Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.76 OBRAŤTE SE A KAJTE SE! IHNED!!!

   


                      Č.76  OBRAŤTE  SE  A  KAJTE  SE!!  IHNED!
                                                   I.část

   JONÁŠ  3,1-5,10: Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velkého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám!“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet
    Jonáš začal procházet městem první den a volal:“Ještě 40 dní a Ninive BUDE VYVRÁCENO!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí
    Když Bůh viděl, co učinili, ŽE ZMĚNILI SVÉ HŘÍŠNÉ CHOVÁNÍ, SMILOVAL SE a nepřivedl na ně zkázu., KTEROU JIM HROZIL.
                                                      
              LITUJTE  A  OBRAŤTE  SE  TEĎ,  DOKUD  JE  JEŠTĚ  ČAS
                              Poselství Ježíše Vassule 3.7.1988

    "Pokoj buď s tebou, dítě. Má Církev bude žít novým životem, ale před touto obnovou bude trpět ještě víc, než trpí teď - je na začátku svých navštívení! Tady, podívej se na  POHÁR  MÉ  SPRAVEDLNOSTI." (Viděla jsem krásný zlatý pohár zdobený drahokami, byl plný až po okraj, kdyby se s ním pohnulo, určitě by přetekl!) "Vidíš, jak je plný! Už skoro přetéká! CHRAŇ  SE!!!  NEBOŤ  JAK  PŘEKYPÍ  MÁ  SPRAVEDLNOST,  PŘELEJE  SE  NA  TEBE,  TVORSTVO,  A  ZJEVÍ  TI  DÁVNO  PROROKOVANÝ   ODSUZUJÍCÍ   ROZSUDEK!  PONOŘÍŠ  SE  DO  TEMNOT!!! Přijdu k tobě jako zloděj v noci, nečekaně! Dostalo se vám varování! Dal jsem vám znamení, abyste zůstali bdělí, ale vy jste to nepřijali!
    NEJSTE  OCHOTNI  ROZPOZNAT  KONEC  TĚCHTO  ČASŮ,  i když jsem se tolikrát pokoušel vás varovat! Vaše nevěra vůči mně je totální! Běda ti, tvorstvo!  BĚDA  VÁM,  NEVĚŘÍCÍ,  kteří jen prohlubujete svou nevěru a dokonce se budete stavět ještě víc proti mně! váš Duch, zahalený temnotou, bude touto temnotou uvržen do zmatku!
    Tvorstvo, jak je mi tě líto!  JAK  TRPÍM,  KDYŽ  TĚ  VIDÍM  ZTRACENÉ  NAVŽDY! Mé děti, kterým jsem svým vdechnutím dal život, které jsem posvětil dříve, než se narodily,  VRAŤTE  SE  KE  MNĚ!!!  Mé  Srdce puká otevřenými ranami, při pohledu  NA  TAK  MNOHÉ,  KTEŘÍ  BUDOU  SRAŽENI  DO  tohoto zmatku, do naprosté temnoty a  VĚČNÉHO  ZATRACENÍ!!!
    Tvorstvo, i kdyby tvé hříchy byly rudé jako šarlat,  PŘECE  JSEM  OCHOTEN  TI  ODPUSTIT!  POJĎ,  POJĎ  ZPÁTKY  KE   MNĚ,  SVÉMU  OTCI!  Přivítám tě, a budu s tebou jednat daleko laskavěji než otec "ztraceného syna". Obrať se ke mně, dřív než přeteče můj kalich, vrať se dřív, než na vás má spravedlnost zavane větrem, který vám nadělá četné puchýře,  KTERÝ  VÁS  I  VŠECHNO  ŽIVÉ  KOLEM  VÁS  SEŽEHNE.  BUDETE  CHTÍT  DÝCHAT,  ALE  BUDETE  VDECHOVAT  JEN  ŽHAVÝ  VÍTR,  KTERÝ  VÁS  VNITŘNĚ  SPÁLÍ  A  OPUSTÍ  VÁS  JAKO  ŽIVOU  POCHODEŇ!" (Viděla jsem ve vizi člověka, který vyběhne ven, aby načerpal čerstvého vzduchu. Ale všude kolem byl jen otrávený vzduch, nadechl se ho a hned jeho nitro vzplanulo.)
   "Tvorstvo, pochop přece, jak je tento dům ohrožený,  DNES  JEŠTĚ  VIDÍŠ  KVÉST  KVĚTINY,  ALE  ZÍTRA  UŽ  NEBUDE  ANI  JEDNA!  Budeš pokryto satanovým kouřem - to je smrtící závoj! Ó chápej přece, že toto neštěstí je způsobeno tvým zlým jednáním - TVÝM  ODPADEM  OD  VÍRY  A  VZPOUROU  PROTI  MNĚ!
LITUJ  TEĎ,  DOKUD  JE  JEŠTĚ  ČAS  -  OBRAŤ  SE  TEĎ!  JSEM  OCHOTEN  TI  ODPUSTIT!"

   PROROCTVÍ  PRO  ČECHY  RAKOUSKÉHO  SEDLÁKA  Z  WALDVIERTELU

     Tajemný vizionář se narodil v r. 1938 v nenápadné vesničce Waldviertel na okraji vojenského cvičiště v Dollersheimu nedaleko maloměsta Zwettl asi sto kilometrů severozápadně od Vídně..
     Mnichovský spisovatel Wolfgang Johannes Bekh se s ním setkal v roce 1963. Bekh se intenzivně zabývá paranormálními jevy a o vizionáři napsal v knize „Das dritte Weltgeschsehen“. Tento vizionář předpověděl nejenom atentát v Dalasu na presidenta, zničení New Yorku, ale i pád vídeňské stavby „Reichsbrücke“. Byla to obrovská katastrofa, jejíž příčinou bylo použití levného materiálu při budování monumentální stavby ve Vídni.
     Vzhledem k těmto svědecky doloženým vidinám nemůžeme pochybovat o tom, že SEDLÁK JE SKUTEČNÝ JASNOVIDEC a ne nějaký šarlatán.. Možná že právě toto je ten pravý důvod, proč se prorok zdržuje stranou a nepředstupuje za žádných okolností před veřejnost. Ze stejného důvodu nemůžeme uvést jeho jméno v této knize.
     Autor knihy Bekh měl štěstí, že s ním mohl mluvit, protože prorok se se svými vidinami svěřoval jen několika blízkým osobám. Udělal to proto, že chtěl přátele varovat před blížící se třetí světovou válkou, aby mohli učinit preventivní opatření. Co to konkrétně znamená se dozvídáme z Bekhojova výstižného líčení: “A za výjezdem z haly, v níž stály stroje a kde ještě ležela vymlácená sláma, mi ukázal nevysoký pahorek, v němž se ukrýval bunkr. Přežije jen několik lidí, jenom ti, kteří budou sedět v tomto bunkru. A kromě nich už jen hrstka obyvatel, která se schová v úvozové cestě na druhém konci vesnice. VŠE OSTATNÍ ZAHYNE. Bude to vlivem sírově žlutého oblaku, který bude stoupat nad jihozápadními Čechami.
     Tento jasnovidec vysvětlil v roce 1979, že v něm přežije radioaktivní spad po dobu třetí světové války, která podle jeho údajů VYPUKNE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ JEŠTĚ V PRVNÍ DEKÁDĚ NOVÉHO MILÉNIA.“


                 NĚKTERÁ PROROCTVÍ SEDLÁKA Z WALDVIERTELU:

     Konflikt na Balkáně a zničení New Yorku stojí na počátku válečných rozepří.
     Příčinou záplav v oblasti Středozemí budou výbuchy atomových zbraní, budou explodovat nejdříve na severu, ve velkých výškách nad Adrií (Adria je oblast bývalé Jugoslávie, Albánie a části Turecka.) Otřesy mohou být cítit i u nás.
     O co jde ve válce v Jižní Evropě? Je to spletité! Kdo je do války zatažen? Válka začíná poblíž Adrie a končí v Turecku. Používají se i větší atomové zbraně. Na našich polích jsem v tu dobu viděl jen velmi málo zeleně.
     Lidé v ostatních částech Evropy si říkají: “Zaplať Bůh, že to není u nás!“ Nevěděl jsem sice nic bližšího o občanské válce v Itálii a ve Francii, zato jsem však věděl o ohrožení německy mluvících oblastí, pocházejících z těchto zemí. Natrvalo není spolehlivá ani Amerika.
     Zcela nečekaně je v tuto válečnou dobu zničen New York, malými velmi nízko explodujícími náložemi. Vzniká dojem, jako by domy byly odváty velmi silnou bouří. Domy nespadly ani se nezřítily, zůstaly takřka celé, pouze byly poněkud nakloněné, posunuté ohniskem výbuchu. Doslova jako by se při tom odspodu rozdrobily. V ohnisku výbuchu jsem nespatřil žádné plameny. Mohlo se to přihodit kolem poledne místního času.
        V Rakousku v tu dobu válka ještě nebyla. Když se v rozhlase vysílala zpáva o zničení New Yorku, chystal jsem se něco malého sníst. U nás panovalo počasí časného léta. Všude se o zprávě živě diskutovalo. Slyšel jsem, že to byla odplata teroristů. Jistě, to co Američané provedli, nebylo hezké. Ale že by se kvůli tomu muselo zničit celé město, to je příliš! Tak rozprávěli lidé.
                                  =================
     Hvězdy padají jako listí. - to se vztahuje k události, jejíž příčinu neznám., podle vlastního prožitku ji však můžu popsat takto: Za krásného počasí jsem stál v našem městě s několika lidmi, které jsem trochu znal. S očekáváním jsme hleděli k nebi. Náhle jako by slunce potemnělo. Všichni uvěřili, že vidí hvězdy. Ve skutečnosti se přitom jednalo o zvláštní žár – jako miliony padajících zářících koulí, jež měnily barvu ze žlutavé do červenavé – padaly nejprve na východě, k zemi. Kam dopadly, shořelo téměř vše, co mohlo hořet. Postupně shořelo obilí, les, tráva a mnohé domy. Hasili jsme, co se dalo. Pak jsem se rozhlédl: kam až jsem dohlédl spatřil jsem jen stoupat dým. V té době ještě u nás nebyla válka.
     Jedna samostatná vize: Viděl jsem k nám opět táhnout Rusy; usadili se na vojenském cvičišti a poté se opevnili na vpředu ležících východních a jižních řetězcích kopců. Připadalo mi, že si počínají mimořádně hekticky a vzrušeně. Nevšiml jsem si u nich žádných nových zbraní.
    Později jsme jednou, opět za bílého dne, stáli u vchodu do krytu a vzrušeně jsme hleděli, kde jsem viděl Rusy zaujmout stanoviště. Ozýval se odtud silný bojový rachot. Předvoj jakoby někde uvízl. Ještě u nás nebylo nic zničeno. Následovaly opět dlouhotrvající přestřelky konvenčních zbraní., při nichž nalezly smrt mnohé, mně blízké osoby. Náhle jsem si uvědomil, že stavíme podzemní kryt...
     Již od poslední bitvy nejsou u nás kvůli neustále přecházejícím frontám už téměř žádné domy.. Bitva se strhla hlavně mezi komunistickými vojsky Čínou a byla vedena převážně velmi pohyblivými tanky kolem ČSSR. Raketovým vzestupu Číny jsem nevěřil nejenom já. Proto jsem dlouhou dobu pochyboval o identitě lidí s mnoha malými hbitými tanky. Poté jsem si všechny lidi pocházející z Asie důkladně prohlédl.
     Nemohu podat zprávy o tom, jak bude do války zatažena Čína. Před vypuknutím velké války se levice vydala na vítězné tažení a válka byla na východě Afriky od severu na jih. Je možné, že na cizím území mohla zasáhnout vládnoucí strana.
                                     ======================
     Byl jsem s několika lidmi v podzemním krytu. V oblasti od Vídně na jih zuřila tanková bitva. Slyšel jsem se jak říkám: “Přechází již po třtí, co ještě zbude?“ POTÉ  DOCHÁZELO  KE  STRAŠNÝM  BOJŮM  V  ČSSR. Poznával jsem i vyhublé, nenávistné obličeje útočníků. Po nějaké době později, mohlo to být k večeru, jsme v krytu pociťovali obrovské otřesy země.a exploze přicházející od západo severu až na sever. Podíval jsem se ze vchodu krytu tímto směrem – bylo tam hotové peklo! V dálce na obzoru jsem viděl v kouři a ohni neustávajících explozí běložluté světelné blesky. Řekl jsem si:“Bože, nechěl bych tam být!“ Pravděpodobně se jednalo o použití taktických atomových zbraní.
     Následovala krátká běložlutá exploze, jejíž ohnivý hřib dosahoval od západu až na západoseverozápad. Vzápětí vyrazil vzhůru jako exploze vše převyšující černočervený ohnivý sloup. Vysoko nahoře, dozajista nad atmosférou, bylo slyšet ohnivé víry. Země se otřásala. Byl jsem vržen zpět do vchodu a kvůli otřesům jsem se sotva držel na nohou. Asi jsem ztratil vědomí...
     Později jsem se namáhavě vydal na pochod na jihojihozápad. Špatně jsem se orientoval;  NEBYL  TU  ANI  JEDEINÝ  DŮM  ANI  STROM,  ČI  KEŘ,  ANI  STÉBLO  TRÁVY.  Vše bylo pokryto vrstvou suti a rozbitých skal. Na místech, kde kdysi stávaly domy, jsem nenacházel ani trosky či zbořeniště. Později jsem uviděl něco, co vypadalo jako vzdušný kluzák nebo řízená raketa; byla vystřelena z moderního létajícího objektu, vyrobeného pravděpodobně v Německu.
     Po čas boje byly v ČSSR poprvé na dohled od nás, na severovýchodě, masově použity nejsilnější atomové zbraně. Bylo to na severovýchodě ČSSR. Je pozdní večerní čas. Až k červenému ohnivému hřibu stoupá kouř. Mnohé lidi poprvé zachvátí skutečný strach. Že by zeměkoule nemusela vydržet. Radioaktivní spad nebyl v našem okolí tak silný, jako při posledním nasazení.
     Tento boj se odehrává hlavně mezi Čínou a Ruskem. Číňané se snaží v ČSSR vzít do kleští prchající Rusy a jejich pomahače. Rusové se tomu brání. Západ je v té době v tak dezolátním stavu, že se nemůže postavit ani prchajícím Rusům. Draze za to musí zaplatit válkou ve vlastních zemích.
     Stále hojněji se používají atomové zbraně, celé hory jsou vyhazovány do povětří, jen proto, aby byli nepřátelé poraženi. Pak na západě ČSSR pukne zemská kůra. První výbuch dosáhne sta kilometrů i více. PŘITOM SE ZJEVÍ FENOMÉN UKŘIŽOVANÉHO, jež předpověděl Irlmaier. Je to první pohyblivý výbuch ostrého plamene směřujícího vzhůru. Jeho podobenství je nezaměnitelné. Plyny vyvržené při výbuchu jsou příčinou zatmění a způsobují křeče při dýchání všech nechráněných živých bytostí. Výron plynu nakonec dostane podobu samostatně stojící břízy.
     První ohromný výbuch dozajista závisí od zapalování nadzemských atomových náloží, druhý nikoliv. Přičinou mohou být geologické pohyby nebo masové odpálení atomových zbraní v českých uhelných dolech. UDÁLOSTI SE PODOBAJÍ ZVĚSTEM O TOTÁLNÍ ZKÁZE!
     Když pukne zemská kůra, zachvěje se celá Země a přitom se rozpadne téměř vše, co se rozpadnout může. Všichni přeživší lidé stojí před nicotou. Pak se vzpamatují. Kdo se do té doby nenaučil, že si za této situace musí pomoci vlastníma rukama, je ztracen!

                     Poselství Ježíše MBM z 14.prosince 2011
                                          MODLITBA 14
                  ZA OCHRANU PŘED ATOMOVOU VÁLKOU

     „Ó, Všemohoucí Otče, Bože Nejvyšší, prosím Tě, měj slitování se všemi hříšníky, otevři jejich srdce, aby přijali spásu a obdrželi hojnost milostí. Vyslyš mé prosby pro moji vlastní rodinu a učiň, aby každý z nich nalezl přízeň ve tvém milujícím srdci. Ó, božský Nebeský Otče, ochraňuj všechny své děti na zemi před atomovou válkou, nebo jinými zločiny, které jsou přichystány ke zničení tvých dětí. Vzdal nás od veškeré škody a ochraňuj nás. Osviť nás tak, abychom mohli otevřít naše oči a bez jakéhokoliv strachu v našich duších uvidět a přijmout pravdu k naší spáse. Amen.“

   PROROCTVÍ SLEPÉHO MLÁDENCE – PASTÝŘE PRO ČECHY A PRAHU

      Slepý mládenec, pastýř, žil ve 14. století. Narodil se kolem roku 1300 jako syn zámožného majitele dvorce v obci Kout nedaleko Domažlic. Dar vidění do budoucnosti předvedl velmi teatrálně kolem roku 1345, kdy předpověděl ničivou EPIDEMII MORU, která od roku 1347 postihla polovinu Evropy a vyžádala si 25 milionů životů. Ve stejném desetiletí musel však tento mládenec zaplatit od roku 1955 mimořádně ostrý duchovní pohled ztrátou zraku.
     Jeho vize jsou přesvědčivé, zvláště v dnešní době, kdy se naplňují. Předpověděl „v daleké budoucnost“ - kterou nyní prožíváme – tři velké války, PRAHA BUDE SROVNÁNA SE ZEMÍ, Německo se promění v hromadu sutin, na nebesích budou křičet smrtící ptáci (rakety) a NA ZEMI SPADNE ZNIČUJÍCÍ OHEŇ.
     Roku 1356 pronesl v extázi před samotným králem Krlem IV., že bude papežem korunován za německého císaře. Vize byla dokumentovaná dvorním písařem, všechno bylo zapsáno. Další proroctví znělo:“V daleké budoucnosti otřesou planetou tři války. Praha bude zničena, srovnána se zemí. Německo se promění v hromadu sutin. Slunce spadne a země se bude chvět. Zničující oheň udeří jako blesk do mraveniště a na obloze budou křičet smrtící ptáci. LIDÉ ZNČÍ ZEMI A ZEMĚ ZNIČÍ LIDI.“
     Ukázalo se, že slepý pastýř předpověděl I. i II. Světovou válku, odsun Němců v roce 1945, okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Část pastýřových vizí se nepochybně vztahuje na dobu třetího tisíciletí. Věštec prorokoval další světovou válku a návrat Evropy do předindustriálního období a následující velmi šťastnou „zlatou“ epochu, jíž jeho vize končí.

                           Několik ukázek z jeho předpovědí:
    Pražská defenestrace:“Pak budou pánové v Praze svobodu druhého národa vyhazovat z okna. Avšak již je pozdě!“
    Předpověď první světové války a zavraždění následníka trůne Františka Ferdinanda v Sarajevu: „V čase, kdy nad Čechami vládl jeden panovník více než šedesát let, vypukne kvůli vraždě knížete velká válka.(Rakouský mocnář František Josef vládl od roku 1848 do roku 1916. Dne 28.června 1914 byl jeho synovec zavražděn v Sarajevu, což vyvolalo napětí a vyvrcholilo vypuknutím I.světové války.)
     Problémy se sudetskými Němci před II.světovou válkou: “Mezi českými horami bude jeden národ usilovat o život jinému národu. Pak však přijde člověk, který bude nad Prahou švihat bičem.“ (V hornatých krajích Sudet na sebe narážely na sebe velmi tvrdě české a německé zájmy, toho využil Hitler v roce 1939 jako záminky a Československo násilně okupoval
     Předpověď II. Světové války: „Mezi národy světa vypukne velká válka, ale nebude poslední - BUDE ZNAMENAT KONEC POSLEDNÍCH ČASŮ. Německo se promění v hromadu trosek, a ušetřeno bude pouze území modrých kamenů. Válka se bude blížit konci, až začnou kvést třešně. Dokud budou dozrávat třešně, raději bych nebyl Němec. (Odsun Němců z Čech.) Až však budou třešně sklizeny, nechtěl bych být Čech." (okupace ČSSR ruskými vojsky 21.srpna 1968.)
      Samostatná republika: “Nad Čechami bude opět vládnout lev. Jeho lesk se však chýlí ke konci.. V Čechách bude žít jeden národ.“ (Rozdělením bývalého Československa, takže v Čechách už žije jen jeden národ.)
      Následující tresty na konci časů: “Kolem dokola Čech bude hromada trosek, protože jsko kroupy bude padat oheň.
=====================================================================================================
  BŮH  SE  NA  NÁS  HNĚVÁ,  ŽE  NENÍ  POSTAVENÝ  MARIÁNSKÝ  SLOUP  V  PRAZE,  NA  ODČINĚNÍ  URÁŽKY  PANNY  MARIE. MODLEME  SE  VŠICHNI  ZA  JEHO  POSTAVENÍ  NA  STAROPRAŽSKÉM  NÁMĚSTÍ.  JINAK  BUDE  PRAHA  SROVNÁNA  SE  ZEMÍ!!! barmanka
======================================================================================================                                     
                      POSELSTVÍ PANNY MARIE Z MEDŽUGORJE
                                  pro Marii Soldo – 2.1.2018

     Drahé děti! Když na zemi začne být nedostatek lásky, když se nenachází cesta spásy, já, Matka, přicházím, abych vám pomohla, abyste poznali pravou víru – živou a hlubokou, abych vám pomohla opravdově milovat. Jako Matka toužím po vaší vzájemné lásce, dobrotě a čistotě. Moje přání je, abyste byli spravedliví a abyste se měli rádi.
     Děti moje, buďte radostní v duši, buďte čistí, buďte děti! MŮJ SYN ŘÍKAL, ŽE JE RÁD MEZI ČISTÝMI SRDCI, PROTOŽE ČISTÁ SRDCE JSOU STÁLE MLADÁ A VESELÁ. Také vám říkal, abyste odpouštěli a abyste se měli rádi. Vím, že to není vždycky lehké. Trápení působí, že rostete v duchu. Abyste co nejvíce duchovně rostli, musíte upřímně odpouštět a milovat.
     Mnohé moje děti na zemi neznají mého Syna, nemilují Ho. Ale vy, kteří mého Syna máte rádi, nosíte Ho v srdci, modlete se, modlete se a modlete se. Vnímejte mého Syna u sebe. AŤ VAŠE DUŠE VDECHUJE JEHO DUCHA. Já jsem mezi vámi a mluvím o malých i velkých věcech. Neunavím se vyprávěním o mém Synu - OPRAVDOVÉ LÁSCE!
     Proto, děti moje, otevřete mi svá srdce. Dovolte, abych vás mateřsky vedla. Buďte apoštoly lásky mého Syna i mojí. Jako Matka vás prosím, nezapomeňte na ty, které můj Syn pozval, aby vás vedli. Noste je v srdci a modlete se za ně. Děkuji vám


                 NOVÁ  PROROCTVÍ  SV.  MARIE  JULIE  JAHENNY
          (1850 . 1933, Francie, stigmatizovaná mystička uznaná církví.)
                            Poselství Ježíše pro Francii i Evropu

     Ježíš promlouvá: "Lidé neuposlechli slova mé Nejsvětější Matky ve Fatimě. Běda těm, kteří nyní neuposlechnou má slova! LIDÉ  NEPOCHOPILI,  CO  JIM  MĚLA  ŘÍCT  VÁLKA!
     Častá zjevení mé Matky jsou dílem mého milosrdenství. JÁ  JI  POSÍLÁM  v síle Ducha Svatého,  ABY  VAROVALA  LIDI  a zachránila, co se zachránit dá. Musím nechat dopadnout trest na celý svět, aby bylo mnoho duší zachráněno, protože jinak by zahynuli. Nesmíte zlořečit mně ani mému nebeskému Otci za všechno utrpení, a za všechno to, co ještě strašnějšího bude následovat. Je to dílo mé lásky. Pochopíte to až později.
     Dříve než nastane království zmrtvýchvstání a pokoje, je třeba, aby satan vládl jako svrchovaný vládce. Všechno opanuje. Až si všechno podrobí, bude vymazána každá vzpomínka na pravou víru, zmizí mnoho svatých chrámů, bude zničen můj obraz a můj kříž.. Jeho království nebude mít dlouhé trvání, ale dosáhne svého úplného triumfu a dospěje k tomu nenávistným způsobem jednání.
     Vidím, že  MNOZÍ  VSTUPUJÍ  DO  TOHOTO  NOVÉHO  NÁBOŽENSTVÍ,   které otřásá zemí, vstupují do něj také biskupové. Vidím, jak jdou s hrdě vztyčenými hlavami, ale V SRDCI NEMAJÍ MYŠLENKY PRO MNE a pro druhé duše, které pláčou v opuštěnosti. Když vidím tyto biskupy, a je jich mnoho, velmi mnoho, a za nimi jde stádo, celé stádo, a bez rozmyslu   SE  VRHAJÍ  DO  ZÁHUBY  A  DO  PEKLA!  Moje Srdce je hluboce zraněno a umírá jako v době jeho umučení
     Moje bolest je ještě větší, protože jsem pro spásu těchto duší, a pro všechny duše tolik vytrpěl, a nyní vidím, ŽE VÍCE NEŽ POLOVINA JE ZATRACENA!. Zůstává jich tak málo, že kdybych vám řekl jejich počet, vaše srdce by nebylo k utišení!
     Toto nové náboženství zachvacuje všechny a všude se šíří. Pro velkou část mého lidu SE STANE PRESTIŽNÍ ZÁLEŽITOSTÍ. Dětem už se nedostane té cti, aby zakusily rozkoše pravé víry církve. Všechna mládež bude zkažena! Ztratím mnoho kněží, ti věrní raději zemřou, než by přijali toto hanebné náboženství! CÍRKEV ZŮSTANE PO DLOUHÉ MĚSÍCE BEZ VEDENÍ.  Musím přijít se svou spravedlností, protože lidé nepoznali dobu mé milosti. Míra hříchů je dovršena. Ale mým věrným se nestane nic zlého.
     Přijdu na hříšný svět jako hrom se strašným hukotem za chladné zimní noci. Této bouři bude předcházet velmi horký vítr z jihu, TĚŽKÉ HROUDY KRUP POKRYJÍ ZEMI. BLESKY Z OBROVSKÝCH OHNIVÝCH MRAKŮ ZDEVASTUJÍ ZEMI A PROMĚNÍ VŠECHNO V POPEL.(Vassula ryden viděla, jak se „obloha mění v plátno malíře a žlutá barva přecházela z oranžové do rudé a lidé nestačili utíkat...“) Vzduch se naplní jedovatými plyny a smrtonosnými exhalacemi a cyklony zničí od základu dílo smělosti(Eifelova věž v Paříži?), šílenství a chtivosti po moci města noci.(Paříži)
     Chci vás uchránit, moji věrní, a dát vám znamení, která budou předcházet můj soud. Když uslyšíte za studené zimní noci burácet hrom tak silně, že se budou hory otřásat, zavřete rychle okna a dveře....VAŠE OČI NESMÍ VYUŽÍVAT TĚCHTO STRAŠNÝCH UDÁLOSTÍ K USPOKOJOVÁNÍ SVÉ ZVĚDAVOSTI!!! Svěřte se do ochrany Mé Nejsvětější Matky a spojte se k modlitbě před křížem. Nepřipouštějte si žádnou pochybnost o vaší spáse! ČÍM VĚTŠÍ BUDETE MÍT DŮVĚRU, TÍM NEPRONIKNUTELNĚJŠÍ BUDE VAŠE OCHRANA, kterou vás chci obklopit. ZAPALTE POŽEHNANÉ SVÍCE A PŘEČKEJTE TŘI DNY A DVĚ NOCI. Třetí noc se hrůza utiší.
     Anděl zhoubce jednou provždy zničí životy těch, kteří zpustošili mé království. Když Anděl zhouby zničí špatné býlí mečem mé spravedlnosti, PEKLO  SE  VRHNE  S  HNĚVEM  NA  SPRAVEDLIVÉ  a především na zasvěcené duše a bude je chtít zničit svým strašným terorem.
     Moře vyvalí své zpěněné vlny na pevninu. ZEMĚ SE ZMĚNÍ V OBROVSKÝ HŘBITOV! Bude pokryta mrtvolami bezbožných i spravedlivých. Tři čtvrtiny lidského rodu zahynou! Krize dopadne náhle a na všechny. Tresty budou všeobecné  A  BUDOU NÁSLEDOVAT  BEZ  USTÁNÍ  JEDEN  ZA  DRUHÝM!
     Nastanou dny trvalé temnoty . TŘI DNY TMY - během této tmy vydají světlo jen posvěcené svíce. Každá taková svíce vydrží svítit tři dny. V  DOMECH  BEZBOŽNÝCH  SVÍTIT  NEBUDOU!  Během těchto tří dnů  SE  OBJEVÍ  DÉMONI  VE  STRAŠNÝCH  PODOBÁCH  A  NAPLNÍ  PROSTOR  HROZNÝM  ROUHÁNÍM.  Blesky a jiskry proniknou do lidských obydlí, ale neuhasí požehnané svíce a nezhasí je ani vichry, ani strašná zemětřesení.
     Po hrůzách této dlouhé temnoty s rodícím se dnem se ukáže slunce se vším svým teplem. Bude po velkém zpustošení.. Já, váš Bůh, všechno očistím. Ti, kdo přežijí, mají děkovat Svaté Trojici za její ochranu. Velkolepé bude království mého míru a moje jméno bude velebeno a vzýváno od východu až do západu slunce.
     MODLETE SE! MODLETE SE A ČIŇTE POKÁNÍ! Neusněte jako moji učedníci v Olivové zahradě, protože  JÁ  JSEM  VELMI  BLÍZKO!  Otcův hněv proti lidstvu je velmi velký: kdyby modlitba růžence a oběť Nejsvětější Krve nebyly Otci tak drahé,, byla by zde na zemi již nevýslovná bída.
     Moje Matka se přimlouvá u Otce, u mne a u Ducha Svatého. Tím se Bůh dá usmířit. DĚKUJTE TEDY MÉ MATCE, ŽE  LIDSKÝ ROD  JEŠTĚ  ŽIJE!  Chovejte k ní dětskou úctu – já sám jsem vám v tom dal příklad – ona je Matkou Milosrdenství.
     Nezapomeňte neustále obnovovat  OBĚŤ  MÉ  NEJDRAŽŠÍ  KRVE. (A tu chce papež František zrušit!) Má Matka mě ustavičně prosí a s ní mnoho kajících a smírných duší. Jí nemohu nic odmítnout. Proto jen díky mé Matce a těmto mým vyvoleným tyto dny budou zkráceny. Utěšujte se a  CTĚTE  MOU  NEJDRAŽŠÍ  KREV  A  NIC  SE  VÁM  NESTANE. Vnuknu svému zástupci (papež- ale František to nebude) , aby ustavičně přinášel oběť mé Nejdražší Krve a uctíval mou Matku.
    AŽ UVIDÍTE POLÁRNÍ ZÁŘ, VĚZTE, ŽE JE TO ZNAMENÍ DALŠÍ VÁLKY.(Před druhou světovou bylo také znamení krvavé polární záře, viděl ji i Hitler, jak jsem už dříve psala) Když se znovu oběví světlo, moje Matka se vydá na cestu, před sluncem, které zapadá, aby VAROVALA DOBRÉ, ŽE NASTAL ČAS. Zlí uvidí strašné zvíře a budou hrůzou a zoufalstvím strašně křičet, ale bude pozdě! Zachráním mnoho duší (pro druhý život).
     Mnozí se tomu vysmívali, protože mnoho z toho, co jsem poručil oznámit, abych vyzval lidi k obrácení,  SE  JEŠTĚ  NESTALO! Myslí si, že mohou urážet vyvolené duše, protože kvůli nim  JSEM  O  NĚCO  ZDRŽEL TU  STRAŠNOU  UDÁLOST.  Jestliže ve své dobrotě, a pro smírné oběti, které se mi nabídly,  ZDRŽUJI  ZKÁZU,  NEZNAMENÁ  TO,  ŽE  JI  POTLAČUJI!
     To nezávisí na úsudku těch,  KTEŘÍ  JSOU  JAKO  ZABEDNĚNÍ!  Mám snad já sám brát ohled na ty,  KTEŘÍ  NECHTĚJÍ  NIC  VĚDĚT?  Když si svět bude myslet, že je v naprostém bezpečí,  PŘIJDU  JAKO  ZLODĚJ  V  NOCI.
     Ještě je čas mého nesmírného milosrdenství,  KDY  JE  MOŽNO DÁT  SE  NA  POKÁNÍ.  BUĎTE  PŘIPRAVENI  A  VE  STAVU  MILOSTI.  Pak budete pod mocnou ochranou vaší a mé Matky.
     Způsobím, aby se ve Francii narodila čistá a kající srdce, která budou milovat Církev, Svatého otce a Francii. Bude to nová generace. Porostou v milosti a budou žít v království zbožného krále, který svými ctnostmi bude nejkrásnější ozdobou Francie.
     Abych zachránil svůj národ a Francii, budu to já, kdo tak učiní skrze velký zázrak. Člověka, který ji má zachránit, nikdo z tvorů nezná....Ten, který má držet žezlo je skryt v Božím tajemství...,Bůh mu dá všechny potřebné milosti a nezbytné světlo, aby poznal prostředky pro obrodu lidstva, tak jak si to přeje Bůh. To bude bílý král, nový svatý Ludvík, ještě větší a ještě světější: bude uchráněn a bude svatý, protože Matka Boží ho chrání jako svého vlastního syna. Zachránila ho, aby byl dědicem zasloužené koruny, která mu byla odňata. Sestupuje z uťaté větve lilií Francie, čelných představitelů francouzského trůnu. Vyjde z mého svatého Srdce, ten, který je určen, aby přinesl mír. Jeho korunovací skončí všechno zlé.
     ( Z knihy Těžká léta před šťastnou dobou.)

                

                  UKÁZKY Z PROROCTVÍ DUMITRU DUDUMANA
                                   Poselství Ježíše pro USA
     Morálka stále více upadá, nejen v USA, ale v celém světě i u nás. Na mnoha místech to vypadá tak, jak tomu bylo v Sodomě a Gomoře. Proto byl Dumitru Duduman vyzván Bohem pomocí anděla, aby odjel z Rumunska, své rodné země, do Ameriky a tam TLUMOČIL POSELSTVÍ PRO ZÁCHRANU TÉTO ZEMĚ.
     Bůh mu skrze anděla dával duchovní vzkazy a varování. Protože to jsou poslední poselství pro záchranu Ameriky, jsou tyto vzkazy velmi konkrétní, ale je z nich cítit lásku Boží k tomuto lidu, a i k sedmi milionům Izraelců, kteří tam žijí, ale nerespaktují Boží řád.
     BŮH VYTÝKÁ LIDEM CIZOLOŽSTVÍ, SMILSTVO, HOMOSEXUALITU, POTRATY, CHAMTIVOST, HŘÍCHY PROTI  DESATERU, PÝCHU A MARNIVOST. I v Izraeli je všechno prohnilé. Bůh varuje lidi před pohromami, které si připravují svou demoralizací a zejména ohněm z nebe! Atomové bomby! Anděl jmenuje místa, která budou nejvíce nukleárně zasažena a dále země, jako je Rusko, - které nebylo zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak to žádala ve Fatimě – Čína a další země, které tyto pohromy způsobí.
     Varuje lid USA s dostatečným předstihem, a upozorňuje, aby si nemysleli, že to jsou pohádky a lži. Bůh slibuje, že BUDE  OCHRAŇOVAT TY, KDO HO UCTÍVAJÍ A ŽIJÍ ČISTÝM ŽIVOTEM. Zdůrazňuje však, že uctívání musí být činěno Z LÁSKY,  NIKOLIV ZE STRACHU.
                                       Amerika  bude hořet!
                                              (září 1984)
      Dumitru v Rumunsku pašoval Bible, byl zavřen ve vězení, mučen několik měsíců a nakonec s rodinou vyhoštěn. Přes Itálii odcestoval do USA, kam ho Bůh posílá jako svého proroka.
     Dumitru vypráví: Bylo pozdě v noci a já jsem nemohl usnout. Děti usnuly na zavazadlech a dcera s mnželkou plakaly. Vyšel jsem ven a procházel jsem se, aby mě neviděli plakat. Procházel jsem se kolem domu a vzlykajíce jsem si pomyslel:“Bože, proč mě tak trestáš? Proč JSI mne přivedl do této krajiny? Nikoho tady neznám,nikomu nerozumím. Když se někoho na něco zeptám, nikdo mi neodpoví, všude slyším slovo =Nevím=. Před domem jsem se posadil na skalní výběžek a přemýšlel. Najednou ke mně sestoupilo veliké světlo, přímo přede mne. Vypadalo to, jako světlo z auta a blížilo se přímo na mne. Myslel jsem, že rumunská tajná policie mne sleduje v Americe a nyní mě přišli zabít.
     Ale auto to nebylo. Když se to světlo přiblížilo ke mně, naprosto mě obklíčilo. Z epicentra světla jsem uslyšel ten samý hlas, který jsem slyšel mnohokrát ve vězení: „Dumitru, proč jsi tak zoufalý?
     Odpověděl jsem:“Proč mne trestáš, proč jsi mne přivedl do této země? Nemám kde složit hlavu, nikomu nerozumím.“ Řekl mi: „Dumitru, neřekl jsem ti že budu všude s tebou? Přivedl jsem tě sem, protože tato země bude hořet.“ Řekl jsem:“Proč tedy zde mám uhořet? A to ještě v této zemi? Měl jsi mě radši nechat zemřít v Rumunsku ve vězení.“
    Řekl mi:“Dumitru, měj trpělivost, říkám ti: hlavu vzhůru!“ Bylo mi jasné, že nespím. Nebyl to sen. Nebyla to žádná fantazie. Byl jsem vzhůru a nespal jsem. Byl jsem při smyslech jako teď. Ukázal mi Kalifornii a řekl:“To je Sodoma a Gomora! Všechno to v jednom dni shoří! Hřích této země volá do nebes!“ Potom mi ukázal Las Vegas. „To je také Sodoma a Gomora, bude to hořet také!“ Potom mi ukázal stát New York a zeptal se:“Víš, co to je?“ Řekl jsem :“Nevím.“ Řekl:“To je New York, to je také Sodoma a Gomora – jednou to shoří!“ Potom mi ukázal celou Floridu a řekl:“To je Florida. To je také Sodoma a Gomora a shoří také.“
     Potom mne vzal zpět ke skále, kde jsme začali náš rozhovor. „Všechno, co jsem ti ukázal, JEDNOHO DNE SHOŘÍ!“ Zeptal jsem se:“Jak se to stane?“ Řekl:“Dávej pozor, co ti říkám. Máš přístup do televize, do rádia, do kostelů. Silným hlasem musíš zapůsobit. Neboj se, jsem s tebou.“
     Řekl jsem:“Jak toho budu schopen? Kdo mne zná zde v Americe? Já neznám nikoho.“ Řekl:“Neboj se, půjdu před tebou Požehnám mnohému uzdravení v amerických kostelech, otevřu pro tebe dveře na mnohých místech. Ale neříkej nic jiného než to, co ti řeknu.. Tato země zhoří!“ „A co uděláš s církví?“ Řekl:“Církev chci zachránit, ale církev mě opustí:“ „Jak tě opustí?“
     Řekl:“Lidé se modlí sami k sobě. Úctu, která náleží Ježíši Kristu, si rozdají mezi sebou. (Při mši už se neuctívá Ježíš, ale SPOLEČENSTVÍ LIDU. I u nás.) Církev je mezi sebou rozdělena. V církvi se vyskytují CIZOLOŽSTVÍ, HOMOSEXUALITA, POTRATY A JEŠTĚ DALŠÍ JINÉ HŘÍCHY. Kvůli těmto hříchům jsem některé církve opustil. Musíš být hlasitě slyšen, ABY  HŘÍŠNÍCI UKONČILI PÁCHÁNÍ HŘÍCHŮ! MUSÍ SE OBRÁTIT! BŮH NIKDY NEPŘESTANE ODPOUŠTĚT! Musí se přimknout k Pánu a OČISTIT SVOJE ŽIVOTY (zpovědí, přijímáním, žít v čistotě a nehřešit) Pokud dosud hřeší, musí tomu udělat konec! Začít nový život, jak jim káže Bible. Musí se obrátit, ABY MĚLI ŽIVOT!“
     Zeptal jsem se:“A jak vlastně Amerika shoří? Amerika je nejmocnější změ na světě.:“ „Uvědom si, Dumitru, ruští špioni zjistili, kde se v Americe nachází nukleární zbraně. Když budou Američané ukolébáni v míru a klidu – pouze ve středu země bude několik lidí útočit proti vládě, Ta ale bude zaměstnána svými vnitřními problémy. Potom z oceánu, z Kuby, Nikaragui a Maxika(jmenoval ještě další země, které si nepamatuji) uvolní bomby z jaderných skladů. Až budou explodovat, Amerika bude hořet.“ „Co bude s církví, Pane, jak zachráníš ty, kteří se obrátí k tobě?“ „Řekni jim, jak jsem zachránil tři mládence z ohnivé pece a jak se zachránil Daniel ze lví klece, tím samým způsobem je také zachráním.“ Dále mi anděl řekl:“Požehnal jsem této zemi už kvůli Židům, kteří tu žijí. Mám v této zemi sedm milionů Židů, ALE ONI NECHTĚJÍ UZNAT SVÉHO PÁNA; nechtějí poděkovat za všechna požehnání, která obdrželi. Izrael neuznává svého Pána Ježíše Krista. Upínají se ke svému lidu – Židům v Americe. Ale když Amerika zhoří, Pán pozvedne Čínu, Japonsko a jiné národy, které půjdou proti Rusku. Porazí Rusko a zatlačí je před brány Paříže. Utvoří pakt proti Rusku a jeho vedení. Pak se sjednotí proti Izraeli. Když si Izrael uvědomí, že za ním Amerika nestojí, vyvede je to z klidu a pak se obrátí k Bohu o pomoc. Až tehdy jim Mesiáš přijde na pomoc. Pak do jejich církve vstoupí Ježíš, a On je přivede k Hoře olivetské. A čas bitvy u Armagedonu přijde.“

                                    Proroctví: výzva k válce
                                            (září 1993)
     „Přestaňte kráčet cestou do záhuby a obraťe se ke mně!“ praví Hospodin, “Lucifer, který je připraven k boji, již sedí na svém koni a blíží se s mocnou armádou zahubit všechny, kteří žijí čistým životem – všechny děti Boží. Den hrůzy, kdy se Lucifer bude snažit vymazat z povrchu zemského, všechny ty, kteří žijí čistým životem, ten den je již blízko! Den teroru je blízko!
     Jestli chcete vidět, co se stane, co je připraveno, měli byste přestat s tím, co je hříšné, čemu rozumíte ve svém srdci jako se zavrženíhodným. TO JSOU HŘÍCHY PROTI DESATERU....Buďte svatí, abyste předcházeli pokušením a blízkým příležitostem k hříchu. HLEDEJTE PÁNA, VAŠEHO BOHA , CELÝM SVÝM SRDCEM! Na ty, kteří budou čistí a svatí, nezapomenu. Ušetřím je!
     Armáda přichází s velkou zuřivostí proti všem, kteří mě vzývají a uctívají a pravdivě hledají. Ti, kteří se dopouštějí nepravostí, nedojdou záchrany, nikam se jim nepodaří schovat. Nebudou mít moji ochranu. Zničím je jako Babylon, protože se oddávali bezbožnosti a rouhání! Celá země o tom vydá svědectví. Všude, kde se zakoření hřích, BUDE NÁSLEDOVAT MŮJ TVRDÝ TREST! Jenom spravedlivé a zbožné ušetřím, některé dokonce z prostředku ohně.
     Znovu vám říkám, černý mrak už je nakupen. Lucifer sedí na svém černém koni a je připraven k boji. Trouby toho Zlého už vyzývají ve dne v noci všechny démony, aby se připravili k boji proti všem, kteří žijí svůj život v Pravdě, v Bohu. Dojde k tak obrovskému zmatení, že skutečně jen hrstka unikne. Dokonce ti, kteří se považují za tzv. věřící, budou bojovat proti těm, kteří mě uctívají čistým srdcem..
     Vysvětluji ti to, mluvím o tom, ukazuji ti to v obrazech, ale mnozí neuposlechnou a neuvěří, že to, co zjevuji, jsou PRAVDIVÁ SLOVA. Budou mít strach, ale PAK ZAPOMENOU A NEOČISTÍ SE! Mluví o sobě jako o křesťanech, ale jsou ovládáni chamtivostí, smilstvem, nečistotou a opilstvím. Není času nazbyt. Dny zkázy a pomsty jsou již za dveřmi! Ďábel je v pohotovosti!VELKÝ PODVOD JE PŘIPRAVEN!“

                                        Černá armáda
                                       (7. května 1993)
     Když jsem byl v Oregonu, jednou v noci uviděl jsem ve snu oblohu plnou temných mraků. Pak najednou ta mračna zčernala jak černý uhel! Do takové černoty byl zahalen celý svět. Všichni lidé doslova šíleli hrůzou, byli dezorientovaní a křičeli. Po nějaké době jsme uslyšeli zvuk blížící se armády. Po chvíli bylo vidět, jak vystupují z černé mlhy. Všichni byli oblečeni do černého, kromě jednoho. Ten byl jejich vůdce. Ten byl oblečen do rudého hávu a přepásán v pase černou stuhou. Na hlavě měl znamení. Pořádně jsem se podíval. V ruce držel ostré kopí, jako všichni vojáci v jeho armádě. „Jsem Lucifer“, prohlásil. „Jsemkrálem tohoto světa! Přišel jsem vyhlásit válku a bojovat proti křesťanům!“
     Křesťané se choulili ve velké skupině jeden ke druhému. Někteří z nich začali plakat, když uslyšeli ta hrozná slova. Jiní se třásli strachy, zatímco jiní stáli bez hlesu. Lucifer pokračoval v řeči: „Všichni ti, kteří chtějí bojovat proti mé armádě a myslí si, že zvítězí, ať se postaví doprava. Ti, kteří se mě bojí, ať si stoupnou na levou stranu!“ Pouze čtvrtina lidí si stoupla doprava. Všichni ostatní se postavili doleva. Potom Lucfer nařídil armádě: „Zničte všechny ty, kteří stojí vpravo!“ Armáda se vydala útokem vpřed a rychle obklíčila křesťany stojící vpravo. jak se začala ta armáda k nám přibližovat, objevil se nad námi mocný paprsekzakroužil nad našimi hlavami.
     Anděl Páně promluvil:“Vytaste meče a bojujte! Braňte se a buďte stateční!“ „Jaké meče?“, zeptal se muž ve skupině. „Slovo našeho Pána je tvým mečem.“, odpověděl anděl. Když jsme pochopili, co tím chtěl anděl říci, začali jsme citovat verše z Bible. Pak najednou jsme byli jeden hlas a začali jsme zpívat píseň. Naše hlasy burácely tak hlasitě, že temná armáda se začala třást strachy. Již neměla odvahu postavit se před nás. Lucifer byl plný vzteku a obrátil se na ty, kteří stáli vlevo: „Vy, kteří jste po celý život sloužili dvěma pánům, ani vy přede mnou neobstojíte. Mám moc vás zničit!“ Potom poručil své armádě, aby zaútočila. Byl to totální masakr Nikdo po levici se nemohl ubránit. Jeden po druhém padli. Trvalo to dlouho. Pak byl cítit pach mrtvol.
     Kdosi se zeptal: „Proč jsi JE nemohl též uchránit?“ A nděl odpověděl: „Protože jejich životy byly vlAžné a plné pokrytectví a rouhali se pravé církvi. Zneuctili Slovo Boží. Nebyli čiStí.“ Jak jsme pozorovali dál, nad obzorem začalo vycházet slunce. Černé mraky se rozestupovaly, pak najenou zmizely úplně. Zbyl jen jeden, na kterém stál Lucifer a jeho armáda. Lucifer se díval na mne a hrozíce mi řekl:“Zničím tě, i když teď musím odhodit svůj oštěp!“ Pak zmizel i s mrakem úplně.
     Když jsem se rozhlížel kolem, začal jsem rozeznávat obličeje z naší skupiny. Uviděl jsem pastora z Bellfloweru – dalšího z Indiany – jednoho z Michiganu – a také mnoho amerických přátel. To mě posílilo. Potom jsem se probudil. První myšlenka, která mi přišla na mysl, když jsem se probudil, byla, že šlo o poslední bitvu proti církvi. KDYŽ ZŮSTANEME VĚRNÍ, ZVÍTĚZÍME!
                                              Útok bestie!
                                            (21.ledna 1995)
      Bratr Duduman byl v té době v Rumunsku nemocný:
     Usnul jsem kolem půlnoci. Asi ve dvě v noci jsem uslyšel hlasitá slova:“Dumitru, probuď se, musím ti něco ukázat.“ I když jsem byl v té době nemocen, vyskočil jsem z postele bez uvažování, že jsem vzhůru. Uvědomil jsem si, že nejsem v Rumunsku, ale viděl jsem se v Americe. Mocný hlas ke mně přísně promluvil:“Proč ztrácíš odvahu? Proč pochynuješ, že jsem s tebou? Myslíš si, že jsem tě opustil? Truchlíš, protože jsem ti vzal manželku? Proč tak malátníš a pochybuješ o svém poslání? Přišel jsem, abych ti předal poselství, které musíš sdělit americkému lidu.“ Ten hlas mocně duněl při těch slovech. Přikázal mi, abych se podíval doprava.
     Probudil jsem se, již jsem nespal a podíval se doprava. A uviděl jsem  HEJNO  ČERNÝCH  PTÁKŮ  S  VELMI  OSTRÝMI   ZOBÁKY. (KARDINÁLOVÉ  ZAPRODANÍ  SATANOVI ="vrány") Z peří ptáků vycházely plameny ohně. Vyděsil jsem se a promnul si oči, myslíce si, že jsem usnul, ale já jsem nespal.
    Hejno ptáků se najednou obrátilo proti americkým letadlům.a ta se začala bránit útokem. Když se přiblížila k tomu hejnu, začala prudce klesat až spadla a vzplála ohněm. Opět jsem uslyšel hlas, který mi říkal:“Podívej se nad ta letadla:“
     Když jsem se podíval nad letadla, uviděl jsem tam kroužit helikoptéru. Z helikoptéry začali vystupovat lidé, byli oblečeni všichni v černém a seřazeni jako vojáci. Uprostřed helikoptéry byla plošina, která se začala zvedat. Na vyvýšené plošině helikoptéry byl trůn. Na něm seděl „Papež“ (dosazený na trůn "vránami") a volal velmi hlasitě:“Mně byla dána moc, spravovat zemi a bojovat proti protestantům, mohu se jich dokonce zcela zmocnit!“ Pozoroval jsem ho se strachem v očích, protože byl obklopen mocnou silou, která vycházela z té helikoptéry. Najednou se objevil bílý mrak a přikryl tuto vizi.
     Z mlhy toho mraku vystoupil muž, který byl oblečen do zářícího šatu, na hlavě zářící korunu a promluvil ke mně. Jeho hlas zněl jako hrom a já padl tváří k zemi. Řekl:“Zapamatuj si vše, co jsi viděl a slyšel. Říkej to mému lidu, velmi tě potřebuji jako prostředníka. Armády a letadla, které jsi viděl, i bestii, která si sedla na trůn v helikoptéře. TO JE DESTRUKTIVNÍ SÍLA KATOLICKÉ CÍRKVE, KTERÁ CHCE PŘELSTÍT VYVOLENÉ SVATÉ. Slova řečená ve Zjevení, dojdou svého Naplnění! Většina lidí bude zaskočena a utlučena, protože jejich životy nejsou čisté před Pánem. Řekni jim to! Nemlč! Jinak potrestám i tebe!
     Církve jsou plné falše, žijí si svým svéhlavým životem, netouží po Pánu, ruce mají poskvrněné hříchem – cizoložstvím, sexuálními úchylkami a uctíváním cizích božstev. OPUSTILI DÁVNO SVÉHO PÁNA I JEHO PRAVDU! On je nechal, ať si jdou podle svých tužeb. Říkej jim to a hlasitě při tom naříkej! Řekni jim, aby přestali šlapat cestou svých tužeb, ABY NAPRAVILI SVÁ SRDCE PŘED DNEM HROZNÉHO HNĚVU, abych je mohl zachránit, aby odolali pokušením a nezřekli se mne. Čas je velmi krátký a také armáda pro jejich záchranu je již připravena.“
    Uviděl jsem armádu, která měla tolik řad, že jsem Nebyl schopen je pouhým okem dohlédnout. „Toto je armáda, která je připravena zachraňovat můj lid z drápů bestie. Nezapomeň jim předat slova, která ti byla mnou řečena. Dám ti Ducha upamatování se.“ Hlas pokračoval ke mně slovy:“Přijdu a PŘINESU TI DALŠÍ ZJEVENÍ PRO DNY KONCE.“
    Pak jsem uslyšel hrom a bílý mrak se vším zmizel. Byl jsem tak otřesen, že jsem už nemohl tu noc usnout ani odpočívat.

                           Poslední vize Dumitru Dudumana
                                          (1997)

                                          (1997)
      Hovořil jsem k tobě, jako hovoří otec ke svým vlastním dětem. Ukázal jsem vám, jak můžete připravit svá srdce a posílit svého ducha pro den bitvy. Temné dny brzy přijdou na zemi. Dny nářku a smutku oddálím pouze kvůli těm, kteří mě neustále hledají.  VYCHYTRALÝ JE PŘIPRAVEN SE ZJEVIT A ODKRÝT. ČEKÁ NA SVÉ UVOLNĚNÍ. PŘIJDE SE LŽIVÝM JAZYKEM A PODVODNÝMI ŘEČMI! (FALEŠNÝ  PAPEŽ)
    Já budu chránit své vlastní a dokonce je vytrhnu z jeho spárů.. Ti, kteří zůstanou silní až do konce, ti, kteří budou povoláni jako žijící svědectví pro mé jméno, obdrží korunu života
   Ať je spravedlnost vašim beranidlem a moje Slovo tě bude provázet. BUĎTE ZAKOŘENĚNI V PRAVDĚ. Jako svítání přichází a odhání noc, TAK TAKÉ TEMNOTA BUDE VLÁDNOUT JEN OMEZENÝ ČAS. Buďte silní ve vědomí, že já chráním a střežím všechny, kteří jsou mými. Amen.
       Řekni mým lidem, že mé uctívání musí být činěno z lásky, nikoliv ze strachu. K jakému užitku by jim to bylo v poslední hodině? Mají mne uctívat srdcem. Již jsem jim poslal průvodce – mají mé Slovo.(Evangelium). V mém Slově již bylo zjeveno, že to přijde jako zloděj v noci. Řekni jim, že starost o zítřek v nich nemá přebývat. MUSÍ VĚŘIT A BOJOVAT DOBRÝ BOJ! Patři, jak se destrukce rychle blíží! Ale já nebudu váhat chránit své vyvolené. Miluj mne, jako já miluji je, ŽIJÍCÍ V LÁSCE. Ti, kteří sejí milosrdenství, milosrdenství obdrží. Řekni mým lidem, ať se nestarají a neobávají různých období, ale ať meditují o to, JAK JEDNOU PŘEDE MNE PŘEDSTOUPÍ!
    Jak čas ubíhá a dny temnoty se přibližují, Boží děti jsou povzbuzovány k činnosti. Ta činnost není politická či vojenská, ale ČINNOST SRDCE. On pokračuje ve svém VAROVÁNÍ ve světě, protože svět ho nezná. On hovoří k těm (k nám), kteří jsou označeni Duchem Svatým, kteří jsou zachráněni jeho prolitou Krví, jež mohou znát časy a období a žít podle toho. Boží varování pro ty, kteří ho chtějí slyšet, je vždy

          728.    POSELSTVÍ  JEŽÍŠE  MBM  ze dne 8. března 2013 v 14:05

     Satan kypí vztekem proti mé církvi na zemi a jeho pustošení se dále rozšiřuje uvnitř jejích zdí.  Lstivý podvodník, (NOVÝ PAPEŽ FRANTIŠEK !!!) který trpělivě čekal na svou příležitost, brzy vyhlásí svou vládu nad mými ubohými, nic netušícími, posvěcenými služebníky. Pečlivě manévroval, aby dosáhnul své pozice, a brzy uvidíte jeho okázalé chování uprostřed jeho honosného dvora. Ze začátku bude svou pýchu, aroganci a posedlost sám sebou pečlivě skrývat před světem. Ve vnějším světě uslyšíte oddech úlevy, až zazní trubky a oznámí jeho mandát hlavy mé církve.
     Mé tělo je mou církví, ale nebude to Mně, Ježíši Kristu, komu bude přísahat svou věrnost, neboť  PRO  MĚ  NEMÁ  ŽÁDNOU  LÁSKU.  JEHO  VĚRNOST  PATŘÍ  ŠELMĚ,   a jak jen se bude smát a vysmívat se mým posvěceným služebníkům, kteří ho budou podporovat.
     On, který se odváží usednout v mém chrámu a který byl poslán Zlým, nemůže mluvit pravdu, protože nepřichází ode Mne.
Kdokoliv se ho odváží zpochybnit, bude vyhledán a potrestán!  Kněží, biskupové a kardinálové, kteří se mu postaví na odpor, budou exkomunikováni a zbaveni svých titulů!  Ostatní budou zastrašováni a pronásledováni spolu s mnoha kněžími, kteří  se BUDOU  MUSET  SKRÝVAT!
     Vy, moji ubozí posvěcení služebníci, kteří nyní poznáváte můj hlas, prosím slyšte Mě:  Vše, co můžete dělat, je důvěřovat Mi a nadále Mi sloužit.   CO  NESMÍTE  UDĚLAT,  JE  PŘIJMOUT  JAKÉKOLIV  UČENÍ,  KTERÉ  VÁM  BUDE  PŘEDLOŽENO  a  o  kterém budete okamžitě vědět,  že   NENÍ  V  SOULADU  S  MÝM  UČENÍM !   Musíte dělat, co vám říká vaše srdce:  Modlete se modlitbu č. 70 :
      Modlitba za duchovenstvo, aby zůstalo pevné a věrné svatému slovu Boha.
  "Ó, drahý JEŽÍŠI,  pomoz  tvým  posvěceným  služebníkům poznat rozkol v tvé církvi, až se odhalí.
    Pomoz tvým posvěceným služebníkům,  ABY  ZŮSTALI  PEVNÍ  VE  VÍŘE  A  VĚRNÍ  TVÉMU  SVATÉMU  SLOVU.  Nikdy  nedovol  světským  ctižádostem,   ABY  ZAKALILY  JEJICH  ČISTOU  LÁSKU  K  TOBĚ.
    DEJ  JIM  MILOSTI,  ABY  ZŮSTALI  ČISTÍ  A  POKORNÍ   PŘED   TEBOU  A  CTILI   TVOU   NEJSVĚTĚJŠÍ   PŘÍTOMNOST   V   EUCHARISTII.  Pomáhej jim a veď všechny ty posvěcené služebníky, kteří mohou být vlažní ve své lásce k Tobě,  A  ZNOVU ZAŽEHNI  OHEŇ  DUCHA  SVATÉHO  V  JEJICH  DUŠÍCH.
    Pomoz jim, aby  rozpoznali pokušení kladené před ně, aby je rozptylovalo, otevři jejich oči tak,  ABY  VŽDY  VIDĚLI  PRAVDU  
Požehnej jim, drahý Ježíši, v tomto čase  A  POKRYJ  JE  TVOU  VZÁCNOU  KRVÍ,  ABYS  JE  OCHRÁNIL  OD  ÚHONY.  Dej jim sílu, aby odolali  svodům  satana,  kdyby  je  znepokojovala  CHUŤ  K  POPÍRÁNÍ  EXISTENCE  HŘÍCHU.  Amen."  
     Moji posvěcení služebníci jsou páteří mé církve. Jsou první linií, která v tomto čase čelí strašnému náporu a útoku ze strany Satana.

          ROZMLUVA  PANNY  MARIE  S  KARLEM  ŽIDLICKÝM
                     O KNĚŽÍCH A KONCILU
                                listopad 1980

         Všiml sis, můj synu, kdo dnes byl na mé milované hoře? Ano, mnoho poutníků ze všech koutů vaší země i z ciziny, a to mne těší. Hledají tu s nadějí mou pomoc a najdou ji. Domů se budou vracet s radostí a mou milostí v srdci. Koho tady ale nevidím, to jsou moji služebníci – kněží. Proč se právě oni bojí, nebo nevěří? Jak ráda bych je tady přivítala a oblažila svou mateřskou láskou! Zářili by před svými ovečkami pravou kněžskou čistotou a láskyplným srdcem!
         Víš, Karle, moji služebníci jen velmi neradi přiznávají nebo uznávají moje zjevení, a to buď proto, že žárlí na ty prosté duše, kterým svěřuji svá poslání, anebo se obávají, že některá poselství by veřejnost nepřijala, a pak by se jim lidé vysmáli.. Bohužel je i mnoho těch, kteří v má zjevení vůbec nevěří a nedají se přesvědčit ani důkazy mého milosrdenství.
         ZATVRZELOST  JE  Z  VNUKNUTÍ  ĎÁBLA  A  PRAMENÍ  Z  PÝCHY  ČLOVĚKA!  Ale já i za tyto své služebníky zvláště prosím u Syna a přijde doba, kdy i oni přijdou s pokorou za mnou na horu jako ztracení synové.
        Oznam, mé dítě, všem kněžím, se kterými se setkáš, aby byli zanícení pro Pána! Nejvíc je to vidět, jak slouží mši svatou...Musí z nich vanout  DUCH  SVATOSTI,  protože jej na ně vdechl Bůh při přijímání svátosti kněžství. Jsou to moji služebníci na zemi a moji nejdražší synové. Ať se co nejvíce podobají mému nejdražšímu  JEŽÍŠI  V  POKOŘE,  LÁSCE,  POSLUŠNOSTI  A  ODDANÉ  SLUŽBĚ.  MAJÍ  NEPŘEDSTAVITELNOU  MOC,  kterou jim svěřil Bůh, ale také NEPŘEDSTAVITELNOU  ZODPOVĚDNOST  ZA  DUŠE  JIM SVĚŘENÉ!  NESMĚJÍ  BÝT  ZBABĚLÍ  A  NESMĚJÍ  PODLEHNOUT  SVODŮM  ZLÉHO  DUCHA,  který zvláště o ně usiluje. Ať se sdružují pod mým jménem, budou vzájemně silnější a já je budu jako Matka ochraňovat.
         Do naší svaté církve , můj synu,  PRONIKLY  V  DOBĚ  TRVÁNÍ  KONCILU (2.Vatikánský koncil v r. 1963)  NĚKTERÉ  ŽIVLY,  KTERÉ  ODMÍTAJÍ  JAKOUKOLIV  OBĚŤ.  Dokonce i oběť Eucharistie,  PROTO  SE  SNAŽÍ  JI  ZNESVĚTIT  A  POLIDŠTIT  NA  ÚROVEŇ  PŘIJÍMÁNÍ  CHLEBA  BEZ  PŘÍTOMNOSTI  MÉHO  SYNA.  Jsou to prvky orientální, které neznají a neuznávají pojem hřích, lítost, odpuštění. Bude trvat dlouho,  NEŽ  OD  NICH  BUDE  MOJE  CÍRKEV  OČIŠTĚNA! (Protestanti a zednáři!)
        Až bude postavena na mé milované hoře kaple, ať přicházejí se svými poutníky a uctít mého Pána svatou mší. Eucharistie na tomto místě bude velmi radostná a požehnaná. Ježíši, můj drahý Synu, ochraňuj kněžské duše!
    (Z knihy "ŽIVÁ  VODA  Z  TURZOVKY)

           BYL  II.  VATIKÁNSKÝ  KONCIL  ZMANIPULOVANÝ?  A  KÝM?
                                        Aneb Církev obrácená naruby
                                                Roberto de Mattei
     Je to naléhavá otázka v předvečer zveřejnění Instrumentum laboris, vatikánského dokumentu, který uvádí diskuzi k následující synodě o rodině. Texty citované v Instrumentum laboris jsou totiž výlučně koncilní a pokoncilní, tak jakoby po roce 1960 docházelo k radikálnímu zvratu v učitelském úřadu církve o tématu, které je dnes klíčové, totiž o manželství a rodině.
     Boloňská škola nemá nejmenší pochybnosti: tento teologický a pastorační zlom zde skutečně byl, ale Pavel VI. ho uhasil. Všechno úsilí knihy Storia del concilio Vaticano II , zpracovaná Giuseppem Alberigem se točí kolem protikladu mezi „prorokem Janem XXIII., který vyhlásil nové letnice církve, a chladným byrokratem Giovanni Montinim, který je zakopal“. Za touto četbou dějin vatikánského koncilu, jak ji dnes předkládají epigoni Alberiga, jako Alberto Melloni, Giuseppe Ruggiero a Massimo Faggioli, stojí novátorská teologie Dominika Marie Chenuho, Yves Congara a především Karla Rahnera.
      V konferenci pod titulem Koncil, počátek počátků prezentoval německý jezuita od roku 1965 během posledních týdnů závěrečného zasedání 2. vatikánský koncil jako počátek nové epochy v dějinách církve, jehož úkolem je obnovit společenství věřících analogickým způsobem, jak tomu bylo na prvním koncilu v Jeruzalémě. Pavel VI. podle něho zradil koncil svou Nota praevia v roce 1964, ve které chtěl omezit význam kolegiality, jak ji zavádí Lumen gentium, a především pak dodatečně svou represivní encyklikou Humanae vitae.
     Kontroverze, které následovaly po Humanae vitae vyvolaly první velký hermeneutický zlom mezi protagonisty 2. vatikánského koncilu. V roce 1972 založil Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar a Henri Lubac mezinárodní revue „Communio“, která byla protipólem pro „Concilium", kam psali Rahner, Yves Gongar a Eward Schillebeeckx. Lubac byl autorem termínu „parakoncil“, jakým označoval atmosféru horečné agitace v letech po 2VK, kterou prováděli mnozí teologové, aby prosadili jeho závěry. Ve vášnivém a dlouhém rozhovoru, který poskytl Angelo Scolovi , Lubac popisoval „parakoncil“ jako hnutí mediálního nátlaku, který měl ovlivnit koncil i pokoncilní dobu pokud jde o témata „papežský primát“ a „vztah církve ke světu“. Ve stejném roce Hans Urs von Balthasar v rozhovoru pro 30giorni konstatoval, že všechna očekávání koncilu ztroskotala na „americkém optimismu". Síť Papalepapale publikovala nedávno rozhovor, který poskytl Balthasar Vittorio Messorimu a ve kterém německý teolog zastával názor, že dialog se projevil jako „chiméra“, a zdůrazňoval nutnost vrátit se k správné nauce a k „tridentskému modelu“ semináře. Rozhovor je uveřejněn stejně jako předchozí v Rapporto della fede , kde kardinál Ratzinger, tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, zdůrazňoval nutnost vrátit se k autentickým textům
     Když se stal Benediktem XVI., stavěl několikrát do protikladu hermeneutiku textů a tzv. „ducha“ koncilu. Jeho postoj se odvíjel od první slavné promluvy v kurii 22. prosince 2005 až k poslednímu neméně významnému projevu 14. února 2013 pro římský klérus. Benedikt XVI. zde zdůrazňoval tézi, podle které virtuální koncil nastolený médii zradil reálný koncil vyjádřený v závěrečných dokumentech 2VK. K těmto textům zamaskovaným zneužívající pokoncilní praxí je třeba se vrátit a hledat pravdu koncilu. (Proto se ho černé "vrány" zbavily! ) Mons. Agostino Marchetto, kterého papež František označil jako „nejlepšího hermeneuta“ 2VK, se pohybuje v této linii, která prokazuje den ze dne větší ubohost. Koncil médií nebyl totiž o nic méně reálný než koncil otců, takže by bylo možno zastávat tézi, že pokud existoval virtuální koncil, byl to právě koncil oněch 16 oficiálních dokumentů koncilu, které zůstaly ve sbírce textů Svatého stolce, ale nikdy nesestoupily do konkrétní historické reality.
     Historická a teologická revize prováděná v posledních letech pontifikátu Benedikta XVI. otevřela novou stopu historické hermeneutiky. Podle tohoto pojetí nezradil koncil Pavel VI. ani „mediální strana“, ale Jan XXIII., který koncil vyhlásil a řídil až do své smrti 3. června 1963 mezi prvním a druhým zasedáním koncilu. Zdá se, že fakta to potvrzují.
     25. ledna 1959, sotva tři měsíce po svém zvolení oznámil papež Roncalli konání 2VK. Bylo to velké překvapení, ale příprava koncilu trvala tři roky, jeden rok fáze předpřípravy a dva roky vlastní přípravy. Na jaře 1960 byla shromážděna concilia a vota tj. 2150 odpovědí od biskupů z celého světa, kteří byli dotazováni na témata budoucích zasedání. Všechen tento materiál byl předán deseti komisím jmenovaným Janem XXIII., aby provedly redakci „schémat“ , která měla být koncilu předložena. Komise pracovaly pod dohledem kardinála Ottavianiho, prefekta posvátného Officia, až do června 1962. Imponující dílo bylo uloženo do 16 svazků obsahujících schémata 54 dekretů a 15 dogmatických konstitucí. 13. července tři měsíce před zahájením koncilu stanovil Jan XXIII., že prvních sedm schémat konstitucí, která schválil, bude rozesláno všem koncilním otcům jako základ pro diskuzi na generálních kongregacích.
     Týkaly se těchto okruhů: Prameny zjevení; Zachovat čistotu pokladu víry; Křesťanský morální řád; Cudnost, manželství a panenství; Posvátná liturgie; Sdělovací prostředky; Jednota církve s církvemi Východu. Tyto dokumenty, na kterých pracovalo deset komisí po dobu tří let, shromažďovaly to nejlepší, co teologie 20. století přinesla. Byly to texty velmi hutné a členěné, které vstupovaly do samého srdce problémů doby, napsané jasným a přesvědčujícím jazykem. Jan XXIII. je prostudoval a opatřil poznámkami. Mons. Fagiolo vzpomíná: Na okrajích všech těchto dokumentů se často opakovalo: „Bene“ „ Optime“ Jen u SCHÉMARU  O  LITURGII, které zabíralo str. 157 – 199 byla tu a tam učiněna poznámka, která vyjadřoval údiv, ale NIKDY  NE  SCHVÁLENÍ.
     Když v červenci 1962 představil mons. Pericle Felici, sekretář koncilu, připravená schémata Janu XXIII., papež je komentoval s nadšením: Koncil je hotový, do Vánoc ho můžeme zakončit. Ve skutečnosti o Vánocích toho roku  BYLA   VŠECHNA  SCHÉMATA  HOZENA  DO  MOŘE  s výjimkou jediného: De liturgia, které se Janu XXIII. ze všech nejméně líbilo, ale bylo také jediné,  KTERÉ  USPOKOJOVALO  PROGRESISTY! Koncil pak netrval tři měsíce, ale tři roky.
     Co se stalo? Kardinál Léon-Joseph Suenens, nový arcibiskup Malin-Brusselu, shromáždil v červnu v Belgické koleji v Římě skupinu kardinálů, aby projednali „plán“ nastávajícího koncilu.(viz) Suenens vypráví, že s nimi diskutoval o „důvěrném“ dokumentu, ve kterém kritizoval schémata předložená přípravnými komisemi. Podněcoval papeže, aby vytvořil“ pro svoji potřebu soukromou komisi, jakýsi mozkový trust, a aby odpověděli na velké problémy aktuální pastorace. V srpnu obdržel papež také žádost kanadského kardinála Paul-Emile Légera, arcibiskupa z Montréalu. Dopis podepsali kardinálové Liénart, Dopfner, Alfrink, König a Suenens. List kritizoval otevřeně šest prvních schémat, která měla být předmětem diskuze na kongregacích, a vyjadřoval nesouhlas s orientací, kterou chtěl Jan XXIII. dát koncilu.
     2VK začal 11. října 1962. Na 13. října byla ohlášena první generální kongregace, ale při zahájení jednání se odehrála neočekávaná scéna. Denní řád předpokládal hlasování a volbu představitelů koncilních otců pro deset komisí, které mají přezkoušet schémata předaná od přípravných komisí. Kardinál Liénart podporovaný kardinály Fringsem, Döpfnerem a Königem vznesl protest proti tomu, že nebyla před hlasováním o komisích provedena konzultace s biskupskými konferencemi a církvemi. Všechno bylo předem zorganizováno exponenty nové teologie během předcházející noci ve francouzském semináři sv. Kláry. Kardinál Tisserant, předsedající shromáždění, vyslovil souhlas s odkladem a konzultací s biskupskými konferencemi, které byly vyzvány, aby sestavily nové seznamy pro jmenování komisí. Ačkoliv role biskupských komisí nebyla v jednacím řádu koncilu vůbec definována, byla změna dodatečně sankcionována. TAK  VYŠLA  NAJEVO  EXISTENCE  ORGANIZOVANÉ  SKUPINY   zvané „Evropská aliance“ , která získala jmenování takřka všech svých kandidátů pro komise. Biskupské konference spíše než biskupy byly vedeny svými  EXPERTY  A  TEOLOGY,  Z  NICHŽ  MNOZÍ  BYLI  ODSOUZENI  Piem XII. a nyní nastupovali, aby  SEHRÁLI  V  KONCILU  ROZHODUJÍCÍ  ÚLOHU.  A protože mezi biskupskými konferencemi nejlépe organizovanou byla konference německá, rozhodující roli převzali němečtí teologové. Mezi nimi byl jeden, který uplatnil na koncilu obzvláště významný a rozhodující vliv v průběhu i na konci:  JEZUITA  KARL  RAHNER.  Díky pozicím na klíčových místech, které si RAFINOVANOU  MANIPULACÍ  ZAJISTLI  NĚMEČTÍ  BISKUPOVÉ  A  JEJICH  SPOJENCI, MOHL  skrze ně nakonec  JEDINÝ  TEOLOG  OVLÁDAT  CELÝ  KONCIL  Tímto teologem  BYL  právě KARL  RAHNER.  Od té chvíle se psaly dějiny koncilu.
     TÉTO  ZRADĚ  hned v prvních dnech koncilu věnuje zvláštní pozornost Paolo Pasqualucci. Je to vynikající profesor filozofie práva, který vyučoval na různých italských univerzitách. Jako právník se pozastavuje především nad četnými ilegálními kroky, které svedly koncil od jeho přirozeného průběhu, vyvolaly ztroskotání jeho přípravné fáze a  OTEVŘELY  CESTU  BOJOVNÍKŮM  za Novou Teologii.
      Málo kdy byl ekumenický koncil připravován s takovou pečlivostí, svědomitostí a přesně podle práva a smýšlení všech. Byla přitom použita praxe z 1. vatikánského koncilu, která byla ještě zdokonalena. Odmítnutí schémat byla skutečná a opravdová „procedurální loupež“, kterou Pasqualucci charakterizuje v těchto bodech: sabotáž voleb šestnácti členů koncilní pravomoci; zvrácení denního řádu a zmaření hlasování komisí; zmaření diskuze o schématu Prameny zjevení a vytvoření smíšené komise, ovládané kardinálem Beou podle jeho libovůle. Schémata byla předělána od hlavy až k patě v duchu a pojetí zcela odlišném od původního.
      Jiný důležitý příspěvek k odhalení této zrady poskytuje mladý františkánský teolog Serafino Lanzetta, člen františkánů Neposkvrněné. Lanzetta věnuje pozornost oněm nevydaným přípravným materiálům uloženým v archivu. Zastavuje se zvláště u srovnání původního schématu Aeternus unigeniti s kostitucí Lumen Gentium a dále De Fontibus Revelationis s konstitucíDei verbum, dvěma konstitucemi, které představují osu koncilního učitelského úřadu, ale jsou zaplaveny dvojakostmi.
     P. Lanzetta odhaluje, že 2VK zcela ovládla pastorálnost a jeho učení odmítá stát se teologickým principem. 2VK se svým pojetím nemůže zařadit do řady a světla koncilů nepřerušené tradice.
     To, co brzdí věcnou debatu o tomto problému, je tradiční strach a úcta k nejvyšší církevní autoritě. Ale tento strach a úcta nemůže dosáhnout takového stupně, aby deformoval historickou a teologickou pravdu. Z toho hlediska nynější pontifikát diskuzi usnadňuje. Abdikací Benedikta XVI. se hermeneutická tíže, která ji zatěžovala během jeho pontifikátu, nečekaně odlehčila. Z dějin vystoupil  KONCIL  BENEDIKTA  XVI.  A  NA  JEHO  MÍSTO  NASTOUPIL  KONCIL  JEHO  PROTIVNÍKA  KARDINÁLA  KASPERA.(Vybraný papežem Františkem!!!)
     Koncil se stává koncilem pastorační praxe, která po padesáti letech katastrofální reálné praxe  OHLAŠUJE  NÁSTUP  K  LIKVIDACI  KATOLICKÉ  MORÁLKY.  Kasperovo vystoupení na mimořádné konzistoři 20. února k Instrumentum laboris se  PROPASTNĚ  ODCHYLUJE  OD  NAUKY  CÍRKVE  O  MANŽELSTVÍ  A  RODINĚ  i od dosavadní katolické praxe. Metrem pro tento dokument se stává sociologie, praxe převálcovala nauku a církev je převrácena naruby.
      Enrico Maria Radaelli, žák Romana Ameria, pozorně sleduje rozjezd dedogmatizace, jaký nastoupil v církvi po 2VK,  A  TENTO  ROZJEZD  DOSÁHL  VRCHOLU  V  PONTIFIKÁTU  PAPEŽE  FRANTIŠKA.   Změna slovníku za posledních 50 let zcela změnila obsah pokladu víry.  PŘI  ANALÝZE  FRANTIŠKOVY  ENCYKLIKY  LUMEN  FIDEI,  KTERÁ  SE  MÁ  VĚNOVAT  PLNĚ  CTNOSTI  VÍRY,  NAPROSTO  POSTRÁDÁME  PŘESNOU  DEFINICI  CTNOSTI  VÍRY.  Ještě více bije do očí nepřítomnost slova dogma , což je pojem, který je z církve vymítán již 50 let. K čemu se hodí encyklika o víře, která vůbec neuvádí omyly a hereze, které dnes v církvi doslova bují, encyklika, která tyto bludy neprecizuje a jednoznačně neodsuzuje? Radaelli právem a velmi trefně kritizuje františkovskou „teologii události“, „teologii setkání“ a „teologii zkušenosti“ a požaduje návrat k uznanému a závaznému jazyku, který je vodítkem skutečné řeči církve.
     Ocitli jsme se v situaci, kdy si církev odvykla definovat, anatemizovat, (odsuzovat jednoznačně bludy), ale ponechává přitom zcela otevřenou svobodu diskuze. V knihovnách, seminářích a na katolických univerzitách budí rozruch ultraprogresivní autoři, kteří popírají samu existenci pojmu „pravověrnost – ortodoxie“, jak je tomu v revue Concilium. Proč se má právě v době naprosté dedogmatizace dogmatizovat jen druhé Vatikanum? Dnešním rozhodujícím slovem se stala praxe,  PROŽITÁ  ZKUŠENOST,  KTERÉ  SE  MAJÍ  VYDÁVAT  ZA  PRAVDU!  Ale to může právě v oblasti rodiny a manželství vést k nedozírným důsledkům. A propos, proč se přitom nenaslouchá také hlasu a praxi toho, kdo prožívá živé křesťanství tradice, kdo nepopírá prvenství nauky, kdo si pravdu nevytváří, ale kdo se odvolává na neměnitelnou Pravdu a podle ní se řídí?

Pramen:file:///F:/podklady/Il%20Conciliatore%20_%20Concilio%20Vaticano%20II.htm

Post scriptum:  Komu zbyla z tohoto textu otázka, v čem vlastně spočívala ona zrada koncilu, které se dopustil  PAPEŽ  JAN XXIII., odpovídíme pro úplnost: Jeho zrada spočívala v tom, že  VYDAL  KONCIL  DO  RUKOU  SVOBODNÝCH  ZEDNÁŘŮ  A  HERETIKŮ  á la  kardinál Suenens, Karl Rahner  & spol.

 
                        POSELSTVÍ  JEŽÍŠE  VASSULE  RYDEN  
                            Z knihy "Opravdový život v Bohu"
       – 4.6.1988:
     Já jsem to! Nikdy tě nenechám bez pomoci. Chci ti vysvětlit zmatek v mé Církvi. Snaž se mi naslouchat a udělej mi radost modlitbou sv. Růžence, vnímej tajemství, dívej se na ně očima své svaté Matky., tajemství, která se tvé století POKOUŠÍ RACIONALIZOVAT!
     Dcero, stále ještě nepochopili, že je chci mít  JAKO  DĚTI  PLNÉ  NEVINNOSTI, S  VÍROU  DÍTĚTE! Ponořil jsem svou Církev do plnosti a nádhery, abych živil mnoho duší, ano, celé národy! Je bohatá ve svých tajemstvích, ano, jsou to právě ona tajemství, která  MNOZÍ  Z  VÁS  NECHTĚJÍ  PŘIJMOUT  jako Tajemství. Mým lidem dnes chybí  POKORA,  PROSTOTA,  CHYBÍ  JIM  ČISTOTA  VÍRY.  Tato doba by všechno chtěla proniknout rozumem – dokonce i má tajemství! (Bylo to něco jak obrovský úžas Boha nad naší tupostí.) Jak si jen mohou myslet, že by mohli odhalit  MNE, SVÉHO  BOHA?! Pokoušejí se racionálně popsat má tajemství.
     Tito, má dcero, jsou“VRÁNY“ o kterých jsem mluvil v podobenství o rozsévači a vranách (viz 16.5 88) Tyto „vrány“, když ztratily svou víru, se snaží uplatnit své vlastní teorie, které vyhovují jejich lidskému rozumu, snaží se být populární. Tak je tomu ve skutečnosti a je to pro jejich odpad od víry.  MÁ  TAJEMSTVÍ  JSOU  NEMĚNNÁ,  MUSÍ  BÝT  ZACHOVÁNA  VE  SVÉ  ČISTOTĚ!  Tyto „vrány“ rozšířily omyly uvnitř mé Církve, znetvořily pravdu   a  ZFALŠOVALY  MÉ  SLOVO,  bohatou žeň v mém přirovnání. Má Církev je dnes v temnotě a zmatku. Příčinou je odpad od víry, který pronikl až do mé svatyně, přičemž  MNOHA  MÝM  KNĚŽÍM  BYLO  NAOČKOVÁNO  NĚCO  MYLNÉHO!  Duch volá a mluví ke všem svým Církvím:  ODMÍTEJTE,  CO  JE  FALEŠNÉ,  NAPRAVUJTE  OMYLY,  VYBÍZEJTE  K  POSLUŠNOSTI,  ale konejte všechno s trpělivostí a k poučení.
     Pověz mi, Vassulo, je možné rozebrat evangelium a část z něho oddělit? Ber to jako přirovnání pro mé tělo: Mé tělo nemůže být rozděleno a přesto je rozdělili....Vzpoura pronikla až do srdce mé Církve. Nejdřív to byla vnitřní nespokojenost a rozčilování, které některým mým kněžím, biskupům a kardinálům proniklo do duše z vnuknutí satana.. To je zatemnilo. Ve stínu satanových perutí padali do jeho pastí. Vzpoura je teď mezi nimi. Rve mi mé srdce velkými ranami.
     Ze začátku přijaly tyto kněžské duše do sebe satanova semena vzpoury, dumaly o nich, osnovaly zlé plány a úskoky. Daly dohromady opozici proti Petrovu nástupci, proti ode mne vyvolenému. Proti „Petrovi mých beránků“! Setba vzpoury, která už plně vzrostla, jim dala sílu vystoupit otevřeně, ještě jednou vyvolat štěpení a střílet po mé Církvi OTRÁVENÝMI ŠÍPY...(otrávili ve spánku nového papeže Jana Pavla I. jedovatou injekcí. - viz vidění Eriky)  ZRADILI MĚ!  (Slovo „zradili“ vyslovil Ježíš s obrovskou hořkostí.) zradili toto Srdce, které je tak plné lásky. Přesně jako Jidáš v Getsemanech...vlekou mě k bičování, bičují mne...Ó, Vassulo, jak velice trpím! Nepřestávají, hrozně mě bičují. Zpití domýšlivostí a neposlušností naslouchají jen mým nepřátelům a jsou jim věrni. Ničí mou Církev, rozhánějí mé ovce, šlapou Petrovi na paty,  POKOUŠEJÍ  SE  HO  UMLČET! ( Jan Pavel I. Si jako papež přečetl celé třetí fatimské poselství o falešném papeži a chtěl to zveřejnit, tak ho zavraždili. Zednářská sekta kardinálů uvnitř Vatikánu.) Kain nikdy nerozuměl mému Ábelovi.

                     8.6.1988
     Já jsem to, Vysvětlím ti, co jsem chtěl říci výrazem, který jsem před několika dny uvedl v poselství. Když jsem ti říkal, „že máš nosit svá stará roucha“, znamená to  ŽE  MÉ  EVANGELIUM  NESMÍ  BÝT  MĚNĚNO,  A  ŽE  MUSÍ  BÝT  HLÁSÁNO  TAK,  JAK  JSEM  HLÁSAL  JÁ.  Připojil jsem k tomu, že „má roucha jsou prostá“, tím míním, že máš pokračovat a chápat mé evangelium jako dítě, s dětinnou důvěrou.
     Dnes, má Vassulo, už mnozí kněží nevěří v má tajemství, a proto už nehlásají evangelia tak, jak by měla být hlásána.  SNAŽÍ  SE  JEN  LÍBIT  SE  VAŠEMU  STOLETÍ  A  VYCHÁZET  VSTŘÍC  TÉTO  KULTUŘE. Tito kněží nosí „nová roucha“, která se od mých liší.(Papež František odmítl obléci tradiční oblečení papežů a po osmistech letech mění papežskou tradici, na tradici světskou, modernistickou, oblečením počínaje a pozdravem konče.) Měli by vědět, jak velice mě to bolí. Mé evangelium by mělo být kázáno bez chyb a má tajemství zachovávána jako tajemství!

                        SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ str.178-9 II.díl
             5.9.1988
     Já jsem to. Neboj se. Všechno se vysvětlí a ti kněží, kteří tě odmítli  a  NECHTĚLI  VĚŘIT  V  MÁ  POSELSTVÍ,  budou prosit Otce o odpuštění. Kdyby byli slepí, byl bych je uzdravil, ale oni prohlašují, že vidí. Jsou stejně slepí jako vůdcové v době, kdy jsem žil na zemi. Kdyby žili v dobách mého putování, podíleli by se také na mém ukřižování. Patřili by k těm, kdo kamenovali a umlčovali mé proroky.. JAKÝ  JE  V  TOM  ROZDÍL  TEHDY  A  DNES?  Tvrdí, že ve mne věří a přesto odmítají to, co vychází z Ducha a tak mě opět odstrkují...
     Dnes je to stejné jako včera, ať pošlu kohokoliv, zpochybňují ho, pronásledují ho nebo odmítají.. Krev těch, které posílám, je stále prolévána. Od Ábela až po tuto generaci. Varoval jsem zákoníky i farizeje,  DNES  VARUJI  TY,  kdo pronásledují mé posly a POHRDAJÍ  MÝM  SLOVEM!  Varuji ty, kdo se posmívají Duchu, vyhánějí Ho výsměchem. Říkám jim:“Opět svědčíte sami proti sobě! Ani jeden z vás se nezměnil, vaše díla jsou stále stejná, váš způsob myšlení o vás vydává svědectví. Vůdcové! Kážete duchovní poselství a nechcete nic slyšet o tom, co od Ducha přichází!
     VŮDCOVÉ,  KTEŘÍ  MÝM  BERÁNKŮM  PODÁVÁTE  MÉ  TĚLO,  ALE  MOU  KREV  JIM  ODPÍRÁTE!  COŽ  JSTE  DOCELA  ZAPOMĚLI  NA  MÁ  NAŘÍZENÍ?“  Vassulo, dám ti pocítit mé trny. Dám ti pocítit, jak v srdcích oněch kleriků vládne RACIONALISMUS!

           25.7.1988
     Můj den se blíží a přijdu k vám jako zloděj – nečekaně, bez předchozího varování, jeruzaléme! Zradil jsi svého Pána a uprostřed tvého srdce se zakořenilo zlo. Ano, Jeruzaléme, hluboko v tobě tví hrot kopí!  JSI  PROSÁKLÝ  ZRADOU  A  ODPADEM  OD  VÍRY!  Jak by sis mohl myslet, že akceptuji tvoji zlobu? Přijdu k tobě nečekaně, abych tě svrhl.  ZVOLILI  JSTE  SI  MOC MÉHO  NEPŘÍTELE  MÍSTO  MÉ  MILOSTI;  vaše špatnost spoléhá na černé zvíře, místo aby se rozhodla pro mne – Světlo! Přijdu a vlastní rukou zpřevracím vaše stolce, zničím všechny, kdo páchají zlo a zahrazují cestu pravdě! Jeruzaléme! Tvá navštívení teprve začala, budu tě čistit a tříbit svým ohněm! Vyrvu a spálím zlé kořeny a všechny ty nauky, co ničí mé tělo!
     UŽ  NECHCEŠ  SVÉHO  PASTÝŘE! (Benedikta XVI.) Opilý ješitností, zpitý neposlušností, zpitý spory a nesvorností – jak bys mohl myslet, že bys při tom mohl být životaschopný? Tvá neposlušnost způsobila, že moji beránci hladoví. Sledoval jsi víc své zájmy, než mé, Jeruzaléme! Jak jsem po tom vždycky toužil, přivést vás všechny k jednotě a shromáždit všechny tvé děti, jako slepice chrání kuřátka svými křídly, ale tys nechtěl! Mé oči a oči mé Matky nikdy nepřestaly prolévat krvavé slzy nad tolikou nespravedlností v mém vlastním domě. Miloval jsem vás věčnou láskou, a přece jsem teď zrazován a zraňován vlastními přáteli...
      Pojď dítě, zůstaň v mém svatém Srdci. Láska žízní po lásce! Modli se za duše, které mne odmítají. Zmírňuj mé bolesti svou láskou. Potěš svého Boha, svého vlastního Abba. Pojď, my, nás.

              27.7. 1988
     Já jsem to, Vassulo, vedu tě, abych ti ukázal v jakém stavu je má církev! Moje Církev byla krutě zraněná a brzy se budou otřásat jají základy  PAK  BUDE  NÁSLEDOVAT  VYHLAZENÍ  VŠECH,  KDO  ZPŮSOBILI  JEJÍ  RÁNY,  A  TĚCH,  KDO  DO  MÉHO  TĚLA  VNIKLI  S  ÚMYSLEM  UŠKODIT  MU.  (spolupracovníci zednářů, kteří vyhnali Benedikta a zvolili si Františka) Navštívení Církve však teprve začalo. Hradby Jeruzaléma budou strženy do prachu, aby mohl vzniknout můj nový Jeruzalém. (Komunisté z Ruska přepadnou a vyplení Vatikán) Jsem to Já, Pán, kdo zbuduje Církev, kdo obnoví její zdi. Učiním ji krásnou, abyste všichni toužili žít pod její novou střechou.  POD  NOVÝM  NEBEM  A  NA  NOVÉ  ZEMI,  A láska se k vám vrátí jako Láska! Já, váš Bůh, budu žít mezi vámi a v mém jménu budete všichni žít v míru. Váš duch bude naplněn svatostí a čistotou.
     Ano, Vassulo, sestoupím shůry jako blesk a úplně ji obnovím. Jejich soužení budou četná, protože zpustošili můj dům. Vyplenili jej. Rozumíš, Vassulo? Je to jako když Pán svěří svůj dům služebníkům. I když jim přísně nařídil, aby dům udržovali v pořádku a měli se na pozoru před lupiči, chovali se nevázaně a bezstarostně, nedbali na jeho nařízení. Když se pak vrátil, našel své služebníky spící, a zatím co spali, byl dům vykraden a zpustošen. Takovým neposlušným služebníkům se pak vede zle!
     Při svém návratu najdu svůj dům v troskách, neboť chybí mé základní prvky. Moji beránci budou pobíhat vyhladovělí kolem. Ach kolik toho budu muset napravovat.... Je tu trní a křoviska místo lilií a růží, které jsem sázel vlastníma rukama. Udusilo to mé květiny, jednu po druhé. Co to tu všechno se satanovou pomocí vyrostlo, aby mé děti byly obklíčeny a polapeny?
      Má Vassulo, každým dnem se přibližují k papeži Janu Pavlu II., aby ho utiskovali a dali mu postavit svůj jedovatý osten. Trny ho mají udusit.  PETR  JE  V  JEJICH  PASTI  A  JE  UPROSTŘED  NICH  BEZMOCNÝ...
      MARIA:“  VĚŘ,  VASSULO, TOTO  VŠECHNO  SE  DĚJE!  PETRŮV  KONEC  JE  BLÍZKO!   Chybí láska! (9.8.) Boj ještě neskončil, kdybys věděla, kolik duší každý den propadne peklu!“ Vassula:“Kdo?“ „Od kardinálů až po...mládež. Vaše století upadlo, ano, stalo se skutečně  PANSTVÍM  našeho Odpůrce! Úplně rozšířil svou vládu nad světem. Vassulo, Bůh počítá dny, dny, než na vás vyleje svého Ducha jako rosu, abyste znovu ožili jako bujně kvetoucí zahrada. To vejde ve známost jako „NOVÉ LETNICE“ (VAROVÁNÍ). Pojďte a poklekněte vy všichni, a modlete se k Pánu, aby způsobil tuto slavnou událost. Modlete se o tento příchod.  MODLETE  SE,  ABY  SE  LÁSKA  VRÁTILA!  Já, Vassulo, jsem Královna svatého růžence.“

                 9.6. 88
     Vassulo, já Pán tě miluji i přes tvoji ubohost. Jsi duchovně chudá, ale já jsem řekl:“Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ A to je právě to, Vassulo, co jsme udělali. Já a tvá svatá Matka, Naše Srdce si vyvolila prosté duše, které jsou chudé v duchu a nejmenší z mého tvorstva, aby zveřejňovaly má díla Prozřetelnosti a mátly ty, kteří smi sebe nazývají „moudrými“. Můj Duch si vždycky bude volit ty,  KTERÉ  POVAŽUJETE  ZA  „NESCHOPNÉ“  A  „OPOVRHOVANÉ“,  aby moudří byli zahanbeni. Vassulo, buď vytrvalá, mnoho duší zachráním svým poselstvím. Já, Pán tě nevýslovně miluji!
-str 189 -27.9.88   

                324.    Poselství Ježíše MBM ze dne 26. ledna 2012 v 21:40.
        POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ Z FATIMY ODHALUJE PRAVDU O ZLÉ SATANOVĚ SEKTĚ,  KTERÁ PRONIKLA DO VATIKÁNU.
     Má drahá, milovaná dcero,
nadešel čas, aby celá pravda o tajemstvích z Boží Říše byla odhalena světu.
    Po určitý čas byla pravda skrytá. Uznání Mé Boží intervence na světě prostřednictvím zázraků, zjevení a Boží komunikace s vyvolenými dušemi, byla Mou církví po mnoho let odsouvána stranou.
  Proč Má církev pociťovala potřebu utlumit pravdu, která byla zapotřebí k posílení víry Mých dětí všude na světě, je známo pouze jí.
 KAŽDÝ  PRAVÝ  VIZIONÁŘ,  náležející Mně a Mé Blahoslavené Matce,  BYL  od počátku  IGNOROVÁN  a  má  CÍRKEV  S  NÍM   ZACHÁZELA  S  POHRDÁNÍM.  
  Má dcero, dokonce   i   POSLEDNÍ  TŘETÍ  TAJEMSTVÍ  Z  FATIMY  NEBYLO  DÁNO  SVĚTU,   protože by odhalilo pravdu o Satanově zlé sektě, která se vetřela do Vatikánu.
  POSLEDNÍ  ČÁST  TAJEMSTVÍ  NEBYLA  ODHALENA,  ABY  BYLA  OCHRÁNĚNA  ZLOVOLNÁ  SEKTA,  KTERÁ  OD  DOBY  ZJEVENÍ  MÉ  MATKY  NA  SVATÉM  MÍSTĚ  VE  FATIMĚ   PRONIKLA  VE  VELKÉM  POČTU  DO  VATIKÁNU.
  Má dcera Lucia byla umlčena silami, které kontrolují část Vatikánu a nad níž Moji ubozí milovaní papeži mají jen málo moci.
  Pohleďte, jak nejenom pokřivili pravdu Mého učení, ale také zavedli nové metody katolické bohoslužby, které uráží Mě a Mého Věčného Otce.(obrácení oltářů zády ke svatostánku, odstranění klekátek. odstranění podávání Krve Páně, aby se mohlo podávat  na ruku  a ve stoje...)
  Katolická církev je tou pravou církví a jako taková je prvořadým cílem Satana a jeho zlovolné sekty.
  Pravda přichází ode Mě. Pravdu pociťuje lidstvo nepříjemně, protože může být spojena s osobní obětí. Pravda v některých případech budí pohoršení a mnohdy je považována za kacířství. Přesto jenom pravda vás může osvobodit od lží. Lží, které přicházejí od Satana a které zatěžují vaši duši jako těžké břemeno. Nadešel čas, aby ve světě, který je plný lží, byla pravda odhalena.
  Má dcero, tak mnoho lží bylo podáno Mým dětem falešnými náboženstvími, falešnými bohy, falešnými církevními vůdci, falešnými politickými vůdci a organizacemi, stejně jako falešnými sdělovacími prostředky.
  Tak mnoho pravdy je skryto. A přesto, kdyby pravda o tom, co se ve světě děje byla dnes odhalena, velmi málo lidí by ji přijalo.
  Totéž platí o Desateru přikázání Mého Otce. Ta jsou pravidly, která ustanovil Můj Věčný Otec a odevzdal Svému proroku Mojžíšovi. Pravda se nikdy nemění a je jedno, jak dalece se lidstvo snaží ji pozměnit. Přikázání Mého Otce už nejsou více akceptována, dokonce ani mezi křesťanskými církvemi.
  "Nezabiješ!" - znamená, že nemůžete zabít jinou lidskou bytost. Nevztahuje se na sebeobranu, ale platí za každých jiných okolností.  NIKDO  NEMŮŽE  OSPRAVEDLNIT  VRAŽDU - POTRAT,  POPRAVU  NEBO  EUTANÁZII. NIKDO!!!
  Je to smrtelný hřích a trestem je věčný život v pekle.
  Má dcero, akceptují to Mé děti? Nikoliv. Ony dokonce přijímají zákony, které vraždu dělají nejenom přijatelnou, ale i omluvitelnou v Božích očích. Ale tak tomu není!
  KAŽDÉ  Z  DESATERA  PŘIKÁZÁNÍ  JE  DENODENNĚ  PORUŠOVÁNO!  PŘESTO  MÁ  CÍRKEV  NIKDY  NEKÁŽE  O  ZÁVAŽNOSTI  HŘÍCHU!
  Nikdy lidem neřekne,  ŽE  PŘIJDOU  DO  PEKLA,  POKUD  BY  SPÁCHALI  SMRTELNÝ  HŘÍCH  A  NEPOCÍTILI  VÝČITKY  SVĚDOMÍ!  Mé Srdce je hluboce zraněno.  Mé církve všude na světě, nekážou pravdu. Mnoho z Mých posvěcených služebníků  už  více  NEVĚŘÍ  VE  SKUTEČNOST  PEKLA  A  OČISTCE!
  Neakceptují Přikázání Mého Otce.   O m l o u v a j í   každý   h ř í c h.(viz poselství donu Ottaviovi Michelinimu)
  Hovoří o milosrdenství Mého Otce, ale už nedokážou vysvětlit následky smrti ve stavu smrtelného hříchu. Když neplní své povinnosti, pro které byli určeni, tak Mě velice urážejí.
  V mnoha případech   JSOU  PROTO  ZODPOVĚDNI  ZA  ZTRÁTU  TAK  MNOHA  DUŠÍ.
  Probuďte se k pravdě, všichni z vás, kteří tvrdí, že jsou věřící v Boha, Všemohoucího Otce, Stvořitele všech věcí a vězte následující:
  J E   J E N O M   J E D N A   P R A V D A !
  Nemůže být více, než jedna pravda. Cokoliv jiného než pravda je lež a nepochází od Mého Nebeského Otce, Boha Stvořitele všech věcí.
   Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

                            VATIKÁN  ŘÍDÍ  ČERNÉ  "VRÁNY"
                Papež František obětuje dalšího biskupa ultraprogresivní klice

                          "Bratrská" návštěva a odvolání - 16. 7. 2015
      Svatý stolec přijal žádost arcibiskupa arcidiecéze Passo Fundo J. Ex. Mons. Antonio Carlose Altieriho SDB o uvolnění z pastoračních povinností v souladu s kánonem 401 § 2 ...Buletin Svatého stolce
     Mohli bychom se domnívat, že arcibiskup Altieri tak činí ze zdravotních důvodů, které mu brání v pastýřských povinnostech. Ve skutečnosti se tak stalo po tzv. „bratrské návštěvě“. V tomto konkrétním případě totiž poslal papež František kardinála Claudia Humese na vizitaci arcidiecéze Passo Fundo. (Je to kardinál, který radil Bergogliovi, aby po své volbě přijal jméno František, a doporučil mu tím, „aby nezapomínal na chudé“.)
     Biskup, který si nepočíná, jak si ultraprogresivní klérus přeje, může své dny pokládat za sečteny. Jak uvádějí brazilská média, připomíná tento případ jiné podobné v minulém roce. „Pochod ‚milosrdenství‘ proti biskupům, jejichž směr není v souladu s Františkovou érou. Biskup více méně konzervativní, který se nechová, jak to žádá ultraprogresivní část jeho kléru, může své dny pokládat za sečteny. Jak píší brazilské stránky Fratres in unum, „liberální klika je dobře organizovaná, ví, co chce, a ví především, jak na to“.
     V Passo Fundo je teologický institut, který je v rukou teologů osvobození. Ti si stěžují apoštolskému nunciovi, že arcibiskup Antonio Carlos Altieri vynaložil na renovaci rezidence, kněžského semináře, arcibiskupského ordinariátu a exercičního domu 600 000 US $. Ve stížnosti se dále uvádí, že arcibiskup praktikuje „rubricismus“ a „ritualismus“, v liturgii klade velký důraz na dodržování rubrik a na důstojné slavení obřadů. Dále kritizuje skupina těchto kněží ochotu svého arcibiskupa přijímat seminaristy, které jiné diecéze odmítly.
     Kněžský seminář v Passo Fundo má v poměru k počtu obyvatel nadprůměrně mnoho seminaristů. V diecézi je ovšem toto všechno zdůvodněno jinak. Těžiště vidí arcibiskup v pastoraci povolání, proto také v obnově semináře. Ukazuje, co je pro diecézi důležité. Renovace byla potřebná kvůli velkému počtu seminaristů. Jen neoficiálně bylo v diecézi potvrzeno, že někteří seminaristé byli v jiných diecézích „příliš konzervativní“. S dodatkem, víte, mnoho biskupů je příliš liberálních.
     Arcibiskup Altieri byl médii připočten v brazilském episkopátu ke ‚konzervativním‘. V roce 2014 se stavěl proti úsilí vlády postavit homosexuální svazky naroveň manželství. „Společnost nemůže prostě přivřít oko před zrovnoprávněním homosexuálů.“ V diecézi Passo Fundo, ve které je velmi rozšířen konkubinát mezi klérem, byl arcibiskup Altieri přinejmenším světlem, stojí ve Fratres in unum. Od arcibiskupa Altieriho očekávali katolíci z Passo Fundo také potlačení vlivů teologie osvobození.
     Na začátku vizitace informoval arcibiskup o tom celou diecézi a žádal všechny o neomezenou a konstruktivní spolupráci s vizitátorem, „abychom skrze svou modlitbu a rozjímání o významu tohoto okamžiku, který nám Prozřetelnost darovala, měli na něm podíl“. Že vizitace skončí jeho odvoláním, to nepokládal arcibiskup za možné. Diecézi Passo Fundo bude až do jmenování nového nástupce řídit apoštolský administrátor.
     Arcibiskup Altieri se narodil 1951, kněžské svěcení přijal 1978 a 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval biskupem v Caraguatatuba. 2012 následovalo jmenování arcibiskupem v Passo Fundo. V 63 letech byl postaven mimo službu!!!
    (Giuseppe Nardi, foto Secretum meum mihi - z Lumen de Lumine)

                     317.     Poselství Panny Marie ze dne 18. ledna 2012 v 09:50.
                    ZLÉ PLÁNY VE VATIKÁNU KE ZNIČENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE.
     Mé dítě,
to, co v tomto čase odpadlictví ve světě všechny Boží děti potřebují nejvíce, je vytrvalost. Tak málo jich věří ve svého Božského Stvořitele, Mého Otce, Nejvyššího Boha.
     Už brzy uvidí pravdu, ale přesto budou mnozí ještě potom tvrdit, že žádný Bůh není.  Děti,   JE  TŘEBA  JEŠTĚ  MNOHO  MODLITEB!
     Zlá sekta spřádá úklady proti papeži Benediktu XVI. v jeho vlastních kuloárech.
O této sektě je známo, že existuje mezi posvěcenými služebníky ve Vatikánu, přesto jsou tam bezmocní proti této zlovolné skupině, která infiltruje katolickou církev už po staletí.
     To oni jsou odpovědní za překroucení pravdy učení mého Syna. Tak málo se ví o nich, nebo o jejich hanebné práci.
To oni vypudili  PRAVDIVÉ  UČENÍ  z katolické církve   a   n a h r a d i l i   j e    VLAŽNOU,  ROZŘEDĚNOU  VERZÍ,  KTEROU  BYLI  KATOLÍCI  NÁSILNĚ  KRMENI  V  POSLEDNÍCH  ČTYŘICETI  LETECH.
     Tolik zmatku bylo rozšířeno touto zkaženou, nicméně skrytou sektou, že mnohé mé děti z pravé církve odešly. Modlete se, aby se papeže nezbavili. Modlete se, aby  FALEŠNÝ  PROROK  (FRANTIŠEK)  NEOBSADIL  STOLICI  SVATÉHO  OTCE   a  mohl  tak rozšiřovat lži. Modlete se, aby posvěcení služebníci ve Vatikánu byli dost silní, aby odolali tomuto zlému spiknutí, které je plánováno tak, aby zničilo katolickou církev.
     PLÁNUJÍ  NAHRADIT  SVATÉHO  VIKÁŘE   papeže Benedikta XVI.,  DIKTÁTOREM  LŽÍ,   jenž ve spolupráci  S   ANTIKRISTEM  a  jeho skupinou   VYTVOŘÍ  NOVOU  CÍRKEV,   aby  oklamali  svět. Naneštěstí, mnoho z mých dětí budou ve své věrnosti ke katolické víře slepě následovat tuto falešnou doktrínu, jako beránci jdoucí na jatka.
     Děti, probuďte se k pravdě. Tento ohavný plán  již v běhu let  ZMĚNIL  ZÁKLADNÍ  PRAVOST  KATOLICKÉ  DOKTRÍNY!
  URÁŽÍTE  M=HO  SYNA,  KDYŽ  PŘIJÍMÁTE  SVATOU  EUCHARISTII  DO  RUKOU!!!
  TO  BYLO  JEJICH  DÍLO!
  URÁŽÍTE  MÉHO  SYNA,  KDYŽ  NEVYHLEDÁVÁTE  SVÁTOSTI  PRAVIDELNĚ! (Zpověď, Církev povolila přijímání minimálně jednou za rok o Velikonocích!!!)  Přesto ti, na které jste v tomto ohledu odkázáni, nezajišťují vaše duchovní blaho, protože   NEPONECHÁVAJÍ  SVÁTOSTI  DOSTUPNÉ  VŠEM.
     Mé děti, velké zlo, po staletí skryté v kuloárech Svatého stolce se brzy vynoří, aby je uviděl celý svět. Ty z mých dětí, na kterých spočívá Duch Svatý, uvidí pravdu, až tato odporná lež bude představena světu. Jiní půjdou slepě do temné uličky.
 V řadách kněží, biskupů, arcibiskupů a kardinálů dojde k velkému rozdělení. Jedna strana bude stát proti druhé. Praví stoupenci se budou muset skrývat a kázat soukromě,  JINAK  BUDOU  ZABITI ! Pravá církev bude tak skrytá, že opravdoví věrní budou muset pobývat pospolu, aby mohli praktikovat svou věrnost mému Věčnému Otci.
     ZEMĚ  SE  BUDE  TŘÁST   v  každém koutu hněvem mého Nebeského Otce kvůli této pohaně. Mé dítě, oni nemohou vyhrát. Víra a odvaha zbytků křesťanství způsobí, že ve výsledku budou tito zkažení podvodníci zničeni navždy.
      Čekejte teď a připravte se na to, že katolická církev ohlásí tyto změny. Tehdy poznáte pravdu, o které mluvím. Modlete se!Modlete se! Modlete se  za papeže Benedikta a jeho opravdové stoupence.
   Vaše milovaná Matka Matka Spásy.

                                            

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář