Jdi na obsah Jdi na menu
 


Č.67 NIKDO NEUNIKNE MÉ RUCE III.ČÁST                     Č.67  NIKDO  NEUNIKNE MÉ  RUCE  III. ČÁST

                  210. RADUJTE  SE,  AŽ  NEBESA  VYBUCHNOU,
                    NEBOŤ  BUDETE  VĚDĚT,  ŽE  PŘICHÁZÍM!
                             Poselství MBM - Neděle, 2. října 2011
      Má vroucně milovaná dcero,
 ustálené vzorce počasí jsou nyní proměnlivé, jako další znamení toho, že se časy brzy změní. Budete svědky ještě jiných změn.  SLUNCE  ZAČNE  PULZOVATl  a  otáčet se před zraky světa,  JAKO  BY  BYLO  PŘIPRAVENO  NA  VAROVÁNÍ. (Viz sluneční zázrak ve Fatimě!) Můj kříž se objeví nejdříve. Budete šokováni, ale je vám to dáváno jako znamení, abyste mohli připravit své duše a prosit o vykoupení z hříchů, kterých jste se dopustili. Když to učiníte, nebudete trpět během Varování.
    Moji následovníci, modlete se, modlete se, modlete se, ať jste kdekoliv.  RADUJTE  SE,  AŽ  NEBESA  VYBUCHNOU,  NEBOŤ  BUDETE  VĚDĚT,  ŽE  JÁ  OPRAVDU  PŘICHÁZÍM  DO  SVĚTA!  KONEČNĚ  MĚ  LIDSTVO  NEBUDE  SCHOPNO  POPŘÍT.  Má láska bude vyzařovat do každého koutu světa, až se budu pokoušet přitáhnout všechny duše, ať už jsou kdekoliv.
     Tato událost bude tak neočekávaná, že se svět ve velkém ohromení zastaví. Až se lidé pomalu vzpamatují, mnozí si stále nebudou jisti tím, co se vlastně stalo.
     KDYŽ  PŘICHÁZÍM  JÁ,  TAK  PŘIJDE  TAKÉ  SATAN  A  DÉMONI  Z  PEKLA   a  budou se snažit pozřít duše mých dětí. Proto  VÁS  VŠECHNY  NALÉHAVĚ  ŽÁDÁM,  ABYSTE  VYKROPILI  VÁŠ  DOMOV  SVĚCENOU  VODOU  A  MĚLI  VŠUDE  POSVĚCENÉ  SVÍCE.  Musíte chránit sami sebe.
     V době před Varováním, vás prosím o toto:  MODLETE  SE  ZA  VŠECHNY,  KDO  NEMOHOU  V  SRDCI  PŘIJMOUT  PRAVDU  MÉHO  UČENÍ!  Modlete se zvláště za ty, kdo vynakládají obrovské úsilí, aby Mě popřeli, přestože jsou si vědomi mého ukřižování, které je zachránilo. Vzpomeňte si, zemřel jsem pro každého jednoho zvlášť, abych vás zachránil. Vzpomeňte si, že tentokrát přicházím, abych vás znovu zachránil, každého jednoho z vás. Nikdo nebude vyloučen.
     Nyní, mé děti, přichází příležitost, abyste si zajistily místo v éře pokoje na zemi. Proč byste nechtěly mít na ní účast? Proč by si měl kdokoliv vědomě vybrat  HLUBINY  PEKLA   výměnou za tento velký dar? Radujte se. Modlete se. Vzdávejte díky Bohu Otci za toto Velké varování. Přijměte tento dar s láskou a radostí v srdci.

Váš Spasitel Ježíš Kristus

      Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00.
                       MODLITBA Č. 1                                                                               MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ
    Má milovaná dcero, prosím, požádej mé děti, aby se modlily tyto modlitby ode dneška až do Varování. Moji následovníci jsou žádáni, aby se modlili tyto modlitby, které jim budu každý den dávat k záchraně duší. Toto je první modlitba: „Můj nejdražší Ježíši, Ty, který nás tolik miluješ, dovol mi, abych svou pokorou pomohl zachránit tvé vzácné duše. Měj slitování se všemi hříšníky, bez ohledu na to, jak těžce Tě urazili. Dovol mi modlitbou a utrpením pomoci těm duším, jež nemusí přežít Varování, aby hledaly místo po tvém boku ve tvém království. Ó, nejdražší Ježíši, vyslyš moji modlitbu, abych Ti pomohl získat ty duše, po kterých tak toužíš. Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vždy slibuji svou věrnost tvé nejsvětější vůli. Amen.


                            SVĚCENÁ  VODA - POKLAD  CÍRKVE!!!
                                        Mag. Ingeborg Oberederová a
                                         Dipl. Ing. Horst Obereder

     Svěcená voda je velkým pokladem církve, ale bohužel upadlo její používání do zapomnění  I  U  VĚŘÍCÍCH  RODIN.  Kéž by následující úvaha pomohla získat nazpět důvěru ve svěcenou vodu:
     Církev používá svěcenou vodu při všech svých žehnáních a svěceních.  POČÍTÁ  SE  KE  SVÁTOSTINÁM  a  byla používaná už v ranném  křesťanství. Svěcená voda nám připomíná křest,  KTERÝM  JSME  BYLI  OSVOBOZENI  OD  DĚDIČNÉHO  HŘÍCHU  a  stali jsme se dětmi Božími a členy  SVATÉ  ŘÍMSKOKATOLICKÉ  CÍRKVE.  Pokaždé, když vcházíme do kostela, znamenáme se svěcenou vodou, abychom se s očištěným srdcem mohli zúčastnit bohoslužby, protože nás  OČIŠŤUJE  OD  VŠECH  HŘÍCHŮ.
                Svěcená voda je znamením pomoci a požehnání Božího!
     Dříve se svěcenou vodou kropila také pole, dvory, lidé a zvířata, dávala se pít nemocným lidem a omývala se jí nemocná místa na jejich těle. Svěcená voda tak byla znamením pomoci a požehnání Božího,  STEJNĚ  JAKO  ÚČINNOU  OCHRANOU  PROTI  ZLÝM  MOCNOSTEM,  SILÁM  A  NÁSILÍM.  Proto se žehnáme svěcenou vodou také při vstávání a před spaním a při odchodu z domova. (Proto bychom měli mít kropenku se svěcenou vodou někde u dveří.)
    Následkem působivé síly svěcené vody, která  SE  POUŽÍVÁ  VE  JMÉNU  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE,  POUŽÍVÁ  SE  TAKÉ  PŘI  EXORCISMECH,  jakož i k pokropení mrtvých a jejich hrobů na hřbitovech, protože ze soukromých zjevení víme, že  PRO  UBOHÉ  DUŠE  V  OČISTCI  JE  VELKOU  POMOCÍ  SVĚCENÁ  VODA,  poskytuje jim očištění, urychlení a velkou útěchu.
     Dějiny církve nám vyprávějí také příklady, kdy  NEMOCNÍ  LIDÉ  I  ZVÍŘATA  BYLI  ČASTO  SVĚCENOU  VODOU  ZÁZRAČNĚ  UZDRAVENI.
Používejme i my   S  VÍROU  svěcenou vodu, abychom dosáhli také my působení požehnání, pomoc a ochranu Boží.

               Svědectví a příklady požehnaného působení svěcené vody.
     P. Bernhard Kunst - zemřel v r.2013, benediktyn kláštera Lambach, který působil v Aichkirchenu, byl zvláštně omilostěný kněz, který pomohl mnohými bohoslužbami za nemocné, svojí modlitbou a svým požehnáním. Přivedl také lidi k víře silou  EXORCIZOVANÉ  SVĚCENÉ  VODY.  Ze svých zkušeností vypráví: "Když někdo někomu na dálku svěcenou vodou žehná a prosí za něho Boha, má to jistě účinek. Vím o jednom sedlákovi, který každou neděli zdálky žehnal svěcenou vodou svým polím. Jednou mě navštívil, přinesl několik lahví vína a řekl: 'Pane pátere, od té doby, co používám svěcenou vodu a žehnám svým polím, zůstala pole ušetřena od nepohody. To přičítám jenom  PŮSOBENÍ  SVĚCENÉ  VODY.' "

                                Volání o pomoc jednoho starosty.
     "Svoji první pěknou zkušenost s působením svěcené vody jsem měl s jedním starostou z Můhlviertelu. Jednoho dne se objevil na farním dvoře a vyprávěl mi, že má ve své stáji stále znovu trampoty se zvířaty. Na moji radu si vzal s sebou svěcenou vodu a pověsil ve stáji velkou nádobu se svěcenou vodou. Vždycky, když šel do stáje, pokropil jí zvířata a prosil Boha, aby je uzdravil. A skutečně, ten starosta, který až dosud  VYDÁVAL  VELKÉ  SUMY  PENĚZ  ZA  ZVĚROLÉKAŘE,  NEMUSEL  OD  TÉ DOBY  VŮBEC  SAHAT  DO  KAPSY!
    Starosta mi vyprávěl také toto: Skupina lidí z okresního hejtmanství měla v obci přezkoušet kvalitu vody všech studní, které nebyly napojeny na vodovod. Probíhalo to tak, že s tím začali u starosty. Po vyhodnocení vzorků mu řekli: 'Pane starosto, vy máte strašně špatnou kvalitu vody, vy musíte být vlastně všichni nemocní, obsah dusičnanů je velice vysoký!' Odpověděl jim: 'My jsme skutečně všichni nemocní-'  'No, teď to vidíte. My musíme vaši studnu uzavřít, nemůžeme si vzít na zodpovědnost, že jste všichni nemocní!' na to odborníci.
    Nakonec, co potom prozkoumali jiné studny, přišli se ke starostovi rozloučit. Tu je poprosil: 'Prosím, pánové, udělejte mi ještě jednu zkoušku mé vody!'  Bez nadšení určil tým znovu kvalitu vody a byl nanejvýš udivený: 'Teď nám ale řekněte, co se s vaší vodou stalo? Tady už nic není! Teď  MÁTE  NEJLEPŠÍ  PITNOU  VODU!'  Tu jim vyprávěl: 'Zatímco jste zkoušeli jiné studny,  NALIL  JSEM  DO  NAŠÍ  STUDNY  SVĚCENOU  VODU  od P.Bernharda a pomodlil jsem se: PANE  BOŽE,  SKRZE  TU  SÍLU,  KTERÁ  PŮSOBÍ  VE  SVĚCENÉ  VODĚ,  MŮŽEŠ  PŘECE  UDĚLAT,  ABYCHOM  MĚLI  LEPŠÍ  KVALITU  VODY.   To je moje tajemství.' "
                                Zvláštní význam  EXORCIZOVANÉ  vody.
     "Zpráva o události se samozřejmě roznesla. Náhle se vědělo, že svěcená voda může pomoci ve stáji, a dokonce je schopná  ZLEPŠIT  KVALITU  VODY.  Také jiní lidé nalili do svých studen svěcenou vodu jako starosta a stejně získali nejlepší kvalitu. To samozřejmě není žádný automatismus.
 SVĚCENÁ  VODA  SE  MUSÍ  POUŽÍVAT  S  DŮVĚROU  A  VÍROU,  ABY  V  TÉTO  VODĚ  PŮSOBILA  BOŽÍ  SÍLA.  A konečně nemohu Boha "nutit", aby způsobil zázrak.  Je to vždycky  POKORNÁ  PROSBA! 
    Podle mojí zkušenosti existuje také rozdíl   V  KVALITĚ  SVĚCENÉ  VODY.  Často se voda světí jenom krátce a povrchně.(V současné době je voda slabá, Vatikán zrušil všechny exorcizmy i u vody i u křtu, aby démoni mohli na nás působit) Voda se posvětí jen na připomínku křtu Páně a konec.  KDYŽ  SE  ALE  VODA  DODATEČNĚ  POŽEHNÁ  EXORCISMEM,  pak se kněz modlí kromě jiného: ŽEHNÁM  TĚ  A  ZAPŘISAHÁM  TĚ,  VODO,  SKRZE  ŽIVÉHO  BOHA,  SKRZE  PRAVÉHO  BOHA,  SKRZE  SVATÉHO  BOHA,  SKRZE  VŠEMOHOUCÍHO  BOHA!  V této exorcizované vodě působí podle mojí zkušenosti síla Boží  ZVLÁŠTNÍM  ZPŮSOBEM."      
                                           Kukuřice se znovu postavila.
   " Také jeden velkostatkář z východního Štýrska, který přišel na bohoslužbu za nemocné, vyprávěl: 'Svěcená voda se stala opravdovou studnou zdraví pro stovku kusů mého hovězího dobytka. Ale stalo se mi ještě něco jiného! Bezprostředně před sklizní mi silná bouřka položila moje krmení pro krávy, několik hektarů kukuřice na siláž, a to tak, jako by ji převálcoval parní válec. To byla pohroma! Jak jsem měl teď kukuřici sklidit a přivézt do siláže? To přece nejde! Stonek kukuřice, když se jednou zlomí, zůstane zlomený! Nedá se nic dělat!
    Ve svém zoufalství jsem za měsíční noci naplnil vědro svěcenou vodou - ve dne by si lidé mysleli, že jsem se zbláznil -, šel jsem s ním kolem kukuřičného pole, kropil je svěcenou vodou a přitom se modlil:  PANE  BOŽE,  SILOU,  KTERÁ  PŮSOBÍ  VE  SVĚCENÉ  VODĚ, DEJ,  ABY  SE  KUKUŘICE  ZNOVU  POSTAVILA.
    Když jsem potom dalšího dne přišel s bušícím srdcem na pole, docela jsem zbledl!  VŠECHNA  POLÁMANÁ  KUKUŘICE  BYLA  ZASE  VZPŘÍMENÁ.  Stonky stály v pozoru, jako vojáci! Přes noc se stal tento zázrak a já jsem mohl kukuřici sklidit a přivézt domů.' "
                                           Nejlepší obilí v celém kraji.
     "Jednou přišel také jeden švýcarský sedlák na bohoslužbu a vyprávěl, že kvůli svému stáří svůj majetek rozdělil a synovi odkázal statek a pole. Avšak jeho dcera, kterou řádně vyplatil, nebyla s dědictvím spokojená. I když nikdy nebyla selkou, požadovala tvrdošíjně určité pole a zuřivě křičela na otce i bratra: 'Když to pole nedostanu, tak je prokleju!' Těch obou se ale výhrůžka nedotkla, protože si mysleli: Můžeš proklínat jak chceš. To pole dobře pohnojíme, vysejeme nejlepší osivo a pak tam něco naroste.
    Ale výsev nevzešel! Ani ve druhém a třetím roce nic, takže otec i syn chtěli nechat pole ladem. Jedna žena, která se dověděla o smůle tohoto rolníka, mu darovala svěcenou vodu k žehnání. Pak šel on společně se synem na pole, pokropili je svěcenou vodou  a  MODLILI  SE  PLNI  DŮVĚRY: 'PANE  BOŽE,  SKRZE  SÍLU,  KTERÁ  PŮSOBÍ  VE  SVĚCENÉ  VODĚ,  ODEJMI,  PROSÍM,  VŠECHNO  ZLÉ,  VŠECHNO  PROKLETÉ,  VEŠKEROU NEPŘEJÍCNOST  OD  NAŠEHO  POLE!'  Pak je oseli počtvrté a v době žní sklidili nejlepší obilí v celém kraji!"
                                       Svědectví k žehnání kněze.
      Kéž by tato svědectví byla pro nás pomocí, abychom se znovu spolehli na sílu svěcené vody!
     Prefekt Steitfellner měl jednoho dne zážitek s Terezií Neumannovou z Konnersreuthu, který se mu navždy vryl do paměti. Při rozloučení si klekla a řekla: "Důstojnosti, prosím vás ještě o kněžské požehnání." Když jí potom žehnal, nedívala se mu Rézi do očí, jak se to jindy dělá, ale hleděla za něho. Tu jí řekl: "Rézi, proč se nedíváš na mne, když ti dávám požehnání?"  Odpověděla: "Důstojnosti, to musíte vědět!  KDYKOLIV  NĚJAKÝ  KNĚZ  ŽEHNÁ,  VIDÍM  SPASITELE  STÁT  ZA  VÁMI,  JAK  ON  ZVEDÁ  RUKU  A  ŽEHNÁ.  A že se dívám raději na Spasitele než na vás, důstojnosti, to musíte pochopit."
     (Světlo č.35/2016 Zdroj z Medjugorje aktuell 3/2015)

                                   KTERÉ  NÁBOŽENSTVÍ?

   Bůh stvořil svět a lidi, kteří jsou schopni ho poznat, tak se jim poznat dá. Ale jak to, že lidstvo má tolik rozličných náboženství?  Vysvětlení nacházíme v Božím zjevení, které on sám dal lidstvu: Boží nepřítel satan, se domáhal své vlády v tomto stvořeném světě. Bůh mu dal příležitost - když mu lidé uvěří, bude zde mít své slovo. Ale když zůstanou věrni Bohu, nemá nárok. A stalo se, že první lidé, Adam a Eva, kteří dobře znali Boha, se nechali satanem obelstít. Tak se Boží nepřítel stal "knížetem tohoto světa" a zavládlo zde jeho duchovní temno!
    Lidstvo hledá Boha, protože hluboko v jeho duši zůstala pečeť jeho Stvořitele. Bůh promlouvá k lidským duším, ale "kníže tohoto světa" do toho vstupuje svojí lží a nabízí jim jiné poznání "boha". Pohanská náboženství mají rovněž nadpřirozené zkušenosti, které je ujišťují,  ŽE  JEJICH  POZNÁNÍ  JE  PRAVÉ,  neboť ďábel má také nadpřirozenou sílu. Proto Bůh poslal na svět svého Syna - své Slovo, aby nás z jeho moci vysvobodil.
    Z mnoha lidí posedlých zlým duchem zlí duchové tehdy volali na Ježíše:"Co nám chceš, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit?" (Mk 1, 24) A JEŽÍŠ  JE  VYHNAL  a posedlí se uzdravili. A lidé o tom hodně mluvili, že se  ZLÍ  DUCHOVÉ  JEŽÍŠI  PODROBUJÍ!  Příchodem křesťanství zeslábla síla pohanských mágů a čarodějů. Důkazy  BOŽÍ  MOCI  V  JEŽÍŠOVĚ  JMÉNU  je převyšovaly. A tak se křesťanství šířilo. A Bůh zase dovolil svému nepříteli, aby vyzkoušel sílu křesťanství. A jemu se zase podařilo křesťanství rozdělit, roztrhat...
    Bible předpovídá dobu, kdy bude satan vypuštěn, aby veškerou svojí silou mohl vyzkoušet Boží dílo zde na zemi. Tehdy se rozhodne o definitivním vítězství nad světem!  TATO  DOBA  NASTALA!  Satan působí ze všech svých sil. Jak bylo v Bibli předpovězeno, že když přijde Mesiáš, bude činit mnohé divy a zázraky. Ježíš nám říká, že v této době také ďábel  BUDE  DĚLAT  STEJNÁ  ZNAMENÍ,  ABY  OKLAMAL  dokonce i vyvolené, kdyby to bylo možné.
   Ještě současná generace pamatuje změnu taktiky tohoto duchovního boje. Před čtyřiceti lety se uvažovalo, zda něco nadpřirozeného může existovat. Zázraky jsou jen výmyslem, duchovno neexistuje - říkalo se s úspěchem. A když lidé, takto přesvědčení pustili Bibli z ruky, oslabilo se poznání Božího zjevení. A najednou přichází expanze duchovna! Boží nepřítel vstupuje na vyčištěné pole. Najednou k lidským duším promlouvá duchovní svět: mnozí jsou přesvědčení o  PŘEVTĚLOVÁNÍ - najednou odkudsi vědí, kým byli v minulých životech, najednou uzdravuje kdekdo... Bible toto všechno předpověděla. Sám Ježíš řekl, že v oněch časech povstanou lžimesiáši a falešní proroci, kteří budou konat znamení a zázraky, aby svedli vyvolené. Nakonec řekl: "Vy se však mějte na pozoru: řekl jsem vám vše už předem."(Mk 13,23)Toto je tedy útok na "vyvolené", na ty, kdo jsou schopni věřit v nadpřirozeno. Tak to chce satan získat ty, kdo by byli schopni a ochotni uvěřit v Boha,  ABY  UVĚŘILI  JEMU.  To, co bylo kdysi důkazem Boží moci, jeho zázračná znamení, dnes už neplatí. I Boží nepřítel si vyžádal, aby mohl dělat stejná znamení a zázraky. A Bůh mu to dovolil, aby se mohla v této zkoušce projevit síla evangelia.  NEBOŤ  KDYŽ  VĚŘÍME  EVANGELIU,  TEHDY  TĚMTO  PODVODŮM  ODOLÁME. O to tedy jde: zda věříme evangeliu, Božímu slovu, které nám on sám dal, nebo jeho nepříteli. Boží zjevení jasně říká,  ŽE  KONEČNÝM  VÍTĚZEM  BUDE  BŮH.
 (Světlo - 2016)
                                       JE JÓGA JENOM CVIČENÍ?
                                             Agnieszka Kańdula

    Svatý Jan Pavel II. Řekl:“Někteří křesťané s nadšením vítají určité věci, které vycházejí z náboženských tradic Dálného východu, například  NĚKTERÉ  TECHNIKY  A  METODY  MEDITACE  A  ASKEZE.  V určitém prostředí se staly jakousi módou a jsou přijímány z velké části NEKRITICKY.“ (Překročit práh naděje str.93)
    Tato slova svatého Jana Pavla II. Jsou dnes obzvlášť aktuální. V současnosti jsou jednou z nejpopulárnějších podob relaxace nejrůznější  CVIČENÍ  JÓGY.  Už se neomezují jenom na stále častěji vznikající „školy jógy“, ale  DOSTÁVAJÍ  SE  TAKÉ  DO  VEŘEJNÝCH  PROSTORŮ:  JÓGA  SE  CVIČÍ   V  PARCÍCH,  využívá se ve vyučovacích hodinách  VE  ŠKOLÁCH,   V  KLUBECH  SENIORŮ,  V  PORADNÁCH  PRO  TĚHOTNÉ  ŽENY....

                                     Jenom cvičení?
    Často se i praktikující katolíci dávají strhnout vlnou „dobročinné síly jógy“ s tvrzením, že přece pro ně jsou to jenom relaxační tělesná cvičení a nespojují je s vymezenou filosofií. Je to doopravdy možné? Katechizmus katolické církve i slova sv.Pavla v evangeliu nám dávají odpověď: "Vystříhejte se zla všeho druhu!"(1 Sol 5,22)
    Hodně těch, co studují a zkoumají východní kultury, si všímá, že jóga je v podstatě  PONOŘENA  VE SVĚTĚ  BOHŮ  A  DUCHŮ  A  ZAKLÁDÁ  SE  NA  JEJICH  PŘIVOLÁVÁNÍ  DO  PŘÍTOMNOSTI! (Což může někoho přivádět k posedlosti) Jednotlivé pozice jsou zasvěceny různým bůžkům.  Gesta a cvičení v józe tedy nemohou být duchovně neutrální!!! Vede to k tomu, že když cvičíme jógu,  OTEVÍRÁME  SE  PRO  PŮSOBENÍ  ZLÝCH  DUCHŮ(třebas i nevědomě) a jsme zataženi do jisté podoby  MODLOSLUŽBY.
                                          V čem spočívá jóga?
    Otec Joseph Marie Verlinde - katolický kněz - jako mladý vědec s nejlepšími předpoklady ztratil víru. Na vlně popularity filosofie Východu se začal zajímat o jógu a meditaci. Poznal tehdejšího guru transcendentální meditace - Maharishi Maheshe Yogi, prožil několik let v himaláských ašramech(klášter, náboženská škola), byl jeho žákem. Tam prohluboval své znalosti východní filosofie a tam také došlo k jeho obrácení.
    Ve svých svědectvích otec Verlinde sděluje, v čem přesně spočívají cvičení jógy. Říká, že úkol jógy spočívá v tom, abychom nesli pozemskou energii v našem těle až do vrcholu hlavy - poněvadž  KDYŽ  SE  SPOJÍ  POZEMSKÁ  ENERGIE  S  ENERGIÍ  KOSMICKOU,  tehdy  ZMIZÍ  "ILUZE INDIVIDUÁLNÍ  OSOBY".  Otec Verlinde zdůrazňuje, že jsou různé podoby jógy, ale všechny mají stejný cíl! Například úkolem hathajógy - opírá se o fyzické cvičení - je to, aby skrze pozice těla způsobila, že se ona energie v těle pozvedá výš.
                                                 Co je to za energii?
    Není to žádná ze známých fyzických energií:  JE  TO  ENERGIE  OKULTISTICKÁ - čili taková, která se nedá změřit ani zvážit. Ta energie se nazývá "kundaliní" a zobrazuje se jako malý had. (symbol ďábla v Bibli) Má procházet od začátku páteře až k vrcholu hlavy. Poněvadž počátkem je základ páteře, proto se jóga cvičí v sedu v pozici "lotosového květu".

                                  Kudy energie prochází?
    Má se pozvedat okultistickými kanály - čili takovými, které  NEPATŘÍ  K  NAŠEMU  FYZICKÉMU  TĚLU.  Podle východní víry máme tři takové kanály, které se sedmkrát protínají. Vlastně ty body průniku jsou zajímavé, protože se tam nacházejí čakry, jsou to jakoby pumpy, které mají energii - kundaliní - vysílat nahoru.

                                     Druhá podoba jógy.
    Aby se to usnadnilo, jóga doporučuje kromě fyzických cvičení také  CVIČENÍ  DECHOVÉ - PRÁNÁJÁMU. jEJICH CÍL JE ÚPLNĚ STEJNÝ - mají pomoci pozvednout onu energii. Jak to udělat? S pomocí přesných dechových cvičení se přivádí do stavu, ve kterém je tlačena vzhůru.
                                   Třetí podoba jógy.
   Třetí podoba jógy se týká technik koncentrace. Spočívají na  OPAKOVÁNÍ  MANTER  v mysli, které jsou slovy speciálně vybranými takovým způsobem, aby vyvolaly ozvěnu právě v těch čakrách.
   Můžeme tedy pozorovat, že jóga se soustřeďuje kolem čaker: pohyby těla, dech, koncentrace - to všechno k tomu, aby se čakry daly do pohybu. Všechno směřuje k tomu, aby se energie kundaliní dostala do vrcholu hlavy, protože když se tak stane, osobní "já" zmizí a objeví se "sjednocení se vším".
   Pokud tohle všechno víme, snáze porozumíme tomu, co zachycuje Grzegorz Fels a v knize  NEBEZPEČNÁ  JÓGA  objasňuje:  Někteří vyznavači jógy tvrdí, že v jejím praktikování nevidí nic zlého, protože "odmítají všechnu filosofii, která za tím vším stojí." Takto chápanou jógu berou jako určitý způsob soustavy cvičení, sloužících k relaxaci. Když se na to zeptali jednoho indického jogína, s úsměvem jim odpověděl:"Ať cvičí, ČAKRY  SE  JIM  I  TAK  OTEVŘOU." Propagátoři jógy potvrzují zcela jasně, že filosofie a praxe jsou nerozlučné.
                                    Přibližuje nás cvičení jógy k Bohu?
    Jeden člověk, jehož jóga dovedla až k démonické závislosti, řekl: "Jsem přesvědčen, že  JÓGA  JE  SATANISTICKÁ.  Kdo ji praktikuje, otvírá sám sebe  DÉMONICKÉMU  PŮSOBENÍ."
    Kardinál Joseph Ratzinger (emeritní papež) zdůrazňuje, že charakteristickým rysem mystiky jogína je zkušenost totožnosti: mystik tone v oceánu "naprosté jednoty".....Na posledním stupni tohoto prožitku mystik nepoví svému Bohu:"Jsem tvůj", ale jeho formule by zněla:"Já jsem ty".  Žel, to je nejhorší forma  MODLOSLUŽBY,  kterou satan nabízí na samém počátku:"Budete jako Bůh".(Genezis 3,5). Zarážející na tom je, že byblický text vlastně na tomto místě  ZTOTOŽŇUJE  SATANA  S  HADEM.
    Otec Verlinde často před jógou varuje:"Výsledky západní a východní mystiky jsou zcela protikladné. To nejsou různé cesty vedoucí na stejný vrchol, je to dosažení úplně opačných štítů: štítu  POKORY  a štítu  PÝCHY!  Jedni přicházejí k Pravdě, druzí k iluzi." Štít pýchy je absolutní egoizmus, čili peklo! Štít pokory je absolutní láska, čili nebe!

                                         Pavlovo svědectví:
    Je mnoho svědectví lidí, kteří zažili destruktivní působení jógy. Zde je jedno z nich:
Pamatuji si prázdniny, o kterých jsem šel na blog individuálního cvičení jógy. Po výuce jsem se cítil psychicky zničený, začaly se objevovat myšlenky, kterých jsem se nedokázal zbavit, negativní myšlenky k sobě samému...Přestal jsem se modlit, byl jsem přesvědčen, že  SI VYSTAČÍM SÁM A  PROBLÉMY  ZVLÁDNU  S  PROBUZENOU  VNITŘNÍ  SILOU....Jóga mě dovedla k vnitřnímu ztroskotání, k odmítnutí toho, co mi dříve dávalo radost, nakonec až k strašlivé samotě. Stal se ze mne samotář, sobec maximálně soustředěný na svoje tělo a své myšlení jakožto nástroj, který ovlivňuje tělo a vlastní pocity. Nepočítal jsem s Boží vůlí, s jeho plánem na můj život.  DUŠE  BYLA  NĚKDE  ZAPOMENUTA.  Stále častěji jsem vstupoval do spirituality hinduismu. Jakožto křesťana mě čím dál víc mrzačila a vzdalovala od vlastní přirozenosti. Změna diety přivodila zničení organismu, ztrátu na váze a veliké soustředění na zdravou výživu.
    Pochopil jsem, že jsem se stal  OTROKEM.  Nemohu dělat to co chci, dokonce i když jde o tak zásadní lidskou potřebu, jako  je strava, nemám možnost svobodného výběru. Jednoho dne jsem pocvičení ztratil vědomí. Začaly fyzické problémy, zdravotní potíže neurologického původu. Podle lékařských vyšetření jsem byl v pořádku, ale já sám jsem se cítil čím dál hůř...
    Jóga je filosofický systém. Její praktikování se pojí s přijetím hinduistického učení. Dnes už vím, to, co mi při výuce neřekli: že  v sanskrtu opakované mantry mohou být jména hinduistických božstev nebo  DUCHŮ....Jóga není tělesné cvičení. Je to duchovní záležitost! Přivedla mě k obrovskému utrpení fyzickému i duchovnímu, odvedla mě od známých a od toho, co mi kdysi dávalo opravdovou radost...
   P.dr.hab. Aleksander Posacki to líčí tak, že skrze praktikování jógy člověk se  "krok za krokem zanořuje do svého nitra a v souvislosti s tím už není schopen navazovat kontakty s druhými. Následně tento stav odosobnění přijímá jakožto správný a dobrý. Je to v rozporu s povoláním člověka ke konání dobra ve službě lásky".

                                            Shrnutí:
    Jóga je systém cvičení, který vychází z náboženského světonázoru, ve kterém není místo pro osobního Boha. Cílem těchto cvičení je  UVOLNĚNÍ  OKULTISTICKÉ  ENERGIE, (ne náhodně ztotožňované s hadem) ZATRACENÍ  VLASTNÍHO  JÁ,  COŽ  MŮŽE  VÉST  K  DÉMONICKÉMU  ZOTROČENÍ.
    Musíme si ujasnit, že člověk sám nemůže pro sebe získat spásu - je to dar, který dostáváme. Bůh totiž, který nás touží obdarovat plností štěstí, nás tak velice miloval, "že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16) Zatímco každý pokus dosáhnout spásy sám od sebe  JE  ODMÍTNUTÍM  DARU  BOŽÍHO  MILOSRDENSTVÍ,  TĚŽKÝ  HŘÍCH  PROTI  DUCHU  SVATÉMU,  TÍM  OTEVŘENÍ  SE  PRO  PŮSOBENÍ  ZLÝCH  DUCHŮ.
    Díky Kristově oběti se s Ním můžeme skutečně spojit a  NAPLNIT  SE  JEHO  DUCHEM: "Nebo snad nevíte, že vaše tělo je chrámem  DUCHA  SVATÉHO, jenž je ve vás a jehož máte od Boha? A že nepatříte sami sobě? Byli jste zkrátka a dobře koupení!(vykoupeni Ježíšovou smrtí) Oslavujte tedy Boha ve svém těle!"(1 Korintským 6,19.20) Evidentně tedy uvedení okultistických energií v našem těle do pohybu není "oslavou Boha v našem těle"! Je to hřích proti prvnímu přikázání!

         Co dělat?
     Jaký je tedy nejlepší způsob setkání se s Bohem? Jak se očistit a vzdálit se od každodennívh problémů? Sv. Jan Pavel II. nás vybízí k co nejčastějšímu přijímání Krista ve svatém přijímání a k jeho uctívání v Nejsvětější svátosti: "Je krásné důvěrně s ním rozmlouvat, ležet na jeho hrudi jako milovaný učedník(srovnej Jan 13,25) a nechat se jemně pronikat nekonečnou láskou jeho Srdce. Má-li se křesťanství v naší době vyznačovat především uměním modlitby, jak necítit novou potřebu setrvávat dlouho v duchovním rozhovoru, v tiché adoraci, v postoji lásky před Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti? Kolikrát jsem, moji milovaní bratři a sestry, učinil tuto zkušenost a čerpal z ní sílu, útěchu a podporu."(Ecclesia de Eucharistia, 25)
    Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty zde zdůrazňuje: "Musíme stavět náš život na Eucharisti, hledět na Toho, který je Světlem. Ať vaše srdce přetrvávají u jeho Božského Srdce. Proste Ho o milost,  ABYSTE  HO  MOHLI  POZNÁVAT,  o milost  HO  MILOVAT,  o odvahu MU  SLOUŽIT.  Horoucně Ho hledejte skrze Marii. Příčinu naší radosti objevíte, že nikde jinde na světě nejste lépe přijímáni, více milováni než Ježíšem  ŽIJÍCÍM  A  SKUTEČNĚ  PŘÍTOMNÝM  V  NEJSVĚTĚJŠÍ  SVÁTOSTI.  On je tu doopravdy, ve vlastní Osobě,  A  ČEKÁ  NA  VÁS!"
    Pamatujme tedy, že nejjlepším způsobem setkání se s Bohem, jediným Zdrojem naší radosti, lásky a pokoje, je Eucharistie! Využívejme ji co nejčastěji, a když nám je těžko a cítíme potřebu "se ztišit", jednoduše setrvávejme před Nejsvětější svátostí. Odevzdejme Ježíšovi všechny své problémy, trápení a zranění. Dovolme mu, aby nás uzdravoval, proměňoval, zbavoval sobectví a učil nás milovat.
 (Z Milujcie sie4/2015)                                                                                      
   
                  BUĎTE  NAROUBOVÁNI  NA  STROM  ŽIVOTA
                          Poselství Ježíše dceři Ano  -  19.5.2001

     Má dcero, kterou miluji láskou tak planoucí, ty jsi nástrojem naší lásky. Jsi naše drahé dítě, do tebe jsme vložili svá slova. Duch Svatý ti dává slyšet slova Ježíše lásky. Otec je v tobě tak přítomen, že někdy slyšíš hlas jeho lásky. On žije ve mně a já v něm. Má Matka do tebe vlévá milosti které činí, že si uvědomuješ, že vše je pro tvé bratry a sestry. Jsi ve škole lásky. V tvém nitru se vše skrze ni proměňuje. Každé dítě skrze mně dostává milosti, které jim dají pochopit má učení. Ty setrvávej v mém naslouchání. Má Matka je pro tebe učitelkou lásky.
    My, Svatá Trojice, jsme tě vybrali pro tvou pokornou přítomnost. Jsme to my, Otec, Syn a Duch Svatý, kdo ti diktujeme, co psát. Napiš toto: "Moji bratři a sestry, v nás my jsme v Ježíši.  VŠICHNI  V  NĚM  UTVÁŘÍME  JEHO  MYSTICKOU  CÍRKEV."
    Miluji vás, já, váš Ježíš Láska! Mé děti, když hledáte, jak byste se mohly cítit dobře, je především potřeba, abyste  SE  CÍTILY  DOBŘE  VE  VÁS!  KDYŽ  POZNÁTE,  ŽE  JSTE  OBÝVÁNY  MNOU,  JEŽÍŠEM,  ODHALÍTE  V  SOBĚ  LÁSKU.  Během celého času tohoto prožitého zde, v tomto místě  VNITŘNÍHO  UZDRAVENÍ,  mé děti, se stal ten nejpodivuhodnější div: VAŠE  VNITŘNÍ  SHLEDÁNÍ!  Láska ve vás dává vzejít štěstí.
    Mé děti, vy které žijete s vašimi náruživostmi ovlivněnými vaší povahou, vy jste se naučily vše řídit samy. Naplnily jste se svým vlastní "Já" a já, který jsem ve vás, jsem vámi byl ignorován. Já jsem Láska.  JSEM  PŘÍTOMNOST.  Odevzdejte se mi, mně Ježíšovi.  POJĎTE  SE  MNOU  HOVOŘIT.  JÁ  JSEM  VE  VÁS  PŘÍTOMEN!
    Okamžiky, kdy se zastavíte ve vašem životě jsou tak důležité! Kolik z vás, mé děti, si udělá čas, aby se zastavil?  VAŠE  CHVÍLE  ZASTAVENÍ  JSOU  TAK  VZÁCNÉ!  Pro některé z vás ani neexistuji. To ke mně musíte přijít, k vašemu Ježíši Lásce.
    Já jsem ve vás a vy mne necháváte se pást samotného ve vaší zahradě  KTEROU  JE  VAŠE  NITRO.  JSEM  BERÁNEK  BOŽÍ,  hledím na vaše květiny, které mřou žízní: vadnou nedostatkem vody; není nikdo, kdo by je zalil!  POJĎTE  SE  MNOU  HOVOŘIT,  JÁ  DO  VÁS  VLEJI  MILOSTI,  KTERÉ  SE  ZMĚNÍ  V  DÉŠŤ  LÁSKY!  Já, požehnaný Beránek jsem bez společníka - bez vás - s kterým bych přišel do vašeho domu.  JSEM  TAK  OSAMOCEN  VE  VAŠÍ  ZAHRADĚ  LÁSKY!  Trny zadusily vaše květiny. Na jejich místě se rozložily kameny, o které se zraňuji.  VAŠE  HŘÍCHY  JSOU  TAK  TĚŽKÉ,  UBLIŽUJÍ  VÁM.
    Mé děti, které miluji, já, váš Ježíš, trpím opuštěností. Co děláte vy? Tak často se zraňujete chybováním vůči lásce, které se mění v kameny, které užírají vaše všechna hnutí lásky.
    VAŠE  SRDCE  JE  TAK  PLNÉ  HOŘKOSTI  A  NEDOSTATKU  ODPUŠTĚNÍ,  ŽE  JE  TVRDÉ  JAKO  KÁMEN.  Já váš Ježíš, vám chci ukázat, že jedno jediné "ANO" Lásce může všechno změnit.
    To jsem já, váš Spasitel. Snažně vás prosím, abyste vložily vaše pochybení na má ramena. Tak mé děti, váš kříž bude méně obtížné zasadit do vaší zahrady. Je na vás, abyste věděly, zdali tento kříž bude bolestný nebo vítězný! Já jsem nesl svůj kříž až do své smrti.  JSOU  TO  VAŠE  POCHYBENÍ,  KTERÁ UČINILA  MŮJ  KŘÍŽ.  Tento výstup na Kalvárii, toto gesto lásky, je pro vás a pro všechny časy. Nesl jsem jej s takovou láskou. V mé smrtelné úzkosti jsem viděl vaše přestupky, potil jsem se krví, mou Krví, která tekla z lásky, touto Krví, kterou mi dal můj Otec a kterou jsem pro vás prolil.  ZEMŘEL  JSEM  Z  LÁSKY!  COŽ  UČINÍTE  Z  MÉ  SMRTI  ČIN  BEZE  SMYSLU?
    Je to tak jednoduché, mé děti! Již po 2000 let umírám na vašich oltářích. Každý den, každou minutu,  JEDEN  Z  MÝCH  MILOVANÝCH  SYNŮ  ČINÍ,  ŽE  SESTUPUJI  S  MÝM  TĚLEM  A  MOU  KRVÍ  NA  VAŠE  OLTÁŘE,  ABYCH  TAK  PŘETVÁŘEL  VAŠE  POCHYBENÍ  V  MILOSTI,  KTERÉ  Z  VÁS  ČINÍ  DĚTI  SVĚTLA,  DĚTI  LÁSKY.
     Nemohu se vás vzdát! Stály jste mě příliš mnoho! Mé milosti se nedají obdržet penězi. Mé děti, láska nemá cenu - JE  ZADARMO!  Dávám se pro vás se vší svou láskou! Pokaždé když některý z mých milovaných synů obětuje chleba a víno,  SKRZE  DUCHA  SVATÉHO,  KTERÝ  JE  PŘIKRÝVÁ  SVÝM  STÍNEM,  MŮJ  OTEC  VÁM  DÁVÁ  SVÉHO  SYNA. 
    STÁVÁ  SE  ZÁZRAK: CHLÉB  SE  MĚNÍ  V  MÉ  TĚLO  A  VÍNO  SE  MĚNÍ  V  MOU  KREV! 
    Mé děti, obětujte vaše pochybení  mému Otci, on vám dá posvěcující milosti. Pochopte dobře mé děti: je to jako větev, která spadne ze stromu;  SADAŘ  JI  NAROUBUJE NA  STROM  A  TA  VĚTEV  ZNOVU  OŽIJE!  J e to sadař, kdo se rozhodl tu větev naroubovat.  Je na vás, abyste věděly jestli chcete být naroubovány na  STROM  ŽIVOTA!  Život, o kterém vám hovořím, trvá na věky! Věčnost je tak dlouhá! Spočítat věčnost je nemožné! V nebi čas neexistuje: on JE.  JÁ  JSEM  ALFA  I  OMEGA!  Vše je ve mně, já jsem Obsah. Já, Ježíš Láska, vám říkám:"Lásky mého Života, chci vás všechny ve mně!"
     Je na to vás samotných, mé děti, než odpovíte, podívejte se za sebe. Uvidíte jiné osoby, které ještě neodpověděly. Ony čekají na vaši odpověď!  Což nevíte, mé děti, o kom mluvím? O těch vašich,  O  VAŠICH  DĚTECH.  VY  JSTE  JIM  PŘÍKLADEM,  VY,  RODIČE,  KMOTŘI,  PŘÁTELÉ,  VY  KTEŘÍ  ZA  NĚ  ZODPOVÍDÁTE,  KTEŘÍ  JSTE  BYLI  VYBRÁNI  K  TOMU,  ABYSTE  JE  VYCHOVALI!
    Já, mé děti, které miluji, stojím za dveřmi vaší zahrady a čekám na vaši odpověď, tu která je trvalá. Jestliže někdy je to těžké, otevírat a otevírat, pomyslete na to, že já jsem klopýtal na cestě, neboť můj kříž nesl těžké "kameny", které obtížily můj kříž. Vstal jsem a obtížně šel dál. Šel jsem stále vpřed, krok za krokem, až k mému  VÍTĚZSTVÍ:  PŘECHOD  ZE  SMRTI  DO  ŽIVOTA.
     JE  TO  TENTO  ŽIVOT,  KTERÝ  VÁM  DÁVÁM,  já, Ježíš Láska. Miluji vás, já, Láska, který JSEM  SE  DAL  PRO  KAŽDÉHO  Z  VÁS!  Láska je vaše jméno lásky. Amen.
       Ježíš Láska
                           SATANISTICKÁ  ČERNÁ  MŠE  DOKAZUJE,
                               ŽE  KATOLICKÁ  VÍRA  MÁ  PRAVDU !

     V poslední době se v médiích vyskytlo několik příběhů o malých satanistických skupinách, které veřejně vykonávaly "černé mše". Tyto obřady jsou založeny na katolické mši, ale směřují k satanovi a často znesvěcují eucharistii. Takový způsob představuje zlo a neměl by se brát na lehkou váhu.  Napadlo mě však, že tyto černé mše poskytují dobrý důvod, proč má katolická víra pravdu.
     Eucharistie je ztělesněním Ježíše - nebo představuje zlo.  Eucharistie představuje přítomnost Ježíše - nebo je jen chlebem a vínem. Pokud je Ježíš přítomen svým tělem a krví v Eucharistii, měl by každý během mše chválit našeho Pána. Pokud je Eucharistie ztělesněním Ježíše, neměl by být žádný protestantismus, mormónství, islámské náboženství nebo ateismus. Pokud však Eucharistie nepředstavuje Ježíše, tak pak všichni následovníci Ježíše Krista během dvou tisíce let byli ve skutečnosti modloslužebníci. V takovém případě by neměl být nikdo katolíkem.
     Jedná se o následující sporné otázky. Každý, kdo poznal Ježíše Nazaretského, si položil zásadní otázku: Je toto Bůh v nějakém mystickém přestrojení nebo ne? První křesťané nazývali takové dilema "aut Deus aut malus homo" ( "Buď Bůh nebo špatný člověk"). Každý, kdo přichází do styku s Eucharistií, je konfrontován se stejnou otázkou: je to buď Bůh nebo modlářství?
     Pokud je Eucharistie pohanským modlářstvím, je to samozřejmě ďábel. V prvním listě Korintským se píše o pohanech následující: "Ale to, co obětují, obětují démonům, a ne Bohu." Celý svět se zmítá mezi těmito dvěma složitými otázkami: Je Eucharistie Ježíšem nebo modlou? Je oběť z mše nabízena nebo zlým duchům?

  Satan nenávidí Eucharistii
    Satanistická černá mše představuje rituál, který je obrácením Svaté oběti a zároveň ji zesměšňuje. Existují dva typy satanistů: "Satanisté LaVey" a "teologičtí satanisté." Satanisté LaVey jsou ateisty, kteří nevěří v Satana a používají "satanismus" jako prostředek k zastrašování a provokování křesťanů (na rozdíl od "teologických satanistů", kteří věří v Satana a uctívají ho. Ať už se vyznavači satanismu tváří, že dělají okultní věci nebo to myslí vážně, není pochyb o tom, že se dostávají do opravdu temných duchovních sil a zde se Satan vyžívá.
     Je třeba zdůraznit, že když oba typy satanistů chtějí zesměšnit náboženský obřad, můžete se vsadit, že se zaměří na oběť mše svaté. Jak často slyšíte o bohoslužbách muslimů, hinduistů, židů (nebo dokonce protestantů) vystaveným takovému intenzivnímu výsměchu Satana?
      Zaměření se Satana na mši svatou není nic nového. Už ve čtvrtém století sv. Epifanios ze Salaminy popsal sektu gnostiků, kteří si dělali zvrácený výsměch ze mše sv. Nebudu zacházet do detailů, ale jejich obřad byl docela zvrhlý, a proto sekta dostala pojmenování "barboriáni" ("oplzlá sekta").
                                                 Satan nevyhání Satana
      Proto je Eucharistie buď ztělesněním Ježíše nebo představuje zlo (protože když není Ježíšem, je modlářstvím) a protože ďábel nenávidí Eucharistii, "zlo" můžeme vyškrtnout z našeho seznamu.
     Další důkaz najdeme v Bibli v Mt 12,22-28: Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý. On ho uzdravil a němý mluvil a viděl. Zástupy žasly a říkaly: "Není to syn Davidův?" Ale slyšeli to farizeové a říkali: "Tenhle vyhání zlé duchy jen s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů." Ale on znal jejich myšlenky a řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Vyhání-li satan satana, je vnitřně rozdělen - jak pak obstojí jeho království? Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebuba, čí mocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Ale pokud já Božím Duchem vyháním démony, pak k vám přišlo Boží království."
     Tento úryvek je důležitý. Ukazuje, že například katoličtí exorcisté využívají Božího Ducha, když vyhánějí zlé duchy. Může to také znamenat, že pokud Satan nenávidí mši svatou, můžeme si být jisti, že mše nepředstavuje zlo. Samozřejmě, že pokud ve mši sv. nejsou přítomni zlí duchové a není-li modlářstvím, zbývá nám jen jedna možnost: Eucharistie představuje Ježíše Krista a Ježíš předkládá Svatou Oběť Otci. To (podle mě, samo o sobě) stačí jako tvrzení, které vyvrací satanské zneuctění mše svaté.

                                        Cíl Satana
     Pokud byste o katolictví věděli byť jen jedinou věc a tou by bylo, že mše, klíčová forma bohoslužby, je cílem Satanovy zloby, měli byste dobrý důvod k tomu, abyste věřili, že katolicismus je pravým náboženstvím.
     Spolu se všemi ostatními důkazy dosvědčujícími, že Ježíš je zhmotněný v Eucharistii, že mše je obětí, kterou nám dal Bůh, a že Katolická církev je církví, kterou založil Kristus, Satan je jen dalším (nic netušícím) svědkem o pravdě Ježíše Krista a Jeho Církve.
    (Zdroj: https://churchpop.com, 12. 5. 2016)
                                                                                                                                                            
                           NEUVĚŘITELNÝ  SKUTEČNÝ  PŘÍBĚH
                 O  NADPŘIROZENÉ  SÍLE  JEŽÍŠOVA  JMÉNA

     Otec Roger měřil sotva 160 centimetrů. Tento velmi duchovně založený kněz se zajímal hlavně o uzdravování hříšníků, exorcismus, navštěvování vězňů, či psychiatrické léčebny. Vyprávěl mi, že jednou procházel chodbou jedné psychiatrické léčebny, když ho najednou zpoza rohu překvapil mohutný chlap - měřil asi tak 180 centimetrů a vážil kolem 140 kilogramů. Přitom jak z něj chrlil nadávky, řítil se směrem k Rogerovi a oháněl se kuchyňským nožem.
    Roger zastavil a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista, pusť nůž na zem!" Muž se zastavil. Pustil nůž na zem, otočil se a odkráčel pryč poslušně jako beránek.
Příběh je důkazem, že jméno Ježíš má v duchovní oblasti velkou sílu. Jeho svaté jméno opakujeme uprostřed modlitby růžence a měli bychom ho vyslovit s přestávkou a se skloněnou hlavou. Tato část, která je srdcem modlitby:  VZÝVÁNÍ  SVATÉHO  JMÉNA.
    Svaté jméno Ježíš bychom měli vyslovovat při modlitbách za osvobození. Pokud jste v pokušení, vzývejte svaté jméno. Pokud vás druzí nemají v přízni, vzývejte svaté jméno. Pokud vám někdo ublíží, vzývejte svaté jméno.
    Zapamatujte si, že jméno "Ježíš" znamená  "VYKUPITEL",  proto,  KDYŽ  POTŘEBUJETE  POMOC,  VZÝVEJTE  HO!   I ostatní jména svatých mají svou moc. Vzývejte své svaté patrony jménem.  ĎÁBEL  NESNÁŠÍ  JMÉNA  JEŽÍŠ  A  MARIA!  Když se exorcista snaží vyhnat démona, vždy chce nejprve vědět jeho jméno. Protože démon, kterého volá jménem, musí odpovědět svatému jménu Ježíš, když ho kněz vyzve a káže mu odejít.
    Právě díky Ježíšovu jménu poslechli apoštolové Kristův příkaz porazit démony a jen díky Ježíšovu jménu se nám dnes daří v duchovním boji.
  (Zdroj: www.patheos.com, 3. 1. 2014) 

  FILIPSKÝM  2,6-11:
      Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži!
    Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,  ABY  SE  PŘED  JMÉNEM  JEŽÍŠOVÝM  SKLONILO  KAŽDÉ  KOLENO (kromě kolen papeže Františka) - NA  NEBI,  NA  ZEMI  I  V  PODZEMÍ - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:  JEŽÍŠ  KRISTUS  JE  PÁN!

            POSELSTVÍ  KRÁLOVNY  MÍRU  MIRJANĚ
                       Medžugorje - 2.prosince 2016

     "Drahé  děti! Moje mateřské srdce pláče, když vidím, co moje děti dělají. Hříchy se množí,  ČISTOTA  DUŠE  je čím dál méně důležitá. Na mého Syna se zapomíná, je čím dál méně uctíván, a moje děti jsou pronásledovány! Proto vy, děti moje, apoštolové mé lásky duší i srdcem  VZÝVEJTE  JMÉNO  MÉHO  SYNA!  On pro vás bude mít slova světla. On se vám projevuje, s vámi láme chléb a dává vám slova lásky, abyste je přetvářeli ve skutky milosrdenství a tak budete svědky pravdy.
    Proto, děti moje, nebojte se!  DOVOLTE  MÉMU  SYNU,  ABY  BYL  VE  VÁS.  On si vámi poslouží, aby ošetřoval raněné a obracel ztracené duše. Proto, děti moje, vraťte se k modlidbě růžence. Modlete se ji s pocity dobroty, oběti a milosrdenství. Modlete se nejen slovy,  ALE  I  MILOSRDNÝMI  SKUTKY.  Modlete se s láskou vůči všem lidem. Můj Syn obětí povýšil lásku. Proto žijte s Ním, abyste měly sílu a naději, abyste měly lásku, která je Život a která  VEDE  DO  VĚČNÉHO  ŽIVOTA.  Díky Boží lásce i já jsem s vámi a mateřskou láskou vás povedu. Děkuji vám." (Panna Maria byla velmi smutná!)
   (Světlo 50/2016)      

                          OKULTISMUS SE VRACÍ SILNĚJI NEŽ DŘÍVE                   
                                                                                                                              
   Na papežské univerzitě Regina Apostolorum nedávno proběhl kurz o exorcismu a modlitbě za osvobození. Cílem semináře je nabízet další formaci kněžím, které diecézní biskupové pověřují k vykonávání exorcismů. O náplni letošního kurzu hovořil iniciátor tohoto projektu zahájeného už v roce 2004, profesor Giuseppe Ferraris:
     „Kurz je svou povahou multidisciplinární. Dotýká se mnoha témat a exorcismus je v něm nahlížen z různých hledisek. Na jedné straně jsou hlediska eklesiální, teologická, biblická, liturgická, katechetická či kanonická a na druhé lékařská a psychologická, právní a kriminologická, farmakologická a další. Nabízí tedy frekventantům velmi širokou přípravu.“
     V dnešní sekularizované společnosti slyšíme stále častěji o přitažlivosti okultismu...
    „Společnost měla jistý čas na ideu démona zapomínat,  NEMLUVIT  O ĎÁBLU,  považovat ho za něco, CO PATŘÍ POUZE K POVĚRÁM. Během let se však tento jev rozšířil a neuvěřitelně narostl. V každém případě  SE  DNES  MNOHO  MLADÝCH  ZABÝVÁ  OTÁZKAMI  SPOJENÝMI  S OKULTISMEM  A  SATANISMEM.  Zdálo se, že zmizel, nyní však se vrací silněji než dříve. Nový zájem o démona dokládá také ohlas tohoto kurzu ve sdělovacích prostředcích. Počínaje prvním kurzem, všechna nejvýznamnější média o něm referovala. Jejich zástupce se sem sjeli ze všech kontinentů, a dokonce vznikl film inspirovaný tímto kurzem. Film OBŘAD(The Rite-2011) vychází z románu napsaného Mattem Bagliem, který se zúčastnil jednoho z prvních kurzů.
   Zpočátku nikdo nechtěl o démonu mluvit, ani protestantská, ani katolická teologie.  MNOHO  KNĚŽÍ  SE  PAK  OCITALO  V  POTÍŽÍCH,  protože  NA  TEOLOGICKÝCH  FAKULTÁCH  NEPROBÍHALY  ŽÁDNÉ  SEMINÁŘE  A  NEVĚDĚLI,  JAK  SE  K  TĚMTO  PROBLÉMŮM  POSTAVIT.  Přicházeli za nimi věřící s obavami o své příbuzné, kteří se zapletli do podivných skupin nebo se cítili posedlí démonem   A  FARÁŘI  VŮBEC  NEVĚDĚLI,  CO  SI  POČÍT.   Odtud také idea tohoto kurzu. Chceme dát pomocnou ruku kněžím, formovat je,  aby věděli, jak se v této oblasti správně pohybovat,“ řekl profesor Giuseppe Ferraris.
     (Zdroj: www.radiovaticana.cz)

                      KDYŽ  SKOMÍRÁ  VÍRA,  ROSTE  POVĚRČIVOST!

    Po několikatýdenní hospitalizaci na plicním oddělení římské nemocnice sv. Lucie zemřel 16.září 2016 známý italský exorcista Gabriele Amorth. Zakladateli Mezinárodní asociace exorcistů bylo 91 let. Rodák z Modeny, katolický partizán, poté paulínský řeholník, neúnavně vykonával službu exorcismu v římské diecézi od roku 1986. Připomeňme si jeho odkaz, jak se ďábel projevuje na počátku třetího tisíciletí, na níž před deseti lety odpovídal v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas:
    "PROJEVUJE  SE  VELMI  SILNĚ!  Nezapomínejme totiž, že když skomírá víra, roste pověrčivost.  PŘIBÝVÁ  LIDÍ,  KTEŘÍ  SE  VĚNUJÍ  OKULTISMU,  A  TAK  OTEVÍRAJÍ  DVEŘE  ĎÁBELSKÉMU  VLIVU.  Zlý duch může ovládnout nejen jednotlivce, ale také skupiny lidí i celé národy. Když pomyslíme na to, co vykonali takoví Hitler nebo Stalin, je zřejmé,  že  BYLI  PODROBENI  ĎÁBLU.  Je to patrné z jejich skutků a chování a z hrůzných činů, kterých se dopustili nebo je nařídili.  PROTO  JE  NUTNÉ  CHRÁNIT  PŘED  ĎÁBLEM  TAKÉ  SPOLEČNOST!"
   (Podle www.radiovaticana.cz)

                     Z  PROROCKÉHO  DOPISU  BISKUPA  SIGAUDA
                       Co zůstal církvi  a světu dlužen II. vatikánský koncil
   Tajná  MOC  KOMUNISMU  SE  ZAKLÁDÁ  NA  SVÉ  NENÁVISTI  KE  KRISTU.   Jeho moc svádět však leží v jeho socialistické utopii. Komunismus slibuje společnost bratří, bez autority, bez tříd, bez chudoby, bez zármutku, bez obtíží v životě, bez Boha a bez pekla. Slibuje ráj v tomto životě. Namísto Boha svoboda. Namísto krále nebo otce rovnost. Namísto vlastnictví a společenských tříd bratrství. Katolíci snadno věří v tuto utopii a myslí si, že může být katolicky pokřtěna. Proto říkají, že raná Církev byla socialistická.
    Zdá se mi nutné, aby ekumenický koncil vyhlásil přísné a slavnostní zavržení této utopie. Je to opravdu celosvětové pokušení, podobné tomu z ráje: „budete jako bohové“, nebo tato další slova: „dám vám toto vše“.
     ŽIVOT  NA  ZEMI  NENÍ  ZAMÝŠLEN  JAKO  RÁJ!!!  KŘÍŽE,  TRPĚLIVOST  A  SEBEZÁPOR  JSOU  NEPOSTRADATELNÉ  PRO  DOSAŽENÍ  CÍLE  ŽIVOTA  NA  ZEMI.  KROMĚ  SPRAVEDLNOSTI  JE  NEZBYTNÁ  KŘESŤANSKÁ  LÁSKA!!!
    Skutečný socialistický ráj nebude na zemi nikdy realizován. Když člověk hledá království Boží a jeho spravedlnost, obdrží míru pozemského štěstí, kterou se Bůh ve Své milující Prozřetelnosti uráčí dát svým synům zde na zemi. Hledá-li člověk výlučně své vlastní štěstí na tomto světě, porušuje-li zákony lidské přirozenosti, bude Satanem zatlačen do nejhoršího otroctví. Židi slibují, že jejich král „bude vládnout železnou holí“ těm lidem, kteří se podvolí jhu socialismu.  ZREVOLUCIONIZOVANÁ  SPOLEČNOST  BUDE  NEJPRVE  RÁJEM  na zemi  A  PAK  PEKLEM   na zemi!!!
     MUSÍ  SE  JASNĚ  UČIT,  ŽE   společenské a ekonomické   ROZDÍLY  JSOU  V   normálním   ŽIVOTĚ  SPOLEČNOSTI  ZÁKLADNÍ.   Tyto rozdíly nejdou proti spravedlnosti. Nesmějí být přehnané. Musí být křesťanskou láskou dovolené. TŘÍDY  MUSÍ  pro dobrý řád společnosti  EXISTOVAT!
     SOCIALISMUS  FORMUJE  LIDI  tak,  ABY  NENÁVIDĚLI  BLAHA  A  KŘESŤANSKÉ  CTNOSTI:   pokoru, lásku, chudobu a zdrženlivost. Proč žebravé řeholní řády ve větší míře neučí ideál chudoby?

             Z poselství Ježíše (MBM)ze dne 30. listopadu 2012                                                                   MODLITBA 87                                                    
                 OCHRAŇUJ NÁŠ NÁROD PŘED ZLEM

   "Ó, Otče, ve jménu tvého Syna, zachraň nás před komunizmem. Zachraň nás před diktaturou. Ochraňuj náš národ před pohanstvím. Nedej ublížit našim dětem. Pomoz nám vidět Boží Světlo. Otevři naše srdce k učení tvého Syna. Pomoz všem církvím, aby zůstaly věrné Božímu Slovu. Snažně Tě prosíme, uchraň naše národy od pronásledování. Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, nehleď na to, jak jsme Tě urazili. Ježíši, Synu člověka, pokryj nás tvou vzácnou Krví. Vysvoboď nás z nástrah Zlého. Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá pohltit svět. Amen."


                 QUIJA  TABULKY  -  VSTUPNÍ  BRÁNA  ZLÉHO  DUCHA!        Samotná "hra" může hluboce ohrozit duševní zdraví člověka, které nebude zvládat kontrolovat.

    Znepokojivým faktem v souvislosti s Google průzkumem bylo, že tabulky Quija se v obchodech nacházely hned vedle hraček jako "Americké děvče, Můj malý pony, Psí patrol, Lego přátelé, prasátko Peppa, Pisolo Nerf, figurky Shopkins, nebo interaktivní dinosaurus Zoomer Dino." tabulky Quijas si můžete běžně koupit v obchodech Wal-Mart nebo Toys 'R Us a jsou umístěny v regálu hned vedle Monopolů. Z pohledu těch, kteří obchodují s tabulovými hrami, jsou tabulky Quija pouze jedny z několika zábavných her.
              Proč je tabulka Quija tak nebezpečná hra?
    Především proto, že člověk může komunikovat s duší nebo duchem. Duch zpětně odpovídá prostřednictvím hláskování písmen na tabulce. Mnohé děti (i dospělí) hrají tuto hru s přesvědčením, že v to "nevěří", nicméně, když se jednotlivé části začnou na tabulce pohybovat, myslí si, že si z nich utahuje jeden z přátel. Tato hra patří mezi "strašidelné hry," které by se měly hrát v slabě osvětlené místnosti někde v suterénu během přespávání u kamarádů.
     Dospělí se často utíkají k této hře tehdy, když se nedokáží vyrovnat se ztrátou milované osoby, v naději, že se jim s blízkým podaří navázat komunikaci. Pro některé lidi je to spíše forma věštění (objevování skrytého poznání prostřednictvím nadpřirozena), která působí velmi pravdivě jako vzývání démonů.
    Vysvětlíme si to na příkladu. Představte si, že "nevěříte", že je někdo na druhé straně telefonní linky, do které mluvíte a přitom si myslíte, že vás nikdo neposlouchá. Ve skutečnosti vás někdo poslouchá a dokáže s vámi zpětně komunikovat. Příliš často zapomínáme na to, že tento svět toho ukrývá mnohem víc, než se na první pohled může zdát. Vždyť existují i andělé, démoni, duchové a duše, a mohou nás v životě nějakým způsobem poznamenat. Tabulky Quija bychom proto neměli hrát, protože mohou hluboce ohrozit naše duševní zdraví.
    Příkladem těchto nežádoucích důsledků je i třináctiletý chlapec, který hrál tabulku Quijas poprvé v roce 1949. Chlapec začal být posedlý démonem, proto podstoupil měsíční exorcismus pod vedením otce Williama Bowderna. Tyto události se staly předlohou knihy z roku 1971 pod názvem Exorcista. Film byl natočen v roce 1973. Současné americké minisérie na programu Fox čerpaly inspiraci z knihy a filmové adaptace.
    Tento případ není bohužel jediný. V posledních letech se jejich událo obrovské množství. Exorcisté opakovaně varují před hraním tabulek Ouija. Podle nich se "démoni vydávají za milovaného zesnulého, aby si přišli na své." Dokonce i vyšetřovatelé paranormálních jevů jsou v tomto opatrní, protože  DOBŘE  VĚDÍ  JAKÝ   TYP  DUCHŮ  SE  TI  VELMI  SNADNO  MŮŽE  NASTĚHOVAT  DO  DOMU! V současnosti je vyhánění duchů velmi rozšířené, příčinou čehož jsou podle exorcistů tabulky Quija.
     TABULKY QUIJA  BYCHOM  PROTO  NEMĚLI  MÍT  V  NAŠICH  DOMOVECH  ANI  OBCHODECH!
     VZÝVÁNÍ  DÉMONŮ  MŮŽE  MÍT  VLIV  NA  DĚTI  PO  CELÝ  ZBYTEK  JEJICH  ŽIVOTA!!!
Producenti a autoři filmu "Quija: Kořeny zla"  mají v jednom pravdu: Tabulky Quija nejsou hrou, protože mohou být příčinou obrovského neštěstí.
  (Zdroj: http://aleteia.org, 18. 10. 2016)

                         NENECHÁVEJTE  DO  SEBE  VSTOUPIT  ZLO!
                            Poselství Ježíše dceři Ano - 22. května 2001

    Má dcero, kterou miluji, jsem v každém z mých dětí, ale v těch, co mě, Ježíše,  NECHTĚJÍ,  NEMOHU PŮSOBIT.
Já, váš Ježíš, nemohu působit v těch co se berou za "Já všechno vím". Ti se nechávají vést jen jejich klamným věděním. Neuvědomují si, že zloduch živí jejich vědění a jsou mu takto dáni na milost. Skrze vaše "Já všechno vím" si do vás klestí cestu, aby  DO  VÁS  VSTOUPIL. Vnuká vám pyšné myšlenky jako:"Já nikoho nepotřebuji, já si vím rady sám", nebo "Já jsem Pán mého života". Mé děti, pochopte, že zloduch využívá toho, že jste samy, bez Lásky: tak vás může přinutit, abyste dělaly co chce on, aniž byste si toho byly vědomi.
    Mé děti,  ON  JE  TAK  LSTIVÝ,  TAK  MOCNÝ,  mnohem víc, než si umíte představit!  ON  JE  PADLÝ  ANDĚL, kterému můj Otec dal vyšší hodnost než ostatním andělům. Jeho pýcha způsobila jeho pád. Byl vyhnán a poslán do světa temnot, kde je vše tmavé, špinavé, nečisté, kde kraluje nepravost.  TAM  ON  JE  PÁNEM!  To on vládne zlu. Chce vás k sobě přitáhnout všemi způsoby. Všechny úskoky slouží jeho plánům proti vám.  JE  TAK  ZVRÁCENÝ!  JE  MOCNÝ  V  UMĚNÍ,  JAK  VÁMI  MANIPULOVAT!  Vy si to vůbec nedokážete představit!
    Mé děti, které miluji,  PÍŠI  VÁM,  ABYCH  VÁS  VAROVAL!  Když zůstanete bez ochrany, on se z toho raduje; může podle libosti vše sestrojit k vašemu pádu. I když mu to zabere nějaký čas,  ON  MÁ  RÁD  SI  S  VÁMI  POHRÁVAT!
    On vás tak nenávidí! Nenávist je jeho strava. Při každém jeho úspěchu proti vám, se raduje jak nějaký blázen, neboť on rád kontroluje zlo a vládne mu! On kuje pikle, aby vše bylo ve zle, tak jako on je ve zle. Je jako herec, který hraje roli nějakého blázna ve zle. Herec, když dokončí svou roli ve zle, vrací se do svého normálního stavu, protože je dobro. Satan se nemůže vrátit zpět, neboť  ON  JE  ZLO! Zůstává v tom, co je! Živí se zlem, dává si zlo, aby tak vše kolem něj bylo zlo. Jeho strava je zlo. Má rád se vidět ve zlu, které páchá.
    Mé děti, já, váš Ježíš lásky, jej nemohu nechat vás takto ovládat! Chci vás mít u sebe, abych vás tam měl se mno  V  NEBI,  kde bude všechno tak krásné a úžasné pro každého z vás! Miluji vás!
    Pohleďte na ty, které mne milují! Dávají se z lásky svému bližnímu. Děti lásky jsou ve mně a já jsem v nich. Ty, které jsou lhostejné, jsou tak daleko ode mne. Nechtějí žít ve mně. A já je nemohu živit mou láskou, která činí tak laskavými, tak dobrotivými, tak odpouštějícími! Kdyby byly ve mně, musely by být dobrými ke svému bližnímu. Ty, které mě odmítají nemohou být ve mně. Jsou tak daleko! Já, který je tak miluji je chci chránit od Zloducha, ale ony mi zavírají své dveře,  KTERÉ SE  NEMOHOU  OTEVŘÍT  NEŽ  KLÍČEM  LÁSKY.
    Mé drahé děti, milujte Lásku, která chce jen vaše dobro! Dobro jsem já, Ježíš. Co si chcete vybrat? Dobro nebo vaše "JÁ" které odmítá Lásku a stačí si samo sobě? Mé děti, jestliže si vyberete vaše  "JÁ", není možné, aby ve vás bylo dobro, neboť ono existuje jen ve mně. Když se nacházíte sami s vaším "JÁ", Zloduch to ví a využívá vašeho stavu! Vynasnaží se, abyste o něm nevěděly, aby vás tak lépe chytil do svých sítí!
    Já jsem Láska, ta pravá láska, ta, která dává. Já, Ježíš, vám neskrývám svou Přítomnost ve vás a okolo vás. Miluji vás! Mé děti, pojďte ke mně, který jsem Láska! Láska vás chce mít v sobě. Amen.
    Váš Ježíš

                     JÍZDENKA  DO  PEKLA (NEBO  DO  NEBE?)
                                Svědectví obráceného rockera

    V roce 1952 v severní Itálii v blízkosti města Lecco přišel na svět Claudio Canali. Hluboce věřící rodiče brzy objevili u svého syna hudební nadání a umožnili mu učit se na vícero hudebních nástrojů. S nadšením začal hrát na křídlovku v jedné mládežnické kapele. Později se stal vášnivým kytaristou, hrál na basovou kytaru a na bicí. Během studia objevili jeho krásný hlas a přijali ho do pop-rockové kapely. Stala se pro něho úplně vším!
    Začal chodit za školu, protože kapela cestovala po celé Itálii a v některých měsících odehrála i dvacet koncertů. Proto mu nezůstávalo na studium mnoho času, a ani sil. Rodiče se doma marně snažili dostat Claudia na správnou cestu. Sám o tom vyprávěl: "Žili jsme ve velmi skromných poměrech. Můj otec musel živit pět dětí. To znamenalo: buď se budeš učit, nebo půjdeš pracovat. Lenošit se nebude! Takže se hudba stala mou "prací".
    V osmnácti letech založil spolu se svými kamarády rockovou kapelu s názvem "Biglietto per l' Inferno" (Jízdenka do pekla). Nepovažovali se za satanisty, což by se z názvu hudební skupiny dalo usuzovat, ale život na zemi se jim jevil jako peklo: plný nespravedlností a utrpení, terorismu, drog a všude viděli samé omezování! O tom všem chtěli zpívat. Zpívali tedy o tom, jak je člověk - z jejich pohledu - v životě "zatracený". V textech jejich písní byla i protináboženská témata. K mnohým písním napsal texty právě Claudio a byl autorem i velmi známé písně "Zpověď", v níž přichází jistý ustrašený hříšník k bratru Izaiášovi a prosí ho o rozhřešení, protože okradl boháče a spáchal vraždu s dobrým úmyslem. Avšak zpovědník, jehož na jevišti znázorňoval sám Claudio oblečený v mnišské kutně, jen zakroutí hlavou a suše odpoví:"Co zde povídáš, bratře můj? Zabil jsi někoho? Vzpomeň si, v pátém přikázání je to zakázáno. Nemohu tě zachránit před věčným ohněm. Tady exisuje jen jedna věc: Jízdenka do pekla!"
    Rok 1973 se stal rokem, kdy kapela prorazila do světa. O rok později vydala svoji první desku s názvem "Jízdenka do pekla" a měla obrovský úspěch. Claudio zpíval písně, jejichž texty se rouhaly Bohu, s velkou vášní, a proto dostal přezdívku "Ďáblův hlas."
    Začátkem sedmdesátých let prožila rocková skupina neuvěřitelnou sezónu s nečekaným, obrovským úspěchem, velkou šancí na vzestup, velkolepými koncerty s nadšeným aplausem. A vždy víc než deset tisíc posluchačů na každém vystoupení. Vystupovali s nejznámějšími kapelami té doby. Claudio Canali byl vždycky extravagantně oblečený a na jevišti prezentoval celkový obraz kapely. Ale jen co se vrátil po koncertu do svého pokoje, přemohla ho deprimující samota...
   Jak později řekl: "Ani vztahy se ženami nedokázaly vyplnit  PRÁZDNOTU,  kterou jsem v sobě měl. Hledali jsme svobodu tím, že jsme chtěli odstranit hranice sexuálního tabu. Prostřednictvím alkoholu jsme se nechali unést do jiného světa. Ale jen co jsem byl sám, cítil jsem se špatně."
    Claudio měl 25 let, když si myslel, že našel pravého přítele, kterému může důvěřovat. Spolu se vydali na cestu do Indie, což bylo  V  TĚCH  LETECH  VELMI  MODERNÍ.  "Zúčastnili jsme se mnoha festivalů a stalo se, že na jednom mi do jídla zamíchali drogy. Ale namísto toho, abych se nechal unášet blaženými pocity, bylo mi nevolno a cítil jsem se velmi, velmi zle. Můj přítel se polekal a zmizel. Nechal mě samotného a kromě toho mě ještě okradli. Byl jsem donucen prodat dokonce i vlastní kytaru. Zůstal jsem tam tři měsíce, dokud jsem se přes italské velvyslanectví nedostal domů."
    Doma ho přemohly silné pocity viny a deprese. Chtěl se od nich osvobodit, proto prosil o odpuštění svoji rodinu, přátele i známé. Všichni si však mysleli, že se zbláznil. Pouze jeho matka intuitivně cítila, že v něm nastala změna. Vždyť se přece tak modlila za svého "ztraceného syna"!
     Členové kapely vyvíjeli na Claudia nátlak, aby s nimi hrál dále. On však už s nimi nechtěl mít nic společného. "Jednoho únorového večera roku 1976 jsem sestoupil z jeviště a řekl ostatním, že se už na ně nikdy nevrátím! Nezvládal jsem tento svět: koncerty a lidi, kteří jako přízraky vrávoraly mezi dýmem a alkoholem. Hledal jsem odpovědi."
    Několik let se pak vrhal do všech možných činnosti. Nejprve otevřel obchod s koženými produkty, žel neúspěšně. Nakonec skončil v sektě Hare Krišna, která byla v té době hodně  MÓDNÍ.  Oholil si vlasy, oblékl si oranžový hábit a vrátil se jako "nový člověk". Více než rok žil spolu se členy této sekty v Toskánsku a byl veden jistým indickým guru.
    Prostřednictvím "duchovního" života v sektě di tak moc uvědomoval celou tíhu své viny, že ji už více nedokázal nést. Tehdy si vzpomněl na své  KŘESŤANSKÉ  KOŘENY  a jednoho dne vstoupil do katolického kostela, aby se vyzpovídal. "Když jsem dostal rozhřešení,  ZMIZELA  Z  MÉ  DUŠE  VEŠKERÁ  TEMNOTA  a najednou jsem byl vyléčen z deprese, která mě trápila už od mého pobytu v Indii," vyznává Claudio s hlubokou vděčností. Čas od času se začal ve svém oranžovém outfitu zúčastňovat mše svaté. Zamiloval si výstup k mariánské svatyni ve Valmadreře, kde se mohl pomodlit před milostným obrazem. Kostelnice si ho vždy nedůvěřivě poměřovala a nakonec mu dala adresu jistého mnicha, přičemž poznamenala: "Také on pochází ze stejného kraje jako ty, běž se na něho jednou podívat."
    Claudio poslechl její radu, odcestoval do Minucciana v Toskánsku a vyhledal mnicha Maria Rusconiho. Tento poustevník byl nejprve skeptický a nerozhodný, když uviděl v oranžovém hábitu oblečeného mnicha, který ho dokonce prosil o možnost vyzpovídat se. Když se však dozvěděl, že se za bratrem sekty Hare Krišna skrývá Ital z jeho rodného města, zvítězil u něho duch pohostinnosti. "Cítil jsem se tu zvláštním způsobem jako doma a za několik hodin jsem prosil, abych tu mohl zůstat," vyprávěl Claudio v rozhovoru pro italskou televizi.
    Bratr Mario, dodnes představený komunity eremitů, je zkušeným mnichem. Žádal od Claudia, aby opustil sektu a vrátil se domů. Měl si najít práci, a když bude mít po dvou letech ještě stále přání vrátit se, srdečně ho přivítají. A Claudio, člen sekty Hare Krišna, udělal skutečně to, co se od něho žádalo. Jeho matka, která se za něho léta modlila, ho objala plačíc štěstím. Denně začal navštěvovat mši svatou, modlil se růženec a příjímal pravidelně svátost smíření. Takovým způsobem ho Pán posílil v jeho povolání. Velmi potřeboval tuto posilu, protože teď musel čelit silnému pronásledování ze strany členů sekty, ke které předtím patřil.
    Provázen modlitbou mnohých se po dvou letech vrátil do Minucciana. "Byl jsem přešťastný, když jsem sem přišel, i když začátek byl pro mne velmi těžký. Moje minulost mě tížila jako mlýnský kámen. Byl to těžký boj, než jsem poznal, jak ničemný byl můj dosavadní život. Ale časem jsem pochopil, že Bůh mi všechno odpouští a také na všechno zapomíná." V bratru Mariovi našel mnicha a otce hluboce sjednoceného s Bohem, jemuž se mohl svěřit a dostat od něho radu i pomoc v duchovním boji.
    Devět let se ve skrytosti připravoval na slavné sliby, které mohl složit v roce 1999 v přítomnosti biskupa Mons. Tommasiho z Luccy. Když se ho dnes ptají, zda někdy litoval svého rozhodnutí, z úsměvu je patrné, že ne, ačkoliv jeho současný život není vždy snadný. Časem se rozneslo, že bývalý rockový zpěvák nyní zpívá gregoriánské chorály pro Boha a na příčnou flétnu hraje pro Pannu Marii. Mladí lidé k němu chodí často jen ze zvědavosti anebo pro hudební radu. "Pro mne je to Pán, který je posílá."
    Touha po Bohu, která je skrytá v každém srdci, vychází na tomto místě na povrch. Dnes může bratr Claudio lidem ukazovat, jak si mohou zabezpečit  JÍZDENKU  DO  NEBE.  Mnozí z nich už našli cestu k Bohu a při setkání s eremity byli osvobozeni od falešných ideí a ideálů.
    (Z víťazstvo Srdca 111/ 2016)                                                                                            Z poselství Ježíše ze dne 14. června 2014 v 12:40.
                                           MODLITBA 157
                                        ZA DUŠE V ZAJETÍ
     "Ó, drahý Ježíši, osvoboď duše, které jsou otroky falešných bohů a Satana. Pomoz nám skrze naše modlitby přinést jim úlevu od bolesti posedlosti. Otevři brány jejich vězení a ukaž jim cestu do Božího království dříve, než budou vzati Satanem jako rukojmí do propasti pekla. Prosíme Tě, Ježíši, abys pokryl tyto duše mocí Ducha Svatého, aby hledaly Pravdu a pomoz jim najít odvahu odvrátit se od nástrah a špatnosti ďábla. Amen."

                                                         
                        41. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2016                                             ODLOŽTE BŘEMENO SVÝCH HŘÍCHŮ
                             Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).
     Moje drahé děti,
prolévám krvavé slzy pro ty, kteří se navždy ztratí. BRZY  PŘIJDE  VELKÉ  VAROVÁNÍ  které je mohutným vylitím milosti, kdy prosvětlující oheň milosti Ducha Svatého se vylije na každou duši a každý uvidí svůj život Božíma očima.
     Uvidíte dvě cesty. Tu první, kterou vyznačil Bůh, a druhou, kterou jste si pro sebe zvolili sami svou svobodnou vůlí. Čím víc jsou tyto cesty od sebe vzdálené, tím víc budete zklamanější a nešťastnější. Čím blíž budou k sobě tyto dvě cesty, tím víc budou duše, kterých se to týká, plnější naděje a radostnější.
    Skutečně šťastní budou ti, kdo uvidí jen jednu cestu. Tu, kterou pro ně vyznačil Bůh a oni, k věčnému povolání, na ni odpověděli – ano. Zařadili se do služby, uctívají jedině Boha, milují Ho a slouží Mu. Ti už jsou na zemi svatí. Přijdou ze země rovnou do nebe. Úplně se Mi zasvětili v chudobě, čistotě a s pokorou, plnou svaté poslušnosti. To jsou oni, kteří se zřekli svobodné vůle a přenechali ji Mně. Ve svém životě, v každé situaci, při nesení těžkého kříže spolu se Mnou opakují: "Otče můj, ne jak chci já, ale jak ty chceš." Spolu s mou svatou Nebeskou Matkou říkají: "Jsem služebnice Páně, nechť se mi stane podle tvého slova."   ONI  UŽ  TADY  NA  ZEMI  PROŽÍVAJÍ  JIŽ  VŠECHNY  RADOSTI.   Přebývají už v předsíni nebe. Mé svaté Tělo je pro jejich duši posilňující potravou a moje svatá Krev zase nápojem, který je ochrání v každém pokušení.  MŮJ  NEPŘÍTEL  JE  VŮČI  NIM  BEZRADNÝ.   A Já je při každém svatém přijímání očistím od všech slabostí. Oni jsou ti, kdo Mě milují, sebe zapírají a slouží Mi, jimž je potravou konání Boží vůle.
     Moji drazí maličcí, vy, kteří jste ještě na cestě, přidejte se k mým svatým. Zanechejte vaše hříšné cesty. Odložte břemeno svých hříchů. Přijďte ke Mně do zpovědnice, kde  PROSTŘEDNICTVÍM  KNĚZE  VÁM  ROZHŘEŠENÍ  DÁM  JÁ,  BUDETE-LI  Z  CELÉHO  SRDCE  LITOVAT  SVÉ  HŘÍCHY   a  s  pevným úmyslem se od nich navždy odvrátíte.
     Moji maličcí, chci, abyste žili šťastně na této zemi. Jdete-li cestou svatého života, kterou jsem vám vyvolil, je to tajemství štěstí. Nebe je jen jedno,  ALE  NA  ZEMI  JE  NEHLEDEJTE!   Tento svět vás nedokáže udělat šťastnými. Jedině Já, který jsem za vás položil život na kříži, jsem vaším věčným štěstím, věčným životem. Jsem váš spasitelský Bůh. Nenechejte se svést. Vše ostatní zůstane tady. Žijte připraveni na smrt! Dávejte si lepší pozor na čistotu své duše, než na krásu svých očí. Z každého slova a činu Mi vydáte zúčtování.
     Prosím vás, prosím, žijte svatě, jen tak se vyhnete soudu. K tomu vám žehnám mým srdcem přetékající láskou a mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
     Ježíš                                                                      

         98. Poselství Matky Spásy ze dne 18. října 2016.
                        Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
               NEMŮŽETE ŽÍT V DUCHOVNÍ  VLAŽNOSTI,                                                        PROTOŽE VLAŽNÍ BUDOU VYVRŽENI

     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, láska mého Syna k lidstvu způsobuje, že vás ochraňuji a přimlouvám se za každé z vás. Hojně vám žehnám, žehnám vám, abych vás posílila v čase, kdy  LIDSTVO  ZABŘEDLO  DO  LHOSTEJNOSTI  VŮČI  LÁSCE  A  ZÁKONU  BOHA!
    Moje děti jsou opatrné a pozorné k vysvětlujícímu slovu v těchto sděleních lásky, milosrdenství, spravedlnosti a pravdy, kterými Dům Otce volá celé lidstvo. Krok za krokem odhalují  DŮLEŽITÉ  UDÁLOSTI  A  ZMĚNY  V  PŘÍRODĚ,  SOCIÁLNÍ  A  POLITICKÉ  ZMĚNY,  ZMĚNY  V  MORÁLCE  A  V  DUCHOVNÍ  OBLASTI,  jimž čelí tato generace  PŘED  NASTOLENÍM  VLÁDY  ANTIKRISTA,  který ve své družině drží vůdce velkých mocností a organizací všeho druhu, vztahujících se k člověku.
    Děti mého Neposkvrněného Srdce, utrpení mých dětí se zvyšuje vlivem blízkosti veřejného vystoupení antikrista, který potřebuje nejistotu a zmatek způsobený válkami, aby se mohl objevit jako velký zachránce lidstva. Kvůli neustálému a široce rozšířenému pronásledování mého lidu po celé zemi, zavolala jsem vás,  ABYSTE  UPEVNILI  JEDNOTU  S  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICÍ,   aby sjednocení s Boží vůlí, jste nebyli snadnou kořistí zla.
   Mé drahé děti, bolest ještě neskončila, ale jako když žena rodí dítě, očista lidu mého Syna se bude stupňovat, jak se čas bude krátit a zlo přicházet blíže k člověku. Ďábel dobře zná lidské slabosti a ví, že může pokoušet mé děti s větší snadností tím, co je světské. Vyzývám vás,  ABYSTE  SE  ODVRÁTILI   od světského, a tak překonali svět, odvrátili se   OD  TOHO,  CO  VÁS  VEDE  K  POSKVRŇOVÁNÍ  NEMORÁLNOSTÍ,  NESKROMNOSTÍ,  URÁŽKÁM  PROTI  DESATERU  A  SVÁTOSTEM  A  PROTI  LIDSKÉ  PŘIROZENOSTI (homosexualita).  Moji milovaní, buďte prozíraví, oslabujte ďábla překonáním všeho, co vás vede k setrvávání v hříchu. Poznejte mého Syna, abyste nevzývali ďábla jako svého boha.
    V této době byla velká část lidstva ovládnuta ďáblem. Vidím mé děti, které se odevzdaly zlu, a posedlé zlem jednají s hněvem, násilím a arogancí, vystupují proti Nejsvětější Trojici rouháním, páchají nečisté a svatokrádežné činy, pro které můj Syn prolil svou vzácnou Krev, a kvůli tomu utrpení mého Syna neustále trvá.
    Děti, překonejte své lidské ego! Lidská vůle, vydána na pospas rozporům a zlu, přivedla tuto generaci k přijetí hříchu a již v raném věku probudila moc sobectví a zavedla svá vlastní pravidla podle přání každého z vás. V tomto čase jsou Boží děti pohrouženy do tohoto chaosu, kdy ĎÁBEL  A  JEHO  LEGIE  SE  SNAŽÍ  NECHAT  PADNOUT  CO  NEJVĚTŠÍ  POČET  DUŠÍ!!!
     Nemůžete žít v duchovní vlažnosti, protože vlažní budou Božími ústy vyvrženi. V této chvíli  SE  MUSÍTE  držet toho, co je dobré v očích Boha a ŘÍDIT  BOŽÍM  ZÁKONEM,  A  NE  OSLABENÝMI  VÝKLADY,   JEŽ  NĚKTERÉ   Z  MÝCH  DĚTÍ  DÁVAJÍ  DESATERU  a jejichž následkem je, že lidé popírají Boží spravedlnost, existenci pekla a očistu hříšného lidstva, A  VEDOU  LIDI  KE  ZTRÁTĚ  VĚČNÉHO  ŽIVOTA.  Můj Syn je milosrdný k tomu, kdo hledá milosrdenství a má pevný úmysl změnit svou cestu. Můj Syn je milosrdný k tomu, kdo prosí o odpuštění, protože Ho urazil,  A  TENTO  ČIN  POKORY  JE  NUTNÝ,  PROTOŽE  JÍM  ČLOVĚK   UZNÁVÁ,  ŽE  BŮH  JE  BŮH  A  ČLOVĚK  JE  ČLOVĚK. 
   Mé prosby nebyly vyslyšeny. Boží vůlí jsem přišla zasáhnout do historie lidstva jako Matka všech lidí. Má slova byla úzkostným voláním předjímající tento čas a časy, které mají přijít. S mateřskou nadějí jsem doufala, že budu vyslyšena, aby očista mého lidu nebyla tak tvrdá. Mé žádosti nebyly vyslyšeny,   MÉ  ÚPĚNLIVÉ  PROSBY  ZŮSTALY  NEPOVŠIMNUTY  A  NENAPLNĚNY  HIERARCHIÍ  CÍRKVE  MÉHO  SYNA! Toto odmítnutí vede lidstvo k očistě Stvořením a rukou samotného člověka, jenž v nepřítomnosti lásky k bližnímu povstane, aby byl popravčím své vlastní rasy.
   Milovaní,  HŘÍCHŮ  PROTI  DUCHU  SVATÉMU  JE  PŘÍLIŠ  MNOHO...Zapomněli jste tvrdost k člověku, který hřeší proti Duchu Svatému! Musíte být odpovědní za skutky a jednání každého z vás...Musíte být tvůrci dobra a ponořit se do Písma svatého, abyste poznali vůli Boží. Nespokojujte se s tím, co můžete udělat,  PONOŘTE  SE  DO  PRAVDY  BOŽÍHO  SLOVA  A  ROZVÍJEJTE  SE!   Dozrávejte, abyste dokázali žít podle Božích Zákonů a najít milost v Božích očích.
    Děti, lidstvo je v kritickém bodu. Tato chvíle udržuje lidi ve dvou možnostech: Ti, kteří konají dobro, znají mého Syna a uznávají Ho za Boha a napřímí se uprostřed pádů, dostanou sílu, aby se udrželi ve svatém Zbytku...Ti, kteří odmítají mého Syna a svobodně se vzdávají ďáblu, budou příčinou svého vlastního zatracení.
    Nyní jsou možné dvě cesty:  DUCHOVNÍ  RŮST,  NEBO  VZDÁLENÍ  SE  Z  BOŽÍ  PŘÍTOMNOSTI.
    Boží milosrdenství nekončí s Rokem milosrdenství, ale zůstává přítomné pro všechny, kdo přicházejí před Boha v pokání. Touha po odpuštění musí ale vyjít svobodně od člověka, hledajícího setkání se svým Pánem a Bohem.  
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, dál pracujte a jednejte v dodržování Božího Zákona, nebuďte snadnou kořistí toho, co je světské. Nezapomeňte Slovo mého Syna, ani výklad tohoto odhalení. Nezapomeňte, že vás můj Syn miluje, nezapomeňte, že můj Syn je "Cesta, Pravda a Život" [Jan 14, 6] a neodvracejte se od Něj. Můj Syn mluví ke každému jednomu z vás a vy Mu nenasloucháte, nedíváte se na Něj kvůli zmatku, ve kterém žijete. Každý okamžik obsahuje Boží přítomnost, proto každý okamžik by měl být prožíván na správné cestě.
    Můj Syn vám odhaluje Boží vůli, abyste si nezvolili špatné cesty. Buďte prozíraví, každý okamžik žijte na správné cestě, nedovolte, abyste se oddělili od mého Syna, buďte bytostmi pokoje, milujte své bratry a buďte nositeli Božího Slova. Neodměňujte zlo zlem, buďte těmi, kdo učí svědectvím Boží lásky. Kdokoli se v této chvíli nazývá křesťanem, musí být takový v plnosti, která tento titul nese s sebou.
   Žehnám vám, osvěcuji cestu svých dětí. Jsem teplo, když je vám zima...Jsem vítr, který chladí, když je slunce úmorné...Jsem déšť, nechávající klíčit semena...Jsem Slovo, dávající pokyny, Láska, Brána nebes...
   Proto vás volám ještě jednou, dveře jsou otevřené, přijďte, mé děti, vstupte, abyste ochutnaly věčné dobro. Nebojte se, děti, buďte jednotné, a tak utvoříte silnou, neproniknutelnou zeď. Žehnám vám ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého.
    Vaše Matka Maria

                 CO  TO  ZNAMENÁ  "ROUHAT  SE  DUCHU  SVATÉMU"?

       Je to nějaká výjimka, před kterou je nutné mít se na pozoru?  Ano, ale ne tak, jak byste to mohli čekat. Uvedu vám důvod, proč je to tak. Avšak nejprve se podívejme na to, co přesně Kristus říká. Učení našeho Pána ohledně "rouhání proti Duchu Svatému" je zaznamenáno ve všech třech synoptických evangeliích.
     Podle Marka Ježíš říká: "Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, tomu se neodpoustí navěky, ale je vinen věčným hříchem." (Mk 3, 28-29). I Matouš a Lukáš uvádějí něco podobného. Jak by to tedy měli křesťané pochopit?
     Naštěstí se k tomuto učení Katechismus vyjadřuje jasně: "Milosrdenství Boží nemá hranic; ale  KDO  ÚMYSLNĚ  ODMÍTÁ  PŘIJMOUT  BOŽÍ  MILOSRDENSTVÍ    L Í T O S T Í,   ODMÍTÁ  ODPUŠTĚNÍ  SVÝCH  HŘÍCHŮ  A  SPÁSU,  KTEROU  MU  NABÍZÍ  DUCH  SVATÝ!  Taková zatvrzelost může vést k definitivní nekajícnosti a k věčné záhubě." (KKC 1864). Jinými slovy, v Katechismu se uvádí, že "rouhání proti Duchu Svatému" je vlastně odmítnutím Božího odpuštění, a to po celý život a trvá až do smrti. O rouhání proti Duchu Svatému jde proto, že spása se každému nabízí právě díky němu.
     Papež sv. Jan Pavel II. ve své encyklice o Duchu Svatém, Dominum et vivificantem, vysvětluje následující: "Proč je rouhání proti Duchu Svatému neodpustitelné?....Svatý Tomáš Akvinský se vyjádřil, že se jedná o hřích, který je již ve své podstatě neodpustitelný.  Vylučuje totiž základní složky, jejichž prostřednictvím se odpouštějí hříchy.
    Podle tohoto výkladu, rouhání  vůči Duchu Svatému nespočívá v urážce skrze slova. Jde spíše o odmítnutí přijmout spásu, kterou člověku nabízí Bůh, a to skrze Ducha Svatého. On totiž působí skrze moc kříže."
     Měli bychom se tedy všichni mít napozoru, abychom nedopustili hřích rouhání se vůči Duchu Svatému? Není třeba se obávat, že spácháme až tak hrozný hřích, který by nám Bůh neodpustil, a to i když ho litujeme. Takový hřích neexistuje. Měli bychom však dávat pozor, abychom neodmítali Boží odpuštění. Když zemřeme, už nedostaneme druhou šanci. Bůh nám ve svém milosrdenství nabídl možnost být spaseni. Měli bychom se tedy pokorně a rychle kát za své hříchy a přijmout bezpodmínečný dar Boží milosti.
 ( Převzato z www.lifenews.sk, )

                      140. Poselství Matky Spásy ze dne 15. ledna 2017.
                                 Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
                     KAŽDÝ ČLOVĚK MUSÍ PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST
                                      ZA SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST

    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, volám vás k sjednocení s mým Synem, a k tomu je třeba, abyste zůstaly ve stavu milosti. Musíte, a budete muset obnovit vztah, který lidé ztratili s Bohem, kvůli hanebnostem, vzpouře, neposlušnosti, zvrácenosti, současné aroganci a kacířství, kterými lidstvo uráží mého Syna. Jen málo mých dětí je schopno se rozmnožovat vícekrát, tak jak to dovoluje Bůh, a jejich činy a skutky, které provádějí, se rovnají těm, které činí davy lidí.
    Děti, abyste obnovily vztah se Stvořitelem, musíte nejdříve zaměřit své úsilí na nitro každé osoby, protože bez niterné změny nedosáhnete pravé a trvalé změny. Dnes lidská bytost nežije ve vnitřním pokoji, což ji dělá duchovně nestálým stvořením, a z toho důvodu nepřestává jednat a reagovat nepředvídaně vůči svým bližním a žije v neustálém strachu ze ztráty toho, co nemá, a ztrácí to, co má. Kvůli těmto zbytečným touhám nežijete v pokoji, ale v neustálé úzkosti. To, co jsem uvedla výše, spočívá v tom, že jednáte ze své vůle,  MYSLÍTE  SI,  ŽE  MŮŽETE  ZVLÁDNOUT  ZMATEK  A  NÁROKY  SVĚTA  SAMI,   ale tak tomu není. POZVĚTE  MÉHO  SYNA  A  MĚ,  ABYCHOM  byli přítomni, ŘÍDILI  VÁS  V  PRÁCI  A  JEDNÁNÍ  tak, aby všechno mohlo odpovídat Boží vůli.
    Děti, často jednáte napodobováním, bez rozmyslu, jednáte bez uvažování, bez používání paměti, bez toho, že byste si připomněly minulé činy, které vám způsobily bolestné a zlé chvíle. Měly byste se vyvarovat opakování minulých chyb, ale vy to neděláte. Nejste upřímné k sobě samým, jinak byste se vyhýbaly upadání do bolesti, do pocitů marnosti, neshod. Byly byste pozorné k tomu, jak krotit své přehnané impulsy, ale pokrytectví je silnější než Pravda. S bolestí  VIDÍM,  ŽE  VÁM,  milovaní,  CHYBÍ  POKORA!  Neustále poukazujete na chyby, o nichž věříte, že je vidíte u svých bližních, aniž byste nejdříve opravili ty vaše. Pýcha u těch, kteří jsou moji, je tak velká, že se nemění a žijí v neustálých stížnostech vůči svým bratrům a sestrám na jejich nerozumné činy, ale pyšný člověk se nemění, aby šel příkladem.
     Milované děti, jako Matka znám prázdnotu, v níž žijete,  A  JE  TO  PRÁVĚ  SKRZE  VNITŘNÍ  PRÁZDNOTU,  KUDY  K  VÁM  VNIKÁ  ĎÁBEL.  Ďábel je mazaný a bude vás vyzývat, abyste oslavovaly sebe – kvůli čemu? Abyste odstranily pojem dobra a zla, přesvědčily sebe, že můj Syn zemřel, a proto můžete jednat svobodně,  NEBOŤ  VÁM  BUDE  VŽDY  ODPUŠTĚNO. Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, oslavování člověka sebou samým, činí milované Boží stvoření bytostí, která je nasycena svou ješitností a do nebe vynášeným lidským egem, která nemá rozum, takže naplňuje záměr Satana – člověk je nejnerozumnější bytostí celého Stvoření.
     Čekáte na příchod podvodníka a antikrist je nyní činný v těch, kdo jsou slabí, které nachází bez svědomí a daleko od mého Syna. Podvodník působí na každého. První věc, kterou v člověku vykoná, je to, že  NECHÁ  RŮST  JEHO  PÝCHU,  podněcuje ho, aby se považoval za soudce a pána: vede nelidského, aby byl více nelidským. Vede nespravedlivého, aby poukazoval na chyby ostatních, aniž by viděl ty své vlastní. Ďábel dnes zbavuje člověka citů a vnímavosti, ba i jeho inteligence, aby si ho podmanil otroctvím, a zabránil mu být tvůrčí bytostí. Přeje si, aby člověk byl na něm závislý.
    MILOVANÉ  DĚTI,  TENTO  ČAS  JE  KRITICKÝ  PRO  VÁŠ  DUCHOVNÍ  RŮST,  každé z vás musí bojovat vší svou silou, aby nejednalo proti Boží vůli. Mé děti mluví o hříchu a rychle jej odhalují, ale protože jsou hloupé a nezodpovědné, často upadnou do těžkých hříchů. Člověk prožil otroctví a pohlíží na ně jako na věc minulosti. Dnes je ale člověk více otrokem hříchu, než si sám myslí, neustále přežvykuje svůj návyk na neřest, a tato strašná potrava plodí bytosti, které jsou úplně vzdáleny od Boha, pomýlené ve svých přesvědčeních a  ZCELA  MODLÁŘSKÉ!
     Moji milovaní,  CHYBÍ  VÁM  LÁSKA,  A  TO  VÁS  VEDE  K  HLEDÁNÍ  SPIRITUALITY  VE  ZLU.  Tam ji nikdy nenajdete. Naopak,  BUDETE  MÍT  STÁLE  TVRDŠÍ  SRDCE  a zamilujete si to, co je produktem Stvoření, ale nebudete milovat Stvořitele.
     Děti, vězte, že představitelé zla vnášejí nepokoj mezi národy prostřednictvím několik mužů a zbytek napodobuje tyto lidi, poslané těmi, kteří řídí osud lidstva. Způsobují, že po velmi krátké době zdánlivého míru, přichází ještě větší neklid. Na velké mezinárodní scéně  NECHAJÍ  ZABÍT  PREZIDENTA  VELKÉHO  NÁRODA,   a to otřese světem, dá lidem příležitost se vzájemně obviňovat,  A  TAK  PŘÍZRAK  VÁLKY  PŘESTANE  BÝT  PŘÍZRAKEM.   Ustrašení lidé se nechají snadno vést k ďábelskému cíli.
     Ti, kdo opravdu milují mého Syna, nemohou mít účast ve svobodném zednářství, mezi ilumináty, v pyšných elitách, na podobách modernismu, které urážejí mystické Tělo. Nemohou žít komunismem a jeho praktikami,  NEMOHOU  ŽÍT  S  HUDBOU,  KTERÁ  JE  ZKOMPONOVÁNA  PRO  SATANA,  nemohou si dovolit, aby byli ovládnuti technologií, nesmí si dovolit být otráveni stravou, nezodpovědně vytvořenou ke skoncování s větším množstvím lidstva. Nemoci vytvořené člověkem jsou skvělou záminkou k zamoření organismu lidských stvoření a  ZPŮSOBIT  JIM  POMALOU  SMRT  LÉKY  K  TOMU  PŘIPRAVENÝMI.
     Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,  MOCNÍ  SVĚTA  NEUSTÁLE  VYVÍJEJÍ  PŘEDMĚTY,  KTERÉ  ČLOVĚKA  KAZÍ  A  OVLÁDAJÍ.  Lidská bytost, zamořená nejen ve svém těle, ale i ve svém duchu, je velmi zranitelná zlem, a  MŮŽE  BÝT  K  NĚMU  POUŽITA!   Neuvědomělá modlitba,  NEPŘÍTOMNOST  praktikování  PŮSTU  těmi, kdo nejsou nemocní,  NESTUDOVÁNÍ  PÍSMA  svatého,  NEDOSTATEK  skutečného  POKÁNÍ  jako znamení pokory,  NEPŘIJÍMÁNÍ  EUCHARISTIE,  NEÚCTA  K  VLASTNÍMU  ŽIVOTU  a životu svých bližních,  NEÚCTA  K  LIDSKÉMU  TĚLU  jako chrámu Ducha Svatého a naprostá  NEPŘÍTOMNOST  LÁSKY  K  BOHU – to jsou nejdůležitější body, kde Satan našel velkou slabost, a dokonce i nevědomost a negramotnost v tomto lidstvu oslabeném ve svém duchu.
    Teď není čas hledat viníky,  JE  TO  ČAS,  V  NĚMŽ  KAŽDÝ  ČLOVĚK  MUSÍ  PŘEVZÍT  ZODPOVĚDNOST  ZA  SVŮJ  DUCHOVNÍ  RŮST  A  NABÍDNOUT  BOHU,  CO  MU  NÁLEŽÍ  a  patří.
     Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii,  BUDE  NAPADENA  VETŘELCI,   kteří způsobí velkou bolest lidu mého Syna...Modlete se, mé děti, modlete se za Francii,  ZAKUSÍ  VELKÝ  ÚTOK,....Modlete se, mé děti, za Španělsko, bratrsky vítá ty, kdo to potřebují. BUDE  PŘEPADENO,  aniž by to očekávalo, jeho lid bude trpět, ale já budu pozorná k prosbám dětí mého Syna....Modlete se, děti, modlete se za Nigérii, je prolévána krev....Modlete se za děti, které trpí bičem Satana.
    Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, udržujte svého ducha bdělým,  protože  ZLO  SE  NACHÁZÍ  VE  STAVU  ÚTOKU!  Buďte jednotní, bratrští a především  BUĎTE  VĚRNI  MÉMU  SYNU  a  ne  lidem.  Tento cyklus, do něhož jste vstoupili, oznamuje lidem, že musí zůstat sjednoceni a spojeni s mým Synem, aby nebyli strženi mořským proudem nepřítele duší.
    Musíte s vážností upínat pozornost k přírodě –  ZEMĚTŘESENÍ  POZVEDNOU  VODY  MOŘE,  KTERÉ  PRONIKNOU  NA  PEVNINU,  VÍTR  PŘINESE  NEŠTĚSTÍ,  SLUNCE  ohřeje Zemi a oheň  SPÁLÍ  A  ZNIČÍ  VELKÉ  OBLASTI  V  NĚKOLIKA  ZEMÍCH!  Mé děti,  OČISTA  BUDE  ZKOUŠKOU  PRO  TY,  KDO  JSOU  VĚRNI  MÉMU  SYNU!   Váhající se budou muset rozhodnout dřív, než noc nedovolí Slunci ohřívat Zemi. (TŘI  DNY  TMY?)
    Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, milujte mého Syna. Budete-li Mu věrni, nezůstanete sami. Zůstávám s vámi. Nejsem zde snad jako vaše Matka? Nebojte se. Ochráním vás a osvítím pro vás cestu k mému Synu. Miluji vás.
    Matka Maria                                                                                                                                                                           
                                                                             
                                      JSEM  UKRYTÝ  V  HOSTII

    Prostřednictvím eucharistických zázraků nám Pan Ježíš dává na srozuměnou, že největším pokladem pro každého z nás  JE  ON  SÁM,  s námi  STÁLE  PŘÍTOMNÝ  VE  SVÁTOSTI  EUCHARISTIE,  v tajemství svého umučení, smrti a zmrtvýchvstání. Když nám dává sebe ve svatém přijímání,  PROMĚŇUJE  NÁS  MOCÍ  DUCHA  SVATÉHO,  abychom  se účastnili  V  ŽIVOTĚ  I  V LÁSCE  SVATÉ  TROJICE.  Proto nás varuje:"NEBUDETE-LI  JÍST  TĚLO  SYNA  ČLOVĚKA  A  NEBUDETE-LI  PÍT  JEHO  KREV,  NEBUDETE  MÍT  V  SOBĚ  ŽIVOT... KDO  JÍ  MÉ  TĚLO  A  PIJE  MOU  KREV,  ZŮSTÁVÁ  VE  MNĚ  A  JÁ  V  NĚM....Kdo jí tento chléb,  BUDE  ŽÍT  NAVĚKY." (Jan 6,53-58)
    Pán Ježíš takto objasňoval mystičce Alici Lenczewské tajemství své skutečné, ale skryté přítomnosti v Eucharistii: "Ukrývám, se, abych vás nezotročil nádherou svého daru. Toužím po štěstí pro vás, jaké si nikdo z lidí není schopen představit a pocítit. Celá historie lidstva a  PŘÍBĚH  KAŽDÉHO  ČLOVĚKA  JE  TAK  SE  MNOU  DOPROVÁZEN,  abyste obdrželi přípravu na sjednocení se mnou na věčnosti. Teď se můžete setkávat se mnou  V  MODLITBĚ,  v meditaci o mém životě, o Slovu, znameních, jaká jsem vám dal a neustále dávám.  ZNAMENÍM  NEJVÝMLUVNĚJŠÍM  JE  MOJE  PŘÍTOMNOST  V EUCHARISTII.  Jsem ukrytý v Hostii,  SKRZE  JEJÍ  POŽITÍ  DOCHÁZÍ  K  SETKÁNÍ  DUŠE  SE  MNOU  ŽIVÝM  A  PRAVDIVÝM,  i když ukrytým před poznáním a tělesnými smysly. Poznávat mne a dotýkat se je možné srdcem milujícím a důvěřujícím - SRDCEM  DÍTĚTE.  Čím je větší víra a láska, tím je SJEDNOCENÍ  SE  MNOU  SILNĚJŠÍ  A  POZNÁNÍ  HLUBŠÍ.  Chraň se bezmyšlenkovitě a LHOSTEJNĚ  mě přijímat ve svatém přijímání.  JE  TO  VELKÝ  HŘÍCH  A  ZNESVĚCENÍ  MÉ  LÁSKY  A  MÉHO  DARU  zrozeného v Krvi Golgoty. Mé dítě, jak velmi se musím ukrývat,  ABYCH  TVOU  DUŠI  NESPÁLIL  OHNĚM  SVÉ  LÁSKY  a tvé tělo nespálil silou své otcovské něhy! A přece tak moc miluji  A  TOUŽÍM  BÝT  MILOVÁN!"
    V Eucharistii se zpřítomňuje celé tajemství naší spásy:  UMUČENÍ,  SMRT  A  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  KRISTA. Pán Ježíš říká: "Všechno, co máte a čím jste, je mým darem lásky. ÚPLNĚ  VŠECHNO!  I přes vaše vzpoury a nevděčnosti vás stále miluji,  ČEKÁM  NA  VÁŠ  NÁVRAT  a neustále se sám obětuji,  ABYCH  VÁS  ZACHRÁNIL!
   Ta Oběť je věčná, poněvadž trvá a uskutečňuje se  NEUSTÁLE.  Je to Oběť mimočasová a nadčasová. V ní žijete, jí dýcháte. Ona vás zachraňuje v každé chvíli vašeho života."

               LANCIANO,  BUENOS  AIRES,  SOKOLKA  A  LEHNICE
   To jsou místa Eucharistických zázraků, která vykazují stejné výsledky zkoumání proměněné Hostie.
   LANCIANO: Jeden z nejznámějších eucharistických zázraků se stal v 8. století. Jeden z mnichů během sloužení mše svaté prožíval krizi víry, pochyboval o Boží přítomnosti v Eucharistii a před jeho očima i všech zúčastněných při mši se Hostie po konsekraci proměnila v lidské srdce a víno v lidskou krev.
    LEHNICE: Na Hod Boží vánoční, 25.prosince 2013, v kostele sv. Hyacinta v Lehnici během první mše svaté kněz, který věřícím rozdával svaté přijímání, nechtěně upustil Hostii na podlahu. Okamžitě ji zvedl a podle pravidel, jak postupovat v takové situaci, ji vložil do vody v kalichu a uschoval ve svatostánku, kde se měla po pár dnech úplně rozpustit. Tenkrát se Hostie nerozpustila. Dne 4.ledna si kněz všiml, že na jedné pětině jejího povrchu se objevilo červené zbarvení. Ještě 14 dní, na pokyn biskupa Stefana Cichého, čekali, co se bude dál dít. Po čtrnácti dnech červenou část Hostie, která se nerozpustla a vypadala jako sraženina o rozměrech 1,5 x 0,5 cm z vody vyňali a uložili ve svatostánku. Otec biskup povolal komisi, která se obrátila na odborníky, aby ji prozkoumali.
    SOKOLKA: Eucharistický zázrak se udál ve farním kostele sv.Antonína Paduánského 12.října 2008. Knězi, rozdávajícímu svaté přijímání Hostie spadla na stupeň oltáře. Vložil ji do misky s vodou a za pár dní, 19.října uviděl, že střed bílé Hostie se proměnil v krvácející část těla. Na arcibiskupovu prosbu z ní byly odebrány vzorky k prozkoumání.
   BUENOS AIRES: Dne 18.srpna 1996 v jednom z kostelů hlavního města Argentiny ukázali po mši knězi Alejandru Pezetovi zneuctěnou Hostii pohozenou na svícen v zadní části kostela. Kněz ji vzal a vložil do nádoby s vodou a ukryl ve svatostánku. Když kněz 26.srpna otevřel svatostánek, našel místo rozpuštěné zprofanované Hostie, že se proměnila v krvácející substanci. Okamžitě tento fakt ohlásil tehdy kardinálu Bergogliovi, který přikázal, aby to neohlašovali a čekali. Teprve 5.října 1999 na kardinálův příkaz vědci odebrali vzorky k prozkoumání v USA.                        
    Výsledky všech případů prozkoumání proměněných hostií se shodují. Všichni vědečtí odborníci nezávisle na sobě potvrdili, že jde o tkáň lidského srdce v agónii těsně před infarktem. Vědci napsali: "Takové změny vznikají jedině ještě v živých vláknech a odrážejí rychlé křeče srdečního svalu v předsmrtné době, agonální....Střední část Hostie se změnila v tkáň srdečního svalu, tvoříc neoddělitelnou strukturu se zbylou částí bílé Hostie...Tento neobvyklý, tajemný jev vzájemného pronikání se materie bílé Hostie s vlákny svalu lidského srdce byl pozorován, zkoumán a vyfotografován jak v mikroskopech světelných, tak i vpřenosném elektronovém mikroskopu. Svědčí to o tom,  ŽE  TO NEMOHL  BÝT ŽÁDNÝ  ZÁSAH  ČLOVĚKA.
    V Lancianu se zachovala i krev, kterou také vědci v dnešní době zkoumali a zjistili, že je to mužská krev skupiny AB, což se shoduje s krví na Turinském plátně.
    Skrze tato zázračná znamení Pán Ježíš nám ukazuje na fakt, že v  KAŽDÉ  MŠI  SE  ZPŘÍTOMŇUJE JEHO  UMUČENÍ,  SMRT  A  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.
   (Světlo 38/2016 - Zdroj: Milujcie sie! 3/2016)

 

                                                

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář