i Matkou naší.

                             2. Růženec - tajemství života našeho Pána
    Za druhé nám růženec  STAVÍ  PŘED  OČI  VŠECHNA  VELKÁ  TAJEMSTVÍ  ŽIVOTA  NAŠEHO PÁNA:
   V  RADOSTNÉM  RŮŽENCI  uvažujeme nad těmi tajemstvími Ježíšova života, která nejkrásněji vyjadřují naši spojitost s Pánem. V těchto tajemstvích pociťujeme, jak je nám Pán blízko,  KDYŽ  SE  SKRZE  SVÉ  ČLOVĚČENSTVÍ  STAL  JEDNÍM  Z  NÁS,  vzal na sebe lidský život a posvětil náš lidský osud radostí a utrpením. Pociťujeme však také, jak my jsme blízko Pánu a že v našem životě musíme být a  ZŮSTAT  VĚRNÝMI  KRISTOVÝMI  NÁSLEDOVNÍKY!
   V  RŮŽENCI  SVĚTLA  nás vede svým životem na zemi mezi námi:  KŘTEM,  vykonáním prvního zázraku v Káně Galilejské,  hlásáním EVANGELIA - BOŽÍHO  SLOVA; zázračným  PROMĚNĚNÍM  na hoře,  kdy se dal učedníkům poznat jako Boží Syn;  A  USTANOVENÍM  EUCHARISTIE,  svým  největším  darem  pro  náš  život - KDE  SE  NÁM  CELÝ  Z  LÁSKY  VYDÁVÁ  ZA  POKRM.
   V  BOLESTNÉM  RŮŽENCI  nám předstupují před oči  TAJEMSTVÍ  HOŘKÉHO  UTRPENÍ  A  UMÍRÁNÍ  JEŽÍŠOVA,  která Pán vzal na sebe z lásky k nám lidem a jimiž nás spasil! Kde bychom mohli ve všem utrpení a vší bídě našich životů nalézt útěchu a pomoc, než u Pána, který nás skrze své utrpení a svou smrt spasil? Kde bychom se měli naučit lépe rozumět tomu, že  BŮH  POUZE  DOPOUŠTÍ  VŠECHNU  BOLEST  A  UTRPENÍ  v našich životech, protože ví,  ŽE  NAŠE  UTRPENÍ  ZPŮSOBÍ  SPÁSU,  když je na sebe vezmeme v Ježíšově duchu?
   V  TAJEMSTVÍCH  SLAVNÉHO  RŮŽENCE  myslíme na  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  Pána, na jeho slavné  NANEBEVSTOUPENÍ  A  VYLITÍ  DUCHA  SVATÉHO  a uvědomujeme si  VÝZNAM  těchto tajemství  pro náš život. Neboť Zmrtvýchvstání a oslava Pána  skrývá také  NAŠE  vlastní  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  a naši vlastní účast na oslavě Krista.
    Tím ale růženec vyžaduje   PONOŘENÍ  SE  DO  KAŽDÉHO  TAJEMSTVÍ  naší víry, které náš život nejhlouběji spojuje s Kristem, které nám odkrývá smysl našeho života,  VKLÁDÁ  NÁM  všechen  BOJ  a všechno  UTRPENÍ  našeho života  DO NAŠÍ  SPÁSY,  která se zcela uskuteční v oslaveném životě v nebi.

                                  3. Růženec - Mariin život a význam
    Růženec je nám tak milý a drahý také proto, že nám  STAVÍ  PŘED  OČI  I  CELÝ  ŽIVOT  A  VÝZNAM  MARIE,  Ježíšovy  a naší Matky. Pánův život byl svázán od prvního okamžiku jeho pozemského pobytu do jeho smrti na kříži, ano až do velikonoční oslavy, s Marií, jeho Matkou. Maria měla být Matkou v církvi dále žijícím Kristem stejně tak, jako byla Matkou pozemskému Kristu. Radosti a útrapy Mariina života, její účast na spásné smrti, stejně jako na jeho oslavení, nám v tajemstvích růžence vystupují před oči.
     JEJÍ  ŽIVOT  BYLA  JEDNA  JEDINÁ  SLUŽBA  JEJÍMU  BOŽSKÉMU  SYNU,  KTERÝ  PŘIŠEL,  ABY  SPASIL  SVĚT!
Proto znamená její mateřství nejupřímnější  ÚČAST  NA  CELÉM  SPASITELSKÉM  DÍLE  JEŽÍŠE  KRISTA. Proto ji církev nazvala  SPOLUVYKUPITELKOU.
    Přestože byla principiálně vykonána spása lidstva smrtí Ježíše na kříži, budou plody spásy rozděleny lidstvu v průběhu každého času, který nazýváme časem církve, aby se nemohla vyčerpat ani Mariina účast na spáse v tom, že při smrti Ježíšově stála pod jeho křížem. Její účast na spáse působí dále. Stejně jako mohla cele přivést Krista lidstvu, tak přivádí každého,  KDO  SE  JÍ  SVĚŘÍ,  ke svému Božímu Synu.
    Více než všechna učená zpracování přesvědčila věřící lid její tisíckrát  ZAKOUŠENÁ  POMOC. Nespočetné votivní tabulky mluví přesvědčivou řečí na všech mariánských poutních místech. A to je právě to, co nám růženec činí tak milým a drahým: Že všechno trápení a všechnu radost našeho života, všechny starosti a prosby, všechny lidi, kteří jsou nám nejdražší, můžeme svěřit naší Matce v nebi s jistotou, že naše prosby přednese Pánu a že  JEJÍ  MODLITBA  NAZŮSTANE  NIKDY  NEVYSLYŠENA!
    Každá část růžence, ale i růženec samotný končí:  SLÁVA  OTCI  I  SYNU  I  DUCHU  SVATÉMU...Každé "Sláva Otci" nás ale upomíná na to, že je úkolem našeho života  UČINIT  JEJ  JEDNOU  JEDINOU  MODLITBOU  CHVÁLY,  aby jednou mohla vyústit k oslavě  TROJJEDINÉHO  BOHA. Amen.
   (Z Dienst am Glauben 4/2015, Upraveno: Autor článku v době vyhlášení růžence Světla sv. Janem Pavlem II. již nežil.)

               Z poselství Ježíše ze dne 22. prosince 2012 v 20:36
                                  MODLITBA 90
           DÍKŮVZDÁNÍ ZA TVŮJ NEJSLAVNĚJŠÍ DRUHÝ PŘÍCHOD
   "Ó, můj Ježíši, nabízím Ti chválu a díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod. Ty, můj Spasiteli, ses narodil, abys mi dal věčný život a osvobodil mě od hříchu. Nabízím Ti moji lásku, mé díky a mé zbožňování, zatímco připravuji svou duši na tvůj velký příchod. Amen."


                              KATECHIZMUS  KATOLICKÉ  CÍRKVE:
   KKC-971: "Budou mě blahoslavit všechna pokolení"(Luk 1,48). Úcta církve ke svaté Panně je niterný prvek křesťanského kultu. Marii církev právem uctívá zvláštní úctou...Už od nejstarších dob je blahoslavená Panna uctívána pod názvem "Bohorodička" a   VĚŘÍCÍ  SE  V  MODLITBÁCH  UTÍKAJÍ  POD  JEJÍ  OCHRANU  VE  VŠECH  NEBEZPEČÍCH  A  POTŘEBÁCH.  Tato úcta je sice jedinečná, ale podstatně se liší od úcty "klanění", která se vzdává vtělenému Slovu, stejně jako Otci a Duchu Svatému, a velmi ji podporuje; nachází svůj výraz v liturgických svátcích, zasvěcených Matce Boží, a v mariánské MODLITBĚ  SVATÉHO  RŮŽENCE - SOUHRNU  CELÉHO  EVANGELIA.

                SVATÝ  HOSTÝN - DUCHOVNÍ  OCHRANA  MORAVY  A  ČECH

    Kdo je trochu citlivější, ví, že existují místa, která doslova léčí a jsou nabita energií – místa, ve kterých je prováděná modlitba, meditace i jakýkoliv druh práce na sobě účinnější. Jedním z těchto míst je svatý Hostýn, který je navíc významným ohniskem duchovní ochrany Moravy, i celé České republiky.
    Když přijedete na Hostýn a zeptáte se kohokoliv z místních, čím to, že má tak výjimečnou, mystickou atmosféru, uslyšíte opakovaně odpověď: „Je to neuvěřitelně promodlené místo.“
    Já se na Hostýn vždy rád vracím a mám-li převést do slov, co zde vnímám, je to jako by  VYŘČENÉ  MODLITBY  NAŠICH  PŘEDKŮ  ZANECHALY  OTISK  V  PROSTORU   a neuvěřitelně silně tu na vás dýchala historie. Davy Moravanů sem například za války proudily vyprosit si požehnání pro vojáky (své blízké) na frontě – když tisíce lidí po staletí na jednom místě děkují, chválí a modlí se,  VYTVÁŘÍ  SE  TÍM  nezpochybnitelná  DUCHOVNÍ  SÍLA,  mohli bychom říci jakýsi mentální prostor, který pozitivně působí na kohokoliv, kdo na tuto horu přijde. Mimochodem, nedaleká vodní kaple byla postavena přímo nad pramenem léčivé vody…
    Svatý Hostýn znamená  útočiště a ochranu a v paměti lidu tato funkce zůstala. Vyprávěla se pověst, že když sem přišli ve 13. století Tataři, tak je Matka boží hostýnská svými hromy a blesky zahnala, způsobila povodeň a Tataři utekli.
Během roku existují periody, ve kterých je práce na sobě účinnější.Věřím, že přímo většina z vás, čtenářů, má tu zkušenost, že například v období okolo Vánoc nebo Velikonoc se lépe medituje nebo přichází větší inspirace či chuť se třeba jen tak ztišit.
     Svatý Hostýn je skutečně neobyčejné místo, které pro své blahodárné účinky na tělo i duši určitě stojí za to navštívit.

                                                                                                                                                                                                                              
             59. Poselství Matky Spásy ze dne 29. července 2016.
                               Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
         POCHOPTE, ŽE CÍLEM KAŽDÉHO Z VÁS JE ŽÍT VĚČNÝ ŽIVOT

     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Ďáblu se podařilo podnítit zlovůli a roztržku v církvi mého Syna. Cílem Zlého je rozdělit církev mého Syna, rozštěpit ji, aby si ulehčil převzetí moci a církev přivedl do rozkolu.  V tomto čase musí být mé děti bdělé. Toto je chvíle poznání,  ABSOLUTNÍ  VÍRY,  bezpodmínečné lásky vůči Nejsvětější Trojici. V této chvíli  JSOU  VLAŽNÍ  VE  VELKÉM  NEBEZPEČÍ!!!   Pro některé z mých kněží se stala slavnost eucharistie rutinou a  TRANSSUBSTANCIACE,   která činí mého Syna přítomného v eucharistii z lásky k těm, kteří Ho s vírou přijímají,  BYLA  ZAPOMENUTA!
    MÉ  DĚTI,  NEMĚLY  BYSTE  ZAPOMÍNAT,  ŽE  POKUD  PŘIJÍMÁTE  TĚLO  A  KREV  MÉHO  SYNA,   ANIŽ  BYSTE  POCÍTILY  LÍTOST  NAD  SPÁCHANÝMI  ČINY,  S  PEVNÝM  ZÁMĚREM  ODČINIT  ŠKODY,  PAK  KAŽDÉ  PŘIJÍMÁNÍ  MIMO  STAV  MILOSTI  NAPOMÁHÁ  VAŠEMU  VLASTNÍMU  ZATRACENÍ.
     Jako Matka vás musím varovat. Hry, které nyní hrajete prostřednictvím technologie, kterou stále držíte ve svých rukou(počítače, mobily...), z vás dělají roboty, odvádějí vás od reality a vstřebávají váš zájem do té míry, že způsobí,  ŽE  SE  STANETE  TĚMI,  KDO  NAPLŇUJÍ  PŘÁNÍ  DÉMONA.  Trávíte svůj život živíce se vědou, ale bez Boha. To je věda zla: Věda bez lásky, věda bez dobročinnosti, věda bez pokory a bez spravedlnosti. Věda bez Boha je vědou zla.
      Nyní lidstvo zvolilo svou cestu. Někteří jdou směrem k Boží Pravdě a jiní zraňují Nejsvětější Srdce mého Syna a dychtivě chvátají směrem k hříchu a jeho novinkám. V nepřítomnosti tohoto probuzení člověka vůči hříchu, protože ten člověka stále provází, chapadla Zlého mu neustále ukazují novinky, aby ho zatratila.
     ĎÁBEL  POTŘEBUJE  ČLOVĚKU  KRÁST  ČAS,  ABY  NEREAGOVAL   a udržoval svou mysl zaměstnanou  IMAGINÁRNÍM životem,   A  TAK  NESLYŠÍ  VOLÁNÍ  MÉHO  SYNA!
     Není zde jednota. Dar řeči byl ztracen. Každé z mých dětí  SI  VYTVOŘILO  SVŮJ  VLASTNÍ  SVĚT,  BEZ  LÁSKY  K  BLIŽNÍMU,   jen pro sebe. Každodenní život je spíše filmem, který sdílejí se všemi, kteří jej chtějí vidět, bez ohledu na následky.      Lidé této generace padají do propasti pohrdání svobodou a pohroužili se do zhýralosti v každém ohledu. Děti, to je plod zla, je to, co si přeje Zlý, aby jeho následovníci se nezastavili a vykonali svou práci a činy na vás, kteří se jim bezdůvodně  otvíráte. Varujte své bratry před dobou, v níž žijete. Někteří vám uvěří, jiní vás odmítnou. Nevzdávejte se, ale pokračujte ve varování svých bratrů, aby se vrátili na cestu evangelia.
     Hluboce se rmoutím tím, co dospělí udělali dětství. Otevřeli cestu k bezuzdnému sexu, sexuálním úchylkám, pohlížení na nemorální jako na přirozené, přijali jako část života vše, co je velkým přiblížením ke zlu. Modlete se, mé děti, modlete se za církev mého Syna, rozkol se blíží mílovými kroky, zmatek se rozšiřuje a ďábel využívá této chvíle.
     MODLETE  SE,  MÉ  DĚTI,  ZLO  SE  SNÁŠÍ  NAD  NÁRODY  A  PŘIPRAVUJE  SVÉ  ČINY  POD  OCHRANOU  TEMNOTY.  CÍLEM  TEMNOTY.  CÍLEM  ZLA  JE  UTRPENÍ.  Terorismus žije tím, že se v každém okamžiku živí plody svých činů.
     Děti mého Neposkvrněného Srdce, vy, kteří v této době překonáváte překážky v každém okamžiku,  NAJDETE  SÍLU  V  EUCHARISTII,  VE  SPOJENÍ  S  MÝM  SYNEM,  V  NAPLNĚNÍ  BOŽÍHO  ZÁKONA,  VE  SKUTCÍCH  MILOSRDENSTVÍ  a v pokrocích  V  NAPLŇOVÁNÍ  BOŽÍ  VŮLE.  Musíte usilovat o to, abyste byli novými lidmi, kteří nacházejí svou oporu v mém Synu, ve vroucí touze po jednotě. Musíte jít tak, abyste přinesli naplnění vůle mého Syna, jsouce takoví noví lidé, kteří mého Syna milují, a jsou připraveni být vykonavateli a milovníky Boží vůle.
      Nejsou to jen katastrofy, které by vás měly udržet v bdělosti, ale i setrvání na cestě mého Syna a v oboustranném naplnění Boží lásky.   Nesnažte se zachránit tělo, ale duši.  Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, pochopte, že cílem každého z vás je žít věčný život.  OCHRÁNÍM  VÁS,  MILUJI  VÁS!
         Matka Maria

                   POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU -Medžugorje 25.5.2016:
    "Drahé  děti! Moje přítomnost (v Medžugorji) je Boží dar pro vás všechny a  POVZBUZENÍ  K  OBRÁCENÍ.  Satan je silný a přeje si dát do vašich srdcí a myslí nepokoj a nepořádek! Proto, děti,  MODLETE  SE,  ABY  VÁS  DUCH  SVATÝ  VEDL  SPRÁVNOU  CESTOU  RADOSTI  A  MÍRU.
    Já jsem s vámi a  PŘIMLOUVÁM  SE  U  SVÉHO  SYNA  ZA  VÁS.  Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!"

                                                                   
                       11. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2015.
                             Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
                              VEZMU V ÚVAHU JEN VAŠI LÁSKU
   Moje drahé děti,
čas už nadešel, už je tady. Nyní se musí každý rozhodnout, půjde-li se Mnou, nebo proti Mně. Už není možné přecházet z jedné strany na druhou, protože pokrytci nemohou zdědit Boží království. Znamená to, že do nebe mohou vstoupit jen spravedliví, kteří žijí v pravdě přikázání mého Otce, tedy žijí ve svatosti. Moje děti! V evangeliu jsem vám řekl: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Nebeský Otec!" V evangeliích se píše o tom, jak se z vás mohou stát svatí. Když si je přečtete a ve svých skutcích budete jednat podle mého učení, tak budete svatí a budete moci vstoupit do nebe.
    Děti moje, teď na vás čeká velké nebezpečí. Snažte se obrátit, neboť najde-li vás smrt v hříchu, budete navždy ztracení. Neříkejte si – ještě je čas. Ještě máme čas se obrátit. Já vám říkám: "Už není více času. Čas odkladu končí. Všechny hrůzy, jichž se bojíte, jsou na vašem prahu. Jsou už uvnitř u vás doma. Jen si je neuvědomujete, protože se jich tolik bojíte." Říkám vám: "NEBOJTE  SE  SMRTI,  TA  PŘIJDE  STEJNĚ,  DŘÍVE  NEBO  POZDĚJI.  BOJTE  SE  HŘÍCHU,  JENŽ  VÁS  ODE  MNE  ODLOUČÍ  A  UVRHNE  DO  ZATRACENÍ."
    Mé děti, už k vám nebudu dlouho mluvit. Velký chaos je v počátečním stadiu.  BUDE  MNOHO  MRTVÝCH.   Obraťte se. Žijte tak, abyste byli připraveni na smrt. Budu mít hodně mučedníků. Spravedlivý, jenž mé Slovo promění ve skutky, uvidí mou tvář a přijde ke Mně na hostinu. Lháři, podvodní pokrytci, zůstanou venku ve tmě, kde bude pláč a skřípění zubů.
    Mé děti, chci vás před tím ochránit. Vezměte mé Slovo a proměňte ho ve skutek. Všechno už jsem vám dal vědět.  PŘIPRAVTE  SE!
Brzy se budete muset postavit před můj soud. Říkám vám: "Ze všech svých skutků Mi budete muset vydat počet. Vezmu v úvahu jen vaši lásku. Když mezi sebou mluvíte s nenávistí, je to jako byste se navzájem zabíjeli. Pro Mne je důležitá jen láska. Když činíte nesobecké, z čisté lásky plynoucí skutky, tak budete moci vstoupit do mého království. Ale tak musíte jednat s každým, i s nepřítelem. Jste-li bez lásky k sobě navzájem, tak se z toho musíte rychle vyzpovídat, neboť láska je hlavním přikázáním, proti němuž jste se provinili."
    Kdo se hněvá na svého bližního, tak ať nepřijímá mé Tělo a Krev ve svátosti oltářní, dokud mu ze srdce neodpustí! To je Písmo svaté, to je evangelium. Berte si ze Mne příklad! Na kříži jsem se modlil i za své nepřátele: "Otče můj, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
     I vy se za ně modlete, neboť   NEBOJUJETE  PROTI  KRVI  A  TĚLU,  ALE  PROTI  ZLÝM  DOCHOVNÍM  MOCNOSTEM,  KTERÉ  MŮŽETE  PŘEMOCI  JEN  MODLITBOU!   Žehnám vám svým posilujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
     Váš Ježíš
                                ONA  PŘIVEDE  VÍTĚZSTVÍ  LÁSKY!
                 Poselství Ježíše sestře Františce Marii od Ukřížované Lásky:

     "Děkujte Otci z hloubi srdce za Marii, vaši Matku, která vás miluje takovou nezměrnou láskou, jak může milovat jenom Matka matek. Ona, vyvolená Láska, je hodná lásky jako žádný jiný člověk!  S  NÍ  SE  OTEC  SPOJUJE  JEDINEČNÝM  A  PODIVUHODNÝM  ZPŮSOBEM  SE  SVÝMI  TVORY!
    Tajemství boholidské lásky svěřil Otec Marii. Tu lásku, která spojuje božství a lidství,  SMĚLA  V  SRDCI  NOSIT  OD  PRVNÍHO  OKAMŽIKU  MÉHO  ŽIVOTA  AŽ  KE  SMRTI  NA  KŘÍŽI.  A ona ji nese a opatruje a stojí s ní   MEZI  NEBEM  A  ZEMÍ  jako Matka této lásky: MILOSRDENSTVÍ.
    Ona přivede přivede vítězství světa lásky přes všechnu tmu a nenávist!  BĚŽTE  K  MARII,  SVOJÍ  MATCE!  DŮVĚŘUJTE  JÍ,  protože ona vás jistě povede cestou milosrdné lásky, cestou k srdci Otce, se kterým jsem nerozlučně spojený."
             (Zdroj SKS 17/2014)

                     SÍLA  VĚTŠÍ  NEŽ  VRAŽEDNÍ  ATENTÁTNÍCI

    V posledním červnovém týdnu letošního roku otřáslo světem více zpráv o sebevražedných útocích členů tzv. Islámského státu: v turecké Ankaře, v iráckém Bagdádu. Zanechali po sobě kvantum mrtvých, raněných, mnoho prolité krve a slz - ovoce nesmyslné ničivé nenávisti. Existuje síla, která dovede teroristy zastavit? Anebo aspoň obrana, která překazí tyto ničivé útoky? Dobrá zpráva je,  ŽE  ANO!  EXISTUJE!  A důkazem toho je svědectví libanonského kněze o tom, co se stalo u nich v Libanonu nedaleko hranic se Sýrií:
    V pondělí 27. července 2016 se tam konalo na podnět biskupa modlitební shromáždění. Sešlo se mnoho lidí, což je známý oblíbený terč sebevražedných útočníků. Také sem přišli čtyři teroristé ze Sýrie a čekali na vhodnou příležitost, aby se odpálili. Avšak lidé si všimli čtyř mladých mužů, kteří se nezúčastňovali modliteb, byli oddělení od ostatních, a tak přivolali policii. Když se policie blížila, bylo vidět podle jejich pohybů, že se chtějí odpálit, avšak nepodařilo se to ani jednomu z nich! Proto začali utíkat do lesa a policisté utíkali za nimi a stříleli. Avšak ani jim  ZBRANĚ  NEFUNGOVALY!  Kdyby totiž do nich stříleli v blízkosti lidí, nálože na tělech útočníků by vybuchly a mohly zranit nebo zabít shromážděné lidi. Je zajímavé, že když se dostatečně od shromáždění vzdálili do lesa, zbraně už jim zase fungovaly! Tři útočníky zastřelili a jednoho chytili. Tak se žádnému člověku, kromě samotných teroristů, nic nestalo.
    V týž den se po obědě pokus atentátníků zopakoval! Lidé si jich znovu všimli, jak podezřelá dvojice mladíků postává pod sochou sv. Eliáše, čili ještě blíže k lidem, a muži se s nimi nemodlili. Proto opět zavolali policii. Když mladíci uviděli blížit se policii, chtěli se odpálit, avšak spouštěče jim opět nefungovaly! Policie je odvedla a nikomu se nic nestalo. A proč to?
     Libanon je maličká země sousedící se Sýrií. V roce 2013, dne 16. června,  SE  SLAVNOSTNĚ  ZASVĚTILA  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI  PANNY  MARIE.  Stalo se tak po čtyřicetidenní duchovní přípravě  CELÉ  ZEMĚ  a za přítomnosti všech patriarchů, biskupů, mnoha Bohu zasvěcených osob i představitelů státu v čele prezidenta republiky - křesťanem, a předsedou vlády - muslimem, a také za účasti nespočetného množství lidu. Od té doby se  ZASVĚCENÍ  OPAKUJE  KAŽDÝ  ROK  ve stejný den. Oni sami je považují za  ROZHODUJÍCÍ  HISTORICKOU  UDÁLOST  a přitom Libanon vyhlásil za státní svátek den Zvěstování Páně - 25. březen.
    Ve Fatimě se Panna Maria zjevila třem maličkým dětem a vyjevila jim Boží vůli:  ABY  SE  LIDÉ  A  CELÉ  NÁRODY  ZASVĚTILI  JEJÍMU  NEPOSKVRNĚNÉMU  SRDCI,  NEBOŤ  ONO  JE  BEZPEČNÝM  ÚTOČIŠŤEM  PŘED  HROZBAMI  ZLA!
Opakovaně žádala o  MODLITBU  SVATÉHO  RŮŽENCE  a nazvala jej  ZBRANÍ  MOCNĚJŠÍ  než jsou atomové bomby.
Donu Gobimu Panna Maria řekla 7 .června 1986 (Modrá kniha): "Aby jste se  uchránili všech těchto zel, vyzývám vás, abyste se uchýlili  ZA  OCHRANNÝ  VAL  V  BEZPEČNÉM  ÚTOČIŠTI  MÉHO  NEPOSKVRNĚNÉHO  SRDCE.  V těchto dobách však především se nutně potřebujete bránit před hroznými nástrahami mého  PROTIVNÍKA,  KTERÉMU  SE  PODAŘILO  ZŘÍDIT  SVÉ  PANSTVÍ  NA  ZEMI!  JE  TO  KRÁLOVSTVÍ,  KTERÉ  SE  STAVÍ  PROTI  KRISTU...Mé Neposkvrněné Srdce se stane vaší nejsilnější obranou, ochranným štítem, který vás ochrání před všemi útoky mého Protivníka. Ale dnes zvláště potřebujete útěchy. Na koho se budete moci obrátit v bolestných okamžicích,  KTERÉ  VÁS  ČEKAJÍ,  AŽ  VELKÝ  ODPAD  DOSÁHNE  VRCHOLU  a lidstvo dospěje k vyvrcholení  POPÍRÁNÍ  BOHA,  VZPOURY,  NEPRAVOSTI  A  ROZKOLU,  NENÁVISTI  A  NIČENÍ,  ZLOBY  A  BEZBOŽNOSTI?  V mém Neposkvrněném Srdci se vám dostane útěchy!
   Proto dnes opakuji  KAŽDÉMU  Z  VÁS, co jsem ve Fatimě řekla své dceři Lucii: MÉ  NEPOSKVRNĚNÉ  SRDCE  BUDE  TVÝM  ÚTOČIŠTĚM  A  BEZPEČNOU  CESTOU,  KTERÁ  TĚ  DOVEDE  K  BOHU."
    Nedávná událost v Libanonu dosvědčuje,  ŽE  NEBE  SVÉ  SLIBY  PLNÍ  A  ZASVĚCENÍ  SE  Neposkvrněnému srdci Panny Marie  JE  SKUTEČNĚ  BEZPEČNOU  OCHRANOU  PŘED  MOCÍ  ZLA,  nenávisti a teroru!  POUČÍME  SE  KONEČNĚ?
   V jubilejním roce 2000 vyšel dokument církve o Fatimě, který podepsal tehdejší kardinál Ratzinger: "Tím nejdůležitějším z fatimského poselství je výzva  VYTVOŘIT  SÍLU  MODLITBY  A  POKÁNÍ,  KTERÁ  JEDINÁ  MŮŽE  UŠETŘIT  SVĚT  OD  MNOHA  NEŠTĚSTÍ, NEBO  JE  ASPOŇ  ZMÍRNIT."
  (Z Máriina doba - 3/2016)
                                                                                                                 
                            O  ROZJÍMÁNÍ  NAD  TAJEMSTVÍM  RŮŽENCE

    KKC 2708: Rozjímání uvádí v činnost myšlení, představivost, city a touhu. Toto  PROBUZENÍ  DUCHA  JE  NUTNÉ,  abychom prohloubili pravdy víry, podnítili obrácení srdce a posílili vůli následovat Krista. Křesťanská modlitba se přednostně zaměřuje na rozjímání tajemství Krista, jak při lectio divina(božském čtení), tak při růženci. Tento způsob uvažování v modlitbě  MÁ  VELKOU  HODNOTU,  ale křesťanská modlitba má směřovat mnohem dál: k poznání lásky Pána Ježíše - ke spojení s ním.

                         MYSTICKÉ  MĚSTO  BOŽÍ,  PROBODENÍ
                   Služebnice Boží sestra Marie od Ježíše z Agredy

    POUČENÍ,  KTERÁ  MI  DALA  KRÁLOVNA  NEBES:
740: Má dcero, probodení boku mého nejsvětějšího Syna kopím bylo kruté a pro mne velmi bolestné, ale jeho účinky a tajemství jsou velmi sladké pro ty duše, které dovedou tuto sladkost zakoušet. Pro mne to byla velká bolest, ale kdokoliv pozná toto tajemné dobrodiní, najde v něm velkou úlevu a útěchu ve svých souženích.
    Abys tomuto tajemství porozuměla a mohla se na něm podílet, musíš vědět, že můj Syn a Pán si pod vlivem své nejvýš vroucí lásky k lidem přál,  aby Mu kromě ran na rukou a nohou bylo otevřeno ranou v boku také jeho Srdce, sídlo lásky, aby mohli skrze tuto bránu vcházet duše a nalézat v jeho Srdci útočiště a uspokojení.
    Přeji si, aby to v době tvého vyhnanství jediný útulek, který budeš mít a který budeš vyhledávat a který musíš za svého pobytu na zemi považovat za své obydlí. Tam najdeš podmínky i zákony lásky pro mé následování a pro poučení, jak máš všem, kdo se dopouští urážek, splácet žehnáním tak, jak jsi to viděla dělat mě, když bylo mé srdce raněno při probodení mého mrtvého Syna.  Ujišťuji tě, moje nejdražší, že pro dosažení účinných milostí od Všemohoucího nemůžeš udělat nic lepšího.  MODLITBA,  KTEROU  VYKONÁŠ  V DUCHU  ODPUŠTĚNÍ,  JE  MOCNÁ  nejen pro tvé vlastní dobro, ale i pro dobro toho, kdo tě urazil, protože se laskavé Srdce mého Syna dá snadno pohnout, když vidí, že Ho tvorové následují v odpouštění těm, kdo je urážejí. Modli se za ně, protože se podílejí na jeho vroucí lásce, kterou ukázal na kříži. Zapiš si tuto nauku do srdce a následuj mě v této ctnosti, kterou jsem tak vysoko cenila. Skrze ránu v boku pohlížej na Srdce Krista, svého Ženicha, i na mne a v něm miluj něžně a vroucně své nepřátele a všechny tvory.
  741: Pozoruj také starostlivou a vždy ochotnou prozřetelnost Nejvyššího,  SE  KTEROU  SPĚCHÁ  NA  POMOC  TVORŮM,  KTEŘÍ  K  NĚMU  S  UPŘÍMNOU  DŮVĚROU  VOLAJÍ. Viděla jsi to v mém jednání, když mě trápila starost kvůli důstojnému pohřbu mého božského Syna. Proto, aby mi v tomto soužení pomohl, ukázal mi Pán svou lásku tím,  POHNUL  SRDCE  JOSEFA  A  NIKODÉMA  I  JINÝCH VĚŘÍCÍCH,  ABY MI  POMOHLI  S  JEŽÍŠOVÝM  POHŘBEM. Jejich včasná pomoc mě v mém trápení velmi potěšila a za toto jejich jednání i  KVŮLI  MÉ  PROSBĚ  je Nejvyšší naplnil podivuhodnými účinky Božství, kterými byli zaplaveni v době, kdy snímali Ježíše z kříže, a při jeho pohřbu. A od této doby byli tito věřící osvěcováni a naplňováni tajemstvím vykoupení.
    TAK  PODIVUHODNÉ  A  DOBROTIVÉ  JE  ŘÍZENÍ  BOŽÍ  PROZŘETELNOSTI,  že když se chce zavázat k vykonání něčeho dobrého některému ze svých tvorů,  SEŠLE  NA  JINÉ  SOUŽENÍ,  čímž některým poskytuje příležitost   K  VYKONÁNÍ  DOBRÝCH  SKUTKŮ  a zároveň  UDĚLUJE  POMOC  TĚM,  KDO  JSOU  V  TÍSNI.  Takto dobrodinec za svůj dobrý skutek, který vykonal, a vlivem modlitby, kterou mu věnoval člověk v tísni, dostává milost, které by jinak nebyl hoden.

                            POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU  MIRJANĚ
                                           Medžugorje - 2.9.2016

    "Drahé děti! Podle vůle mého Syna a mé mateřské lásky, přicházím k vám, svým dětem, ale zvlášť k těm, kdo ještě nepoznali lásku mého Syna. Přicházím k vám, kteří na mne myslíte, kteří  mne vzýváte.  Dávám vám svou mateřskou lásku a přináším požehnání svého Syna.
    Máte čistá a otevřená srdce? Vidíte dary, znaky mé přítomnosti a lásky? Děti moje,  ŘIĎTE  SE  ve svém pozemském životě  MÝM  PŘÍKLADEM!  Můj život byl  UTRPENÍ,  mlčení a nezměrná víra  A  DŮVĚRA  V  NEBESKÉHO  OTCE!  Nic není náhodné, ani bolest, ani radost, ani utrpení, ani láska.  VŠECHNO  JSOU  TO  MILOSTI,  které vám můj Syn uděluje a  KTERÉ  VÁS  VEDOU  DO  VĚČNÉHO  ŽIVOTA!
    Můj Syn od vás žádá lásku a modlitbu v Něm. Milovat a modlit se v Něm znamená - jako Matka vás budu učit -  MODLIT  SE  V  TICHU  SVÉ  DUŠE  a ne jen recitovat ústy. Je to i nejmenší krásné gesto učiněné ve jménou mého Syna. Je to : trpělivost, milosrdenství, přijímání bolesti i oběť učiněná pro druhého.
   Děti moje, můj Syn na vás hledí. MODLETE  SE, abyste i vy viděli jeho Tvář a aby vám mohla být zjevena. Děti moje, já vám zjevuji jedinou a pravou pravdu. MODLETE  SE, abyste ji pochopily a mohly šířit lásku a  NADĚJI,  abyste mohly být apoštoly mé lásky. Zvláštním způsobem mé mateřské Srdce milujte pastýře.  MODLETE  SE  ZA  JEJICH  POŽEHNANÉ  RUCE.  Děkuji vám."
                                                                         
                       81. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2016
                      KDE JE ŘÁD, KTERÝ JSEM DAL MÉ CÍRKVI,
                                 ABY ZACHRAŇOVALA DUŠE?
     Můj milovaný lide,
nejste dětmi bez matky! Má Matka je Matkou lidstva a Královnou a Paní celého stvoření. Obraťte se k naší Matce, vztahuje k vám ruku, abyste si nyní udrželi nutnou sílu a nebyli ztraceni. Má Matka k vám přichází, aby vám dala svou mateřskou lásku, abyste vy, moji věřící, byli těmi, kdo přinesou svým bratrům dobrou zprávu o mém Druhém příchodu.
    Můj milovaný lide, k obrácení nedochází jen minimálním úsilím ze strany člověka. Ten, kdo z celého srdce chce dosáhnout spásy, musí ze svého života vykořenit:
 •  Špatné skutky, zlé myšlenky, zlé touhy, chamtivost, hrabivost, zoufalství...
  •  Pýchu, netrpělivost, falešná svědectví, lži, zlo, souzení bližního...
 •  Odepření pomoci svému bližnímu, strach, nevlídnost, nevhodné pocity,  nesnášenlivost...
  •  Soutěživost, dychtivost po materiálních věcech, odmítnutí duchovního růstu...
 •  Musí přestat žít z lidské vůle, musí podřídit svou inteligenci mé vůli a vykořenit vše,  co je v rozporu se skutky milosrdenství a Božími zákony, mezi nimiž jsou svátosti.
    Člověk vidí jen své fyzické tělo: kůži, se svými různými vrstvami, které ji tvoří, oči, nos, ruce a nohy, aniž by se zastavil a vzdal díky za dýchání, za potěšení ze zraku, aniž by přemýšlel o jiných svých bratrech, kteří takové schopnosti nemají.  ČLOVĚK  NEVZDÁVÁ  DÍK  NAŠÍ  TROJICI  ZA  VŠE,  CO  NECHÁVÁ  NEPŘETRŽITĚ  FUNGOVAT  V  LIDSKÉM  TĚLE.  Člověk jedná mechanicky a věří, že může takto spoluexistovat se svým duchovním organismem. Je to velký omyl! Ten, kdo neživí své duchovní tělo, neroste a nepřichází ke Mně s rychlostí, kterou by měly dosáhnout všechny mé děti. V jednání a činech člověka jsou vtěleny naše díla a činy. Žel, mé děti osekaly a zničily tato díla a činy ve svém duchovním organismu a z toho důvodu nejdou vzhůru, ale dolů, bez toho, že by dosáhly života v Duchu a Pravdě v naší podobnosti.
    Moji milovaní lidé, nebyli jste Námi povoláni žít v hříchu, nebo s hříchem, ale povznést své duchovní smysly, které si hřích podmanil u každého člověka. Děti, nesmíte zůstat vázány na nejnižší úroveň v duchovní rovině, ale jste povolány stoupat a probudit celý nadpřirozený organismus, jenž vlastníte, abyste svobodně formovaly své lidské ego, aby náleželo více nebi než zemi. Moji lidé,  PŘIKAZUJI  VÁM,  ABYSTE  TUTO  MOJI  VÝZVU  BRALI  VÁŽNĚ!  Abyste si s vážným úsilím a s naléhavostí uvědomili realitu, v níž žijete pro své osobní a společné dobro, nebo jak jste vzdáleni od mého Domu.
    KAŽDÝ  Z  VÁS  JE  SPRÁVCEM  OSUDU  SVÉ  DUŠE.   Před sebou máte dvě cesty a vaše rozhodnutí je svobodné, ale současně musí být živeno tím, o čem člověk nemusí vědět a z toho důvodu si odepře věčnou spásu.
    V tomto čase lidstvo brzy zakusí celou řadu událostí s větší silou a mocí, včetně sopečných erupcí. Ty, jsou výsledkem silné reakce, která dokáže vytvořit proces, v němž sopečná hmota vyrazí ven s větší mohutností. Není to strach, který vás přivede k tomu, abyste Nás milovali. Člověk miluje naši Nejsvětější Trojici pro Pravdu, která vychází z jejího lůna, ale My také člověka žádáme,  ABY  ZASTAVIL  HNĚV  A  TOUHU  PO  POMSTĚ,  KTERÉ  MAJÍ  VELKOU  NEGATIVNÍ  SÍLU!
    Člověk miluje naši Trojici, protože žije naší pomocí, naší láskou, naší ochranou, pokud se jeho rozum neuzavírá naší Pravdě, která nese Boží Lásku projevenou v každém detailu nejen v člověku samotném, ale v celém Stvoření.
    Lidé kráčejí ve stopách novinek, aniž by pomysleli na to, že novinky jim kradou duši. Novost hříchu ve svém nejsilnějším projevu, dělá z člověka tvora k nepoznání, když běsní proti svým bratrům, aby je zničil.
    NOVOST  ZLA,  KTERÉ  SE  NAROUBUJE  NA  TOHO,  KDO  JI  PŘIJME,  PROMĚNÍ  ČLOVĚKA  SVÝM  JEDEM  NA  TVORA  S  NEJHORŠÍMI  MYŠLENKAMI,  NEJPRUDŠÍMY  ČINY  A  NEJVĚTŠÍM  BLUDAŘSTVÍM   v  lidské historii.
    Můj lide, novinka je agrese, je to zkušenost toho, jak sloužit Satanovi, vzdávat mu poctu, dokud se člověka nezmocní a nevnikne dovnitř a poskytne mu moc a zlovolné vlastnosti, s nimiž si člověk myslí, že vlastní vše. Nedbá na skutečnost, že myšlenka mu nepatří, když se sám předal Satanovi, protože ten nerespektuje svobodnou vůli, ale podmaňuje ji svým zlým záměrům, protože jeho cílem je ovládnutí člověka.
   Čas míjí a mé děti se ztrácejí...A  KDE  JE  ŘÁD,  KTERÝ  JSEM  DAL  MÉ  CÍRKVI,  ABY  ZACHRAŇOVALA  DUŠE?
    Modlete se, děti, modlete se za Ekvádor, bude trpět na svém území a jeho sopky se probudí... Modlete se, děti, modlete se za Řecko, zem se třese a půda je zaplavena vodou.
   MODLETE  SE,  MÉ  DĚTI,  HROZBA  LIDSTVU  Z  VESMÍRU  SE  BLÍŽÍ,  UVIDÍTE  JI,  JAK  SE  PŘIBLIŽUJE!   Mé děti budou mít strach....Modlete se, děti, modlete se, provokace na moři už nebude provokací a omyl rozpoutá hrůzu. Modlete se za Spojené státy, země se bude silně třást....Modlete se za Japonsko, bude stále znečišťovat lidstvo.
   Můj milovaný lide, ďábel útočí na mé děti, chrlí pokušení, aby oběhlo Zemi jako vítr a mé děti se staly kořistí hříchu. Země bude nasycena napadením zla,  LIDÉ  POSEDLÍ  ĎÁBLEM  SE  BUDOU  POTULOVAT  PO  ULICÍCH  A  USILOVAT  O  ZABITÍ  VELKÉHO  POČTU  LIDSKÝCH  BYTOSTÍ!   Zlý má v hledáčku rodiny, aby je rozdělil a rozbil. Jednota činí Zlého zuřivým. Proto nesvornost je vítězstvím pro Zlého a postupně lidi rozptýlí, aby nežili v bratrství. Můj lid, sjednocený a shromážděný v mém Těle, Krvi, duši a božství je osvícen mým Duchem Svatým. Z toho plyne vědomí, že   BÝT  MÝM  DÍTĚTEM  NENÍ  FRÁZE,   ale naplněním mých Přikázání a neotřesitelné víry, že můj lid je zřítelnicí mého oka.
    Vlažnost není dobrým společníkem, je sklonem dovolit lidskému egu rozmary, aby se neoddalo naplnění Pravdy. Mé ubohé děti,  KTERÉ  JSTE  VE  VLAŽNOSTI,  BUDETE  VYVRŽENI  Z  ÚST  MÉHO  OTCE!   Moji lidé, lásko mého srdce! Přicházím k vám jako žebrák lásky v tomto okamžiku Pravdy, v němž s vámi mluvím, abyste se neztratili a vrátili se na cestu Pravdy, kterou naše Láska vyzařuje k lidstvu, několik okamžiků před tím, než budete vyzkoušeni naším božstvím. Amen.
        Váš Ježíš
   
                                                             
                        08. Poselství Ježíše ze dne 2016.                                        
                            Nástroj: Luz de Maria (Argentina).                                  
       MÁ CÍRKEV JE VEDENA MNOU, NEZATĚŽUJE SE LIDSKÝMI ZÁJMY.
      Můj milovaný lide,
chovám vás ve své lásce jako slunce zářící v zenitu, které vás všechny udržuje ve svém světle. Vítr vane pro všechny. Stejně tak má láska: dává se každému bez rozdílu v očekávání, že mé děti budou chtít dýchat, co jim dávám neustále bez výhrad.
    V mém domě je každý očekáván s věčnou nedočkavostí, abyste sdíleli slávu, kterou dostali ti, kteří žili tak, že jednali a pracovali v mé vůli, bojujíce o správnost – kterou jsem vás učil – jako následovníci mých činů, mého díla a splňující požadavky Desatera přikázání, žijící v blaženosti a stále svědčící o tom, že JÁ ŽIJI VE VÁS V DUCHU A PRAVDĚ.
    Můj milovaný lide, lidstvo bylo vedeno ve všech okamžicích běhu historie špatnými návyky a falešnými ideologiemi, které deformovaly mou vůli pro pohodlí člověka. MÉ MYSTICKÉ TĚLO NABRALO ŠPATNÝ SMĚR, přestože jsem vás volal prostřednictvím svých dětí, mých proroků. Ignorovali jste má varování lásky a vydali jste se na hříšnou cestu, která vás obklopuje, protože jste zneužili svou svobodnou vůli a ochudili duchovní vztah s mým Domem tím, že jste sami sebe omezili.
    Zlo existuje, ale nepronikne člověka, je-li posílen vírou, nadějí a pravou láskou. Má láska je ochranou pro každé z mých dětí, je magnetem, jenž vás stále ke Mně přitahuje, hledáte-li Mne a vzdáváte-li se mé vůli, abych jednal a pracoval na vás. Děti, musíte pochopit, že ne vše, co vnímáte, je intuice; je to můj Duch Svatý ve vás, kdy vaše odevzdání vás vede ke spojení a vnoření do mé lásky, kterou dávám každému z vás.
    Milovaní, tento okamžik je pro člověka komplikovaný, není-li ke Mně správně veden, protože okamžik vás přivádí k tomu, že vnímáte potřebu 'něčeho' a vy se zasvětíte nesmyslnému hledání. Setkáte se s tím, co je znetvořeno a vy to v pokleslém duchu přijmete, bez toho, že byste byli schopni počkat, až to budete moci rozpoznat, a místo toho jednáte pod vlivem náhlého dojmu a děláte chyby, když nerozlišujete. Člověk ví, že mu byla dána duše a duch; jen ale neví, co je jeho vlastní duše a nezabývá se hlouběji tím, co je jeho duch. Z toho důvodu je v tomto okamžiku tak mnoho špatných cest k hledání Mne a mé děti věří, že jsou dobré, ani ne tak kvůli nevědomosti, ale proto, že vše ostatní se jim zdá bezvýznamné.
    Činnost člověka je odrazem jeho duchovní neschopnosti, jíž trpí z nedostatku náležitého vedení a učení těmi, kdo zaujímají místo v hierarchii mé církve. Můj lid by neměl ignorovat následky, přinášené jeho neposlušností pro jeho ducha a budoucnost jeho bratrů.
    JE  NUTNÉ,  ABYCH  VÁM  DAL  VĚDĚNÍ,  ABYSTE  MOHLI  UVAŽOVAT,  A  KAŽDÝ  SE  MOHL  ROZHODNOUT  ZACHRÁNIT  SEBE  A SPOLUPRACOVAT  NA  PLÁNU  SPÁSY  PRO  LIDSTVO.
    Já jsem ignorován, protože jste nebyli vedeni k tomu, abyste Mě poznali do hloubky, a necítíte Mě blízko, ale daleko...
   ONI  POKŘIVILI  OBRAZ  MÉHO  MILOSRDENSTVÍ, IGNORUJÍ  MNE  A  POPÍRAJÍ  MOJI  SPRAVEDLNOST – která je činem nekonečné lásky k mým tvorům – berou ji jako trest a nepřijímají ji jako následek lidské neposlušnosti.
    Můj milovaný lide, duševní neklid člověka ochromuje jeho cítění a zatvrzuje srdce, připravuje ho, aby jednal poníženě vůči zlu, které vyzývá ke spěchu, aby ďábel vzal veškerou svou zkaženost a rozptýlil ji po celé zemi na ty, kteří se staví na odpor mé milosrdné lásce. Terorismus jedná bez slitování, aby vás udržel ve strachu. Je to zbraň antikrista: vyděsit můj lid, kterému chybí víra. Mé děti, modlete se, terorismus se sám představí rozrušením a útlakem lidí, kteří neznají tuto zbraň zla.  
    Evropa je napadena. Stejně jako mořská voda podemílá písek, aniž by si toho písek všiml, EVROPA  BYLA  NAPADENA;  ÚTOČNÍK  ZŮSTÁVÁ  UVNITŘ.
     Vy, můj lide,  NEODVRACEJTE  SE  OD  MÉHO  ZÁKONA;  MILUJTE  MOU  MATKU  způsobem, jakým den uctívá slunce a noc uctívá měsíc. VLK  V  ROUCHU  BERÁNČÍM  ZANECHÁVÁ  STOPY  SVÝCH  ČINŮ.   Buďte předvídaví a pozorní k obrácení před tím, než budete souzeni.
   Já miluji všechny své děti.  ALE  NE  VŠECHNA  NÁBOŽENSTVÍ,  KTERÁ  ČLOVĚK  UVEDL  DO  PRAXE,  JSOU MI VĚRNÁ,  NE  VŠECHNA  SE  ŘÍDÍ  PŘIKÁZÁNÍMI,  KTERÁ  JSOU  ZJEVENÍM  PRAVDY  O  MILOSRDENSTVÍ  MÉHO  OTCE  KE  SVÝM  DĚTEM.
    Má církev je ta, která jedná a pracuje v Boží vůli. Pro tu, která poslouchá všechna ustanovení bez výmluv, sporů, nebo kompromisů, má Pravda je má Pravda, jako má Láska je má Láska: jedinečná, nevyzpytatelná, neproniknutelná, nekonečná, stejná včera, dnes a navěky.  Má církev nazývá zlo zlem a zneužití zneužitím. Má církev je vedena Mnou, nezatěžuje se lidskými zájmy.
    Modlete se, děti, za Střední Ameriku.
    Můj milovaný lide,  JSEM  VE  VÁS!  Přestaňte pochybovat. "Já jsem, který jsem". [Exodus 3:14] Jste moje děti, nejste svým vlastním bohem. Já jsem váš Bůh, ať chcete, nebo ne! Nebojte se, nikdy vás neopustím. Tváří v tvář nespravedlnosti  POŠLU  SVÉ  ANDĚLY,  ABY  VÁM  POMOHLI  stejným způsobem, jakým pomohli a pomáhají mým věrným. Má láska přesahuje vše, od slabosti až po nevědomost, rozhodnete-li se Mi odevzdat. Žehnám vám.
                      Váš Ježíš

                                              
                                                                                                                 
                  85. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2016.               
                        Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko)
                        NADEJDE ČAS SPRAVEDLNOSTI
    Moje drahé děti, vyvolení mého srdce!
Už nadejde hodina, kdy vás budou kvůli Mně zabíjet. Přichystejte se! Zanedlouho nastane velké krvavé pronásledování křesťanů, které uvidíte všude. Nebojte se. Přichystejte se, přichystejte si své duše. Myslete na to, že budete-li připraveni, můžete za okamžik vstoupit do mé slávy, kde z vašich očí setřu všechny slzy. Tam je jen štěstí a radost, milost a láska. Za mé obrovské dílo vykoupení Mi budete vzdávat díky celou věčnost.
    Mé děti, ani si nedokážete uvědomit, kolik jsem toho vytrpěl za vaši duši. Litujte všech svých hříchů a vyzpovídejte se z nich. A tehdy před vámi otevřu bránu mé vlasti. I když v očistci musíte odčinit své hříchy, činíte to k očištění své duše, které netrvá věčně. Když jich však nebudete litovat a budete dál sloužit mému nepříteli, budete navždy zatraceni. Přijměte a obraťte v činy má varování!
    Moji maličcí, nadejde čas spravedlnosti. To znamená, že   KAŽDÝ  HŘÍCH  DOSTANE  SVŮJ  TREST!   TENTO  SVĚT  JE  UŽ  V  SOUDU!  Proto je všude tolik zla, neboť lidé se nechtějí obrátit, nemodlí se, nedrží se mého pláště milosrdenství, i nadále hromadí hřích na hřích. Důvěřují svým penězům a zbraním, i když Já stojím nade vším a stát se může jen to, co dovolím.  MODLITBOU  A  PŮSTEM  MŮŽETE  PŘEMOCI  SATANA  A  I  VÁLKY  SE  JIMI  DAJÍ  ZASTAVIT!
    Moje děti, věřte Mi. Držte se mého pláště milosrdenství,  PROSTE  ZA  SEBE,  ZA  SVOU  VLAST  A  ZA  CELÝ  SVĚT  O  MOJI  OCHRANU  MOU  SVATOU  KRVÍ,   kterou jsem prolil za vás. Má svatá Krev vás ochrání od všeho zlého a každé nemoci. Kde je moje svatá Krev, odtamtud uteče Zlý. Když na vás můj Otec uvidí moji svatou Krev, jeho srdce se naplní hlubokým soucitem a láskou ke Mně a zmírní se jeho oprávněný hněv, jejž jste u Něj vyvolali.
   MODLETE   SE,   modlete se, modlete se   PRÁVĚ  TEĎ,  DOKUD  NENÍ  POZDĚ!!!  Je možné, že v následujícím okamžiku budete navždy ztraceni.
     Moji maličcí, velice, nadevšechno, vás miluji. Nechci vaše zatracení. Svou neposlušností sami sebe vrháte do věčného zatracení. Já chovám v úctě vaši svobodnou vůli. Nebudu vědět co dělat, odmítnete-li mé milosrdenství. Žehnám vám svým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
     Ježíš

                      Z poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 23:30 D
                                                MODLITBA 122
                ZA ZASVĚCENÍ SE DRAHOCENNÉ KRVI JEŽÍŠE KRISTA

    "Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zasvětil mě, moji rodinu, mé přátele a národ pod ochranu tvé drahocenné Krve. Zemřel jsi za mě a tvá zranění jsou mými zraněními, když důstojně přijímám utrpení, které budu snášet v době, vedoucí k tvému Druhému příchodu. Trpím s Tebou, drahý Ježíši, když se snažíš shromáždit všechny Boží děti do svého srdce, abychom měli věčný život. Pokryj mě a všechny, kteří potřebují tvou ochranu, svou drahocennou Krví. Amen."

                Z poselství Panny Marie(MBM) ze dne 10. července 2013 D
                                                    MODLITBA 113
                                       ZA PORÁŽKU ZLA VE VAŠÍ ZEMI

    "Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou. Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi. Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme obklopeni lžemi. Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali zůstat věrni tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen."

                        

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář